Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Апеляційне провадження (ID:11122)
| Размер: 23 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Суть і значення апеляційного провадження 4
2. Зміст і форма заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги 8
3. Рішення та ухвали апеляційного суду. 12
Висновки 17
Задача № 1. 18
До апеляційного суду з поданням звернулась третя особа, яка заявляє самостійні вимоги у справі. Вимога особи-оскаржити додаткове рішення СУДУ першої інстанції.
Дайте обґрунтовані відповіді на такі питання:
- хто з осіб має право апеляційного оскарження рішення першої інстанції ?
- який процесуальний документ має подати третя особа при зверненні до апеляційного суду. Форма і зміст цього документу?
- строк оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції?
- чи допустиме оскарження третьою особою?

Задача № 2 21
При розгляді справи в апеляційному порядку було встановлено, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, не застосував закон, який треба було застосувати.
Яке рішення повинен винести апеляційний суд?
Дайте процесуальне тлумачення порушення норм матеріального та процесуального права.

Список використаної літератури 22

Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – К., 1996 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року 3. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року 4. Рішення Конституційного Суду України від 11.12.2003 р. № 20-рп/2003 5. Бойко В. Стан здійснення в Україні правосуддя в 1998 р. та завдання по удосконаленню організації роботи судів // Право України. -№ 3. –1999. -С. 3 - 8 6. Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І., Карпенко О.І. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник / Під ред. С.С. Бичкової. — К.: Атіка, 2006. — 384 с. 7. Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. – Москва, 1998 8. Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. – Москва, 1996 9. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001 10. Усенко В.Ф., Гарбовський Л.А., Минюк Д.І. Цивільний процес. — Ірпінь, 2005. — 312 с. 11. Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів/ Під заг. ред. В.В. Комарова. — Х.: Право, 1999. — 592 с. 12. Чернушенко Є.А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України. — К., 2004. — 172 с. 13. Шевчук П.І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. — К.: МАУП, 2002 14. Шишкін В.І., Куйбіда Р.О. Оскарження і перегляд судових рішень в Україні. – К.: Факт, 2003. – 128 с. 15. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. — К., 2005. — 624 с. 16. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 159 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Перегляд судових рішень. Апеляційне провадження
  Вступ 3 1. Способи забезпечення законності та обґрунтованості судових рішень 4 2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 5 3. Відкриття апеляційного провадження 10 4. Підготовка справи до апеляційного розгляду 12 5. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні 14 6. Судові рішення та їх ухвалення (постановлення). 15 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 2. Виконавче провадження
  1. Поняття і значення стадії судового виконання рішень 3 2. Органи примусового виконання. Строки в примусовому виконанні. Їх права і обов’язки 4 3. Підстави виконання і виконавчі документи 10 4. Загальні правила судового виконання 14 5. Порядок застосування окремих заходів примусового виконання. 16 5.1. Звернення стягнення на майно громадянина 16 5.2. Звернення стягнення на будинки 18 5.3. Звернення стягнення на заробітну платню (заробіток), пенсію і стипендію боржника 19 5.4. Звернення стягнення на вклади громадян в Ощадному, Національному та інших банках України 21 Задача 1 23 Задача 2 23 Список літератури 25

 3. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ КАСАЦІЇ 8 1.1 Загальні положення перегляду судових рішень 8 1.2 Загальна характеристика інституту касації 16 1.3 Основні відмінності касаційного розгляду справи від апеляційного 21 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНЕ КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКОНОДІВСТІ УКРАЇНИ 33 2.1 Право касаційного оскарження рішень та ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації 33 2.2 Порушення касаційного провадженнія. Підготовка та розгляд справи 40 2.3 Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в касаційному пордку. 45 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 57 3.1 Відправні позиції реформування судової системи 57 3.2 Проблема завантаженості суду касаційної інстанції 61 3.3 Загальні вимоги до нової системи: процесуальні та організаційні аспекти 79 ВИСНОВОК 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97

 4. Виконавче провадження
  Вступ 3 1. Охарактеризувати особливості правового статусу органів примусового виконання як учасників виконавчого провадження 4 2. Визначити підстави та порядок прийняття виконавчого документа до виконання 12 3. Скласти проект – постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження 18 Висновки 20 Список джерел 22

 5. Виконавче провадження
  1. Визначити зміст права державного виконавця зупинити виконавче провадження 3 2. Визначити порядок звернення стягнення на заставлене майно, що знаходиться в інших осіб 8 3. Оформити проект постанови державного виконавця про арешт майна боржника 16 Бібліографія 18

 6. Виконавче провадження
  1. Охарактризувати особливості правового статусу органів примусового виконання як учасників виконавчого провадження 3 2. Визначити підстави та порядок примінення виконавчого документа до виконання 7 3. Скласти проект постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження 12 Список використаної літератури: 14

 7. Окреме провадження
  План 1. Процесуально-правова природа окремого провадження: значення 3 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження 5 3. Порушення в суді справ окремого провадження 12 4. Особливості розгляду справ окремого провадження 22 Задача 1 33 Райвійськомат видав офіцеру запасу довідку, в якій зазначалося, що під-полковник Усачин-Усач Григорій Мусійович був демобілізований зі Збройних Сил України. Після демобілізації міліція видала паспорт, а завод, де він почав працювати, - трудову книжку на прізвище Усач. У зв'язку з оформленням пенсії Усач Г.M. звернувся до народного суду з проханням встановити факт, що Усачин-Усач Г.М. і Усач Григорій Мусійович є однією і тією ж особою. Справа розглядалась без свідків з участю Усача Г.М., і суд виніс ухвалу, якою відхилив його вимогу, посилаючись на те, що такі виправлення виносять-ся до компетенції PAГCy. Чи вправі був суд постановити таку ухвалу? Розмежуйте компетенцію суду і органів РАГСу з цього приводу. Задача 2 36 До суду м. Попельня звернулася із заявою Чернявська П.Л. про встанов-лення факту, що вона є дочкою померлого Чернявського Л.Г., зазначивши, що це необхідно для одержання спадкоємства — відповідної частини будинку та вкладу в ощадному банку. До заяви були додані: довідка РАГСу, що актовий запис про народження Чернявської П.Л. по м. Фастову відсутній, що актові книги 1924-1940 pp. не збереглися; довідка будинкоуправління № 71 про те, що заявниця проживає в м. Києві по вул. Польовій, 2, та довідка про те, що вона пенсіонерка. У судовому засіданні було встановлено, що Чернявська П.Л. в м. Попе-льню приїхала, щоб подати заяву до суду тому, що свідки по справі Каракулько і Бруньова проживають тут. Допитані свідки підтвердили, що дійсно вони знаю Чернявську П.Л. як дочку Чернявського Л.Г., і, що між нею, її двома сестрами та братом після смерті батька три роки йде спір про розділ будинку та іншого спадкового майна. Суд відмовив Чернявськїй П.Л. в задоволенні заяви, обґрунтувавши своє рішення тим, що заявниця порушила правила про підсудність. Чи можна погодитися з такою ухвалою суду? Література 38

 8. Касаційне провадження
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, суть і значення касаційного оскарження рішення й ухвали суду першої інстанції та апеляційної інстанції 5 2. Право касаційного оскарження касаційного подання судових рішень. Порядок та строки його реалізації 7 3. Форма і зміст касаційної скарги (подання 8 4. Порядок і строки розгляду справи у касаційній інстанції…..10 5. Повноваження суду касаційної інстанції. Касаційна ухвала, її зміст 13 6. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 9. Виконавче провадження
  ЗМІСТ 1. Поняття і значення стадії судового виконання рішень 3 2. Органи примусового виконання. Строки в примусовому виконанні, права і обов'язки органів примусового виконання 4 3. Підстави виконання і виконавчі документи 9 4. Загальні правила судового виконання 10 5. Порядок застосування окремих заходів примусового виконання: звернення стягнення на майно громадянина; звернення стягнення на будинки; звернення стягнення на заробітну платню (заробіток), пенсію і стипендію боржника; звернення стягнення на вклади громадян в ощадному, національному і інших банках України. 13 Задача 1 19 До бухгалтерії заводу надійшли такі документи: постанова органів міліції про стягнення з Корча Д.Е. штрафу, накладеного в адміністративному порядку, і виконавчий лист стягнення заподіяної шкоди здоров'ю Семашка. Заробіток Корча місяць становить якраз таку суму. Як необхідно провести виконання по них виконавчих документах? Задача 2 20 З вини колгоспника Зінченка був зіпсований комбайн. Колгосп подав позов до суду про стягнення із Зінченка заподіяної шкоди. Суд, розглянувши справу, позов колгоспу задовольнив. Після вступу рішення в законну силу секретар суду передала судовиконавцю виконавчий лист. У цей час Зінченко був призваний на дійсну військову службу в Збройні Сили України. Протягом місяця судовий виконавець намагався довідатись, де проходить службу Зінченко, щоб нидіслати туди виконавчий лист, але всі його спроби були марними. Тоді він звернув стягнення на зароблені Зінченком гроші в колгоспі. Чи правильно виконано рішення суду по цій справі? Список використаної літератури 21

 10. Провадження у справах про банкрутство
  Вступ 3 1. Сутність банкрутства суб’єктів підприємництва: передумови та наслідки 4 2. Суб’єкти та учасники у справах про банкрутство 7 3. Основні особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності 10 Висновок 15 Література: 16

 11. Особливості провадження в справах неповнолітніх
  Вступ 3 1. Загальна характеристика статусу неповнолітніх у кримінальному законодавстві 5 1.1. Особливості статусу неповнолітніх у кримінальному процесі 5 1.2. Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх 8 2. Порядок провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх 10 3. Особливості предмету доказування у справах про злочини неповнолітніх 12 4. Провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх 16 5. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення 25 Висновок 28 Список використаної літератури 31

 12. Контрольна работа з виконавчого провадження
  ВСТУП 3 1. Характеристика інститута представництва у виконавчому провадженні 5 2. Підстави та порядок здійснення відмови у відкритті виконавчого провадження 9 3. Проект постанови державного виконавця про призначення експерта 18 ВИСНОВОК 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 13. Виключний порядок провадження в кримінальному процесі
  Вступ 4 1. Загальна характеристика стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 7 1.1. Суть та завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 7 1.2. Характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 16 2. Підстави для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 22 2.1.Нововиявленні обставини як підстава для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 22 2.2. Неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення як підстава для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 25 Висновки 37 Список використаної літератури: 39 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних проблем перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження, вироблення пропозицій щодо наступного вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики його застосування. Об’єктом дослідження є теоретичний та практичний аспекти відносин, які складаються при перегляді судових рішень в порядку виняткового провадження, а також процесуальна форма його застосування Предметом дослідження є норми чинного кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують питання перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження, практика їх застосування, теоретичні дослідження в цій галузі.

 14. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Мета провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3 2. Нормативно-правові акти, які регулюють дане провадження. 6 3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 12 3.1. Навіщо готується нормативно-правовий акт. 19 3.2. Підготовка проекту нормативно-правового акта і його розділи. 22 3.3. Підписання нормативно-правового акта. 24 3.4. Виконання нормативно-правового акта. 29 4. Права і обов'язки суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення. 30 5. Адміністративно-процесуальні документи, які фігурують у цьому провадженні, їх форма, зміст і призначення. 31 Література 36

 15. Наказне провадження в цивільному процесі України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 8 1.1 Поняття наказного провадження 8 1.2 Історичний досвід розвитку наказного провадження 14 РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 36 2.1 Порушення наказного провадження 36 2.2. Видача судового наказу 48 2.3. Набрання судовим наказом законної сили та підстави його скасування 60 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 71 3.1 Переваги і недоліки правового регулювання наказного провадження 71 3.2 Вдосконалення законодавства, що регулює наказне провадження з урахуванням світового досвіду 80 ВИСНОВКИ 92 Список використаної літератури 96-103

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua