Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Психологічні особливості слідчої діяльності (ID:10344)
| Размер: 24 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 13.09.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Психологія учасників розслідування злочинів 4
2. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій 7
3. Судово-психологічна експертиза 13
Висновок 17
Список використаної літератури 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Психологічні особливості пам’яті та їх вплив на успішність навчальної діяльності
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми пам'яті 7 1.1. Психологічні теорії пам’яті 7 1.2. Природа пам’яті та її значення в навчальної діяльності 15 1.2.1 Пам'ять. Фізіологічні механізми 15 1.2.2 Типи пам’яті 18 1.2.3 Риси пам’яті 20 1.2.4. Процеси пам’яті 23 1.3. Розвиток запам’ятовування. Прийоми запам’ятовування 32 Висновок до розділу І. 44 РОЗДІЛ ІІ. Психологічні аспекти дослідження пам’яті молодших школярів 45 2.1.Методики дослідження способів запам’ятовування та пригадування у молодшому шкільному віці 45 2.2.Організація проведення дослідження, аналіз результатів 48 Висновки до розділу ІІ. 69 РОЗДІЛ III. Рекомендації щодо покращення запам’ятовування інформації школярами 72 3.1. Характеристика психологічних методик покращення пам’яті 72 3.2. Раціональна організація режимів праці та відпочинку для оптимізації діяльності центрів пам’яті дитячого організму 95 Висновки до розділу ІІІ 97 Висновки і пропозиції 99 Список використаної літератури 102 Додатки 107-115 Аналіз групових даних дослідження методики парної асоціації. Запам’ятовування слів, чисел, фраз Тренування запам'ятовування логічно не зв'язаного тексту. Методика 1 експерименту Методика “Вербальна фантазія” (мовне уявлення). Перелік орієнтовних питань після проводження методик Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і психологічні аспекти розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі розвитку пам’яті. Предмет дослідження: розвиток процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: 1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2.Обгрунтувати теоретичні засади дослідження розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. 3.Виявити психологічні особливості розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. 4. Розкрити продуктивні функції та взаємодію довгочасної та оперативної короткочасної пам’яті в умовах навчальної діяльності. 5. Охарактеризовуючи систему об’єктивних та суб’єктивних чинників, що зумовлюють індивідуальні рівні розвитку навчальної пам’яті. 6. Екпериментально встановити залежність успішності розв’язання мнемічних та пізнавальних задач від якостей особистості пам’яті молодшого школяра і засобів переробки сприйнятої інформації. Гіпотеза дослідження полягає в тому. що індивідуальні особливості категоріальної та функціональної структури пам’яті можливо розглядати як важливі якості особистості, що зумовлюють ефективність процесу навчання. Методологічну основу дослідження склали загальнопсихологічні положення, сутність і розвиток особистості як суб’єкта професійної діяльності (Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадриков), положення про механізм регуляції і саморегуляції особистості (М.Й. Боришевський), концепція діяльнісного опосередкування особистісного розвитку (О.М. Леонтьєв, С.М. Максименко, А.В. Петровський). Методи дослідження: системний аналіз структури і рівнів ефективності навчальної діяльності; спостереження; натурний та лабораторний експеримент, тестування, аналіз результатів навчальної діяльності; структурно-функціональне моделювання діяльності; методи математичної статистки

 2. Кримінально-правова характеристика заняття забороненими видами господарської діяльності. Наведіть приклади зі слідчої та судової практики
  Вступ 3 1. Загальна характеристика зайняття забороненими видами господарської діяльності 5 2. Відмежування зайняття забороненими видами господарської діяльності від суміжних злочинів 9 Висновки 12 Бібліографія 13

 3. Індивідуально-психологічні особливості людини
  Вступ 3 1. Здібності людини 4 2. Поняття про темперамент і його типологію 5 3. Характер 8 Висновок 9 Література: 10

 4. Психологічні особливості проведення обшуку
  Вступ 3 1. Психологія приховування. 4 2. Рефлексивне управління. 9 3. Психологічні основи виявлення. Розшукові версії. 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 5. Психологічні особливості спілкуванння керівника з підлеглими
  1. Психологічний портрет керівника 3 2. Авторитет керівника та його складові 5 3. Мотивація, інформування, дисциплінування підлеглих 8 4. Подолання труднощів у спілкуванні 10 Список використаної літератури 12

 6. Психологічні особливості сприйняття анкети респондентом
  План Вступ 3 I. Психологічні аспекти ставлення респондента до процедури заповнення анкети 5 1.1. Мотивація респондента до участі в анкетуванні 5 1.2. Сприйняття респондентом мети анкетного опитування 8 1.3. Сприйняття звертання та інструкції по заповненню анкети 10 ІІ. Сприйняття структури та оформлення анкети 14 2.1. Залежність сприйняття анкети від послідовності анкетних запитань 14 2.2. Психологічні особливості сприйняття віяла відповідей 18 2.3. Сприйняття оформлення анкети 21 III. Сприйняття та розуміння окремих питань анкети 24 3.1. Загальні закономірності сприйняття анкетних запитань 24 3.2. Сприйняття складних питань 27 3.3. Сприйняття тенденційних питань 31 Висновки 35 Список використаної літератури 38 Додатки 40

 7. Психологічні особливості особистості політичного лідера
  Зміст Вступ 3 1. Я - концепція політичного лідера 4 2. Потреби й мотиви лідерів, що впливають на політичну поведінку 7 3. Переконання, що впливають на політичну поведінку 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 8. Психологічні особливості культури ділового спілкування
  Вступ 2 Проблеми етики й психології спілкування в історії 3 Ділове спілкування і його види 4 Особливості загального і ділового спілкування 5 Психологічний механізм сприйняття особистості в діловому спілкуванні 7 Культура та техніка мовлення, їх психологічний вплив на ділове спілкування 14 Висновок 17 Література 18

 9. Психологічні особливості хворих із інфекційними захворюваннями
  ВСТУП 3 1. ПСИХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ 4 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ 8 ВИСНОВОК 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 12

 10. Психологічні особливості розвитку подружніх взаємовідносин
  Реферат Доповідь Роздатковий матеріал ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОДРУЖНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 11 1.1. Сім’я та її функції у соціально-психологічних дослідженнях 11 1.2. Міжособистісна комунікація між подружжям та її порушення 17 Висновок до першого розділу 33 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ПОДРУЖНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МОЛОДОЇ СІМ’Ї 34 2.1. Психологічні особливості формування подружньої пари молодої сім’ї 34 2.2. Фактори сімейного благополуччя, стадії та кризові періоди у взаємостосунках молодої сім’ї 46 2.3. Причини та наслідки подружніх конфліктів як прояв негативного досвіду міжособистісних стосунків в молодій сім’ї 56 Висновки до другого розділу 66 РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПОДРУЖНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МОЛОДОЇ СІМ’Ї ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ 67 3.1. Організація та діагностичний інструментарій дослідження 67 3.2. Аналіз результатів дослідження та їх інтерпретація 77 3.3. Особливості психологічної роботи як можливість корекції подружніх взаємостосунків 89 Висновок до третього розділу 100 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105 ДОДАТКИ 111-114

 11. Психологічні особливості хворих виразковою хворобою
  План ВСТУП 3 1. ТЕОРИТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Виразкова хвороба 5 1.2. Медичні особливості формування психосоматичної патології виразкової хвороби 8 1.3. Психологічні особливості хворих виразковою хворобою 13 1.4. Типологічні особливості формування захворювання 17 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 21 2.1. Дослідження 1: Особливості психологічних типів в осіб з психосоматичними та психічними розладами хворих на виразку 21 2.2. Дослідження 2: Оцінка психологічного стану за методикою ММРІ (скорочена). 28 ВИСНОВКИ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39 Додаток 1 39 Додаток 2 44 Додаток 3 45 Метою роботи є висвітлення головних питань, які пов’язані з психічними особливостями особистості і впливом цих характерних рис на розвиток та перебіг виразкової хвороби. Предметом дослідження курсової роботи є розгляд специфічних рис, які характерні хворим з виразковою хворобою і менш притаманні здоровим особам. Об’єктом дослідження в курсовій роботі стали дві групи опитуваних: одна група складалися тільки з чоловіків 20-40 років і була поділена на три підгрупи для порівняльного аналізу. Інша група складалися також тільки з чоловіків 20-40 років і була поділена на дві підгрупи для проведення порівняльного аналізу хворих та здорових типів особистості. Для досягнення мети автор ставить такі завдання: 1. Розглянути фізіологічні особливості хворих виразкою хворобою; 2. Представити зв’язок психологічного з фізіологічним фактором щодо виникнення і розвитку виразкової хвороби; 3. Детально розглянути особистісні особливості хворих виразковою хворобою; 4. На прикладі дослідження особистісних рис груп здорових осіб поряд з хворими на виразку довести взаємозв’язок цих двох факторів. В роботі особливої уваги заслуговують наступні літературні джерела: Сорокоумова А.Ф. Нейровегетативні і психоемоційні порушення при гастродуоденитах і виразковій хворобі і обґрунтування тактики лікування: - Красноярськ, 1992.; Василенко В.Х.; Гребенев А.Л.; Шептулин A.A. Виразкова хвороба. Москва: "Медицина", 1984.; Трофімов, В.М.; Калінін А.П.; Нечай А.И. Клінична медицина. – М., 1991. - №3.; Передерий В.Г., Ткач С.М., Швець Н.И. і ін. Виразкова хвороба або пептична виразка. Сучасні представлення про причини виникнення, нові підходи у лікуванні і можливостях вилікування виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.- К.: Здоров'я, 1997., а також роботи іноземних письменників в перекладі деяких частин. Структурно робота складається з вступу, теоретичного розділу, практичного розділу з наданням досліджень, висновків, використаної літератури та додатків.

 12. Психологічні особливості професійного самовизначення молоді
  ВСТУП 3 1.Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді 4 2. Мотивації у процесі професійного самовизначення молоді. 11 3. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у вищому навчальному закладі 15 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 13. Психологічні особливості і внутрішні конфлікти при нервозах
  Вступ 3 1. Психологічні особливості людини 3 2. Внутрішні конфлікти при нервозах 7 Висновок 17 Література 18

 14. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ОРГАНУ ЗОРУ
  ВСТУП _________________________________________________________ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ХВОРОГО З ТРАВМАМИ ЗОРУ_________________________________________________ 6 1.1. Психологічні особливості у хворих з соматичними захворюваннями________________________________________ 6 1.2. Психологічні особливості хворих з травмами органу зору__________________________________________________ 21 1.3. Вплив соціально-психологічних факторів на ефективність процесу лікування______________________________________ 32 Висновки до розділу 1__________________________________ 42 РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ОРГАНУ ЗОРУ__________________ 44 2.1. Методи дослідження емоційної сфери______________________ 44 2.2. Методики дослідження емоційної сфери у хворих з травмами органу зору____________________________________________ 53 2.3. Аналіз результатів діагностичного дослідження_____________ 63 Висновки до розділу 2 _________________________________ 89 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ОРГАНУ ЗОРУ ___________________________ 91 3.1. Психотерапія та психокорекція хворих з травмами органу зору__________________________________________________ 91 3.2. Психокорекційна програма реабілітації хворих з травмами органу зору____________________________________________ 99 3.3. Аналіз ефективності використаної реабілітаційної програми___ 107 3.4. Пропозиції та рекомендації_______________________________ 119 Висновки до розділу 3__________________________________ 123 ВИСНОВКИ _____________________________________________________ 125 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ______________________________ 128 ДОДАТКИ_______________________________________________________ 139-219

 15. Психологічні особливості керуючих дій оператора (інжинерна психологія)
  Вступ 3 1. Психологічні аспекти проблеми прийняття рішення 5 2. Ухвалення рішення на перцептивно-пізнавальному рівні 10 3. Особливості ухвалення рішення на мовно-мислительному рівні 14 Висновок 17 Список використаної літератури: 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua