Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Організаційно-економічна характеристика підприємства (ID:10869)
| Размер: 80 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 11.10.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Завдання роздрібної торгівлі по активізації продажу товарів 5
2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20
3. Методи стимулювання продажу товарів у магазині 28
4. Шляхи удосконалення продажу товарів в торговельному підприємстві 35
ВИСНОВОК І ПРОПОЗИЦІЇ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства
  1. Загальна характеристика підприємства туроператор "Сам" 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства -турпідприємства "Сам" 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 4. Аналіз об'єму діяльності турпідприємства "Сам" 5. Факторний аналіз діяльності турпідприємства "Сам" Список літератури

 2. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства
  1. Загальна характеристика підприємства. 3 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства 6 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 9 4. Аналіз об'єму діяльності 15 5. Факторний аналіз діяльності підприємства 18 Висновок 20 Додатки 21 Список використаної літератури 25 Робота практична

 3. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства "Назва"
  1. Загальна характеристика підприємства. 3 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства 5 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 7 4. Аналіз об'єму діяльності 13 5. Факторний аналіз діяльності підприємства 16 Висновок 18 Додатки 19 Список використаної літератури 23 Робота практична

 4. Економічна характеристика підприємства
  1) НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА 4 2) ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 4 3) ФІНАНСОВА СТРУКТУРА 6 4) ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 8 5) ВИСНОВОК 19 6) ЛІТЕРАТУРА 20 ДОДАТКИ 21 Об’єктом дослідження в роботі виступає підприємство ТОВ «___».

 5. Економічна характеристика підприємства
  1. Назва підприємства, організаційна форма 3 2. Організаційна структура 5 3. Фінансова структура 6 4. Характеристика показників 7 5. Аналіз показників 9 Висновок 16 Література 17 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «__» за перше півріччя 2008 р. 19

 6. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 7. Економічна характеристика Чехії
  ВСТУП 3 1. Загальна економічна характеристика Чехії 4 2. Демографічна систуація в Чехії 11 3. Фінансово-економічна ситуація в сучасній Чехії 12 3.1.1. Промисловість 13 3.1.2. Сільське господарство 15 3.1.3. Зовнішня торгівля 16 3.1.4. Інвестиції 18 3.1.5. Банківська система 19 3.1.6. Фінанси і податкова система 23 4. Система глобальних вимірів сталого розвитку Чехії 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

 8. Організаційно-правова форма підприємства
  Організаційно-правова форма підприємства Література Для аналізу пропонується розглянути товариство з обмеженою відповідальністю „Медіна"

 9. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізмуПринципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податкуГрошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл
  1. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізму 3 1.1 Поняття фінансового механізму 3 1.3 Склад фінансового механізму 5 Література 8 2. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податку 9 2.1 Приниципи оподаткування 9 2.2 Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту 10 2.3 Елементи податку 14 Література 16 3. Грошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл 17 3.1 Грошові надходження підприємств 17 3.2 Виручка та її розподіл 19 Література 22

 10. Організаційно-економічне управління розвитком підприємства
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства 5 1.1. Сутність економічного розвитку підприємств 5 1.2. Методологія оцінки організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 10 Розділ ІІ. Аналіз організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 14 2.1. Оцінка організаційного управління розвитком підприємства «ххх» 14 2.2. Характеристика управління трудовими ресурсами підприємства «ххх» 15 2.3. Аналіз ефективності управління активами підприємства «ххх» 17 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення організаційно-економічного управління розвитком підприємства «ххх» 31 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додатки 49

 11. : Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень підпиємств
  ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків в діяльності підприємства 4 1.2. Склад і класифікація грошових надходжень підприємства 9 1.3. Стратегія управління грошовими надходженнями підприємства 13 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «» 19 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19 2.2. Аналіз грошових надходжень підприємства за видами діяльності 26 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37 3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 37 3.2. Шляхи удосконалення управління грошовими надходженнями на підприємстві 41 ВИСНОВКИ 52 ЛІТЕРАТУРА 55 ДОДАТКИ 58

 12. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1 Вибір аналізуємих показників 5 2Організаційно-інформаційна модель аналізу на прикладі аналізу витрат за даними ВАТ «Універсам-23» 10 Висновки 19 Задача № 24. 20 Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства та факторів, що її обумовлюють. Зробити висновок, виходячи з наведених даних: Показник Базовий період Звітний період Балансовий прибуток 23,2 25,4 Середні залишки основних засобів 56,3 56,8 Середні залишки оборотних засобів 328,5 340,2 Список літератури 22

 13. міжнародна економічна діяльність Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ОПЕК
  1. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ОПЕК 3 2. ТНК в системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України 12 Список літератури 23

 14. Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства (З)
  1. Види діагностики підприємства. Аналітична діагностика виробничих ресурсів 3 2. Діагностика організаційно-технічного рівня підприємства 5 Задачи 9. За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода¬ток) розрахувати коефіцієнти маневровості власного капіталу. По¬рівняти розраховані коефіцієнти з нормативними. 30. Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра¬ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані: Складові загальновиробничих витрат Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Витрати на управління виробництвом 25,5 26,2 25 26,1 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 10,5 12 10 11,8 Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів 8 10 9 8,5 Витрати на утримання виробничих приміщень 5,5 3,2 4,5 4,8 Витрати на обслуговування виробничого процесу 30,5 25,7 25 27,8 Витрати на охорону праці 2 3,2 2,5 2,7 Інші витрати 2 4 2 3,8 Разом загальновиробничих витрат ? ? ? ? Обсяг валової продукції: у минулому році – 580 тис. грн., у звітному – 597 тис. грн. 59. Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук¬ції. Результати факторного аналізу звести в таблицю. Вихідні дані: Показник Квартал І ІІ Кількість одиниць обладнання, на якому виготовляється продукція 21 18 Кількість днів роботи обладнання 70 74 Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи) 1,3 0,85 Тривалість однієї зміни, год 5 4,6 Обсяг сировини, що переробляється на одному верстаті за 1 год, кг 220 228 Вихід продукції з одиниці сировини, кг 0,9 0,84 Обсяг виробництва продукції, шт. ? ? Література 14

 15. Організаційно-інформаційна модель фінансових результатів господарської діяльності підприємства
  Вступ. 3 1. Сутність управління фінансовою роботою на підприємстві 4 2. Фінансовий аналіз – основа побудови моделі фінансових результатів діяльності підприємства. 7 3. Інформаційна база фінансового аналізу і менеджменту 9 4. Моделі фінансових служб підприємства. 13 Висновок. 16 Задача 17 Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Дані… Література. 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua