Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Підприємство в системі ринкових відносинах,підготовка його до роботи в умовах ринку (ID:10481)
| Размер: 135 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 05.10.2007 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 4
1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 4
1.2. Функції та мета підприємства 8
2. ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 12
2.1. Особливості створення підприємства підприємницького типу 12
2.2. Організаційно-правові форми господарювання 17
2.3. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 22
3. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27
3.1. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 27
3.2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності як юридичної особи 32
3.3. Створення структурних підрозділів підприємства 37
ВИСНОВКИ 44
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 48-50
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Підприємство в системі ринкових відносин, підготовка його до роботи в умовах ринку
  ВСТУП 4 Розділ 1. Сутність діяльності підприємства в системі ринкових відносин 6 Розділ 2. Підготовка до діяльності підприємства 10 Розділ 3. Удосконалення управлінням виробництва на базовому підприємству 20 Планування потреби в ресурсах 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29 Додатки 31 Мета курсової роботи є встановлення максимально можливої планомірності, збалансованості та пропорційності в діяльності підприємства. Організація виробництва – це процес формування множинних цілей розвитку та методів їх досягнення за певний період; воно пов’язує всі стадії розробки продукту у цілісну систему і забезпечує її необхідний передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості підприємства з потребами ринку. Об’єктом дослідження буде організація виробництва у нічному клубі у м. Києві.

 2. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

 3. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку
  ВСТУП 3 1. КАДРОВА СЛУЖБА – ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1.1. Завдання, принципи та зміст управління кадрами 4 1.2. Система управління персоналом. Кадрова політика 8 1.3. Завдання та функції кадрових служб 11 2. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ГК „БРАТИСЛАВА” 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз кадрової роботи з персоналом на підприємстві 25 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГК „БРАТИСЛАВА” 31 3.1. Недоліки та проблеми кадрового планування на підприємстві 31 3.2. Пропозиції щодо покращення роботи кадрової служби 35 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТКИ 48-54 В роботі використано графічний матеріал: таблиці, графіки, діаграми

 4. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку
  Вступ 2 1. Завдання та функції кадрових служб 3 2. Основні вимоги до працівників кадрових служб 8 3. Досвід роботи вітчизняних кадрових служб 13 4. Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб 20 Висновки 24 Література 25

 5. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Ринкові відносини та їх державне регулювання 4 1.1. Поняття ринку та ринкових відносин 4 1.2. Державне регулювання конкурентних відносин 10 2. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин 14 2.1. Поняття підприємства і напрямки діяльності 15 3. Основні функції і мети підприємства в умовах ринку 20 3.1. Фактори та проблеми ефективного функціонування підприємства в умовах ринку 22 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 6. Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах
  Зміст Вступ 4 1. Поняття імунітету держави 5 2. Види імунітету держави та їх характерні риси 10 3. Юрисдикційний імунітет України та його значення 18 Висновки 21 Список використаних джерел 21

 7. Соціальна політика в ринкових умовах
  Вступ 3 1. Основи соціальної політики держави 4 2. Соціальна політика сучасної України 12 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 8. Валютно-фінансова політика в ринкових умовах
  Вступ. 3 1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6 2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14 - Валютно-курсова політика. 14 - Фінансово кредитна політика. 18 - Митно-податкова політика. 23 3. Методи активізації та покращення стану валютно- 29 фінансової політики в Україні. 29 Висновок. 36 Література. 37

 9. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин
  Вступ 3 1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки 4 2. Інформаційна база фінансового аналізу 5 3. Завдання та методи фінансового аналізу 8 Висновок 12 Задача 23. 13 Проаналізувати динаміку критичного обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Умовно-постійні витрати виробництва та обігу, тис. Грн. 128,0 135,0 Рівень умовно-змінних витрат виробництва і обігу по відношенню до обсягу продажу, % 29,6 29,2 Література 14 Додаток 15 Форма балансу промислового підприємства

 10. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.
  Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин. Задача 21 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства, та факторів, що її обумовлюють. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних: Показники Базові Звітні Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Використана література

 11. Планування розвитку діяльності підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 1. Цілі та значення планування на підприємстві 2. Основні розділи і показники плану розвитку підприємства 3. Особливості складання виробничої програми підприємства 4. Напрями вдосконалення планової роботи підприємств ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 12. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ. Роль і функції ціни в умовах ринкових відносин 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 11 За даними таблиці визначити оптово-відпускну ціну та суму податку на додану вартість у складі роздрібної ціни товару, в тому числі суму податкового кредит}' (таблиця 15): Таблиця 1 5. Назва с и р о в и ни Оптово- выдпускна ціна. гри. Торговельна Надбавка Ціна роздрібної торгівлі, грн. Націнка громадського харчування Ц і н а громадське г о харчування % Сума. грн. % Су ма, грн. грн. Випо. (0.7 л) 10,44 15 1,56 12 100 12 24 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Визначте основу мінімальної ціни товару: 1. необхідний прибуток для стимулювання виробництва товару; 2. мінімальний рівень доходів споживачів: 3. собівартість виробництва товару. 2. Які з перелічених дій готельного підприємства треба вважати недобросовісною конкуренцію: 1 . застосування системи знижок для привілейованих покупців; 2. реклама високої якості своєї продукції: 3. диференціація готельних тарифів в залежності від місця постійного п роживання гостей. 3. Назвіть методи державного регулювання попиту на ринку, які порушують зв'язок елементів ринку: 1. нормування обсягів продажу продукції харчування; 2. встановлення мінімального розміру заробітної плати; 3. встановлення державних замовлень і розміщення держзамовлень на виробництво її редукції. 4. Яке із вказаних явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на послуги: 1 . падіння норми прибутку: 2. скорочення обсягу пропозиції; 3. зростання цін на послуги. 5. Що не можна вважати формою використання особистого доходу ?: 1 . сплата податків; 2. заощадження; 3. споживання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 13. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 21 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 27 2.1. Загальна побудова обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 27 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 35 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 38 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 44 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 58 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 58 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 69 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 72 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 75 ВМСНОВКИ 77 Список використаних джерел 80 Додатки 83-85

 14. Основні форми організації праці, їх особливості у ринкових умовах
  Вступ 3 1. Поняття, зміст і завдання організації праці 4 2. Організація робочого місця 8 3. Нормування праці 11 Виснвок 16 Список використаної літератури 17

 15. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 22 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 26 2.1. Загальна побудова обліку розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 26 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 30 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 41 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 55 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 65 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 65 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 71 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 74 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 76 ВИСНОВКИ 79 Список використаних джерел 82 Додатки 86

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua