Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративно-правові норми, їх структура та класифікація (ID:11058)
| Размер: 38 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність поняття адміністративно-правової норми. 5
2. Структура адміністративно-правових норм 8
3. Класифікація адміністративно-правових норм. 10
4. Реалізація адміністративно-правових норм. 18
5. Джерела адміністративно-правових норм 25
Висновок 30
Список використаної літератури 33

Литература1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30. — Ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. - Відомості Верховної Ради, 1984, N 51. 3. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993р. - Відомості Верховної Ради, 1993, N 52. 4. Авер'янов В.Б. Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І. П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: Академічний курс:Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.:У 2 т. — К. : Юридична думка, 2004. — Т. 1 : Загальна частина. — 583с. 5. Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. праць:За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лютого 2004 року / Центр політико-правових реформ / Вадим Б. Авер'янов (голова ред.кол.) — К. : Міленіум, 2004. — 196с. 6. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 7. Гладун З.С. Адміністративне право України (опорні конспекти лекцій). — Т. : Економічна думка, 2001. — 152с. 8. Гончарук С.Т. Адміністративне право: Навч.-метод. посібник / Національний авіаційний ун- т. — К. : НАУ, 2006. — 100с. : 9. Горьова С.Л. Норми адміністративного права (питання теорії): Для викл., асп. і студ. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Факультет правничих наук / А.О. Селіванов (ред.). — К. : Парламентське видавництво, 2000. — 48с. 10. Горьова С.Л. Норми адміністративного права (проблеми теорії та практики нормотворення): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 163 арк. 11. Данилькевич Н.И. Административное право Украины: Учебное пособие / Днепропетровский национальный ун-т. Юридический факультет. — Д., 2001. — 168с. 12. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навч. посібник. — К., 2001. — 194с. 13. Ківалов С.В, Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 14. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. — 3. вид. — К. : Вентурі, 1998. — 208с. 15. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН. — Запоріжжя : ЗНУ, 2006. — 140с. 16. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник / МВС України. — 3. вид., стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 752с. 17. Крегул Ю.І. Адміністративне право України: Навч. посібник-практикум / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 190с. 18. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 344 с. 19. Понікаров В.Д., Веретельник Л.К. Адміністративне право: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ХДЕУ, 2004. — 100с. 20. Словарь административного права / [Бачило И.Л., Гандилов И.М., Гришковец А.А. и др.]. — М.: Фонд «Правовая культура», 1999. — 317 21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c. 22. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" — К. : Істина, 2007. — 216с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративно - правові норми і відносини
  Вступ 3 Об’єкт дослідження цієї роботи полягає у розгляді - адміністративно - правових норм і відносин 3 1. Класифікація адміністративно-правових норм 4 2. Реалізація норм адміністративного права 13 З. Поняття та види адміністративно-правових відносин 17 4. Адміністративно-провові відносини: їх особливості та види (у контексті адміністративної реформи) 22 Висновок 28 Список використаної літератури 29

 2. Фінансово-правові норми, їх структура і види
  Вступ 3 1. Поняття, ознаки та структура фінансово-правових норм 4 2. Види фінансово-правових норм 9 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 3. Адміністративно-правові відносини
  Вступ. 3 Розділ 1. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин. 5 1.1 Поняття та основні риси адміністративних правовідносин. 5 1.2 Види адміністративних правовідносин. 7 1.3 Структура адміністративних правовідносин. 9 Розділ 2. Суб’єкти адміністративно-правових відносин. 12 2.1 Система колективних суб'єктів адміністративного права 12 2.2 Зміст адміністративно-правового статусу державних колективних суб'єктів. 14 2.3 Адміністративна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів. 17 Розділ 3. Юридичні факти в адміністративному праві. 21 Висновки. 22 Список використаних джерел та літератури. 23

 4. Структура моральної свідомості. Моральні норми та принципи
  Вступ 3 1. Структура моральної свідомості 4 2. Моральні норми та принципи 9 Висновки 12 Бібліографія 13

 5. Підприємства, класифікація та правові основи їх діяльності
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика поняття підприємства 5 1.1. Сутність поняття підприємства, його місія 5 1.2. Цілі та напрямки діяльності 7 2. Класифікація підприємств та її практичне значення 11 2.1. Виробнича структура підприємства та його види 12 2.2. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства 16 2.3. Інтеграційні форми підприємств та добровільних об'єднань 18 3. Створення підприємства та правові основи його діяльності 23 3.1. Етапи створення підприємства 23 3.2. Статут підприємства та колективний договір 26 3.3. Правові основи діяльності підприємства 27 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Мета курсової роботи у тому, щоб встановити сутність поняття підприємства, визначити їх класифікацію та правові основи діяльності. Об’єктом дослідження є підприємство як суб’єкт ринкових відносин в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

 6. Основні вирочничі фонди підприємства та їх класифікація та структура
  Вступ 3 1. Загальна характеристика основних виробничих фондів підприємства 5 1.1. Основні фонди підприємства: сутність, класифікація, структура 5 1.2. Оцінка основних виробничих фондів 10 1.3. Джерела фінансування основних фондів 17 2. Проблемно-аналітичні аспекти використання основних виробничих фондів підприємства 22 2.1. Аналіз ефективності використання ОФ підприємства 22 2.2. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства та джерела їх фінансування 27 Висновок 37 Література 38 Додатки 39-40 Метою роботи є дослідити ефективність використання основних виробничих фондів на вітчизняних підприємствах, визначити шляхів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства та джерел їх фінансування. Предметом дослідження виступають основні фонди підприємства. Об’єктом дослідження є ДП "Агрегатний завод"

 7. Класифікація, структура, забезпеченість та оцінка основних фондів підприємств
  Вступ 3 1. Поняття, склад і структура основних фондів 4 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів 7 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 8. Поняття адміністративно-правових охоронних засобів у сфері підприємництва України. Види адміністративно-правових засобів захисту підприємництва
  Вступ 3 1. Поняття та класифікація адміністративно-правових охоронних засобів у сфері підприємництва України 4 2. Особливості застосування засобів захисту прав суб’єктів підприємництва 6 3. Напрямки підвищення ефективності адміністративно-правового захисту прав суб’єктів підприємництва 14 Висновок 16 Джерела 18

 9. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 10. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізмуПринципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податкуГрошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл
  1. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізму 3 1.1 Поняття фінансового механізму 3 1.3 Склад фінансового механізму 5 Література 8 2. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податку 9 2.1 Приниципи оподаткування 9 2.2 Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту 10 2.3 Елементи податку 14 Література 16 3. Грошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл 17 3.1 Грошові надходження підприємств 17 3.2 Виручка та її розподіл 19 Література 22

 11. Норми права
  Вступ 3 1.1. Поняття норми права 5 1.2. Види норм права 8 Розділ 2. Структура правової норми 18 2.1. Загальна характеристика структури правової норми 18 2.2. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом 21 2.3. Способи викладу норм права у статтях нормативне-правового акта 25 Висновки 28 Список джерел 32

 12. Норми міжнародного права
  Вступ 3 1. Поняття норми міжнародного права 4 2. Класифікація норм міжнародного права 7 3. Загальна характеристика окремих видів норм міжнародного права 10 Висновок 17 Використана література 19

 13. Адміністративно-господарські санкції
  Вступ 3 Правові засади застосування до суб'єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій 4 Види адміністративно-господарських санкцій 5 Гарантії прав суб'єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій 13 Строки застосування адміністративно-господарських санкцій 15 Висновок 16 Література: 17

 14. Уява та мислення й норми розвитку
  Вступ 3 1. Закони, за якими працює уява 4 2. З чого починається уява та мислення 7 3. Уява – відображення неіснуючого, яке ігнорує реальне 11 4. Уява – фактор руйнування стереотипів мислення і шаблонів дій 14 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 15. Стандарти і норми аудиторської діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і призначення стандартів аудиту 3 2. Зміст і види стандартів аудиту 9 3. Використання стандартів аудиту 17 Висновок 24 Практична частина Варіант 2. 25 Завдання 1 25 Завдання 1 Розрахуйте рівень істотності, і процентне відхилення показників, використовуючи наступні базові показники: Найменування показників Значення базового показника бухгалтерської звітності суб'єкта, що перевіряється Частка, % Значення, вживані при знаходженні рівня істотності (ЗІ) 1 2 3 4 1.Балансовий прибуток 355 5 17,8 2. Валовий об'єм реалізації без ПДВ 25367,9 2 507,4 3. Валюта балансу 10280 5 514,0 4.Власний капітал 4012 10 401,2 5.Загальні витрати підприємства 13 250,6 5 662,5 Завдання 2 26 Аудитор має намір перевірити сальдо рахунків дебіторів, які є клієнтами підприємства. Він бажає бути впевненим на 80 %, що є не більше ніж 7 рахунків у кожній сотні, які містять помилки. Усього є 300 рахунків дебіторів. Необхідно визначити величину вибірки, якщо: 1. Аудитор не очікує ніяких помилок; 2. Аудитор очікує одну помилку. Таблиця 1. ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ Кількість помилок у вибірці Рівні довіри, % 70 80 85 90 95 97,5 99 0 1,21 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61 1 2,44 3,00 3,38 3,89 4,75 5,58 6,64 2 3,62 4,28 4,73 5,33 6,30 7,23 8,41 3 4,77 5,52 6,02 6,69 7,76 8,77 10,05 4 5,90 6,73 7,27 8,00 9,16 10,25 11,61 5 7,01 7,91 8,50 9,28 10,52 11,67 13,11 6 8,11 9,08 9,71 10,54 11,85 13,06 14,58 7 9,21 10,24 10,90 11,78 13,15 14,43 16,00 Завдання 3 27 Маємо компанію-клієнта з низьким рівнем ризику. Величина внутрішньогосподарчого ризику складає 75% (висока норма рентабельності; стабільна галузь). Ризик системи контролю 20% (чітка система внутрішнього контролю і відсутність зауважень з боку аудиторів за наслідками попередніх перевірок). Допустимий рівень сукупного аудиторського ризику 5%. Визначити граничну величину ризику не виявлення. Завдання 4 28 При проведенні аудиту фінансової звітності підприємства аудитор зіткнувся з порушеннями у області бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності (табл. 1). Використовуючи вимоги стандарту класифікуйте ці порушення як шахрайство або помилки. Порушення, віднесене до шахрайства або помилки, відзначте знаком «+». Список використаної літератури 30

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua