Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Банки і банківська справа (ID:11221)
| Размер: 34 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Валютні операції комерційного банку 2
2. Ліквідність комерційного банку: сутність та методики оцінки 9
Задача 14 16
Динаміку деяких складових фінансових результатів акціонерного банку «Атлант» продовж двох років представлено нижче (дані умовні, тис. грн.):...
Задача 29 18
У підприємства «Атлант» є пропозиція придбати державні цінні папери на суму 60 тис. грн. з можливістю їх продажу через рік на 15 тис. грн. дорожче.
Визначте доцільність прийняття підприємством такої пропозиції, якщо банківська ставка за депозитами становить 15%, а теми інфляції близькі до 4% річних.

Список використаної літератури 19
Литература1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. 2. Береславська Олена Іванівна, Наконечний Олександр Миколайович, Пясецька Маріанна Георгіївна, Боришкевич О. В., Гордон В. Б. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т; Українська фінансово-банківська школа при КНЕУ / М.І. Савлук (ред.). — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 390с. 3. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2001. – 378 с. 4. Губарєва Ірина Олегівна. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 128с. 5. Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Банки і банківська справа
  1. Активні операції банку, їх характеристика 2 2. Основні показники фінансової стійкості банку 10 Задача 6 19 Комерційний банк «Гарант» характеризується наступними даними (на 1 січня поточного року) Назва валюти Активи банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис, валютних одиниць) Зобов'язання банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис. валютних одиниць) USD 850 720 EUR 118 95 RUR 980 1200 GBR 12 30 При цьому курс валют на дату складання балансу був таким:  1 USD – 5,03 грн.;  1 EUR – 7,62 грн.;  1 RUR – 19,86 гpн.;  1 GBR – 8,37 грн. Визначте: 1 – загальну відкриту валютну позицію комерційного банку «Гарант», у тому числі довгу і коротку відкриті валютні позиції; 2 – ступінь загального валютного ризику. Задача 21 20 У касу підприємства надійшла виручка за реалізовані товари в сумі 2500 гри. Ліміт каси встановлений в сумі 170 грн. Підприємство мас заборгованість перед:  бюджетом по сплаті податків в сумі 1500 грн.  Пенсійним фондом – 1000 грн.  працівниками по виплаті з оплати праці – 4000 грн. Визначте: 1 – суму виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), яку підприємство повинно здати до банку для зарахування на поточний рахунок (максимальну і мінімальну); 2 – порядок виплати заборгованості; 3 – достатність виручки для покриття всієї суми заборгованості. Список використаної літератури 22

 2. Банки і банківська діяльність
  1. Державна реєстрація та ліцензування банківської діяльності 3 2. Операції банків з платниками банківськими картками 16 Задачі 21 1. Два векселі на суму 2 млн. грн. (термін платежу 1 травня поточного року) і 3 млн. грн.(термін платежу 1 червня поточного року) замінюються на один з пролонгацією до 10 червня поточного періоду. Визначте суму нового векселя, якщо облікова ставка при пролонгації становить 18 % річних. 2. Вклад в Ощадбанку у суму 200 тис. грн. розміщено під 30 % річних строком на 2 роки. Розрахувати суму вкладу та нарахованих відсотків, а також визначити, чому дорівнюють множники нарощення у випадку нарахування простих і складних відсотків. ЛІТЕРАТУРА: 22

 3. Банки і банківська діяльність
  1. Етапи розвитку банківської справи в Україні 3 2. Робота Асоціації українських банків над вдосконаленням банківського законодавства 8 3. Загальна характеристика комерційних банків України 14 Література 20

 4. Банки і банківська діяльність, види банків
  ВСТУП 3 1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 4 2. МІСЦЕ НБУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ СТАТУС 10 2.1. Правовий статус Національного банку України 10 2.2. Завдання та функції Національного банку України 12 2.3. Правовий статус керівних органів НБУ 19 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 22 4. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 28 ВИСНОВОК 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 5. Банківська справа
  1. Дайте огляд існуючих систем страхування та гарантування депозитів. 3 2. Яке значення мав федеральний резервний акт 1913 р. для реорганізації системи банкнотної емісії США? 8 3. Які особливості організації та діяльності комерційних банків Японії? 10 4. Організація діяльності та незалежність Європейського Центрального Банка 15 Список використаної літератури 18

 6. Транснаціональні банки
  Вступ 3 1. Сутність транснаціонального банку 5 1.1. Основні види діяльності транснаціональних банків 5 1.2. Організаційна структура ТНБ в умовах глобалізації 15 2. Аналіз зовнішніх факторів діяльності ТНБ 20 2.1. Особливості регулювання банківської діяльності в різних країнах 20 2.2. Оцінка і стратегія політичного ризику в діяльності ТНБ 25 3. Транснаціональні банки в Україні 39 3.1 Особливості виходу ТНБ на ринок України 39 3.2 Перспективи розвитку ТНБ в Україні 42 3.3 Підвищення ефективності входу ТНБ для України 49 Висновки 51 Джерела 53-58

 7. Міжнародні бази і банки даних
  Вступ 3 1. Класифікація міжнародних інформаційних систем 4 2. Характеристика міжнародної бази даних наукових публікацій Scopus 7 3. Організація спеціалізованих банків даних 14 Висновок 21 Література 22

 8. Готівковий грошовий обіг і банки
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ БАНКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ 4 2. СУТНІСТЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 10 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 13 4. ПРИЙМАННЯ БАНКОМ ГОТІВКИ 17 5. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГОТІВКИ З КАСИ БАНКУ 19 6. ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 22 ВИСНОВОК 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

 9. Банки та їх конкуренти на грошовому ринку
  Вступ 2 Сутність та складові грошового ринку 3 Висновок 17 Література 18

 10. Іпотечні банки те перспективи їх розвитку в Україні
  Вступ 3 Ринок іпотечного кредитування та механізм його функціонування в Україні 4 Висновок 14 Література 16 Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання. 17 Література 27 Додаток 28-45

 11. Кооперативні банки та перспективи їх розвитку в Україні
  Вступ 3 Кооперативні банки та перспективи їх розвитку в Україні 4 1. Поняття кооперативного банку 4 2. Аналіз законодавчого регулювання діяльності кооперативних банків в Україні 6 3. Перспективи розвитку кооперативних банків в Україні 8 4. Зарубіжний досвід функціонування і розвитку кооперативних банків на прикладі Німеччини 11 Висновки 15 Література 16

 12. Комерційні банки за участю іноземного капіталу
  Вступ I Розділ. Теоретичні аспекти функціонування комерційних банків за участю іноземного капіталу 1.1. Сутність і класифікація комерційних банків 1.2. Економічно-правові основи функціонування банків за участю іноземного капіталу 1.3. Роль банків за участю іноземного капіталу в кредитній системі (порівняльний аналіз України і інших країн) ІІ Розділ. Аналіз діяльності банків за участю іноземного капіталу в Україні 2.1. Формування ресурсів комерційного банку за участю іноземного капіталу 2.2. Забезпечення фінансової стійкості банку 2.3. Аналіз ефективності діяльності банку за участю іноземного капіталу ІІІ Розділ. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків за участю іноземного капіталу в Україні. Висновок Додатки.

 13. Комерційні банки. Методика викладання економіки
  ВСТУП 3 1. БОЛОНСЬКА СИСТЕМА@# ЇЇ ВТІЛЕННЯ В ЕКОНОМІЧНУ ОСТВІТУ ТА ВПЛИВ НА ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 5 2.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ 9 План заняття 9 Конспект лекцій з теми 12 Розробка комбінованого уроку 30 ТРЕНІНГ ПО ТЕМІ 36 Тренінг. Позиційні продажі в банку 36 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41

 14. Банківська система України
  Вступ 3 1. Теоретичні засади банківської діяльності та формування банківської системи 5 1.1 Історія розвитку банківської діяльності 5 1.2 Визначення сутності банківської системи та її функцій в сучасних умовах 13 2. Дослідження банківської системи України 17 2.1 Структура банківської системи України та специфіка її функціонування 17 2.2 Стан та динаміка розвитку банківської системи України на сучасному етапі 23 2.3 Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України 30 3. Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему та шляхи подолання її негативних наслідків 37 Висновки 43 Література 45

 15. Банківська система України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Сутність банківської системи, її функцій в сучасних умовах 5 1.2. Структура банківської системи України та специфіка її функціонування 7 1.3. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності в Україні 11 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 17 2.1. Сучасний стан банківської системи України 17 2.2. Міжнародний досвід реформування банківських систем у розвинених країнах світу 21 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 27 3.1. Заходи зменшення ризиків та забезпечення стійкості до них вітчизняної банківської системи 27 3.2. Напрямки реформування банківської системи 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua