Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення (ID:11063)
| Размер: 38 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності 6
2. Адміністративні стягнення. Мета, види та методи їх застосування 16
Висновки 33
Список використаної літератури: 38

Литература1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради – 1996- № 30 - ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 г. № 8073-X // Відомості Верховної Ради 1984, додаток до N 51, ст. 1122. 3. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України 1998- № 8.- Ст.15 4. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 6. 5. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.П. Битяка. X., 2000. 6. Административное право Украины: Учебник /Под общей ред. СВ. Кивалова.— X.: "Одиссей", 2004.— 867 с. 7. Анджиєвськнй В.С., Тимченко І.А. Нове законодавство про адміністративні правопорушення. К., 1987. 8. Біла Л. P., Ківалов С. В. Адміністративне право України: Навчально методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. . Одеса: Юридична література -2001 –312с. 9. Битяк Ю.П., Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Консп. лекцій. X., 1994. 10. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12–20. 11. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж: Юридическая литература, 1970. – 114 с. 12. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Юридическая литература, 1976. – С. 205. 13. Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступ¬ків засобами адміністративного права. К., 1991. 14. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність. К., 1995. 15. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 250 с. 16. Коваль Л.В. Адміністративне право. - К.: Основи, 1996. – 247 с. 17. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. К., 1979. 18. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні право¬порушення. К., 1975. 19. Кодекс Украины об административных правонарушениях (Научно-практический комментарий). Х., 2000. 20. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. К., 1999. 21. Лазарев Б.М. Советское административное право. – М.: Юристъ, 1990. – 480 с. 22. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишев З.А. Российское административное право. – М.: Юристъ, 1996. – С. 174. 23. Маркова Э.И., Туранов В.И. Административная ответственность по советскому праву. – Куйбышев: Изд-во Куйбышев. ун-та, 1978. – С. 9. 24. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. – М.: Мысль, 1950. – С. 75. 25. Шкарупа В. К. Доказування та докази в адміністратив¬но-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (мілі¬ції). К, 1995.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кр адміністративна відповідальність
  1. Види правопорушень 3 2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 6 Задача: 15 Громадянин Сидоренко був притягнений начальником РВВС до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з урахуванням того, що півроку назад суддею району на Сидоренка було накладено штраф за непокору працівнику міліції. Дайте юридичний аналіз ситуації, кваліфікуйте дії Сидоренка та притягніть його до відповідальності. Бібліографія 17

 2. Адміністративна відповідальність
  Вступ 3 1. Юридична відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 5 1.1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності 5 1.2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності 7 1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 14 2. Адміністративні стягнення та їх характеристика 20 2.1. Поняття та види адміністративних стягнень 20 2.2. Загальні правила накладання адміністративних стягнень 22 Висновки 31 Бібліографія 33

 3. К/р адміністративна відповідальність
  1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів Література

 4. Адміністративна відповідальність за проступки на транспорті
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Адміністративне правопорушення за законодавством України 5 1.1 Поняття адміністративного правопорушення 5 1.2 Склад адміністративного правопорушення 7 1.3 Види адміністративних правопорушунь 9 Розділ ІІ. Правове управління транспортною системою України 11 2.1 Органи управління транспортом і шляховим господарством 13 2.2 Управління залізничним транспортом 15 2.3 Управління морським і річним транспортом 16 2.4 Управління автомобільним транспортом 20 2.5 Управління цивільним повітряним транспортом 23 2.6 Управління трубопровідним транспортом 26 2.7 Управління шляховим господарством 27 Розділ ІІІ. Державний контроль в галузі транспорту 28 3.1 Адміністративні відповідальність за правопорушення на транспорті 28 3.2 Державний контроль на транспорті 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 5. Адміністративна еколого-правова відповідальність
  Вступ 3 1. Поняття адміністративної еколого-правової відповідальності 4 2. Загальна характеристика екологічних правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність 8 Висновки 13 Використана література 14

 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  Вступ 3 1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7 1.1. Сутність юридичної відповідальності 7 1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18 2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24 2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24 2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44 2.3. Система та види адміністративних стягнень 57 3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82 3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82 3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92 3.3. Проблеми застосування адміністративних стягнень за правопорушення у сфері виробництва 101 Висновки 114 Список використаних джерел 119-127 Рецензія 3 стор.

 7. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  Зміст 2 Вступ 3 1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7 1.1. Сутність юридичної відповідальності 7 1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18 2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24 2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24 2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44 2.3. Система та види адміністративних стягнень 57 3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82 3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82 3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92 Висновки 102 Список використаних джерел 107-115 Метою даної роботи є характеристика адміністративної відповідальності у сфері господарської діяльності, аналіз складу адміністративного правопорушення, осмислення системи та видів адміністративних стягнень, а також аналіз практики притягнення до адміністративної відповідальності у сфері господарювання. В роботі 96 джерел, 78 зносок, рецензія

 8. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність, підстави адміністративної відповідальності. 5 Розділ 2. Правова характеристика адміністративної відповідальності за окремі порушення норм антимонопольного законодавства. 10 Розділ 3. Характеристика адміністративних стягнень за порушення антимонопольного законодавства. 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження дати правову характеристику поняттю, сутності та підставам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики адміністративної відповідальності в адміністративному праві, розкривається її сутність та підстави. У другому розділі наводиться правова характеристика окремих складів адміністративних правопорушень в сфері антимонопольного регулювання суспільних відносин. Третій розділ містить правову характеристику адміністративних стягнень за порушення відповідними суб’єктами норм антимонопольного законодавства України.

 9. Адміністративна відповідальність в системі заходів адміністративного примусу
  Вступ 3 1. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види 4 2. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності 5 3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення 11 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 10. Адміністративна відповідальність та її підстави. Контроль та його види у сфері державного управління
  Вступ 3 1.Адміністративна відповідальність та її підстави 4 2.Контроль та його види у сфері державного управління 11 Висновки 14 Бібліографія 15

 11. ПДВ проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування
  Вступ 2 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПДВ 6 1.1. ПДВ як об’єкт оподаткування 6 1.2. ПДВ в системі непрямих податків 13 1.3. Історія становлення ПДВ 19 ІІ. МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 28 2.1. Основні елементи ПДВ. 28 2.2 Роль ПДВ в бюджетних надходженнях 44 2.3. Проблеми адміністрування 53 ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТЯГНЕННЯ ПДВ 60 3.1.Зарубіжний досвід 60 3.2.Проблеми та недоліки 77 3.3. Проблеми вдосконалення 81 Висновки 90 Література 95 Додатки 96 1. Склад платників податку на додану вартість 2. Види пільг, які надаються податку на додану вартість в Україні 3. Об’єкти оподаткування податку на додану вартість 4. Податкові надходження у Державному бюджеті 2004 5. Податкові надходження у Державному бюджеті 2005 6. Надходження ПДВ до Державного бюджету у 1998-2005рр (млрд. грн.) 7. Ставки ПДВ у країнах ЄС та деяких країнах з перехідною економікою До роботи додано: Рецензія - 1 стор. Доповідь - 5 стор. Бібліографія Мета і задачі цієї роботи полягають в розвиненні теоретичних положень щодо сутності податку на додану вартість та обґрунтувати практичні рекомендації по підвищенню його ефективності. Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність доданої вартості та податку на додану вартість як найбільш адекватної форми сучасного непрямого оподаткування; – проаналізувати причини виникнення і динаміку розвитку, переваги і недоліки системи оподаткування доданої вартості; процес формування, сучасний стан і проблеми вітчизняного механізму ПДВ, його вплив на діяльність суб’єктів господарювання та стан державних фінансів України; – визначити основні напрями удосконалення вітчизняної системи оподаткування доданої вартості; обґрунтувати можливість і доцільність використання в Україні позитивного досвіду застосування ПДВ в розвинених країнах. Об’єкт дослідження – механізм податку на додану вартість і його вплив на економічні процеси. Предмет дослідження – економічні відносини, які виникають між державою, суб’єктами підприємницької діяльності і громадянами в процесі вилучення державою частини валового внутрішнього продукту у вигляді податку на додану вартість. Перша частина роботи присвячена теоретичним основам ПДВ. Розглядається еволюцію універсальних акцизів, виникнення та розвиток податку на додану вартість, його сутність, функції. У другій частині роботи, користуючись законодавчими актами, статистичними та аналітичними матеріалами визначаються основні елементи ПДВ, іх характерні риси. Приділяється значна увага ролі ПДВ у бюджетних надходженнях. Проаналізована динаміка надходжень. Виділяються проблеми, які існують в адмініструванні цього податку. Вдосконаленню механізму стягнення ПДВ присвячена третя частина роботи. Результати аналізу зарубіжного досвіду справляння ПДВ дозволяють стверджувати, що тенденції розвитку системи оподаткування доданої вартості в розвинених країнах зумовлюють розвиток механізму ПДВ і в Україні. Розглядаються переваги та недоліки а також пропонуються шляхи вдосконалення стягнення ПДВ. Дослідження даної теми проведено на основі теоретичних матеріалів, викладених в підручниках та навчальних посібниках. Особливої уваги заслуговують підручники Білика М.Д., Золотько І.А. „Податкова система України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, Дікань Л.В. Воїнової Т.С. „Податкова система”, Кляшторного О.М. „Непрямі податки ПДВ у законодавстві європейських держав”, Опарін аВ.М. „Фінанси”. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі. Використано метеріали статей. Окрім підручників та наукових статей, базою для написання магістерської дипломної роботи стали Закон України „Про Державний бюджет на 2005 рік” від 23.12.2004., Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997., Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість” від 15.06.2004., Закон України „Про систему оподаткування” від 22.03.96. Достовірність отриманих результатів ґрунтується на використанні таких статистичних і фактографічних джерел: parlament.org.ua, www.ukrstat.gov.ua, www.afu.org.ua Робота виконана на 105 сторінках, має 14 формул, 1таблицю, 6 малюнків, 8 додатків

 12. Заходи заохочення та стягнення в трудовому праві. Порядок їх застосування
  Вступ 3 1. Правове регулювання трудової дисципліни та методи її забезпечення 5 1.1. Поняття та зміст трудової дисципліни 5 1.2. Основи забезпечення трудової дисципліни 7 1.3. Порядок організації праці на підприємствах, в установах та організаціях 9 2. Загальна характеристика засобів забезпечення трудової дисципліни 13 2.1. Заходи заохочення працівників та їх застосування 13 2.2. Система стягнень у трудовому праві та порядок їх застосування 26 Висновок 38 Список використаної літератури 41

 13. адміністративна процедура
  Вступ 3 1. Адміністративна процедура у змісті адміністративного процесу 4 2. Класифікація адміністративних процедур 7 3. Загальноправові принципи адміністративної процедури 12 Висновок 14 Література: 15

 14. адміністративна система України
  1. Централізація і децентралізація у державному управлінні 3 2. Фінансове прогнозування, його прийоми і методи 12 Список використаної літератури 19

 15. АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
  1. Управління як соціальне явище 3 2. Сфера відносин виконавчої влади 11 Список джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua