Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Пам'ять як об'єкт комунікаційної діяльності (ID:10522)
| Размер: 25 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 10.10.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. ВИДИ ПАМ'ЯТІ. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 4
2. ПАМ'ЯТЬ ЯК ОСНОВА ВЕРБАЛЬНОГО КАНАЛУ КОМУНІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 12
Висновки 16
Література 17
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Свідомість і форми психічної діяльності: мислення емоції, воля, пам'ять
  Вступ 3 Свідомість і форми психічної діяльності: мислення емоції, воля, пам"ять 4 Висновок 13 Перелік використаної літератури 14

 2. Пам’ять, види пам’яті, властивості, процеси
  1. Сутність поняття пам’яті 3 2. Різновиди пам’яті 3 3. Процеси пам’яті 5 Список використаної літератури 10

 3. Поняття про пам’ять. Мнемічні процеси, їх закономірності та особливості виявлення в оперативно розшуковій діяльності
  Вступ 3 1. Визначення поняття «пам'ять» 4 2. Мнемічні процеси 7 3. Закономірності та особливості виявлення в оперативно розшуковій діяльності мнемічних процесів пам’яті 12 Висновки 20 Література 21

 4. Пам'ять
  1. Визначення і загальна характеристика пам'яті 2 2. Основні види пам'яті 12 3. Основні процеси і механізми пам'яті 20 4. Індивідуальні особливості пам'яті та її розвиток 39 Література 45

 5. Пам’ять та її види
  Вступ 3 Загальне поняття пам'яті в психології 4 Основні види пам'яті 8 Висновок 15 Перелік використаної літератури 16

 6. Логіка і пам’ять
  ЗМІСТ 1. Вступ. 3 2. Що є логіка. 3 3. Дедукція та індукція. 5 4. Формальна та неформальна логіка 6 5. Що є пам'ять. 7 6. Трикомпонентна модель пам’яті. 10 7. Висновок. 11 Список літератури: 12

 7. Вища нервова діяльність і пам’ять
  Вступление 3 1.Формы биологической памяти 4 2. Виды памяти и их особенности 7 3. Механизмы памяти 12 4. Совершенствование памяти. Химический и физический подходы 15 Вывод 17 Литература 19

 8. Психічні пізнавальні процеси людини: відчуття, мислення, пам'ять, уява, увага та їх вплив на життєдіяльність людини
  Зміст 2 1. Психічні пізнавальні процеси людини: відчуття, мислення, пам'ять, уява, увага та їх вплив на життєдіяльність людини. 3 2. Система оповіщення та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. 7 3. Правила поведінки та дії населення при виникненні техногенних надзвичайних ситуацій. 12 ЛІТЕРАТУРА 21

 9. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 10. Туристичне краєзнавство ПАРКИ – ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ
  1. ПАРКИ – ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ 3 2. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕСУРСИ ПОЛІСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКОГО РЕГІОНУ 10 ЛІТЕРАТУРА 16

 11. Типи та види пам’яті. Роль пам’яті в обробці інформації. Розвиток пам’яті
  Вступ 3 1. Психологічні теорії пам’яті 4 2. Типи та види пам’яті 8 3. Процеси пам’яті 11 4. Розвиток пам’яті 16 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 12. Психологічні особливості пам’яті та їх вплив на успішність навчальної діяльності
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми пам'яті 7 1.1. Психологічні теорії пам’яті 7 1.2. Природа пам’яті та її значення в навчальної діяльності 15 1.2.1 Пам'ять. Фізіологічні механізми 15 1.2.2 Типи пам’яті 18 1.2.3 Риси пам’яті 20 1.2.4. Процеси пам’яті 23 1.3. Розвиток запам’ятовування. Прийоми запам’ятовування 32 Висновок до розділу І. 44 РОЗДІЛ ІІ. Психологічні аспекти дослідження пам’яті молодших школярів 45 2.1.Методики дослідження способів запам’ятовування та пригадування у молодшому шкільному віці 45 2.2.Організація проведення дослідження, аналіз результатів 48 Висновки до розділу ІІ. 69 РОЗДІЛ III. Рекомендації щодо покращення запам’ятовування інформації школярами 72 3.1. Характеристика психологічних методик покращення пам’яті 72 3.2. Раціональна організація режимів праці та відпочинку для оптимізації діяльності центрів пам’яті дитячого організму 95 Висновки до розділу ІІІ 97 Висновки і пропозиції 99 Список використаної літератури 102 Додатки 107-115 Аналіз групових даних дослідження методики парної асоціації. Запам’ятовування слів, чисел, фраз Тренування запам'ятовування логічно не зв'язаного тексту. Методика 1 експерименту Методика “Вербальна фантазія” (мовне уявлення). Перелік орієнтовних питань після проводження методик Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і психологічні аспекти розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі розвитку пам’яті. Предмет дослідження: розвиток процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: 1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2.Обгрунтувати теоретичні засади дослідження розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. 3.Виявити психологічні особливості розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. 4. Розкрити продуктивні функції та взаємодію довгочасної та оперативної короткочасної пам’яті в умовах навчальної діяльності. 5. Охарактеризовуючи систему об’єктивних та суб’єктивних чинників, що зумовлюють індивідуальні рівні розвитку навчальної пам’яті. 6. Екпериментально встановити залежність успішності розв’язання мнемічних та пізнавальних задач від якостей особистості пам’яті молодшого школяра і засобів переробки сприйнятої інформації. Гіпотеза дослідження полягає в тому. що індивідуальні особливості категоріальної та функціональної структури пам’яті можливо розглядати як важливі якості особистості, що зумовлюють ефективність процесу навчання. Методологічну основу дослідження склали загальнопсихологічні положення, сутність і розвиток особистості як суб’єкта професійної діяльності (Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадриков), положення про механізм регуляції і саморегуляції особистості (М.Й. Боришевський), концепція діяльнісного опосередкування особистісного розвитку (О.М. Леонтьєв, С.М. Максименко, А.В. Петровський). Методи дослідження: системний аналіз структури і рівнів ефективності навчальної діяльності; спостереження; натурний та лабораторний експеримент, тестування, аналіз результатів навчальної діяльності; структурно-функціональне моделювання діяльності; методи математичної статистки

 13. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки 5 1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб'єкти господарювання та їх права та обов’язки 8 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ 12 2.1 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця 12 2.2 Ліцензування і патентування діяльності фізичної особи-підприємця 16 2.3 Припинення діяльності фізичної особи-підприємця 21 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 27

 14. Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 4 2. Поняття та джерела авторського права 7 3. Об'єкти авторського права 9 4. Суб'єкти авторських відносин 11 5. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі 13 6. Поняття суміжних прав 18 7. Захист авторського права та суміжних прав 23 Висновки 26 Література: 28

 15. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  1. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 9 3. ПРОЦЕДУРА ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 16 ЛІТЕРАТУРА 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua