Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Забезпечення конкурентних переваг шляхом складання оптимальних виробничих програм діяльності підприємства (ID:10270)
| Размер: 28 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 13.09.2007 |
СодержаниеВступ 3
1 Особливості визначення суспільного попиту на окремі види продукції як вихідний етап формування виробничої програми в умовах ринкової економіки 4
2 Зміст та порядок розробки виробничої програми підприємства 7
3 Ресурсне обґрунтування виробничої програми 18
Висновки 21
Використана література 22
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Шляхи і методи забезпечення конкурентних переваг шляхом раціональної організації виробничого процесу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств 4 2. Аналіз інвестиційних процесів в підвищенні конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 9 3. Розробка інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування 12 Висновки 15 Література 18

 2. Підходи до забезпечення конкурентних переваг підприємства
  Вступ 3 1. Стратегії забезпечення конкурентоздатності 4 2. Забезпечення конкурентних переваг відповідно до рівнів конкурентоздатності 7 3. Підтримка конкурентоздатності відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної переваги 11 Висновки 12 Список використаної літератури 13 Додаток 1 14

 3. Стратегія досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту
  План Вступ. 3 1. Загальна характеристика стратегії досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту. 4 2. Переваги й недоліки стратегії досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту. 8 Висновок. 12 Використана література. 13

 4. Облікове забезпечення складання форм консолідованої фінансової звітності, аналіз та розробка програм аудиту
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи складання форм консолідованої фінансової звітності 7 1.1. Сутність, значення та класифікація бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 7 1.2. Місце та роль консолідованої фінансової звітності підприємства 24 1.4. Організаційні та технологічні особливості підприємства "Броварський районний підрозділ "АЕС " та їх вплив на організацію і методологію обліку складання форм консолідованої фінансової звітності 46 Розділ 2. Методика і організація складання консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 57 2.1. Організація, складання та надання консолідованої фінансової звітності 57 2.2. Порядок формування показників консолідованої звітності за формою №1 „Баланс” та №2 „Звіт про фінансові результати” 64 2.3. Консолідація показників форм фінансової звітності №3 „Звіт про рух грошових коштів, №4 „Звіт про власний капітал” та №5 „Примітки до річної фінансової звітності 78 2.4. Гармонізація складання консолідованої фінансової звітності до потреб нового податкового законодавства 87 Розділ 3. Аналіз консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 92 3.1. Система методів та показників аналізу консолідованої фінансової звітності 92 3.2. Загальний аналіз показників консолідованої фінансової звітності 101 3.3. Методика і порядок оцінки показників консолідованої фінансової звітності 104 Розділ 4. Методологія та організація аудиту консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 134 4.1. Методи та процедури аудиту консолідованої фінансової звітності 134 4.2. Організація аудиту консолідованої фінансової звітності 140 4.3. Розробка програми аудиту консолідованої фінансової звітності 152 Висновки і пропозиції 158 Список використаних джерел 163 Додатки 174

 5. Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
  Вступ 3 1. Розвиток виробничого маркетингу 4 2. Конкурентні переваги товару 6 Висновки 19 Література 20

 6. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 7. Економічні показники діяльності фірми як джерело конкурентних переваг фірми
  1. Система економічних показників як джерела конкурентних переваг 3 2. Оцінка економічних показників діяльності підприємства як джерела визначення конкурентних переваг (практична на прикладі підприємства ВАТ) 9 Список литературы 18

 8. Головні складові інвестиційної політики підприємства. Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА). Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту
  Вступ 3 Розділ 1. Головні складові інвестиційної політики підприємства 6 1.1. Розробка нового товару чи послуги та методика розробки інновації 7 1.2. Факторний аналіз впливу на інноваційну політику 15 1.3. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності підприємств 18 Розділ ІІ Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА) 22 2.1. Підготовчий етап ФВА 22 2.2. Розрахункова частина аналізу системи управління 28 2.3. Шляхи удосконалення системи управління за методом контрольних запитань 32 2.4. Економічний ефект від впровадження інноваційної системи управління 34 Розділ ІІІ Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту 36 3.1. Шляхи подальшого розвитку інноваційної системи управління в рамках фінансово-промислової групи 36 3.2. Формування ФПГ та виконання інновації в стратегії управління на дії 39 Висновки 42 Додаток 44 Список використаної літератури 48

 9. Види та пошук конкурентних переваг на ринку
  Вступ 3 1. Конкурентоспроможність та її значення на сучасному етапі економічного розвитку 4 2. Аналіз стану та тенденцій розвитку вітчизняного ринку електрозв’язку 8 3. Механізм оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності послуг електрозв’язку 12 Висновки 16 Література 17 Задача: 19 Проаналізуйте чинники, що впливають на конкуренцію на вітчизняному ринку мобільного звя’зку. Зробіть SWOT-аналіз конкурентного середовища компанії UMC. Результати занесіть у таблицю

 10. Розвиток національних конкурентних переваг економіки України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 6 1.1. Сутність та поняття порівняльних переваг 6 1.2. Поняття конкурентних переваг та їх зв’язок з порівняльними перевагами 9 1.3. Види конкурентних переваг 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ 18 2.1. Методологічні основи оцінки конкурентних переваг національної економіки 18 2.2. Основні показники конкурентоспроможності національної економіки 22 2.3. Основні заходи зі стимулювання розвитку конкурентних переваг 25 РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 31 3.1. Основні джерела конкурентних переваг економіки України 31 3.2. Перспективи розвитку конкурентних переваг економіки України 36 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

 11. Особливості сучасних конкурентних переваг міжнародних і регіональних туроператорів
  Вступ 3 1. Аналіз конкурентної боротьби на міжнародному туристичному ринку 4 2. Аналіз конкурентних переваг міжнародних і регіональних туроператорів 10 Висновки 19 Список літератури 20

 12. Стратегія досягнення конкурентних переваг за рахунок лідирування у диференціації продукту
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування стратегії конкурентних переваг за рахунок лідирування у диференціації продукту 6 1.1. Конкуренція в бізнесі та базові конкурентні стратегії 6 1.2. Сутність стратегії диференціації 15 1.3. Особливості розробки конкурентної стратегії на основі диференціації продукту 22 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз практичної реалізації стратегії диференціації продукту на базовому під-ві 30 2.1. Стратегічний аналіз конкурентного середовища підприємства 30 2.2. Формування стратегії диференціації на підприємстві 36 2.3. Реалізація стратегії конкурентних переваг за рахунок лідирування у диференціації продукту 45 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення формування та реалізації стратегії диференціації на базовому підприємстві (ВАТ) 52 3.1. Основні напрямки вдосконалення формування та реалізації стратегії диференціації на підприємстві 52 3.2. Впровадження комунікативних прийомів диференціації бренду 60 3.3. Управління стратегією для втримання конкурентних переваг 66 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77 ДОДАТКИ 83-89 Реферат Роздатковий матеріал Доклад Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади формування конкурентної стратегії підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації конкурентної стратегії диференціації підприємства ВАТ. Мета і завдання дипломної роботи. Мета дипломного дослідження полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні, уточненні наукових положень та розробці методичних рекомендацій і практичних пропозицій щодо формування й реалізації стратегії конкурентних переваг за рахунок лідирування у диференціації продукту.

 13. Особливості використання конкурентних переваг українськими підприємствами на міжнародних ринках металопродукції
  ВСТУП 3 1. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємств металопродукції в сучасних ринкових умовах 8 2. Роль українських підприємств на міжнародних ринках металопродукції 26 3. Аналіз та перспективи розвитку ринку металопродукції України на міжнародному ринку 43 4. Охорона праці на підприємствах виготовлення металопродукції 57 ВИСНОВКИ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 69 ДОДАТКИ 74

 14. Дослідження конкурентних переваг ВАТ „Назва” на ринку та розробка стратегій щодо їх посилення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 6 1.1. Сутністна характеристика конкурентних переваг підприємства 6 1.2. Класифікація конкурентних переваг підприємства 18 1.3. Технологія формування конкурентних переваг малого підприємства 29 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВАТ «Назва» 43 2.1. Дослідження параметрів ринку та тенденцій його розвитку 43 2.1.1. Аналіз ринку ювелірних виробів в Україні 43 2.1.2. Основні сучасні тенденції розвитку ринку ювелірних виробів в Україні 46 2.2. Аналіз діяльності ВАТ «Назва»: маркетинговий та економічний аспекти 49 2.2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Назва» 49 2.2.2. Дослідження товарної політики підприємства 53 2.2.3. Аналіз цінової політики підприємства 63 2.2.4. Дослідження системи збуту і просування підприємства 66 2.3. Моніторинг поточних можливостей ВАТ «Назва» методом графоаналітичної оцінки потенціалу 68 2.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції ВАТ «Назва» 83 2.5. Кореляційно-регресійний аналіз ВАТ «Назва» 86 РОЗДІЛ IIІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВАТ «Назва» 93 3.1. Характеристика можливих напрямків зміцнення конкурентної позиції ВАТ «Назва» на ринку ювелірних виробів м. Київа 93 3.2. Обгрунтування маркетингових заходів 98 3.2.1. Розширення асортименту заводу 98 3.2.2. Розробка рекламної кампанії 99 3.2.3. Розробка заходів щодо прийняття участі у виставках-ярмарках 101 3.3. Розрахунок економічної доцільності впровадження заходів 103 3.3.1. Економічна доцільність маркетингового заходу рекламної кампанії 103 3.3.2. Економічна доцільність проведення виставок 108 3.3.3. Економічна доцільність маркетингового заходу щодо оптимізації асортименту 110 3.3.3.1. Розрахунок прогнозованого обсягу продаж 110 3.3.3.2. Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства 111 3.4. Вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства 111 ВИСНОВКИ 113 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 118 ДОДАТКИ 127 Звітність

 15. Принципи складання програм економічного аналізу
  Вступ 2 1. Методичні принципи організації економічного аналізу 2 2. Суть і загальні принципи системного підходу в економічному аналізі 4 Висновок 9 Список використаної літератури 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua