Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Економічна ефективність заходів щодо підвищення використання виробничих потужностей (на прикладі підприємства) (ID:10184)
| Размер: 208 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 11.09.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5
1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5
1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 12
2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 17
2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 17
2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 21
3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 25
Висновки 33
Література 35
Додатки 37
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обгрунтування напрямів підвищення рівня використання основних засобів (виробничих потужностей) підприємства (цеху)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Загальна характеристика основних засобів 5 1.2. Показники рівня та ефективності використання основних засобів 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Назва» 16 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження та основні показники його діяльності 16 2.2. Аналіз обсягу, динаміки і структури основних засобів 20 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 21 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 30 3.1. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 30 3.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства 36 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48-50

 2. Економічна ефективність використання основних фондів підприємства і резерви її підвищення
  Вступ 3 1. Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація та оцінка 5 2. Аналіз складу, структури та технічного стану основних фондів 13 3. Аналіз забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання 19 4. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 29 Висновки 35 Використана література 38 Об’єктом дослідження є матеріальні ресурси виробництва у вигляді основних засобів. Метою курсової роботи є розкриття ролі основних фондів за допомогою механізмів економічного аналізу і аудиту для покращення діяльності господарських суб’єктів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: визначити сутність основних фондів підприємства, їх класифікації та оцінки; здійснити аналіз складу, структури, технічного стану основних фондів, забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання; розкрити методику планування основних фондів; дослідити резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Вирішення завдань дасть змогу практичним шляхом покращити ефективність використання основних засобів на аналізуємому підприємстві, збільшуючи, в кінцевому підсумку, результати діяльності.

 3. Аналіз виробничих потужностей та ефективності їх використання в спиртовій підгалузі
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи ефективності виробничої потужності підгалузі. 6 2. Економічний етап виробництва спирту в Україні. 11 3. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей в спиртовій підгалузі. 22 Висновки та пропозиції. 27 Список використаної літератури. 32

 4. Менеджмент продуктивності Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства
  2. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства 3 5. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення методів організації праці 7 8. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації 13 11. Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві 17 14. Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності 23 Список використаної літератури 26

 5. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи ефективності функціонування оборотних коштів підприємства 4 2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства ВАТ «Веселка» 7 2.1. Аналіз ефективності використання запасів 7 2.2. Ефект від інвестування коштів в дебіторську заборгованість 7 2.3. Аналіз управління грошовими коштами 10 3. Напрямки вдосконалення ефективності використання оборотних коштів на підприємстві 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20 Додаток 1 21 Додаток 2 23

 6. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства та шляхи її підвищення
  ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Загальна характеристика ресурсного потенціалу підприємства 8 1.2. Структура ресурсного потенціалу підприємства 17 1.3. Формування потенціалу підприємства 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1. Аналіз та оцінка трудових ресурсів на підприємстві 35 2.2. Аналіз використання капіталу та виробничих фондів на підприємстві 40 2.3. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій 42 2.6. Оцінка фінансового стану підприємства 45 2.4. Ефективність використання оборотних коштів 47 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 53 3.1. Обгрунтування дієвості заходів для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 53 3.2. Розробка оптимальних шляхів для її підвищення 56 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 86 Інформаційною базою дослідження є: - публікації в спеціальній і періодичній пресі, - статистичні і бухгалтерські звіти підприємства. Метою дипломної роботи є дослідження всіх аспектів формування фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення їх використання та розробки рекомендацій над її вдосконаленням. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є ПП “Вірсавія”. Предметом дослідження цієї роботи є система формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура дипломної роботи. В вступі обґрунтована актуальність теми дипломної роботи, розглянуті мета і задачі дослідження, методологічна база, а також ступінь розробленості теми. У першому розділі приведені теоретичні основи поняття ресурсного потенціалу підприємства: суть, мета і задачі фінансових ресурсів підприємства, їх види, формування та шляхи використання. Другий розділ роботи присвячений аналізу стану ресурсного потенціалу ПП «Вірсавія». У третьому розділі дипломної роботи наведені можливі шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві, удосконалення методик аналізу формування та використання фінансових ресурсів У висновках приведені загальні висновки і пропозиції по вищевикладеній проблематиці. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Робота містить 103 сторінки тексту, 18 таблиць, 15 рисунків, 63 джерела використаної літератури, 8 додатків.

 7. Розробка пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції металургійного підприємства на прикладі ВАТ “ДМЗ”
  ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 9 1.1. Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії 9 1.2 Підходи до оцінки конкурентоспроможності 12 1.3 Особливості конкуренції на ринку продукції чорної металургії 21 2 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 27 ДОНЕЦЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ЗАВОДУ 27 2.1 Загальна характеристика підприємства 27 2.1.1 Етапи розвитку підприємства 27 2.1.2 Виробнича структура підприємства 30 2.1.3. Основні показники діяльності підприємства 34 2.2 Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства 37 2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції ВАТ “ДМЗ” 48 3 ШЛЯХИ ПІВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ “ДМЗ” 54 3.1 Політика підприємства в області якості продукції 54 3.2 Впровадження енергозберігаючих технологій 61 3.3 Застосування стратегічного маркетингу як напрям підвищення конкурентоспроможності продукції 70 ВИСНОВКИ 80 ЛІТЕРАТУРА 87 Дипломна робота, 86 с., 15 табл., 6 рис, 50 література. Визначено основні риси конкурентоспроможності як економічної категорії. Узагальнено підходи до оцінки конкурентоспроможності. Виявлено особливості конкурентного середовища в металургійній промисловості. Проведено аналіз господарської діяльності ВАТ “ДМЗ” і конкурентоспроможності його продукції. Розроблено пропозиції щодо заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ “ДМЗ”, що передбачають, зокрема, активізацію політики управління якістю, впровадження енергозберігаючих технологій, застосування методів і інструментів стратегічного маркетингу. Методи дослідження: системний підхід, традиційні методи статистичної обробки інформації, методи економічного та фінансового аналізу. КОНКУРЕНТОПРОМОЖНІСТЬ, ПРОДУКЦІЯ, ЧОРНА МЕТАЛУР-ГІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

 8. Ефективність господарсько-фінансової діяльності торгівельного підприємства і шляхи її підвищення (на прикладі)
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства. 5 1.1. Поняття ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства, методологічні засади її оцінки 5 1.2. Методичні підходи до оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства 10 РОЗДІЛ 2. Дослідження ефективності господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Назва» 14 2.1. Аналіз фінансового-майнового стану торговельного підприємства 14 2.2. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства 18 2.3. Оцінка впливу факторів на ефективність господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства 32 РОЗДІЛ 3. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Назва» 40 Висновки 43 Список використаних джерел 46 Додатки 50-65

 9. Економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі підприємства
  1. Розроблення матриці ефективності 2 Побудуємо індексно-матричну матрицю ефективності з наступними показниками: - обсяг продукції; - прибуток; - капітал; - капітал фізичний; - оборотний капітал. 2. Розрахунок матриці ефективності 4 3. Аналіз розрахованої матриці 7 Список використаної літератури 9

 10. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 11. Нематеріальні активи підприємства, їх формування та ефективність використання (на прикладі ТОВ «Назва»)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження нематеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність та структура нематеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Класифікація нематеріальних ресурсів підприємства 16 РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності використання нематеріальних ресурсів ТОВ «Назва» 22 2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 22 2.2. Структура нематеріальних ресурсів підприємства й аналіз ефективності їх використання 25 РОЗДІЛ 3. Заходи по підвищенню ефективності нематеріальних ресурсів ТОВ «Назва» 29 3.1. Напрями підвищення ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємства 29 3.2. Зростання ефективності управління використанням нематеріальних ресурсів 32 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40-43

 12. Економічна ефективність сілськогосподарського виробництва і шляхи їх підвищення
  Вступ 3 Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.2. Методика визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 9 Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 18 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання 18 2.2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва 22 2.3. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 23 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 30 3.1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 30 3.2. Впровадження комплексної механізації виробництва сільськогосподарської продукції 34 3.3. Хімізація сільськогосподарського виробництва 39 Висновки і пропозиції 42 Література 45

 13. Економічна ефективність сілськогосподарського виробництва і шляхи їх підвищення
  План Вступ 3 Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 6 1.2. Методика визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 9 Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 18 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання 18 2.2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва 23 2.3. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 25 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 33 3.1. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 33 3.2. Впровадження комплексної механізації виробництва сільськогосподарської продукції 37 3.3. Хімізація сільськогосподарського виробництва 42 Висновки і пропозиції 45 Література 50

 14. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Вступ 3 Розділ І. Теоретична частина 6 Розділ ІІ. Аналітична частина 13 Розділ ІІІ.Розрахункова частина 31 Розділ ІV Математичний розділ 42 Висновки 48 Список використаної літератури 51

 15. Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення
  ВСТУП 3 1. Значення та необхідність діагностики фінансового стану підприємства 4 2. Основні показники фінансового стану підприємства 11 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua