Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правове регулювання бюджетного процесу в Україні (ID:10267)
| Размер: 19 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 11.09.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Організація бюджетного процесу в Україні 4
2. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні 7
Висновок 13
Список використаної літератури 14
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу
  Вступ 3 1. Регламентування бюджетного процесу 4 2. Правова регламентація бюджетних повноважень 5 3. Правове регламентування порядку складання проекту бюджету, його розгляду і прийняття 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 2. Правове регулювання енергопостачання в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади господарських відносин в електроенергетиці 5 1.1. Правові засади і види господарської діяльності в енергопостачанні 5 1.2. Правове регулювання електричної та теплової енергії 9 Розділ 2. Характеристика договорів на їх зміст 13 2.1. Договори на постачання електричної та теплової енергії ти їх види 13 2.2. Права та обов’язки споживачів і постачальників енергії 19 Висновки 26 Список джерел 29

 3. Правове регулювання орендних відносин в Україні
  ЗМІСТ 1. Основи правового регулювання орендних відносин. 3 2. Характеристика основних елементів договору оренди 5 3. Особливості договору оренди на державне або комунальне майно 8 4. Характеристика договору лізингу 13 Список використаної літератури 19

 4. Правове регулювання орендних відносин в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення про орендні правовідносини та джерела їх регулювання 5 2. Договір найму (оренди) як основний документ, що закріплює орендні відносини 10 3. Регулювання оренди державного та комунального майна 18 4. Особливості регулювання відносин оренди земельної ділянки 24 5. Особливості регулювання оренди житла 31 Висновок 37 Список використаної літератури: 40 Метою написання курсової роботи є: розкрити поняття орендних правовідносин, визначення основних нормативно-правових актів, що регулюють їх за допомогою праць відомих вчених-цивілістів; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави виникнення і припинення відносин, їх види та багато іншого. Якісно проведена робота дасть мені змогу успішно володіти та оперувати правовими термінами, практично застосовувати правові знання у повсякденному житті, знати, захищати та користуватися своїми правами

 5. Правове регулювання фінансового контролю в Україні
  Практичне завдання. Філіал акціонерного товариства «Ехо» внаслідок реорганізації' отримав статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот товариства не перевищує 4200 грн. Визначте, чи підлягає акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Ехо» обов'язковому аудиту річного балансу, якщо попередню аудиторську перевірку було проведено рік тому.

 6. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-правові засади нотаріальної діяльності в Україні. 6 1.1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності 6 1.2. Державно-правові основи діяльності нотаріату в Україні 24 Розділ 2. Порядок ведення нотаріальної діяльності в Україні 37 2.1. Кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи, здійснення її повноважень 37 2.2. Правовий порядок отримання та анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю 42 2.3. Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні архіви як учасники нотаріальної діяльності 48 2.4. Правові засади ведення приватної нотаріальної діяльності в Україні 52 Витрати на захист прав у країнах з розвинутим нотаріатом табл. 1. 58 Розділ 3. Державно-правові механізми забезпечення дотриманням законодавства у сфері нотаріальної діяльності 64 3.1. Державні нагляд та контроль за дотриманням законодавства у сфері нотаріальної діяльності 64 3.2. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері нотаріальної діяльності 82 Висновки 88 Список використаних джерел 92

 7. Правове регулювання ігорного бізнесу в Україні
  Вступ 3 1. Моделі регулювання грального бізнесу у світовій практиці 5 2. Аналіз правового регулювання грального бізнесу в Україні 9 3. Гральний бізнес після прийняття Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” 15 4. Напрями створення ефективної системи регулювання грального бізнесу 21 Висновки 27 Література 32

 8. Правове регулювання ринку зерна в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади регулювання ринку зерна 5 1.1. Поняття та сутність правового регулювання ринку зерна 5 1.2. Стан ринку зерна в Україні 14 Розділ 2. Особливості правового регулювання ринку зерна та перспективи його розвитку 20 2.1. Особливості правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції 20 2.2. Концепція державної цільової програми «Зерно України — 2008-2015» 24 Висновки 43 Список джерел 46

 9. Правове регулювання права приватної власності в Україні
  ВСТУП 3 1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ 5 2. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 13 2.1. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ У ГРОМАДЯН 13 2.2. ОБ'ЄКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН 18 2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 26 3. ПИТАННЯ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 30 ВИСНОВКИ 37 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39

 10. Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні
  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 5 1.1. Туризм як сфера діяльності та об'єкт регулювання державними органами в Україні 5 1.2. Історичні етапи та шляхи нормативно-правового регулювання туризму в Україні 7 1.3. Основні механізми регулювання туристичної сфери та міжнародні документи, які регулюють туристичну діяльність 10 2. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 15 2.1. Сучасний стан нормативно-правового регулювання в Україні 15 2.2. Закон України "Про туризм" як один з основних інструментів регулювання туристичної діяльності в Україні 19 2.3. Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності на регіональному рівні на прикладі міста Києва 23 2.4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності в Україні 28 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО -ПРАВОВОЇ БАЗИ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 32 3.1. Проблеми нормативно-правового регулювання туризму в Україні 33 3.2. Шляхи удосконалення нормативно-правової бази туризму в Україні 37 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 43

 11. Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні
  Зміст: Вступ 3 1. Загальна характеристика третейських судів 7 1.1. Поняття та ознаки третейських судів 7 1.2. Правові засади діяльності третейських судів 17 1.3. Діяльність третейських судів в зарубіжних країнах 27 2. Правовий статус третейських судів в Україні 40 2.1. Законодавче регулювання діяльності третейських судів в Україні 40 2.2. Практика здійснення третейського судочинства 49 2.2.1. Вирішення спорів третейськими судами в аграрній сфері 49 2.2.2. Вирішення спорів третейськими судами в сфері інтелектуальної власності 55 2.2.3. Практика діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 63 3. Проблеми, пов’язані із здійсненням третейського правосуддя 72 3.1. Проблеми, пов’язані із виконанням рішень третейського суду 72 3.2. Питання самоврядування третейських судів 85 3.3. Проблеми правового статусу судді третейського суду 92 Висновки 98 Перелік використаних джерел 102 Додаток 1. Інформація про постійно діючі третейські суди, зареєстровані в органах юстиції України 109 Додаток 2. Статистичні дані, пов’язані з роботою третейських судів Донецької області в аграрній сфері 119 Додаток 3. Схема примусового виконання рішення третейського суду 120 Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання діяльності третейських судів в Україні. Для досягнення поставленої мети у цій роботі необхідно вирішити такі завдання: провести порівняльний аналіз науково-дослідницької літератури з питання; проаналізувати чинне законодавство України, перш за все Закони України "Про третейські суди" та "Про виконавче провадження", а також новоприйнятий Цивільно-процесуальний кодекс України; порівняти сучасне законодавство та законодавство радянських часів, в тій частині, де воно регулює особливості діяльності третейських судів в Україні; дослідити досвід зарубіжних країн, де третейські суди давно вже є важливою складовою частиною суспільства; вивчити судову практику з питання. Об'єктом даного дослідження є діяльність третейських судів в Україні. Предметом дослідження є правові норми, що регулюють діяльність третейських судів в Україні. Методи дослідження: - аналіз діючого законодавства та літератури з питань правового регулювання діяльності третейських судів в Україні – виділення з законодавства та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми дипломної роботи, формулювання висновків у вигляді дипломної роботи; - порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору провідних вчених, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах; - синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формування висновків; - індукція – логічний умовивід від часткового до загального; - дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних. Дослідження проводилося на базі законодавства 2004-2005 років з урахуванням попереднього досвіду законодавчої діяльності. Робота може бути використана в навчальних та дослідницьких цілях.

 12. Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні
  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 5 1.1. Значення нормативно-правового регулювання в туристичній діяльності України 5 1.2. Світовий досвід правового регулювання туристичної діяльності 7 1.3. Історичні етапи нормативно-правового регулювання туризму в Україні 10 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 15 2.1. Сучасний стан нормативно-правової бази в Україні 15 2.2. Місце Закону України «Про туризм» в регулюванні туристичної діяльності в Україні 19 2.3. Нормативно-правове регулювання ліцензування та сертифікації туристичної діяльності в Україні 24 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 32 3.1. Організаційно-економічні та правові заходи щодо вирішення основних проблем в туристичній сфері 32 3.2. Іноземний досвід регулювання туристичної діяльності та його використання в Україні 38 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 48

 13. Правові й органіщаційні основи бюджетного устрою в Україні та у зарубіжних країнах
  Вступ 3 1. Сутність і структура бюджету держави 5 1.1. Економічна сутність і роль бюджету у фінансовому регулюванні ринкової економіки 5 1.2. Місце бюджету у фінансовому механізмі держави 10 1.3. Організаційні основи бюджетного устрою 16 2. Правові та організаційні особливості бюджетного устрою України 19 2.1. Правові основи бюджетного устрою України 19 2.2. Організаційні особливості бюджетного устрою України 21 2.3. Проблеми формування і використання Державного бюджету України на сучасному етапі 26 3. Проблемні питання щодо прогнозування бюджету України та оптимізація бюджетного менеджменту 35 3.1. Проблеми в частині прогнозування бюджету України 35 3.2. Основні напрямки впровадження світового досвіду бюджетного менеджменту в Україні 39 Висновки 51 Список використаних джерел 54

 14. Правове регулювання ЗЕД
  1. Законодавчі заходи попередження протиправності в ЗЕД 4 2. Оподаткування ЗЕД 8 Список використаних джерел 13

 15. Правове регулювання податку
  Вступ 3 1. Поняття та головні ознаки податку 4 2. Функції податку 8 3. Співвідношення податку, збору й мита 11 4. Класифікація податків і зборів 14 5. Правовий механізм податку та його елементи 18 Висновки 21 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua