Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Дослідження ринку туристичних послуг України та м. Києва зокрема з використанням методик маркетингового дослідження (ID:10731)
| Размер: 1686 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.10.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Методологія маркетингових досліджень 5
2. Характеристика туристичного ринку 6
3. Споживачі туристських послуг 10
4. Сегментування туристичного ринку 13
5. Асортимент послуг туристичного ринку 14
6. Дослідження динаміки і структури ринку туристичних послуг 16
7. Готельний бізнес України, як передумова розвитку туристичного ринку 19
Висновки 26
Список використаної літератури 28
Додатки 30-32
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проведення маркетингового дослідження ринку товарів і послуг власними силами
  Вступ 3 Розділ 1. Основні напрями комплексного дослідження ринку 4 1.1. Фактор мікро та макросередовища, де працює даний підрозділ 4 1.2. Сегментування ринку та позиціювання товарів 7 1.3. Конкурентна спроможність товарів 10 1.4. Методи просування товарів на ринку 11 Розділ 2. Дослідження товарної політики підприємства 14 2.1. Визначення конкурентної спроможності товару (ранговий метод) 14 Висновки 18 Література 22

 2. Доклад Дослідження світового ринку туристичних послуг
  Вступ 2 1. Туристичні послуги світового ринку 2004-2008 роках 3 2. Огляд країн-експортерів та країн-імпортерів в рамках міжнародного туризму 9 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. Програма соціального дослідження (дослідження соціопсихологічних проблем мотивації діяльності особистості взагалі, і вибору нею місця роботи зокрема)
  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 4 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7

 4. Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації
  Послідовність виконання контрольної 1. Складання плану маркетингового дослідження споживачів. 2. Визначення вибіркової сукупності та розробка інструментарію дослідження. 3. Аналіз соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності. 4. Перехресне групування і типологічний аналіз результатів дослідження. 5. Багатовимірна класифікація споживачів. 6. Висновки за результатами маркетингового дослідження.

 5. Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Виконання контрольної роботи на тему "Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації" передбачає для поглиблення знань студентів заочної форми навчання спеціальності "Маркетинг", що вивчають самостійно дисципліну "Маркетингові дослідження". Варіант студент вибирає за бажанням на прикладі будь-якого підприємства (реального чи існуючого) без будь-яких обмежень щодо галузевої належності або роду діяльності. У контрольній роботі за даними таб.1 необхідно виконати розрахунок дисперсії середнього розміру купівлі за формулою (1). Дані таблиці надано для варіанта 0 (останній номер залікової книжки), кожний наступний варіант - треба додавати 0,5 грн (наприклад для варіанта 7 "відповідь покупця 1 дорівнює 0,5 • 7 + 4,0 = 3,5+4,0 = 7,5 грн) Таблиця .1 Визначення середнього розміру купівлі Ознака, що вив- Відповіді покупців чається 1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го 7-го 8-го 9-го 10-го Розмір купівлі, млн грн. 4,0 3,5 2,1 4,2 1,2 0,6 3,71 7,2 4,1 1,01 11-го 1 ,62 12-го 9,5 13-го 3,6 14-го 2,72 15-го 2,18 16-го 0,8 17-го 1,2 18-го 4,7 19-го 4,32 20-го 3,48 21-го 86 22-го 78 23-го 0,3 24-го 4,7 25-го 2,14 26-го 5,58 27-го 3,71 28-го 1,79 29-го 2,13 30-го 2,37 31-го 1,368 32-го 2,44 33-го 7,41 34-го 3,59 35-го 1,08 36-го 2,92 37-го 5,07 38-го 0,93 39-го 2,36 40-го 1,64 41-го 7,2 42-го 3,92 43-го 1,48 44-го 0,52 45-го 4,95 46-го 3,67 47-го 2,38 48-го 3,81 49-го 1,19 50-го 5,0 На прикладі маркетингового дослідження групи споживачів підприємства відпрацьовують процедуру і методи сегментації. Послідовність виконання контрольної 1. Складання плану маркетингового дослідження споживачів. 2. Визначення вибіркової сукупності та розробка інструментарію дослідження. 3. Аналіз соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності. 4. Перехресне групування і типологічний аналіз результатів дослідження. 5. Багатовимірна класифікація споживачів. 6. Висновки за результатами маркетингового дослідження. Обсяг контрольної роботи має бути не менше 15 с. Вона повинна містити розрахунки та гістограми, а також список літератури (не менше 6 джерел, у тому числі WWW-адреси). Роботу пишуть від руки або друкують, охайно оформляють і на титульному листі вказують номер залікової книжки студента.

 6. Організація та проведення дослідження туристичних послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 5 1.1. Роль споживача в формуванні туристичного продукту 5 1.2. Особливості поведінки споживачів в залежності від групових сегментів 7 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 13 2.1. Поняття дослідження та його етапи 13 2.2. Методи проведення маркетингових досліджень 19 2.3. Напрями досліджень 23 РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ТУРПІДПРИЄМСТВА „ЛАУРА” 26 3.1 Загальна характеристика підприємства 26 3.2 Проведення маркетингового дослідження 29 3.3 Шляхи вдосконалення іміджу 34 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 7. Маркетингове дослідження ринку: основні напрями та порядок проведення дослідження ринку
  ВСТУП 3 1. ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 4 2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 7 3. ПРОЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 11 4. ВИКОНАВЦІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 16 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 8. Організація та проведення дослідження споживачів туристичних послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 6 1.1. Сутність та зміст маркетингу в туризмі 6 1.2. Система маркетингових досліджень в туризмі 11 1.3. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг 19 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВАТ «ГОТЕЛЬ «назва» 21 2.1. Загальні відомості про готель 21 2.2. Маркетингова діяльність ВАТ «Готель«назва» 29 2.3. Аналіз ефективності маркетингової діяльності готелю ВАТ «Готель«назва» 37 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВАТ «ГОТЕЛЬ назва» 40 3.1. Система маркетингових досліджень у ВАТ «Готель назва» 40 3.2. Пропозиції щодо проведення досліджень споживачів у ВАТ «Готель«назва» 52 3.3. Шляхи вдосконалювання й практична реалізація системи маркетингових досліджень 60 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 69 ДОДАТКИ 72-76

 9. Організація та проведення маркетингового дослідження попиту на туристичний продукт регіону України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ В ТУРИЗМІ 5 1.1. Туристичний ринок та форми його кон’юнктуризації 5 1.2. Поняття регіонального туристичного продукту та його складові 13 1.3. Методика дослідження попиту 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КИЄВА 23 2.1. Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів Києва 23 2.2. Аналіз туристичного продукту Києва 26 2.3. Аналіз попиту на туристичний продукт Києва 36 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПРОДУКТИ КИЄВА 43 3.1. Комунікаційна політика Києва 43 3.2. Заходи щодо залучення туристів на територію Києва 48 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 62 ДОДАТКИ 66

 10. Маркетингові дослідження ринку лізингових послуг
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 6 1.1. Сутність та значення лізингових послуг. 6 1.2. Зміст та мета маркетингових досліджень лізингових послуг 19 1.3. Ринок лізингових послуг 22 1.4. Теоретичні засади маркетингових досліджень ринку лізингових послуг 32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" 36 2.1. Маркетинговий аналіз економічної діяльності фірми 36 2.2. Планування маркетингових досліджень фірми 45 2.3. Аналіз ефективності лізингової діяльності підприємства 47 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 54 3.1. Удосконалення процесу дослідження ринку лізингових послуг 54 3.2. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень 58 3.3. Впровадження результатів маркетингових досліджень в процесі управління работою компанії 64 ВИСНОВОК 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додаток А. Організаційна структура ТОВ "Перша лізингова компанія" Додаток Б. Анкета Рецензія - 1 стор. Реферат - 2 стор Метою дипломної роботи є маркетингове дослідження ринку лізингових послуг з метою їх удосконалення. Завданнями дипломної роботи є: 1) Дослідити український ринок лізингових послуг, шляхи і форми його розвитку в багатофункціональній економіці. 2) Проаналізувати нормативну базу по лізингу на Україні, виявити її плюси та мінуси. 3) Дослідити проблеми економічного регулювання, оподатковування, і фінансування лізингу. 4) Розглянути можливості і шляхи вдосконалення лізингу на Україні. Об'єктом дослідження є діяльність суб'єктів лізингових послуг на Україні. Предметом дослідження є відносини, які виникають на ринку лізингових послуг на прикладі підприємства „Перша лізингова компанія”. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.

 11. Маркетингові дослідження ринку фінансових послуг країни
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти маркетингових досліджень: суть, види, методи, інструменти 6 1.1 Сутність та види маркетингових досліджень 6 1.2 Основні методі маркетингових досліджень 12 2. Характеристика професійних агентств як суб’єктів маркетингових досліджень 16 2.1 Мета та завдання діяльності професійних агентств 16 2.2 Методика застосування програми перевірки 19 3. Аналіз маркетингових досліджень ринку фінансових послуг України 29 3.1 Нові тенденції в розвитку маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 29 3.2 Особливості маркетингових досліджень ринку фінансових послуг 34 4. Проблеми маркетингових досліджень в Україні і шляхи їх вирішення 40 Висновки 48 Список літератури 51 Додаток А 55 Додаток Б 57

 12. Дослідження діяльності підприємства на ринку послуг (на прикладі банку)
  1.Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку послуг 3 2.Товарна, асортиментна політика та ціноутворення підприємства, що надає послуги 6 3.Комунікаційна політика підприємств на ринку послуг 8 4. Планування та контроль маркетингу сфери послуг 12 5.Вибір оптимальної маркетингової стратегії підприємства на ринку послуг 17 6. Процеси засвоєння прихильності споживачів і взаємовідносини з ними 19 7.Шляхи підвищення якості послуг та продуктивності підприємства сфери послуг 21 8.Висновки 24 Література 26

 13. Організація та проведення маркетингового дослідження попиту на туристичний продукт регіону Київської області України (курсова - бакалавр)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ В ТУРИЗМІ 6 1.1. Туристичний ринок та форми його кон’юнктуризації 6 1.2. Поняття регіонального туристичного продукту та його складові 14 1.3. Методика дослідження попиту 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25 2.1. Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів Київської області 25 2.2. Аналіз туристичного продукту Київської області 29 2.3. Аналіз попиту на туристичний продукт Київської області 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПРОДУКТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 47 3.1. Комунікаційна політика області 47 3.2. Заходи щодо залучення туристів на територію області 52 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 71

 14. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИНА УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ВИНА 4 2. КОНКУРЕНЦІЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ВИНА 10 3. АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ВИНА НА РИНКУ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

 15. Маркетингові дослідження ринку сантехніки України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 7 1.1. Основи маркетингового дослідження ринків 7 1.2. Дослідження конкурентів та споживачів та його значення для маркетингової діяльності 16 1.3. Роль маркетингового дослідження в розробці стратегії виходу на нові ринки 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА "***" 39 2.1. Загальна характеристика підприємства 39 2.2. Огляд ринку сантехніки 48 2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 67 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 81 3.1. Розробка ефективних маркетингових заходів 81 3.2. Оцінка запропонованих заходів та їх впливу на діяльність підприємства 90 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107 Додатки 111-121 Мета - теоретичне дослідження основних напрямків маркетирногово дослідження та застосування їх на практиці. Предмет дослідження – відносини внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, пов’язані з проведенням маркетингових досліджень та розробки маркетингових стратегій. Об’єкт дослідження - діяльність підприємства ТОВ „***”, пов’язана з управлінням маркетингом. Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам маркетингових досліджень. У другому розділі проведено аналіз маркетингового середовища та дослідження конкурентів та споживачів підприємства ТОВ „***”. У третьому розділі запропоновано та економічно обґрунтовано заходи щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства. Літературна база складається з 60 джерел. Основними науковцями, які проводили дослідження даної теми можна назвати: Балашова В., Диксона Питера Р., Котлера Ф., Пласа А., Попова Е.В., Сміта А., Френка Дж., а також зарубіжних авторів: Багоззі Р.П., Роза Дж. А., Селлі К.С., Коронель Ф. Та інші.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua