Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Графіки. Класифікація графіків. Побудова діаграм (ID:10726)
| Размер: 193 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 18.10.2007 |
Содержание1. Графіки. Класифікація графіків. Побудова діаграм. 3
2. Задача № 1. 14
Маємо дані з двох виробничих об’єднань за рік.
І об'єднання II об'єднання
Фактичний випуск продукції млн. г.о. Реалізація прогнозу % Прогноз випуску продукції млн. г.о. Реалізація прогнозу , %
895 104,2 130 102,2
351 93,6 100 101,8
Визначити:
середній відсоток виконання прогнозу на кожному виробничому об'єднанні.
3. Задача № 2. 16
Наводимо витрати держбюджету України за 1991 та 1992 роки, млн. г. о.
Витрати 1991р. 1992р.
усього в тому числі на 90,0 95,4
освіту 31,8 32,0
культуру 19,2 21,1
оборону 13,4 20,4
науку 10,3 11,5
інше 15,3 10,4
Визначити:
1. питому вагу витрат бюджету у 92р. на освіту, культуру, оборону.
2. динаміку витрат на науку і оборону.
3. відносну величину порівняння витрат на культуру і оборону у 1991р. Зробити аналітичні висновки.
ЛІТЕРАТУРА 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Побудова, призначення та класифікація моніторів електронно-обчислювальних машин
  Вступ 3 1. Монітор з електронно-променевою трубкою 4 2. Дисплеї на рідких кристалах (Liquid Crystal Display - LCD) 17 3. Монохромні та кольорові монітори 22 4. Плазмові дисплеї і FED 22 Література 25

 2. Контрольна з комп’ютерної графіки
  1. Тримірне моделювання. Основні підходи. Область застосування 3 2. Технології друку графічних зображень 5 Література 8

 3. Застосування сітьових графіків в управлінні проектами
  ВСТУП 3 1. Сутність проектів 4 2. Поняття сітьового планування 10 3. Практичне застосування сітьових графіків в управлінні проектами 16 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 4. Розробка маршрутів, оформлення транспортної документації і складання графіків доставки товарів автомобільним транспортом в процесі транспортно-експедиторського обслуговування торгових підприємств
  Завдання на курсовий проект Студент виступає в ролі експедитора (транспортного менеджера) транспортно-експедиційної компанії, що поставляє різні товари в 15 магазинів, розташованих на території району. На карті-схемі району задані вихідні дані щодо розміщення магазинів (по варіантах). Зі складів ТЕП у магазини доставляються товари трьох укрупнених груп: продукти (П), напої (Н) і миючі засоби (М). Задані вихідні дані щодо потреби магазинів у різних видах продукції. Задані характеристики транспортних засобів, на яких буде здійснюватись перевезення, дана інформація щодо розрахунку часу роботи транспорту та вартості перевезень. Варіант 22 Координати розміщення транспортно-експедиційного підприємства (складу): X=9; Y=12 № магазинів Координати магазину X Y 1 7 12 2 3 15 3 7 17 4 12 18 5 14 16 6 19 17 7 22 18 8 25 15 9 31 14 10 34 13 11 24 10 12 19 12 13 14 7 14 12 6 15 9 4 Згідно з приведеними вихідними даними, необхідно: 1) розробити маршрути і скласти графіки доставки замовлених товарів у магазини району; 2) розрахувати розмір витрат, зв'язаних з доставкою товарів у магазини; 3) виконати аналіз розробленої схеми доставки 4) розробити блок схему основних етапів виконання транспортно-експедиційного обслуговування магазинів; 5) визначити необхідну документацію на перевезення товарів зі складу ТЕП у магазини на автотранспорті і розробити схему документообігу; 6) обґрунтувати організаційну структуру транспортно-експедиційного підприємства. Зміст Завдання на курсовий проект 3 Реферат 5 Зміст 6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 7 ВСТУП 9 ОСНОВНА ЧАСТИНА 12 1. Характеристика району, що обслуговується. 20 3. Замовлення магазинів 21 4. Характеристика використовуваних транспортних засобів 21 5. Розрахунок часу роботи транспорту 21 6. Витрати з утримання й експлуатації транспортних засобів 22 7. Витрати з оплати наднормової праці 23 8.Інші види витрат 23 9. Штрафні санкції 24 10. Процес розробки маршруту 24 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 Додаток 1 34 Додаток 2. 35

 5. Категоріальна побудова психології
  Вступ 3 1. Загальна структура психології 5 2. Основні категорії психології, їх характеристика 9 Висновок 16 Список використаної літератури 19

 6. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова
  1. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 14 Практичне завдання 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Практичне завдання 2 16 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 17 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: АКТИВ Сума, ГРН. ПАСИВ Сума, ГРН. Основні засоби 42600 Статутний капітал 65520 Виробничі запаси 13800 Розрахунки з оплати праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Готова продукція 10300 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 2100 Каса 20 Рахунки в банках 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 Нерозподілені прибутки 20000 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 На протязі жовтня на підприємстві відбулися такі господарські операції Зміст господарських операцій СУМА, грн.. 1.Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 2100 2.Відпущено на виробництво продукції матеріалів (запаси) 8500 3.Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1700 4.Одержано матеріали від постачальників 1500 5.Одержані в касу з розрахункового рахунку грошові кошти 3400 6 Видано з каси заробітну плату 3400 1) На основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками; ...... Список літератури 21

 7. Бухгалтерські рахунки, їх побудова
  1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Початкова валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника - 360 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарські операції: Список літератури 19

 8. Бухоблік. Бухгалтерські рахунки, їх побудова...
  1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Початкова валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника - 360 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Список літератури 20

 9. Cутність аутсорсингу та побудова call- центрів
  Вступ 3 1. Сутність аутсорсингу 4 2. Побудова call- центрів 11 Висновок 16 Література 17

 10. ПОБУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  Вступ 3 1. Передумови створення Європейського центрального банку 3 2. Організаційна структура і функції підрозділів ЄЦБ 6 3. Цілі і принципи організації діяльності ЄЦБ 13 4. Інструменти грошово-кредитної політики і операції ЄЦБ 18 Висновок 25 Список використаної літератури 25

 11. Побудова і технологічне планування приміщень магазинів
  Вступ 3 1. Влаштування і технологічне планування магазинів і їх вплив на результат господарської діяльності торгового підприємства 5 1.1. Вимоги до устрою магазинів 5 1.2. Склад і взаємозв'язок приміщень магазина 6 1.3. Устрій і планування торгового залу і приміщень для приймання, збереження і підготовки товарів до продажу 8 2. Торгово-технологічне обладнання магазинів 13 2.1. Меблі для торгових залів магазинів 13 2.2. Контрольно-касове обладнання 17 2.3. Вибір торгового обладнання для оснащення магазинів 18 3. Розміщення і планування торгового обладнання магазина «Автотовари» 21 3.1. Техніко-економічна характеристика магазина “Автотовари” 21 3.2. Стан і основні напрямки удосконалювання технологічного планування магазина “Автотовари”. 28 Висновки 31 Список використаної літератури 32

 12. Побудова державної системи ІАД в Україні
  ВСТУП 3 Розділ 1. Інформаційно-аналітична діяльність в Україні 5 1.1 Сутність систем інформаційно-аналітичної діяльності. 5 1.2. Сучасний стан систем інформаційно-аналітичної діяльності в Україні 17 Розділ 2 Роль державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в економічній та соціальній сферах українського суспільства 20 2.1 Основні сфери застосування систем інформаційно-аналітичної діяльності в Україні. 20 2.2 Шляхи розвитку державної систем інформаційно-аналітичної діяльності в Україні 24 ВИСНОВКИ 36 Література 38

 13. Побудова раціональної організаційної структури управління підприємством
  Вступ 3 1. Поняття та основи класифікації методів управління. 4 2. Сутність організаційної структури підприємства. 12 3. Типи організаційних структур управління. 15 5. Принципи та етапи побудови організаційної структури управління підприємством. 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28-29 Метою роботи є визначити теоретичні та практичні аспекти побудови організаційної структури підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство. Предметом дослідження виступає особливості побудови раціональної організаційної структури підприємства. Літературною базою слугують підручники та періодична література вітчизняних та зарубіжних авторів.

 14. Побудова бездротової мережі компанії: програмної і апаратної підсистем
  Даний проект присвячений створенню бездротової локальної мережі рекламної компанії Вступ 5 1 Основна частина 7 1.1 Теоретичні аспекти досліджуваної теми 7 1.1.1 Архітектура ЛОМ 7 1.1.2 Топологія ЛОМ 11 1.1.3 Методи доступу й протоколи передачі даних 16 1.1.4 Устаткування ЛОМ 18 1.1.5 Програмне забезпечення ЛОМ 28 1.1.6 Висновки до розділу 32 1.2 Методичні засоби дослідження 33 1.2.1 Можливість спільного використання ресурсів мережі 33 1.2.2 Засоби резервування й зберігання інформації 35 1.2.3 Захист інформації від несанкціонованого доступу 37 1.2.4 Можливості використання сучасних технологій і систем у ЛОМ 41 1.2.5 Висновки до розділу 43 1.3 Аналіз стану об'єкту дослідження 44 1.3.1 Опис предметної області 44 1.3.2 Обґрунтування потреби проектування локальної мережі 47 1.3.3 Вибір типу мережі, що проектується 48 1.3.4 Висновки до розділу 51 1.4 Рекомендації та пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми 52 1.4.1 Поняття бездротової мережі 52 1.4.2 Актуальність і переваги використання бездротових мереж 54 1.4.3 Вибір виду організації бездротової мережі 55 1.4.4 Опис структури мережі, що проектується 56 1.4.5 Вибір мережевого обладнання для побудови бездротової мережі 57 1.4.6 Настройка точки доступу 63 1.4.7 Настройка режимів шифрування і аутентифікації користувачів бездротової мережі 66 1.4.8 Тестування продуктивності бездротової мережі 69 1.4.9 Висновки до розділу 75 2 Спеціальна частина 76 2.1 Синтез комбінаційних схем на логічних елементах 76 2.2 Побудова ДДНФ систем функцій 77 2.3 Представлення функції вісьмома нормальними формами 81 2.4 Проектування функціональних вузлів комп’ютерів на ПЛІС 85 3 Програмна частина 96 3.1 Постановка завдання 96 3.2 Аналіз предметної області 97 3.3 Аналіз задачі 99 3.4 Опис процесу розробки системи 104 3.4.1 Архітектура розроблюваної системи 104 3.4.2 Особливості роботи з засобами ADO 105 3.4.3 Опис принципів шифрування паролів користувачів системи 110 3.5 Керівництво користувача програми та тестування програми 112 3.6 Висновки до розділу 116 4 Економічна частина 118 4.1 Мета й призначення 118 4.2 Організація робочого місця спеціалістів із проектування та обслуговування комп’ютерної мережі 118 4.3 Визначення витрат часу та відрядної розцінки на одиницю послуги із встановлення бездротової мережі 122 4.4 Розрахунок планової калькуляції собівартості послуги із встановлення бездротової мережі 123 4.5 Розрахунок ціни послуги із встановлення бездротової мережі 126 4.6 Розрахунок прибутку і рентабельності послуги із встановлення бездротової мережі 127 5 Охорона праці 129 5.1 Вступ 129 5.2 Санітарно-гігієнічні вимоги 129 5.3 Вимоги до електробезпеки 130 5.4 Вимоги безпеки під час експлуатації ЕОМ 132 5.5 Вимоги безпеки під час обслуговування ЕОМ 133 5.6 Вимоги до мікроклімату 133 5.7 Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць 134 5.8 Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК 136 5.9 Вимоги до обладнання та організації робочого місця 138 Висновки і рекомендації 140 Список використаних джерел 141 Додатки 146 Опис програми 2 Функціональне призначення 2 Використовувані технічні засоби 3 Виклик і завантаження 4 Вхідні дані 5 Вихідні дані Текст програми В архіві програма

 15. Сталь та її класифікація
  ЗМІСТ 1. Класифікація і маркування сталей 3 2. Виробництво сталі 6 2.1. Киснево-конвертне отримання сталі 7 2.2. Мартенівське отримання сталі 9 2.3. Виробництво сталі в електропечах 11 Список використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua