Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота ринок фінансових послуг (ID:10287)
| Размер: 23 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 11.09.2007 |
Содержание1. Місце і роль ринку банківських послуг України в контексті світового розвитку банківської справи. 3
2. Методи платежу: готівково-грошові та безготівкові. 10
Список використаної літератури 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота ринок фінансових послуг
  ЗМІСТ 1. Функції прямих учасників фінансового ринку у проведенні фінансових операцій 3 2. Механізм міжбанківських кореспондентських розрахунків 7 3. Державне регулювання основних сегментів ринку фінансових послуг 21 Список використаної літератури 28

 2. Ринок фінансових послуг
  1. Особливості організації міжнародних розрахунків 3 Вступ 3 1.1. Організаційні засади та класифікація міжнародних розрахунків 4 1.2. Платіжні умови та особливості організації міжнародних розрахунків 9 Висновок 15 2. Задачі 17 Задача 1 Банк у проголосив наступне котирування валют: долар США/гр. од. — 2,112 – 2,132; німецька марка/гр. од. — 1,628 – 1,635. Визначити крос-курс долара США до німецької марки. Задача 2 Акціонерне товариство випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25 % від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями. Задача 3 Прибуток за облігаціями підприємства номіналом 10 гр. од. виплачується два рази на рік, виходячи з 50 % річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Перелік використаної літератури 20

 3. Ринок фінансових послуг
  Задача 30 Зробити оцінку платоспроможності позичальника за коефіцієнтом миттєвої ліквідності (методика НБУ) за інформацією, наведеною в табл.1 (тис. грн.). Таблиця 1 Показники фінансової звітності позичальника Показники Значення показників 2004 р. 2005 р. Поточні фінансові інвестиції 100 120 Кошти на розрахунковому рахунку 200 50 Короткострокові кредити банку 30 20 Векселі видані 60 130 Поточні зобов’язання з оплати праці 20 25 Цільове фінансування 10 Статутний капітал 150 150 Кошти на валютному рахунку в еквіваленті 5 5 Задача 19 Підприємство одержало в комерційному банку кредит у 12 тис. грн. на 2 роки під 6% річних. Після закінчення цього терміну воно не змогло його сплатити. Банк погодився продовжити термін кредитування ще на 2 роки під 12 % річних. Розрахуйте остаточну суму кредиту.

 4. Ринок фінансових послуг
  1. Банківська система, як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні 3 2. Валютний кліринг у міжнародних розрахунках 11 3. Правові основи регулювання банківського кредитування 18 Список використаної літератури: 27

 5. Ринок фінансових послуг
  Зміст 1 1. Окрім конверсійної вартості, які інші особливості інвестування має конвертована облігація на відміну від варанта? 3 2. Якщо протягом терміну своєї дії процент доходу звичайної облігації зростає, що трапиться з ціною конвертованої облігації і що це означає для інвестора? 4 3. Коли все інше лишається незмінним, як зміниться ціна опціону покупця 4 4. Назвіть чотири основні причини злиття фірм. 6 5. Що означає термін „синергізм"? 6 6. Контрольна робота № 1, задача 18. 7 У пенсійний фонд у кінці кожного кварталу будуть вноситись суми 10, 40 грн., на які також щоквартально будуть нараховуватись складні відсотки за номінальною річною ставкою 11% річних. Визначити суми, накопичені у фонді протягом 20 років. 7. Контрольна робота № 2, задача 8. 9 Компанія ABC проголосила про прийом грошових засобів від населення з гарантованим дивідендом за вкладами до 50% річних у грошових одиницях і до 15% річних у валюті. Курс долара США до грошової одиниці у момент оголошення становив 3,5. Література 12

 6. Ринок фінансових послуг
  1. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів 3 2. Місцеве самоврядування як суб’єкт фінансового ринку 11 Література 18

 7. Ринок фінансових послуг
  17. Сутність фінансових посередників. Функції та значення їх на РФП 3 44. Послуги нноваційних компаній на РФП 11 Задача 20 21 Банк видає кредити підприємству під 22% річних. Експертна комісія визначила, що середньорічна інфляція складає 11%. Яка ставка в кредитній угоді повинна бути встановлена, щоб платежі за кредитом були застраховані від знецінення? Задача 32 23 Два підприємства мають намір за рахунок банківського кредиту розширити виробництво. Банку необхідно визначити фінансову стійкість позичальників на основі фінансової звітності, що наведена нижче у млн.грн. Підприємство Власний капітал Довгострокові зобов’язання Кредиторська заборгованість Фінансові інвестиції Нематеріа-льні активи Альфа 1,2 0,4 0,9 0,2 Бета 2,3 0,6 1,3 1,2 0,5 Література 24

 8. Ринок фінансових послуг
  Вступ 3 Субєкти фінансового ринку та їх класифікація 4 1. Субєкти фінансового ринку: класифікація та характеристика 4 2. Результати діяльності суб’єктів фінансового ринку в Україні 13 Висновок 19 Задачі 20 5. Початкова сума боргу складає 3800 грн. Визначити величину нарощеної суми через 4 роки при застосуванні декурсивного і антисипативного способів нарахування відсотків. Річна ставка — 70 %. 15. У річному звіті банківської корпорації "Signet" (США) за 1999 рік наведені наступні дані на одну акцію (у доларах): ціна за книгами - 27,67; діапазон ринкових цін протягом року - 33,275 - 8,125; доход на акцію - 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування. 25. Облігація підприємства номіналом 100 тис, гр, од, і терміном 5 років, відсотки за якою сплачуються щорічно зі ставкою 25 % річних, куплена за курсом 96 %, Одержувані відсотки реінвестувалися за складною ставкою 40 % річних. Визначити прибуток від покупки облігації та її прибутковість. Література 23

 9. Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг
  Вступ 3 1. Поняття реєстраторської діяльності та її суб’єкти 4 2. Регламентація реєстраторської діяльності в Україні 13 3. Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг України 21 4. Проблеми та перспективи розвитку реєстраторської діяльності в Укаїні 28 Висновки 40 Література 42 Додатки 43-56 Темою роботи є: „Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг”. Завданнями роботи є: з’ясування сутності поняття „реєстраторська дільність”, суб’єктів реєстраторської діяльності; визначення основних положень Регламенту реєстраторської діяльності; дослідження впливу реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг України; з’ясування проблеи та перспектив розвитку ринку реєстраторських послуг в Україні. Предметом дослідження виступає ринок реєстраторських послуг України. Об’єктом дослідження є фінансові відносини, що виникають між суб’єктами ринку реєстраторських послуг. Хронологічними межами виступають 1991-2006 роки. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують функціонування ринку цінних паперів в Україні, учбові посібники, підручники з фінансів та ринку фінансових послуг. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів А.М. Мороза, С.М. Бровкова, А.Г. Загороднього, А.М. Поддєрьогіна, В.П. Ходаківської

 10. Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети
  1. Поняття ринку фінансових послуг та його загальна структура. 2. Функції ринку фінансових послуг. 3. Характеристика інструментів ринку фінансових послуг. 4. Склад суб'єктів ринку фінансових послуг. 5. Споживачі та оференти фінансових послуг. 6. Фінансові посередники та їх значення для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг. 7. Посередницькі послуги на фінансовому ринку. 8. Система інфраструктури ринку фінансових послуг. 9. Платіжно-розрахункові операції на грошовому ринку. 10. Депозитні та ощадні операції комерційних банків. 11. Комерційні векселі та можливості їх використання в фінансово-господарській діяльності підприємства. 12. Операції з векселями. 13. Банківський кредит та його види. 14. Оцінка умов надання кредиту різними банками. 15. Факторингові угоди та їх види. 16. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. 17. Поняття, види та економічне значення лізингу. 18. Оцінка ефективності лізингових послуг. 19. Кредитування через емісію боргових цінних паперів. 20. Вексельне кредитування. 21. Використання векселів в експортно-імпортних операціях. 22. Форфейтингові послуги. 23. Визначення конверсійних валютних операцій та їх класифікація. 24. Конверсійні валютні операції спот. 25. Розрахунок форвардного валютного курсу. 26. Форвардні операції аутрайт. 27. Валютні свопи. Оцінка ефективності операцій своп. 28. Операції процентного арбітражу на валютному ринку. 29. Валютні ф'ючерсні контракти. 30. Операції з валютними опціонами. 31. Міжнародні розрахунки. 32. Види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб. 33. Ціна страхової послуги. 34. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку. 35. Особливості розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя. 36. Розрахунок страхових тарифів по ризиковим видам страхування. 37. Маркетингова діяльність страховика на ринку страхових послуг. 38. Реалізація страхових послуг. 39. Оцінка доцільності страхування. 40. Критерії вибору страховика в процесі страхування. 41. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку. 42. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. 43. Довірче управління портфелем цінних паперів. 44. Послуги розрахунково-клірингових організацій на фондовому ринку. 45. Операції спільного інвестування в цінні папери. Інвестиційні фонди та компанії. 46. Реєстраційні послуги на фондовому ринку. 47. Депозитарні послуги на фондовому ринку. 48. Клірингові послуги на фондовому ринку. 49. Класифікація операцій на фондовому ринку. 50. Операції з опціонами на фондовому ринку. 51. Операції з ф'ючерсними та форвардними контрактами на фондовому ринку. 52. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг. 53. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 54. Регулювання діяльності емітентів цінних паперів на фондовому ринку. 55. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 56. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами. 57. Нормативи здійснення операцій комерційними банками. 58. Державне регулювання послуг страхових компаній. 59. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури фінансового ринку

 11. Контрольна робота з ринку фінансових послуг
  ЗМІСТ 1. Послуги для здіснення грошових платежів та розрахунків на грошових ринках 3 2. Послуги державних пенсійних послуг на ринку фінансових послуг 10 3. Характеристика фінансових та кредитних установ відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" 20 Література 23

 12. Система регулювання ринку фінансових послуг
  Зміст 1. Система регулювання ринку фінансових послуг 3 Задача 2 12 Облігація місцевої позики номіналом 100 г.о. продається за ціною 67,5 г.о. Погашення облігації через 3 роки. Необхідний рівень доходності 16%. Визначте поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору - купувати, чи продавати облігацію? Задача 12 12 1) Розрахуйте крос-курс німецької марки до швейцарського франка DEM/CHF, якщо USD/CHF = 1.3100; USD/DEM =1.5500. 2) Розрахуйте крос-курс англійського фунта до німецької марки GBP/DEM, якщо GBP/USD = 1.6820; USD/DEM =1.5500. 3) Розрахуйте крос-курс англійського фунта до євро GBP/EUR, якщо GBP/USD = 1.6820; EUR/USD = 1.2500 Розрахувати крос-курс: EURO/AUD, якщо відомо: EURO/USD=1.3129/1.3282; AUD/USD = 0.7638/0.7641. Список використаної літератури 14

 13. Суб’єкти ринку фінансових послуг
  Вступ 3 Суб’єкти ринку фінансових послуг 4 Висновки 11 Задача 3 12 Визначити мінімальну границю, за якою можливо задовольнити замовлення, що надійшли на аукціон з первинного розміщення облігацій компанії «X», таку, щоб можливо було розмістити задану кількість цих облігацій. Розрахувати суму коштів, що надійде від реалізації облігацій (за умови встановлення даної границі ціни), якщо неконкурентні замовлення задовольняються за середньозваженою ціною конкурентних замовлень з лімітом ціни, що є не нижчими від встановленої мінімальної границі ціни. Номінал облігації - 1000 у.г.о. Необхідно розмістити (шт. облігацій) - 850. На аукціон надійшли такі замовлення (з лімітами цін і без зазначення ціни - «ринкові», або «неконкурентні» замовлення): Ліміт ціни, у.г.о. Замовлено купити, шт. 970 - 975 100 980 20 985 90 990 140 995 230 1000 180 1005 100 1010 - 1015 10 1020 30 1025 - «ринкові» 120 Запропонована до розгляду схема проведення аукціону з первинного розміщення облігацій передбачає, що кожне конкурентне (із зазначенням певної ціни) замовлення реалізується за тією ціною, яка зазначена в ньому, якщо дана ціна не є меншою, ніж визначена емітентом (чи його довіреною особою, яка проводить аукціон) мінімальна границя ціни. Всі неконкурентні замовлення (подавані яких погоджуються на будь-яку ціну) при цьому реалізуються за середньозваженою ціною конкурентних замовлень, які задовольняються. Список використаної літератури 15

 14. Поняття і види ринків фінансових послуг
  Вступ 3 1. Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність, значення та види ринків фінансових послуг 5 1.2. Структура та функції ринку фінансових послуг 10 2. Ринки фінансових послуг в Україні 14 2.1. Аналіз динаміки валютного ринку 14 2.2. Аналіз динаміки ринку грошей та ринку капіталів 19 3. Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31-32 Метою даної роботи є визначення сутності, видів ринків фінансових послуг та закономірностей формування розгалуженої інфраструктури фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема.

 15. Маркетингові дослідження ринку фінансових послуг країни
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти маркетингових досліджень: суть, види, методи, інструменти 6 1.1 Сутність та види маркетингових досліджень 6 1.2 Основні методі маркетингових досліджень 12 2. Характеристика професійних агентств як суб’єктів маркетингових досліджень 16 2.1 Мета та завдання діяльності професійних агентств 16 2.2 Методика застосування програми перевірки 19 3. Аналіз маркетингових досліджень ринку фінансових послуг України 29 3.1 Нові тенденції в розвитку маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 29 3.2 Особливості маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 34 4. Проблеми маркетингових досліджень в Україні і шляхи їх вирішення 40 Висновки 48 Список літератури 51 Додаток А 55 Додаток Б 57

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua