Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Датська мова (ID:10667)
| Размер: 17 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 18.10.2007 |
Содержание1. Загальні відомості про датську мову. 3
2. Історія датської мови. 4
3. Лінгвістична характеристика датської мови. 8
4. Перспективы распространения датского языка. 14
Література. 17
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Мова тварин та мова людей
  Вступ 3 1. Мова тварин як засіб спілкування між собою та людьми 4 2. Мова у житті людей 12 Висновки 19 Література 20

 2. українська мова кр
  Завдання 1. Поясніть, у яких стилях мови автор може виявити індивідуальність? 3 Завдання 2. Складіть вправу на закріплення знань однокурсників з теми «Засоби милозвучності української мови». 5 Завдання 3. Напишіть невеликий роздум-есе на тему: «В чому трагедія Еллочки-Людоїдки або скільки слів достатньо знати для повного щастя?». 5 Завдання 4. Придумайте вислів за даним початком: «Крила виростають…» 7 Завдання 5. Запишіть по одному прикладу кожного з морфологічних і неморфологічних способів словотвору. 7 Список використаної літератури 9

 3. Англійська мова
  Варіант 3 1. Перепишіть наступні речення, підкресліть у кожному з них діслово-присудок та визначте його видо-часову форму і стан. Перекладіть речення на українську мову. 1. Parents are obligated by law to support and protect their children.- Present Simple Passive Voice. Варіант 3 1. Перепишіть наступні речення, підкресліть у кожному з них діслово-присудок та визначте його видо-часову форму і стан. Перекладіть речення на українську мову. 1. Parents are obligated by law to support and protect their children.- Present Simple Passive Voice. 2. The United Kingdom judiciary is entirely independent of the Government.- Present Simple Active Voice. 3. The criminal was given a suspended sentence. – Past Simple Passive Voice. 4. This will be an example of a civil case rather than a criminal case. – Future Simple active Voice. ІІ. Перепишіть речення; підкресліть Participle I і Participle II та визначте функції кожного з них, тобто зазначте, чи є воно означенням, обставиною, або частиною дієслова-присудка. Перекладіть речення на українську мову. 1. His written test is far from good. – Означення. 2. attorney’s office. – Обставина. The poor girl, standing at the policeman’s elbow, asked him the way to the 3. Arthur has been offered a job with the Court of Appeal. – Частина дієслова-присудка. 4. While running, the policeman tried to breathe regularly. – Обставина. III. Перепишіть наступні речення, підкресліть в них модальне слово або його еквівалент. Переведіть речення на українську мову. 1. An individual attorney will be able to inform him of the legal requirements of this state. 2. But this information cannot be given in court until after jury have brought in their verdict. 3. A verdict has to be unanimous. 4. You ought to see a prison doctor. IV. Прочитайте й усно перекладіть текст. Перепишіть і письмово 2-й та 3-й абаци тексту. CRIMINAL JUSTICE (Rene Dupont is a young French law student who during a visit to London, stayed with an English family. His host, Mr. Churchman, is now writing to tell Rene something about criminal law in England). V. Складіть письмово до всього тексту 5-6 питань різного типу.

 4. Англійська мова
  Одруження - «Я вирішив» - Сказав містер Обрієн «одружитися». Він зробив значну паузу. «Тобто я думаю над вирішенням» - Ви вже дослідили всю глибину значення цього питання? - Запитав містер Марпі. - Перепрошую - Іншими словами , чи ви вже продумали всі аспекти цього питання? ..... VOCABORY 1) considerable- значна 2) hesitate- вагатися 3) To the contrary- навпаки 4) From then on- с тих пір 5) Suppose- вважати 6) Immediately- відразу .....

 5. Англійська мова
  ВАРІАНТ 4 І. Прочитайте й усно перекладіть весь текст. Письмово перекладіть 2, 3, 4 абзаци тексту. TINCTURES 1. Tinctures are defined as alcoholic or hydroalcoholic solutions prepared from animal or vegetable drugs or from chemical substances. Tinctures differ from spirits in being made usually from non-volatile bodies; the tinctures containing volatile constitutes extracted from drugs and those containing iodine are exceptions to the rule. ..... II. Згрупуйте наступні слова за частинами мови (іменники, прикметники, дієслова, прислівники). (Див. зразок виконання № І). ІП. В наступних реченнях підкресліть слова з суфіксом -ing та визначте, чи є вони Participle I, Gerund (Див. зразок виконання №2). IV. У наступних реченнях підкресліть слова з суфіксом -ed та визначить, чи є вони Participle II або підметом у Past Indefinite Tense. (Див. зразок виконання №3). V. При перекладі наступних речень зверніть увагу на особливості перекладу інфінітива. 1. These substances are not supposed to be sharply differentiated from one another. VI. Підкресліть у кожному реченні дієслово-підмет та визначте його видо-часову форму та стан (див. зразок виконання № 4). 1. Flowers are collected in time of pollination. – Present Simple, Active Voice ВАРІАНТ 4 І. Прочитайте и усно перекладіть весь текст. Письмово перекладіть 1, 2, 3, 4 абзаци тексту. PHENOLS 1. Phenols are compounds in which one or more hydroxyl groups are directly united to a carbon atom of an aromatic nucleus, e.g. phenol or carbolic acid. The simpler phenols are water-soluble substances of slightly ... П Випишіть з 5-го абзацу речення, присудок якого виражено в Present Perfect Passive, перекладіть його українською мовою (див. зразок виконання № І). Gallic acid has been derived from pyrogallol. III. Враховуючи ознаки, які відрізняють герундій від дієприкметника І, виберіть речення з герундієм, визначіть його функцію (див. зразок виконання № II). 1. Going home he continued thinking about his work. IV. Зробіть письмовий переклад речень, враховуючи багатозначність займенників it, that, one. 1. Because of the partial decomposition of the carbide grey-cast iron is softer than white-cast iron, it has a higher melting point and it is much more suitable for casting. V. Зі слів, які стоять в дужках, виберіть необхідний підмет та доповніть кожне речення. 1. Great success in the field of developing new drugs makes chemistry a modern science. VI. Визначіть функції інфінітива в наступних реченнях (підмет, іменна частина підмета, частина складного дієслівного підмета, прямий та непрямий додаток, означення, обставина) (Див. зразок виконання). 1. Rjmsay and Soddy were the first to make a sensational discovery, namely, that helium is a disintegration product of radium. - частина складного

 6. українська мова 10
  1. Основні вимоги до мовлення. Мовний етикет 3 2. Призначення і оформлення особистого доручення (навести зразок) 4 3. Навести зразок складної заяви про зарахування на роботу 6 4. Скласти власне резюме 7 5. Перекласти текст українською мовою, правильно розставити розділові знаки 7 6. Записати правильно слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери 8 Лук’ян, сузір’я, з’ясувати, святковий, ручці, рученьці, голівоньці.... 7. Утворити форму родового відмінка однини 8 Гомель – Гомеля, горизонт – горизонту, велосипед – велосипеда, градус – градуса, штаб – штабу.... 8. Утворити форму кличного відмінка 9 Анатолій Іванович – Анатолію Івановичу.... 9. Провідміняти числівники 9 4322 459 45,67 10. Перекласти українською мовою 10 По собственному желанию – за власним бажанням, по требованию – на .... Література 11

 7. англійська мова
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 Для виконання контрольної роботи необхідно засвоїти такий граматичний матеріал: 1. Видо-часові форми дієслова в активному часі (the Active Voice): - форми Indefinite (Simple) - Present, Past, Future; - форми Continuous (Progressive) - Present, Past, Future; - форми Perfect - Present, Past, Future; ' форми Perfect Continuous (Progressive) - Present, Past, Future. 2. Пасивний стан (the Passive Voice) видо-часових форм Indefinite (Simple), Continuous (Progressive), Perfect. Особливості перекладу пасивних конструкцій на українську мову. 3. Типи питальних речень. ВАРІАНТ 2 1. Перепишіть речення, підкресліть у коленому з них дієслово-присудок та визначте його видо-часову форму і стан. Перекладіть речення на українську мову. 1. Nowadays many countries of the world have abolished the death penalty. – Present Perfect, Active Voice. .......... II. Прочитайте й усно перекладіть текст. Перепишіть й письмово перекладіть 1-й, 2-й, 5-й та 6-й абзаци тексту. AMERICAN FEDERALISM: STATE AND LOCAL GOVERNMENTS 1. The United States is a democratic republic. The national government is a government of all the people and their representatives (elected officials). It is called the federal government because the nation is a federation, or association, of states. ........... III. Складіть письмово до всього тексту 5-6 питань різного типу. 1. Is the United States a democratic republic? ...........

 8. Англійська мова
  5. Translate into English using the Speech Patterns: A. Весной, на обратном пути в Москву, мы случайно проезжали мимо небольшого городка. Он был скорее похож на большую деревню, чем на B. В прошлом году нам с женой пришлось пойти в отпуск зимой. Мы решили, что это удобный случай, чтобы собственными силами 4. Paraphrase the following sentences using the word combinations and phrases (p. 14). 5. Translate the following sentences into English using the word combinations and phrases: 1. Мне бы очень хотелось поехать на юг в начале июня, когда все утопает в цветах, и побродить по горам. – I’d like to go to the South in early 8. Review the Essential Vocabulary and answer the following questions using it: 1. What do you call ill-natured idle talk? – Ill-natured idle talk is called gossip. 2. What do you call the outer skin of fruit and vegetables? - The outer skin 2. Paraphrase the following sentences using the Speech Patterns: 1. He is not concerned with their accommodation. – He has nothing to do with their accommodation. 2. I think the room was not so cold, it was very damp. - 5. Translate the following sentences into English using the word combinations and phrases (p. 45): 1. Эта студентка чрезвычайно застенчива. Ей, возможно, будет трудно наладить контакт с группой. – This student is extremely shy. Probably she will 3. Translate the following sentences into English: 1. Как ты смеешь смеяться над старушкой? – How dare you laugh at old woman? 2. С понедельника она плохо себя чувствует. - She felt sick since the 5. Translate the following sentences into English using the word combinations and phrases (p. 77). 1. Сердиться на вас — значит лить воду на вашу мельницу. – It's just 13. Fill in prepositions: 1. Thus, of the ten old Forsytes twenty-one young Forsytes had been born. 2. The blackberries tasted of rain. 3. I didn't buy the piano to be sonated out of my 2. Paraphrase the following sentences using the Speech Patterns: 1. Why should he come bothering you when he is not invited? - Why would 5. Translate the following sentences into English using the word combinations and phrases (p. 116): 1. Он был рад, что закончил свои дела. – He was glad to be through with his business. 2. Сегодня я дам своему классу контрольную работу по 12. Fill in since or before: 1. He was a man with no future before him. 2. Nobody dared speak about it before him. 3. Like his father before him, he had an eye for a face. 4. He knelt

 9. Англійська мова
  ВАРІАНТ 4 1. Прочитайте і письмово перекладіть текст. AMMONIA 1. Ammonia is very important industrial raw material; its primary value is in the fixation of atmospheric nitrogen, from which all industrial nitrogen-containing II. У наступних реченнях визначить видо-часову форму і стан дієслова-присудка, дайте його початкову форму. Особливу увагу зверніть на конструкції з пасивним станом (див. зразок виконання № І). 1. The Periodic Law was discovered by Russian scientist D. Mendeleyev. (Past Simple, passive voice, початкова форма: discover) III. Встановіть функції Participle І в Participle П у кожному реченні, тобто укажіть, чи с дієприкметник означенням, обставиною або частиною дієслова-присудка. Напишіть початкову форму дієслів, від яких утворені дієприкметники І і II. (див. зразок виконання № П). 1. Paper filters are employed in all the operations requiring filtration. (employed – Participle II, частина дієслова-присудка, початкова форма: employ); (requiring – Participle І, означення, початкова форма: require) IV. Підкресліть у наступних реченнях модальне дієслово або його еквівалент; враховуючи особливості модальних дієслів, правильно перекладіть речення. 1. They must observe the conversion of one substance into another. – Вони повинні спостерігати за перетворенням однієї речовини в іншу. V. З двох простих речень складіть одне складнопідрядне, де можливо безсполучникове (див. зразок виконання № III). 1. I shall work at the problem. I shall be through with my work. – I shall work at the problem to be through with my work. VI. Дайте відповіді на запитання до тексту. 1. Where is the term "ammonia" applied? – The term "ammonia" is applied only to the pure gas, or to the compressed or cooled liquid of the composition NH3. I. Прочитайте, перекладіть українською мовою цей текст, 2, 3, 5 абзаци перекладіть письмово. LP. Pavlov 1. Ivan Petrovich Pavlov was born on September 14,1849 in Ryazan. When he was still a very little boy he helped his father on his farm. His father taught him to read books. II. Визначіть за граматичними ознаками, якою частиною мови с слово з закінченням -s, і яку функцію виконує це закінчення, тобто чи служить воно 1) показником 3 особи однини дієслова, 2) ознакою множини іменника, 3) показником присвійного відмінку іменника (див. зразок виконання № І). III. Напишіть множину наступних іменників та перекладіть їх: Branch – branches – гілка; basis – bases – основа; nucleus – nuclei – ядро; leaf – leaves – лист; woman – women – жінка. IV. Перекладіть українською мовою такі групи слів, звертаючи увагу на іменник у функції означення: V. Визначіть у наступних реченнях стан і видо-часові форми дієслова (див. зразок виконання № 2). 1. Every day she attends lectures on chemistry. (Present Simple, active VI. Перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на зворот there + be: 1. There are some acids necessary for your experiment. – Для вашого експерименту необхідні деякі кислоти. VII. При перекладі наступних речень зверніть увагу на ступені порівняння прикметників і слова - замісники. 1. This method is simpler than that one. – Цей метод більш простий, ніж той. VIII. Випишіть з тексту у два стовпчики 4 іменника та 4 прикметника з суфіксами. Суфікси підкресліть, слова перекладіть. physiologist – фізіолог; ...

 10. Англійська мова
  Variant III I Paraphrase the following using the Objective Participle Complex. 1. We watched them as they were playing hockey... II Find the mistakes in the sentences and correct them. 1. If I am a student, I would study all the subjects day and night. ... III Transform the following complex sentences into simple ones using the Absolute Participle Complex. 1. As his mother teaches English, he knows the language very well. ... IV Fill in the proper form of modal verbs. 1. Our students can read and speak English. V Translate into English. 1. Я не можу знайти свій записник. Ти, можливо залишив його біля телефону. ..

 11. Ділова мова
  ВАРІАНТ VTI Перекладіть текст українською мовою за посібником "Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі" Світличноі Є. І., Берестової АЛ. та ін. (текст Л6 48 "Кишечно-растворимьіе покритая"). Виконайте при текстові завдання Мв 1, 2. 2. Відредагуйте словосполучення та запишіть правильні варіанти. На основі документа на протязі року ... 3. Які є особливості використання дієслів, займенників, прийменників у науковому та офіційно-діловому стилях? 4. Перекладіть українською мовою типові мовні звороти. По истечении срока Благодаря тому, что ... 5. Складіть розписку та автобіографію. Напишіть визначення і реквізити зазначених документів. Визначте, які це документи за походженням, призначенням, формою і стадіями створення, ступенем гласності. а) РОЗПИСКА б) Автобіографія 6. Прочитайте і відредагуйте документ. Запишіть відредагований лист. Визначте, який це документ за формою, призначенням, складністю, місцем виникненням, походженням. 7. Запишіть складні слова, знявши риску, згрупуйте їх за особливостями правопису. 8. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини, попередньо згрупувавши їх за лексичним значенням (за необхідності звертайтеся до тлумачного словника). речовини: 9. У поданих словосполученнях запишіть числа й числові скорочення словами. 10. З'ясуйте відмінність у значеннях поданих нижче слів. Привабливий (симпатичний) — принадливий (спокусливий); ... 11. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. З'ясуйте відповідність дієприкметникових суфіксів у російській та українській мовах. Углеродосодержащее соединение вуглецевомістка сполука ... 13. Утворіть кличну форму поданих словосполучень та слів. Пан ректор – пане ректоре! ... 14. Тести. 1. Позначте неправильний варіант переносу: 2. Позначте слова, в яких на місці пропуску пишеться буква и: 3. Позначте слова, в яких при перекладі російське „и" українською мовою буде передаватися як „і": 4. Позначте ряд, в якому зазначені іменники, від яких можна утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий): 7. Установіть відповідність між словами та формами ступенів порівняння, які вони виражають (один ряд зайвий): 8. Позначте речення, в якому правильно узгоджено числівник з іменником: 9. Позначте прислівники, у кінці яких пишеться и: 10. Чи буває слово принаймні вставним: 11. Позначте ряди, в яких позначено речення з прямим порядком слів: 17. Доручення не має юридичної сили, якщо не вказано (дві правильні відповіді): 18. Позначте документ, який є письмовим підтвердженням виконаної дії • передачі й отримання документів, товарів, грошей: 19. Позначте зайвий реквізит протоколу зборів: 20. Укажіть пропущене слово. 22. Позначте ряд, в якому усі іменники, вживані у професійному мовленні, вказані у правильній числовій формі: 23. Позначте ряд, в якому всі слова можуть мати два паралельні наголоси: 24. Позначте ряди, в яких наведено пароніми: 25. Позначте ряди, в яких наведено синонімічні пари: А Седативний — заспокійливий; 26. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями і стилями Мовлення, в яких вони вживаються (один ряд зайвий): А Художній;4 Пекти раків 27. Установіть відповідність між поняттями і графічними скороченнями (один ряд зайвий): 28. Позначте ряд, в якому подано правильний варіант перекладу назв органів рослин: 29. Позначте правильний відповідник сполучника „в качестве ":

 12. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 13. Німецька мова
  1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци). 2. Складіть запитання за допомогою таких слів: 3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів: 4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті. 5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі). 6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються. 7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі. 8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення. 9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою. 10. До підкреслених слів поставте запитання. 11. Wofür brauchen die Patienten das Medikament? 12. Was schmeckt der Kuh? 13. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів. 14. Ich will jetzt zur Post gehen und ein Telegramm aufgeben.

 14. Англійська мова
  I. Перепишіть речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, із закінченням – s, і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно: а) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite (Simple); II. Перепишіть слідуючі речення і перекладіть їх на українську мову, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменниками (див. зразок виконання 2). 1. The District Attorney is attempting to lead the witness. III. Перепишіть речення, які мають різні форми порівняння і перекладіть їх на українську мову. 1. The harder you work the less you know. IV. Перепишіть і письмово перекладіть речення на українську мову. Зверніть увагу на переклад неозначених займенників. 1. No student of that group studies Latin. V. Перепишіть речення, визначте в них видо-часові форми дієслів, напишіть їх неозначену форму та перекладіть речення на українську мову (див. зразок виконання 3). 1. The lawyer will come here later. Адвокат прийде сюди пізніше. VI. Прочитайте і письмово перекладіть текст на українську мову. THE MAN WHO ESCAPED VII. Після перекладу тексту виберіть правильний варіант. 1. This man has… VIII. Дайте письмову відповідь на запитання. 1. Who escaped from Princeville Prison?

 15. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua