Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Англійський варіант теорії граничної корисності У.Джевонса (ID:11109)
| Размер: 376 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеСписок використаної літератури
1. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій /
2. Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 90 с.
3. Грігорян Г.М., Сіроштан М.А., Українська Л.О., Бережна Н.І., Бондаренко А.П. Історія економічних вчень: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 252с.
4. Древетняк В.М. Навчальний посібник з курсу "Історія економічних вчень": Для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2005. — 184с.
5. Єфремов В. В. Історія економічних вчень. Від стародавніх часів до становлення економічної науки: Курс лекцій / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. — 113с.
6. Єфремов В. В. Історія економічних вчень: Програма курсу та плани семінарських занять для студ. стаціонарного та заоч. відділень / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : РВВ НДПУ, 2002. — 48с.
7. Базилевич Віктор Дмитрович, Баластрик Лариса Олександрівна. Макроекономіка: Навч. посіб.. — 2.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 368с.
8. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк О.
9. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти:У 2 ч. / Світлана Будаговська (заг.ред.). — 2. вид. — К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. — 517с.
10. Буряк П. Ю., Стефанишин О. В., Цимбал Л. Л., Балагурак У. Д., Гупало О. Г. Макроекономіка: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Львівський держ. фінансово-економічний ін-т / П.Ю. Буряк (наук.ред.). — Л. : ІНТЕРЕКО, 2001. — 347с.
11. П.І. Юхименко, П.М. Леоненко „Історія економічних вчень”, навчальний посібник, друге видання, „Знання-Прес”, Київ – 2001. – 285 с.
12. П.П. Мазурок „Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях”, навчальний посібник, „Знання”, Київ – 2004. – 320 с.
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій / 2. Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 90 с. 3. Грігорян Г.М., Сіроштан М.А., Українська Л.О., Бережна Н.І., Бондаренко А.П. Історія економічних вчень: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 252с. 4. Древетняк В.М. Навчальний посібник з курсу "Історія економічних вчень": Для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2005. — 184с. 5. Єфремов В. В. Історія економічних вчень. Від стародавніх часів до становлення економічної науки: Курс лекцій / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. — 113с. 6. Єфремов В. В. Історія економічних вчень: Програма курсу та плани семінарських занять для студ. стаціонарного та заоч. відділень / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : РВВ НДПУ, 2002. — 48с. 7. Базилевич Віктор Дмитрович, Баластрик Лариса Олександрівна. Макроекономіка: Навч. посіб.. — 2.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 368с. 8. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк О. 9. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти:У 2 ч. / Світлана Будаговська (заг.ред.). — 2. вид. — К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. — 517с. 10. Буряк П. Ю., Стефанишин О. В., Цимбал Л. Л., Балагурак У. Д., Гупало О. Г. Макроекономіка: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Львівський держ. фінансово-економічний ін-т / П.Ю. Буряк (наук.ред.). — Л. : ІНТЕРЕКО, 2001. — 347с. 11. П.І. Юхименко, П.М. Леоненко „Історія економічних вчень”, навчальний посібник, друге видання, „Знання-Прес”, Київ – 2001. – 285 с. 12. П.П. Мазурок „Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях”, навчальний посібник, „Знання”, Київ – 2004. – 320 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Англійський вар. 1
  Grammar la. Які з наступних слів с злічувальні, а які незлічувальні? 1b. Розкрийте дужки, вибравши правильний варіант. 2. Поставте там, де необхідно, означений або неозначений артикль. 3. Підставте в речення артикль the там, де потрібно. 4. Перекладіть речення українською мовою. Поясніть використання ступенів порівняння прикметника. 1. Авто безпечніше ніж мотоцикли 1. Cars are safer than motorbikes 5. Закресліть артикль там, де його не потрібно вживати. 1. When my father was at the University, he went to the Netherlands on the holiday. 6. Поєднайте два речення в одне. 1. Не is a man. He is intelligent. = He is an intelligent man. 7. Розкрийте дужки, вживаючи потрібний ступінь порівняння прикметників. 1. Mr Brown is taller than Mr Smith. 8. Перекладіть речення на англійську мову. 1. Ця робота легша від тієї. = This work is easier than that one. 9. Вставте дієслово to be у потрібному часі. 1. What is your name? - My mane is John Cartwright. 10. Знайдіть до термінів, що ліворуч, визначення. 1) A group of university departments = c) faculty II. Прочитайте вислови та прислів'я. Перекладіть та напишіть погоджуєтесь ви з ними чи ні. Поясніть свою позицію, використовуючи наступні сталі фразеологічні вирази:

 2. Теорія корисності та її історичний розвиток
  Вступ 3 1. Теоретичні основи дослідження корисності 5 1.1. Історичний розвиток теорій корисності 5 1.2. Корисність за Нейманом 9 1.3. Сподівана корисність 13 2. Модель поведінки споживача 15 2.1.Кардиналістська та ординалістська концепції корисності 15 2.2.Криві байдужості та їх властивості 23 3. Взаємозв'язок корисності та доходу споживача 28 3.1. Бюджетне обмеження та бюджетна лінія 28 3.2. Оптимум споживача. Алгебраїчна та графічна інтерпретації 32 3.3. Вплив держави на поведінку споживача 34 Висновок 39 Список використаних джерел 42

 3. Економіко-математичні концепції А.Курно, Г. Госсена, С. Джевонса
  Зміст Вступ 3 1. Антуан Курно 4 2. Герман Генріх Госсен 9 3. Стенлі Джевонс 11 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 4. Основи економічної теорії. Варіант 39
  1. Ринок товарів. Оптова та роздрібна торгівля 3 2. Структура доходів населення та напрямки її зміни 6 Література 12

 5. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 6. Контрольна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики Варіант № 9 а-7 б-1
  Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 71 придатних і 3 браковані деталі. У другій – 10 придатних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі придатні; 2) обидві деталі браковані; 3) 1 деталь придатна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого –60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 7% браку, другий – 1%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 16 виробів три – першого ґатунку, чотири – другого, а решта – з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити і . Завдання 4. Випадкова величина задається щільністю розподілу: . Знайти , , і . Завдання 5. Відхилення розміру деталі від номіналу – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням та дисперсією, рівною 36. Скільки потрібно виготовити деталей, щоб з імовірністю не менше можна було стверджувати, що серед них буде принаймні одна придатна, якщо допускаються відхилення розміру деталей від номіналу на проміжку ?

 7. Інвестиційний аналіз ВАРІАНТ 19 Теорії циклічного економічного розвитку
  1. Теорії циклічного економічного розвитку 3 2. Інноваційні підприємства та інфраструктура інноваційної діяльності 10 3. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом 13 Задача 19 Показники проектних варіантів будівництва нового підприємства наведені в таблиці. На підставі відповідних економічних розрахунків визначити, який варіант будівництва нового заводу є найефективнішим. Показник Варіанти будівництва заводу перший другий Кошторисна вартість будівництва заводу, тис. грн. 12800 13600 Валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції, грн. 116 112 Обсяг річного випуску продукції, тис. шт. 42000 44000 Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,2 0,2 Література 22

 8. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 9. Курсова з економіки підприємства Варіант 8 (2й варіант)
  1.Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2 2.Визначення річної потреби в обігових коштах підприємства 3 3.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 3 4.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 7 5.Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій 9

 10. Теорії інформації
  Вступ 3 Розділ І. Поняття інформації та інформаційних процесів у сучасних наукових дослідженнях 5 1.1. Поняття про інформацію 5 1.2. Класифікація і специфіка інформації. 9 Розділ ІІ. Інформаційна потреба населення у галузі науки та її документальне забезпечення науковою інформацією. 14 2.1. Наукова інформація 14 2.2. Інформаційні послуги і продукти: проблеми класифікації 19 2.3. Формування національного інформаційного ринку 26 Розділ ІІІ. Проблеми організації збереження інформаційних ресурсів 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 11. Еволюціоністські теорії
  Вступ 3 1. Перші еволюціоністські теорії культури 4 2. Еволюціоністська концепція культури Е.Тайлора 6 Висновок 8 Список використаної літератури 9

 12. Теорії грошей
  Вступ 3 Розділ 1. Конйепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. 5 Розділ 2. Теорія грошей К.Маркса. 20 Розділ 3. Сучасна теорія "регульованої валюти" 31 Висновок 36 Список використаної літератури 38

 13. Основи економічної теорії
  1. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання 2 2. Еволюція форм власності як основа формування сучасної економічної системи 7 Список використаної літератури 13

 14. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТНК
  Вступ 3 1. НК як різновид міжнародної компанії 3 2. Ознаки і суть ТНК 6 3. Причини виникнення і розвитку ТНК 9 4. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня 12 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 15. Функції економічної теорії
  Зміст Вступ 2 1. Зародження економічної теорії та її розвиток 2 2. Предмет економічної теорії 10 2. Функції економічної теорії і місце в системі економічних наук 12 а) Теоретико-пізнавальна функція 12 б) Практична 14 в) Методологічна та виховна функція 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua