Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз звичайної діяльності підприємства (ID:11088)
| Размер: 104 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз фінансового стану підприємства як основа для прийняття ефективних управлінських рішень 6
1.1. Роль та значення фінансового аналізу в діяльності підприємств 6
1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу фінансових ресурсів підприємства 9
1.3. Методологічні аспекти розвитку організації управління господарською діяльністю автомобільного підприємства 12
2. Аналіз звичайної діяльності ВАТ «Назва» 18
2.1. Загальні відомості про підприємство 18
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 20
2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів 28
3. Напрями вдосконалення звичайної діяльності ВАТ «Назва» 32
3.1. Здешевлення кредитних ресурсів 32
3.2. Фінансова стратегія інноваційного зростання 33
Висновки 37
Література 40
Додаток 1. Баланс ВАТ «Назва» 43
Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Назва» 45
Литература1. Закон України “Про господарські товариства» 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 3. Василик С.К., Шишмарьова Л.О. Оцінка ринкової вартості підприємства // Вісник ХДЕУ. – 1999. – №1(9). – С.74–77. 4. Голуб В.М. Проблемні позики й управління ними // Фінанси України. – 1999. — № 11. – С. 93—100. 5. Замазій О.В., Йохна М.А. Алгоритм управління інтеграційним зростанням організації через мінімізацію трансакційних витрат // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – № 1, Ч. 1, Т. 1. – С. 22-25. 6. Замазій О.В. Внутрішні та міжорганізаційні економічні відносини підприємства як чинник ефективності управління // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 6, Т. 2. – С. 127-131. 7. Замазій О.В. Теорія трансакційних витрат як теоретико-методологічна основа проектування організаційних змін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 4, Ч. 2, Т. 3. – С. 221-224. 8. Замазій О.В. Трансакційні витрати як складова методики обґрунтування стратегії інтегрованого зростання підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 5, Ч. 2, Т. 1. – С. 97-102. 9. Ліхтер Т.М. Обґрунтовані управлінські рішення – передумова економічного розвитку села // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. – Вип. 37. – С. 30-34. 10. Ліхтер Т.М. Оцінка інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 57. – С. 203-206. 11. Ліхтер Т.М. Розмежування кількісних і якісних показників для конкретизації оцінки залежності результативних ознак від факторних // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2003. – №24/36. – С. 180-184. 12. Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т. : Економічна думка, 2007. — 295с. 13. Кочетков В. М. Методологічні підходи до моделювання банківських ризиків // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 5(12). — К.: КНЕУ, 2002. — С. 279—282. 14. Мігус І. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. - випуск 6. – 2003. С.219-223. 15. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.Ф., Ганін В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К.Д. Гурова (ред.). — Х. : АТЗТ "Самміт-Харків", 2001. — 302с. 16. Потійко Ю.А. Функції та проблеми кредитування українських підприємств // Зовнішня торгівля. – 2000, – №1, с. 149-153. 17. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України. – 2001, – №1, с. 118-123. 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с. 19. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 174 с. 20. Семенов А.Г. Тенденции развития украинского рынка легковых и грузовых автомобилей // Экономика промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2000. – С. 212-223. 21. Семенов А.Г. Економічна ефективність створення та діяльності спільного підприємства // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ: ДГУ. - 2000. - № 17. – С. 141-151. 22. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Алерта, 2003. — 486с. 23. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2005. — 240с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз витрат від звичайної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Місце аналізу в системі управління витратами підприємства 5 2. Економічна характеристика витрат підприємства 7 3. Огляд нормативної та спеціальної літератури з проблем дослідження 13 4. Організаційно-економічна характеристика підприємства "Назва" 15 5. Загальний аналіз витрат від звичайної діяльності підприємства 24 6. Факторний аналіз витрат від звичайної діяльності підприємства 29 7. Аналіз витрат в умовах використання сучасних інформаційних технологій 32 Висновки 38 Список використаної літератури 41 На прикладі підприємства

 2. Облік доходів звичайної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Методичні основи обліку доходів звичайної діяльності підприємства 5 1.1. Визначення та класифікація доходів звичайної діяльності підприємства 5 1.2. Документальне оформлення доходів звичайної діяльності підприємства 14 1.3. Порядок проведення інвентаризації доходів звичайної діяльності підприємства 20 2. Облік доходів звичайної діяльності підприємства 22 2.1 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів звичайної діяльності підприємства 22 2.2 Облік доходів звичайної діяльності підприємства 25 3. Характеристика показників діяльності підприємства ТОВ “Назва” 29 3.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Назва” 29 3.2 Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Назва” 31 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 40

 3. Облік витрат звичайної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Економічна сутність витрат операційної діяльності підприємства 5 2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат звичайної діяльності підприємств 12 3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ “Назва” 17 4. Організація обліку витрат звичайної діяльності підприємства 22 5. Фінансовий облік витрат звичайної діяльності підприємства 26 6. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності 33 7. Облік витрат звичайної діяльності підприємства з використанням ПОЕМ та сучасних комп’ютерних програм 37 Висновок 41 Список використаних джерел 43 Додатки 47

 4. Організація методики аудиту доходів від звичайної діяльності та його комп'ютеризація
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту доходів від звичайної діяльності 6 1.1. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів 6 1.2. Мета, завдання аудиту доходів від звичайної діяльності 12 1.3. Нормативна база аудиту доходів від звичайної діяльності 14 Розділ 2. Організація методики аудиту доходів від звичайної діяльності на підприємстві ТОВ „Назва” 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 18 2.2. Організація аудиту доходів від звичайної діяльності 20 2.3. Методика аудиту доходів від звичайної діяльності 24 Розділ 3. Аудит доходів від звичайної діяльності та його комп'ютеризація на підприємстві ТОВ „Назва” 37 3.1. Аналіз доходів від звичайної діяльності з використанням ПЕОМ 37 3.2. Аудит доходів від звичайної діяльності з використанням ПЕОМ 42 3.3. Узагальнення результатів аудиту доходів від звичайної діяльності 44 Висновок 48 Список використаної літератури 52 Додатки 56-64

 5. Аналіз діяльності підприємства
  ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІННИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» НА ТЕМУ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА» Остання цифра залікової книжки студента № варіанта 0,5 1 ЗАВДАННЯ: Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1) і звіту про прибутки і збитки (форма № 2), наведені в додатку, провести аналіз фінансового стану підприємства по наступному плану. 1. Експрес-оцінка фінансового положення підприємства 2. Провести вертикальний і горизонтальний аналіз даних бухгалтерського балансу 3. Провести аналіз якості зростання активів 4. Провести аналіз показників ліквідності підприємства 5. Провести аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 6. Провести оцінку виробничої діяльності підприємства 7. Провести аналіз рентабельності діяльності підприємства

 6. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
  1. Сутність та значення показників рентабельності для оцінки показників діяльності підприємства. 3 2. Методика розрахунку показників рентабельності підприємства 7 Практичне завдання 1 23 Задача 19 23 Здійснити аналіз впливу на вартість випущеної продукції зміни структури та випуску продукції за умови незмінних цін. Вид продукції Обсяг виробництва, одиниць Планова ціна, грн. план факт А 1906 1900 10 Б 1000 950 55 В 700 760 100 Г 80 85 500 Д 100 110 450 Е 90 100 600 Разом 3876 3905 х Задача 20 25 Здійснити аналіз: виконання плану за асортиментом продукції способами найменшого числа або середнього відсотку, найменшого відсотку та номенклатурності; оновлення асортименту за кількістю видів продукції та обсягом випуску продукції. Вид продукції Обсяг випуску продукції, тис.грн. Минулий період Звітний період план факт А 650 680 690 Б 1108 1108 1120 В - 100 110 Г - 150 153 Д 350 350 320 Е 1130 1100 1850 Є 360 350 310 Ж 1210 1210 1200 Разом ? ? ? Задача 22 27 Здійснити аналіз якості продукції шляхом розрахунку частки продукції кожного сорту у загальному обсязі продукції, способом першосортних одиниць (середнього коефіцієнту сортності) та способом середньозваженої ціни. Визначити вплив сортового складу продукції на зміну її загального обсягу у вартісному виразі (загальної вартості). Сорт продукції Ціна за одиницю продукції, грн Обсяг виробництва продукції, одиниць план факт І 660 250 230 ІІ 610 227 240 ІІІ 570 280 270 Разом х ? ? Практичне завдання 2 28 Задача 19 28 Методами ланцюгових підстановок та абсолютних різниць здійснити аналіз впливу факторів праці на виконання плану за обсягом виробництва. Показники План Факт Середньооблікова кількість працівників, осіб 10 9 Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів 290 282 Середня тривалість одного робочого дня, годин 7,7 7,5 Середньогодинний виробіток, грн. 250 269 Обсяг товарної продукції, тис.грн ? ? Задача 20 31 Здійснити аналіз продуктивності праці. Використовуючи один із методів детермінованого факторного аналізу розрахувати як змінився середньорічний виробіток одного працівника за рахунок зміни: питомої ваги робітників, кількості днів, відпрацьованих одним робітником, тривалості робочого дня та середньогодинного виробітку одного робітника. Показник Попередній період Звітний період Обсяг товарної продукції, тис.грн. 9500 9200 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 125 126 Середньооблікова кількість робітників, осіб 111 115 Питома вага робітників у загальній чисельності працівників, % 0,89 0,91 Середньорічний виробіток одного працівника, тис.грн. ? ? Середньорічний виробіток одного робітника, тис.грн. ? ? Загальна кількість днів, відпрацьованих робітниками, днів 29600 27900 Кількість днів, відпрацьованих одним робітником, днів ? ? Середньоденний виробіток одного робітника, тис.грн. ? ? Загальна кількість годин, відпрацьованих робітниками, годин 226350 219250 Кількість годин, відпрацьованих одним робітником, годин ? ? Тривалість робочого дня, годин ? ? Середньогодинний виробіток одного робітника, тис.грн. ? ? Задача 22 35 Здійснити аналіз ефективність використання основних засобів. Визначити вплив основних факторів (зміни частки активної частини засобів у загальній їх сумі і зміни фондовіддачі активної частини засобів) на фондовіддачу. Показник План Факт 1. Обсяг випуску продукції, тис. грн. 8400 8300 2. Середньорічна вартість, тис. грн. А) основних виробничих засобів 1120 1181 Б) активної частини 672 790 Література 37

 7. Аналіз і оцінка інноваційної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Сутність і структура інноваційної діяльності 3 2. Аналіз ефективності інноваційної діяльності 7 3. Оптимізація управління економічною ефективністю інноваційних проектів на різних стадіях його розробки 10 Висновок 17 Література 19 Індивідуальні завдання 20 Завдання 1 За наведеними даними в табл..1 і 2 завершити складання агрегованого бухгалтерського балансу, при цьому необхідно визначити власний капітал (рядок 380) за формулою Активи = Власний капітал + Зобов’язання. Таблиця 1 Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року 100 210 230 500 530 540 1 2 3 4 5 6 15 22124 17800 424 10510 6500 18539 Таблиця 2 (тис. грн ) Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 № 1 2 3 4 5 6 15 33926 17107 620 5041 14248 18528 Необхідно: Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналіз валюти балансу; • аналіз ліквідності балансу шляхом групування активів і пасивів; • розрахувати і проаналізувати коефіцієнти ліквідності; • проаналізувати фінансову стійкість на основі моделювання взаємозв’язку між активом і пасивом та визначити її тип. Завдання 2. Дайте оцінку затрат матеріалів, розрахуйте вплив факторів на відхилення суми витрат від плану, напишіть висновки щодо усунення виявлених відхилень. ! Дана задача відноситься до теми «Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції». Таблиця 1 Варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. 15 А 120 840 125 750 Б 25 350 30 300

 8. Економічний аналіз діяльності туристичного підприємства «__»
  1. Аналіз витрат за елементами та статтями витрат туристичного підприємства 3 2. Загальний та факторний аналіз собівартості окремих видів продукції туристичного підприємства 7 3. Перелік літератури

 9. Економічний аналіз діяльності туристичного підприємства
  1. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції (послуг). 3 2. Аналіз взаємозв’язку активу та пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості туристичного підприємства. 5 Задача 28. 14 1. Встановити ступінь зміни рівня витрат в поточному році в порівнянні з планом та звітними даними минулого року; визначити темп зміни рівня витрат. 2. Розрахувати фактичну економію (перевитрату) витрат з урахуванням зміни структури товарообороту. В розрахунках використати дані таблиці. В процесі аналізу дати оцінку отриманим результатам. Таблиця. Аналіз рівня витрат підприємства Показники Мину-лий рік Поточний рік Факт у % до мину-лого року План Факт % вико-нання Товарооборот – усього, тис. грн. 269,0 261,0 247,0 94,64 91,82 Питома вага продукції власного виробництва 60,0 62,0 63,7 102,74 106,17 Сума витрат, тис. грн. 20,1 22,3 20,7 92,83 102,99 Рівень витрат, % 100 110,95 102,99 Список використаної літератури 16

 10. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств 7 1.2. Методологія оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 14 1.3. Система показників, які використовуються для оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 23 Висновки до розділу І 41 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ххх» 44 2.1 Загальний аналіз фінансового стану використання фінансових ресурсів 44 2.2 Аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства ПАТ “ххх» 60 2.3 Аналіз показників ефективності використання інших ресурсів на ПАТ «ххх» 64 Висновки до розділу ІІ 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 73 3.1 Основні фактори впливу на ефективість фінансово-господарської діяльності підприємства 73 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств 87 Висновки до розділу ІІІ 96 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 ДОДАТКИ 111

 11. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств 7 1.2. Методологія оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 13 1.3. Система показників, які використовуються для оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ххх» 41 2.1 Загальний аналіз фінансового стану використання фінансових ресурсів 41 2.2 Аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства ПАТ “ххх» 57 2.3 Аналіз показників ефективності використання інших ресурсів на ПАТ «ххх» 60 60 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 67 3.1 Основні фактори впливу на ефективість фінансово-господарської діяльності підприємства 67 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств 81 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТКИ 104

 12. Економ аналіз діяльності туристичного підприємства
  Зміст 1. Аналіз витрат на оплату праці 2 2. Методика підрахунку резервів зростання суми прибутку та рентабельності 4 3. Задача. 8 На основі даних таблиці розрахувати середній тарифний розряд робітників виробництва. Проаналізувати виконання плану з загальної чисельності робітників та їх складу. В аналізі відбити вплив відхилення чисельності робітників та середнього тарифного розряду на виконання плану товарообороту та якість продукції. Література. 10

 13. Аналіз та планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства (за матеріалами торговельного підприємства м. Київ)
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади аналізу та планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 5 1.1. Сутність та механізм формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 5 1.2. Системи та методи аналізу прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 12 1.3. Методи планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 16 2. Дослідження прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 19 2.1. Аналіз обсягів та динаміки формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 19 2.2. Дослідження факторів впливу на прибуток від операційної діяльності торговельного підприємства 26 2.3. Оцінювання ефективності формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 29 3. Розробка плану формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 35 Висновки і пропозиції 40 Список використаних джерел 42 Додаток А 44

 14. Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні засади обліку фінансових результатів. 6 1. 1. Економічна суть прибутку підприємства. 6 1. 2. Прибуток як джерело власних коштів 9 1. 3. Загальна характеристика підприємства 16 Розділ 2. Методика і організація обліку фінансових результатів та використання прибутку 21 2. 1. Організація бухгалтерського обліку прибутку підприємства як основа для прийняття управлінських рішень 21 2.2. Порядок відображення доходів в обліку і звітності підприємства. 23 2. 3. Облік доходів та фінансових результатів підприємства. 29 2. 4. Облік формування і використання нерозподіленого прибутку. 45 Розділ 3. Аналіз фінансових результатів та використання 48 прибутку. 48 3. 1. Факторний аналіз прибутку. 48 3. 2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 58 3. 3. Аналіз використання прибутку. 64 Розділ 4. Методика і організація проведення аудиту фінансових 67 результатів та використання прибутку. 67 4. 1. Методика проведення аудиту фінансових результатів та використання прибутку. 67 4.2. Організація процесу аудиту фінансових результатів та 79 використання прибутку. 79 Розділ 5. Автоматизація обліку фінансових результатів. 88 5.1. Автоматизація обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів 88 Висновок 95 Список використаних джерел 97 Додаток 1 100 Додаток 2 102 Додаток 3 104 Додаток 4 105 Додаток 5. 106

 15. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції 4 1.1 Визначення поняття «реалізація продукції» 4 1.2 Теоретичні основи аналізу реалізації продукції 6 2. Аналіз реалізації продукції 11 3. Напрямки збільшення обсягу реалізації продукції і розробка маркетингового плану 15 3.1 Напрямки збільшення обсягу реалізації продукції 16 3.2 Розробка маркетингового плану підприємства 21 Висновок 25 Список літератури 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua