Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за п’ять останніх років (ID:11081)
| Размер: 148 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ. 4
1. Видатки бюджету – поняття, сутність та класифікація 6
3. Принципи фінансування видатків державного бюджету 11
2. Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за період з 2002 по 2006 роки 17
Висновки. 35
Джерела для виконання роботи 38
Литература1. Конституція України 2. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001.№ 2542-ІІІ 3. Закон України « Про державний бюджет України на 2000 рік» 4. Закон України « Про державний бюджет України на 2002 рік» 5. Закон України « Про державний бюджет України на 2003 рік» 6. Закон України « Про державний бюджет України на 2004 рік» 7. Закон України « Про державний бюджет України на 2005 рік» 8. Закон України « Про державний бюджет України на 2006 рік» 9. Закон України Про Рахункову палату Верховної Ради України від 11.07.1996р. № 315/96 -ВР.// Відомості Верховної Ради У країни.-199 6.-№ 43. 10. Звіт Міністерства фінансів України Про виконання бюджету за 2006 рік 11. Звіт Державного казначейства України Про виконання державного бюджету за 2006 рік 12. Звіт Рахункової палати України Про виконання бюджету за 2002 рік 13. Звіт Рахункової палати України Про виконання бюджету за 2003 рік 14. Звіт Рахункової палати України Про виконання бюджету за 2004 рік 15. Звіт Рахункової палати України Про виконання бюджету за 2005 рік 16. Звіт Рахункової палати України Про виконання бюджету за 2006 рік 17. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навч.пос.К.: Вища школа, 1997. 18. Дроздовська О.С. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні, автореферат, К: НДІФ МФУ 19. Ігнатко В. особливості формування бюджетів у країнах СНД, 20. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002. 21. Макроекономіка за редакцією А.Г. Савченка, К: "Либідь", 2000 22. Мікроекономіка і макроекономіка за загальною редакцією Е.Будаговської. ; К: "Основи", 2003 р. 23. Орлюк О.П. Фінансове право України, К: Либідь, 2004 24. Основи економічної теорії: політ економічний аспект за редакцією Г.Н. Климка, К: Вища школа — знання”, 2002. 25. Романенко О.Р. Фінанси, курс дистанційного навчання Міжнародного університету фінансів, К: МУФ, 2002 http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/courses/Phinance/ 26. Щомісячний моніторинг виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів України станом на 1.12.2006 року; Проект реформа місцевих бюджетів, RTI International та USAID. , К: 2007
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державний митний комітет як контролер митнх кордонів України та один з головних наповнювачів її Державного бюджету
  Вступ 3 1. Державний митний комітет як основа сучасної митної служби України 4 2. Державна митна служба України як джерело бюджету та охоронник кордонів 8 3. Пріоритетні напрями роботи Держмитслужби України 11 Висновки 14 Література 16

 2. Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки
  Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки.

 3. Склад і структура витрат Державного бюджету України
  Вступ 3 1. Бюджет - головна ланка фінансів держави 8 1.2. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації 10 1.3. Видатки державного бюджету у країнах з перехідною економікою 14 2. Аналіз складу і структури видатків державного бюджету України 24 2.1. Законодавче визначення видатків державного бюджету України 24 2.2. Класифікація видатків держбюджету України 27 2.3. Роль видатків держбюджету у соціально-економічному житті України 29 3. Напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні 37 3.1. Макроекономічні чинники виконання бюджету з видатків у першому півріччі 2006 р. 37 3.2. Виконання державного бюджету за видатками у 2006 р. 40 3.3. Напрямки вдосконалення управління видатками державного бюджету 43 Висновки 49 Література 53-55 Метою роботи є вивчення складу і структури витрат Державного бюджету України та обгрунтування рекомендацій щодо формування механізмів ефективного управління державними видатками. Об'єкт дослідження – видатки державного бюджету України та окремі їх складові з притаманними їм механізмами впливу на розвиток економіки. Предметом дослідження є механізм взаємозв'язку видатків державного бюджету з основними макроекономічними параметрами України

 4. Склад і структура витрат державного бюджету України
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти витрат державного бюджету України 4 1.1. Державні витрати та сутність фінансування державних видатків 4 1.2. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація 11 2. Аналіз виконання бюджету України за видатками в 2003-2005 роках 14 2.1. Аналіз видатків зведеного бюджету 14 2.2. Видатки соціального спрямування 18 2.3. Видатки на економічну діяльність 21 3. Прогноз виконання видатків бюджету на економічну діяльність та соціальне спрямування в 2006 році 26 Висновки 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43-44 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розкрити склад і структуру витрат державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає бюджетна система та бюджетний процес в Україні. Предмет дослідження – витрати державного бюджету України В роботі багато графічного матеріалу

 5. Особливості визначення головних напрямків діяльності підприємств різних форм власності
  Вступ 3 1. Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та форми власності 4 2. Визначення основних напрямків діяльності підприємств та їх взаємоузгодженість 8 3. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств 12 Висновок 17 Література 18

 6. П’ять напрямків психологічної експертизи впливу батьків на дитину
  Вступ 3 1. Вплив поведінки батьків на формування рис характеру дитини 4 2. Психологічна експертиза 7 3. Методика діагностики батьківського відношення (А. Я. Варга, В. В. Столін) 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 7. Експертиза та аналіз державного бюджету
  1.Система органів контролю за дотриманням бюджетного законодавства і фінансово-господарської діяльності в Україні, їх повноваження. 3 2. Анапіз складу видатків державного бюджету. 6 З. Аналіз видатків бюджету на науку і оборону. 10 Література 15

 8. Експертиза та аналіз державного бюджету
  1. Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюджетній сфері 3 2. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація 10 3. Аналіз видатків бюджету на соціальну сферу 12 Список використаної літератури 19

 9. Експертиза та аналіз державного бюджету
  1. Сутність і роль державного бюджету України 2 2. Структура податкової системи України 6 3. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету 9 Список використаної літератури 14

 10. Фінансовий аналіз надходжень до державного бюджету
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність доходів державного бюджету та фінансовий аналіз макроекономічних показників, що впливають на формування доходів бюджету 5 1.1. Поняття “доходи державного бюджету” та їх формування................. 5 1.2. Макроекономічний аналіз розвитку економіки. 8 Розділ 2. Фінансовий аналіз доходів державного бюджету 15 2.1. Склад доходів державного бюджету 15 2.2. Фінансовий аналіз доходної частини Державного бюджету України 17 Розділ 3. Проблеми та напрямки удосконалення надходжень до бюджету та контролю за ними 25 Висновки 30 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 11. Планування видатків державного бюджету України
  Вступ 3 1. Теоретичні засади планування видатків держбюджету 6 1.1. Сутність планування державного бюджету 6 1.2. Зміст, планування, формування і розподіл видатків 9 1.3. Класифікація видатків 12 2. Побудова та структура видатків державного бюджету 16 2.1. Аналіз видатків державного бюджету 16 2.2. Аналіз видатків спеціального фонду Державного бюджету Україні 23 3. Основні шляхи оптимізації видатків бюджету України 27 3.1. Особливості оптимізації видатків бюджету України 27 3.2. Оптимізація фінансування соціальної сфери 28 Висновки 30 Список використаної літератури: 33 В цій курсовій роботі були використанні підручники, а також матеріали періодичних видань, статті із журналів та газет. В цій роботі були використані матеріали з підручників Сажина М.А., Чибрикова Г.Г., Чухна А.А., Єщенка П.С., Мочерного С.В., Довбенко М.В., та ін. А також, опрацьовані та використанні такі періодичні видання як “Фінанси України”, “Статистичний щорічник України”. В роботі використанні роботи Ротова А.І., Юрія С.І., Кульчицького М.В. та ін. Мета цієї роботи розкрити сутність державного бюджету, його особливості формування та використання в Україні, оцінити ситуацію на даний момент часу, висловити проблеми формування та використання видатків державного бюджету та шляхи їх вирішення. А також висловити власні пропозиції щодо збалансування державного бюджету України. Завдання роботи наступне: Розкрити поняття державного бюджету; Розкрити концептуальну сутність державного бюджету; Розкрити принципи та методи формування державного бюджету; Розкрити принципи та методи його використання; Розкрити структуру бюджету, його особливості; Виявити проблеми видатків державного бюджету; Запропонувати шляхи рішення проблем; Зробити пропозиції та рекомендації по проведеному дослідженню. Предметом даного дослідження є функціонування, а саме формування та використання державного бюджету, його призначення, шляхи та методи збалансування. Об’єктом дослідження є державний бюджет, а саме його структурна одиниця - видатки.

 12. Доходи і видатки державного бюджету України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Суть, значення і структура доходів бюджету 4 2. Сутність і структура видатків державного бюджету 9 3. Характеристика дохідної і видаткової частин державного бюджету України на 2005 рік 16 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 13. Правові основи державного бюджету України
  Вступ 3 Розділ І. Бюджетне право і бюджетний устрій України 5 4.1. Бюджет та бюджетна система 5 1.2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство 8 1.3. Основи правового регулювання державних доходів в Україні 15 1.4. Види та класифікація обов‘язкових платежів 18 Розділ ІІ. Бюджетний процес в Україні 21 2.1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу 21 2.2. Порядок складання проекту бюджету 25 Висновок 38 Література 40

 14. Порядок розроблення та затвердження державного бюджету України
  Вступ 3 1. Організаційно-правовий порядок розробки та затвердження державного бюджету України 5 1.1. Складання проекту Державного бюджету України 5 1.2. Розгляд та затвердження Державного бюджету України 10 2. Сучасний стан та основні проблеми бюджетоутворення в Україні 13 3. Зарубіжний досвід та заходи поліпшення процесу розробки та затвердження Державного бюджету України 21 Висновок 34 Список використаної літератури 36

 15. Касове виконання державного бюджету України за видатками
  Вступ 3 1.1. Касового виконання Державного бюджету України: сутність та значення 4 1.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України 14 Висновки 20 Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua