Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Творчість Ліни Костенко як невичерпне джерело української фразеології (ID:10431)
| Размер: 41 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 09.10.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та класифікація фразеологізмів в українській мові. 4
2. Фразеологія історичних творів Ліни Костенко. 19
3. Фразеологія любовної лірики Ліни Костенко. 33
Висновок 35
Список використаної літератури 36
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Загальнолюдські цінності в поезії Ліни Костенко
  Гуманістична творчість поетеси. 1. Пейзажна лірика Ліни Костенко 2. Зачаровуючі вірші про кохання а) одна з найбільших людських чеснот - пошанування батьків б) глибока віра у духовну силу українського народу 3. Кредо поетеси - залишатьсь назавжди людиною 4. Література

 2. Митець і суспільство (за романом у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай")

 3. Екранна творчість О. Довженка в контексті української культури 20 ст.
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ О.ДОВЖЕНКА 5 1.1. Біографічний нарис О.Довженка 5 1.2. Художні твори Олександра Довженка 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ О. ДОВЖЕНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 17 2.1. Екранна творчість О. Довженка в контексті української культури 20 ст. 17 2.2. Вклад О. Довженка у культуру ХХ ст. 28 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 35

 4. Авторський мовний стиль Л.Костенко
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ І СВІТОГЛЯДНІ ПАРАМЕТРИ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Л.КОСТЕНКО 6 1.1. Мовознавчі дослідження творчості Ліни Костенко 6 1.2. Мова художнього твору як факт і фактор національної культури 16 1.3. Поняття про авторський мовний стиль та його елементи 22 РОЗДІЛ 2. АВТОРСЬКИЙ МОВНИЙ СТИЛЬ Л.КОСТЕНКО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 29 2.1. Мовознавчий і літературознавчий аспекти авторського стилю Л.Костенко 29 2.2. Відбиття мистецького світогляду поезії Ліни Костенко 31 РОЗДІЛ 3. МОВНА ЕСТЕТИКА І ЛЕКСИЧНЕ БАГАТСТВО АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ Л.КОСТЕНКО 39 3.1. Естетичне багатство слова у поетичному мовленні Л Костенко 39 3.2. Метафізична сила мовнопоетичного буття Ліни Костенко 43 3.3. Лексиологічні особливості космонімічної лексики в поезії Л.Костенко 50 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74 Новизна дослідження дипломної роботи полягає в тому, що конкретного аналізу мовного стилю Ліни Костенко в одній роботі ще не робив жодний дослідник, а лише торкалися цього питання у дослідженнях на інші теми. Мета роботи. Мета даної роботи полягає в тому, щоб істотно визначити відмінності та особливості авторського стилю Ліни Костенко на прикладі її творів. Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань: 1. Описати головні дослідження мовного стилю та його елементів у творчості Ліни Костенко; 2. Виділити головні мовознавчі і літературознавчі аспекти мовного стилю Л. Костенко; 3. Визначити головні особливості світогляду Л. Костенко в її поезії; 4. Надати детальний опис естетичному багатству та метафізичній силі поетичної мови Л. Костенко; 5. Охарактеризувати лексикологічні особливості космонімічної лексики в поезії Л. Костенко. Методи дослідження полягають перш за все в характеристиці творів та їх подання читачу, в аналізі головних особливостей створення авторського стилю та тенденцій його розвитку, в наглядному розгляді прикладів авторського стилю Ліни Костенко. Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: вступ, три розділи з підпунктами, висновки та використана література. В першому розділі дипломної роботи визначені головні лінгвістичні і світоглядні параметри поетичної творчості Ліни Костенко. В другому розділі характеризується більш суттєво авторський мовний стиль письменниці та його особливості. В третьому розділі надається детальний опис естетичного і лексичного багатства авторського стилю Л. Костенко. Теоретичне значення дипломної роботи являє собою докладний виклад всіх особливостей мовного стилю Ліни Костенко, що дозволяє складати наступні більш ретельні висновки щодо її творчості. Практичне значення дипломної роботи полягає у можливому застосуванні всіх розглянутих особливостей і досягнень відомої письменниці і поетеси новим поколінням українських літераторів, які на цьому підґрунті будуть зростати і вдосконалювати свою творчість.

 5. Творчість Ле Корбюзє
  Вступ 3 1. Початок творчого шляху 4 2. Принципи домобудівництва 6 3. Розквіт творчості 9 4. Видатний архітектор сучасності 12 5. Меблі Ле Корбюзє 23 Висновки 27 Список використаної літератури 28

 6. Художня творчість
  1. Роль і співвідношення емоційних та раціональних чинників художньої творчості 2. Походження терміна герменевтика, найдавніші форми тлумачення текстів. Основні положення інтерпретаційніх концепцій Ф. Шляйєрмахера, В. Дільтея. 3. Розвиток літературної герменевтики в працях М.Гайдеггера, Ґ.Ґадамера, Ж.Дерріди, П.Рікера. 4. Європейські психологи, попередники З.Фройда та І.Франка (Ґ.Штайнталь, М.Дессуар, Вундт). Трактат «Із секретів поетичної творчості» - наукове проникнення в психологію творчого акту, побудоване як на працях попередників, так і на основі автоінтроспекції (самоспостережень). 5. Колізія «Франко і модерністи». Основні ідеї трактату в сув'язі з твердженнями статті «Література, її завдання і найважніші ціхи». Завдання чи функції? Заперечення заперечення чи «екстреми ся стрічають»? Бути «цілим чоловіком» і/чи служити громаді, ідеї? 6. Народність - категорія соціологічна чи/і художня, зокрема з погляду рецептивної естетики (В.Ізер, Г.-Р.Яусс)? Чи корелюється вона з категорією досвіду та канону в сучасних інтерпретаціях (Р.Нич, Г.Блум, «пізній» І.Гассан, колишній теоретик постмодернізму). 7. Засади психоаналізу З.Фройда та їх поширення на художню творчість. Учень З.Фройда В.Франкл про непродуктивність генералізації будь-яких підходів до літературної творчості, в тому числі й фройдизму. 8. Архетипний аналіз (К.-Ґ.Юнґ, Н.Фрай). 9. Психолінгвістична теорія літератури О.Потебні (структура слова і словесного твору; гносеологія, онтологія, аксіологія). 10. Феноменологія (Р.Інгарден, Ж.-П.Рішар). Поняття «рівнів» і сфер художнього твору: спільне й відмінне. 11. Екзистенціалізм (Ж.-П.Сартр, С.Кіркегор та ін). Поняття екзистенціалів і художніх концептів 12. Теорії діалогізму, поліфонії, карнавалізації, сміхової культури (М.Бахтін, Р.Рорті). 13. Постмарксистські тлумачення художньої творчості. Прокоментуйте вислів А.Компаньйона: «Французька теорія літератури стала останнім європейським авангардом», який виник «завдяки щасливій і нетривалій зустрічі формалізму і марксизму» 14. Структуралізм і семіотика (К.Л.Стросс, Р.Якобсон, Р.Барт, У.Еко, Ю.Лотман) 15. Постструктуралізм та деконструктивізм (М.Фуко, Ж.Дерріда, П. де Ман, Р.Барт). 16. Феміністичні (джендерні) студії (Ю.Крістева, Е.Шовалтер), їхні українські послідовники. Мовчазне (непочуте) опонування вітчизняного фольклору. 17. Постколоніальні дослідження (С.Слемон, Г.Тіффін, Г.Ч.Співак, Е.Саї'д, Г.Бгабга та ін.), українські версії (Т.Гундорова, В.Балдинюк та ін.). Позиція П.Іванишина. 18. Спільне й відмінне у вульгарно-соціологічному, панфілософському, панпсихоаналітичному, гей-лесбійському та інших нефілологічних підходів до літератури. 19. «Руйнування поетики» (Ю.Крістева). Поетика і стиль, їх різнотлумачення, види. Спроба уподібнення/розподібнення. 20. Художність: джерела, чинники у вимірах поетики/стилю 21. Питання про «красиве і корисне» в естетиці, його різнотлумачення в дискусіях про суть і «завдання» літератури. Естетика і прагматика тексту як інформаційного продукту.

 7. Творчість Леонардо да Вінчі
  1. Основні відомості про значущість діяльності видатного діяча епохи Відродження – Леонардо да Вінчі. 3 2. Характеристика творчості Леонардо да Вінчі. 5 Список використаної літератури 11

 8. Байкарська творчість Боровиковського
  Література 1. Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967. 2. Історія української літератури (Перші десятиріччя ХІХ століття) / за ред. П. П. Хропка. – К., 1992. 3. Українська література. Довідник / за ред. С. В. Головка. – К., 2000.

 9. Творчість Івана Багряного
  Вступ. 3 1. Світоглядні позиції І. Багряного. 3 2. Поет і громадянин. 7 3. Романи І. Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський". 8 4. Публістична діяльність І. Багряного. 13 Висновок. 16 Література. 17

 10. Творчість Франсуа Війона
  Вступ 3 1. Біографія Франсуа Війона 4 2. Творчість поета 8 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 11. Життя і творчість Леонардо да Вінчі
  Життя і творчість Леонардо да Вінчі Література

 12. Творчість архітектора В. Городецького у Києві
  Творчість архітектора В. Городецького у Києві

 13. Літературно-критична творчість Нортропа Фрая
  1. Н.Фрай: основні віхи літературно-критичної діяльності 3 2. «Анатомія критики» (1957) – літературознавчий шедевр Н.Фрая 4 2.1. Циклічність розвитку літератури. Історія літератури як історія розвитку її модусів 4 2.2. Поняття «міф», «ритуал», «архетип» 7 2.3. Н. Фрай про призначення літератури 11 2.4. Теорія символізму 13 3. Н. Фрай як теоретик міфологічної критики 14 4. Теорія жанрів Н. Фрая 16 Література 18

 14. Творчість Вальтера Скотта в контексті англійського романтизму
  Вступ: життя національного барда 3 Великий романіст 3 Особливості літературної виразності Вальтера Скотта у баладі англійських романтиків 5 Використана література 19

 15. Механізація, компіляція, творчість в процесі учбової діяльності студента
  Вступ 3 1. Особливості наукової діяльності студентів 5 2. Загальні принципи наукової діяльності студентів 6 3. Творчий підхід до виконання наукових робіт студентів 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua