Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
Бизнес-планТема: Бізнес-план (ID:11259)
| Размер: 48 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Розробка підготовчої стадії бізнес-плану розширення діяльності ВАТ «Київнафтопостач» 5
1.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 5
1.2 Ідея бізнес-плану розвитку компанії 8
1.3 Обгрунтовування економічної ефективності розширення і зниження енергетичних витрат на виробництво і реалізацію продукції 13
2. Ризики на підготовчій стадії бізнес-плану 24
Висновки 27
Список використаної літератури 29
Литература1. Господарський Кодекс України // www.rada.gov.ua 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// www.rada.gov.ua 3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансовго стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 )// www.rada.gov.ua 4. Бізнес-планування: Опорній конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки "Економіка і підприємство спеціальності "Економіка" підприємства усіх форм" навчання / Устрій. Н.С.Довгаль. - К.: КНТЕУ, 2007. – 75 c. 5. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. – 158 c. 6. Барроу До., Барроу П., в Браун Р. Бізнес-план / Пер.p англ.-3-тє вид. - К.: Знання, 2006. – 285 с. 7. Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2006. – 280 с. 8. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Атіка, 2004. – 480 с. 9. Бондар Н.М. Економіка підприємства:Навч.посібник.-К.:А.С.К.,2004.-400с. 10. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2006. – 480 с. 11. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2005. – 292 с. 12. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. Посібник / За ред. В.В.Вітлінського. - К.: КНЕУ, 2007. – 446 с. 13. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.:ЦУЛ,2004.-196с. 14. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 221 с. 15. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 487 с. 16. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Налівайко А.П.,Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / За ред.С.Ф.Покропивного.-2-ге вид.,перероб.та доп.-К.:КНЕУ,2005.-526с. 17. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 360 с. 18. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с. 19. Камлік М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності:Економіко-правовий аспект:Навч.посібник.-К.:Атіка,2005.-431с. 20. Костенко Т.Д.,Підгора Є.О.,Рижиков В.С.,Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.:ЦНЛ,2005.-398с. 21. Кулішов В.В. Економіка підприємства:теорія і практика:Навч.посібник.-3-є вид.-К.:Ельга;Ніка-Центр,2004.-211с. 22. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 352 с. 23. Лігоненко Л.О.,Клоченок Л.В. Економіка торговельного підприємства:методика вирішення планово-економічних творчих задач:Навч.посібник для студентів вузів,які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво","Менеджмент".-К.:КНТЕУ,2005.-295с. 24. Манів З.О.,Луцький І.М. Економіка підприємства:Навч.посібник.-К.:Знання,2004.-580с. 25. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 219 с. 26. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2003. – 188 с. 27. Нестеренко Ж.К.,Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.:ЦНЛ,2005.-122с. 28. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев'яненко О.Г. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: КНЕУ, 2002. – 379 с. 29. Попов В.М., Безлепкін І.В., Ляпунов С.И., Медведєв Г.В. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / За ред. В.М. Попова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, КноРус, 2003. – 382 с. 30. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства:Навч.посібник.-К.:Знання,2004.-654с. 31. Семенов Г.А.,Панкова М.О.,Семенов А.Г. Економіка підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-2-е вид.,перероб.та доп.-К.:ЦНЛ,2005.-324с. 32. Уманців Ю.,Швед Ю. Офшорне підприємництво у сучасній економіці:Монографія.-К.:Атіка,2004.-144с. 33. Ушакова Н.М.,Лігоненко Л.О.,Клоченок Л.В.,Губар С.І. Опорній конспект лекцій зі спецкурсу "Економіка торговельного підприємства",Ч.3.-К.:КНТЕУ,2004.-182с. 34. Цигилік І.І.,Бибик Я.Р.,Ємбрик М.Я.,Паращич В.Ф. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях):Навч.посібник.-К.:ЦУЛ,2004.-166с. 35. Цигилік І.І.,Кропельницька С.О.,Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства:Навч.посібник.-К.:ЦУЛ,2004.-123с. 36. Чаюн І.О.,Богославець Г.М.,Довгаль Н.С.,Стасюк Л.Л. Економіка підприємства:Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів/За ред.Н.М.Ушакової.-К.:КНТЕУ,2005.-568с. 37. Чепурда Л.М.,Бєляєва С.С.,Плахотнікова М.В.,Ус Г.О. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів/За ред.Л.М.Чепурди.-К.:Професіонал,2005.-270с. 38. Шваб Л.І. Економіка підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.:Каравела,2004.-564с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бізнес планування на прикладі кафе. Бізнес-план кафе
  1. Загальна характеристика закладу ресторанного господарства (кафе) 3 2. Виконавче резюме 4 3. Дослідження ринку продукції та послуг ресторанного господарства 5 4. План, стратегія маркетингу 6 5. Виробничий план 9 6. Організаційно-юридичний план 13 7. Фінансовий план 15 8. Оцінка і страхування ризику 18

 2. БІЗНЕС-ПЛАН
  план описує організацію туристичного підприємства ЧАСТИНА 1. РЕЗЮМЕ 3 ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ГАЛУЗІ 4 ЧАСТИНА 3. ОПИС ПРОДУКТУ 4 ЧАСТИНА 4. ОПИС РИНКУ. ПРОГНОЗ ЗБУТУ 6 ЧАСТИНА 5. КОНКУРЕНЦІЯ 8 ЧАСТИНА 6. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 13 ЧАСТИНА 7. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 16 ЧАСТИНА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 18 ЧАСТИНА 9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 20 ЧАСТИНА 10. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ГАРАНТІЇ 24

 3. Бізнес – план
  Даний бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації м’ясопереробного комплексу ЗАТ "Українські продукти" (друга черга розвитку фірми) з метою залучення інвесторів для кредитування витрат на придбання технологічного устаткування Зміст: 1. Резюме 3 2. Загальний опис компанії 4 3. Опис продукції 7 4. Маркетинг-план 9 4.1. Аналіз ринку 9 4.2. Конкурентний аналіз 10 4.3. Стратегія маркетингу і характеристика споживачів 13 4.4. Сировинна база виробництва 15 5. Виробничий план 17 6. Організаційний графік виконання робіт 19 7. Управління й організаційна структура 20 8. Капітал і юридична форма компанії 20 9. Фінансовий план 21 9.1. Розрахунок обсягу кредиту 21 9.2. Розрахунок доходів 21 9.3. Розрахунок витрат 22 Список використаної літератури 27

 4. Бізнес план
  1. Резюме 2 2.Товар 3 3. Цели и стратегии 8 4. Рынок сбыта 8 5. Конкуренты 11 6. План маркетинга 12 7. План продаж 13 8. Организация и управление 14 9. Правовой статус организации 14 10. Финансовый план 14 11. Программа инвестирования 17 12. Анализ рисков 17

 5. Бізнес-план банку
  1. Загальна частина 3 1.1 Резюме 3 1.2 Загальна інформація про банк 4 2. Опис економічного середовища 5 2.1 Правова база 5 2.2 Маркетингове дослідження ринку 6 3. Розвиток бізнесу банку 11 3.1 Мета створення та завдання банку 11 3.2 Напрями діяльності банку 11 3.3 Активно-пасивні операції банку 12 3.4 Управління ризиками 20 3.5 Структура банку 22 4. Фінансово-економічні показники діяльності банку 25 4.1 Оцінка дотримання економічних нормативів 25 4.2 Фінансовий план банку 27 Висновки 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 6. Бізнес-план Аптеки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність та функції бізнес-планування 5 1.2. Методологія розробки бізнес-плану 12 1.3. Зміст і структура бізнес-плану 17 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУ 27 2.1. Резюме проекту 27 2.2. Аналіз стану галузі 27 2.3. Суть проекту 31 2.4. Виробничий план 33 2.5. План маркетингу 35 2.6. Організаційний план 37 2.7. Юридичний план 39 2.8. Оцінка ризику та страхування 41 2.9. Фінансовий план 42 2.10. Стратегія фінансування 44 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

 7. Бізнес-план аптеки
  Предмет: управління бізнесом в медицині План: Резюме проекту 3 Мета проекту 3 Суть проекту 3 Ініціатор проекту: 5 Короткий опис проекту: 5 Потреба у фінансах 6 Фінснаування:ТОВ “Фарма-Сіті” 6 План реалізації проекту- 6 Аналіз ринку 6 План маркетингу: 8 Аналіз конкурентного середовища: 10 Управлінській персонал та принципи підбору персоналу: 11 План розвитку: 16 Література 18

 8. Бізнес-план ПП “Гранд”
  Список використаної літератури. 1. Загородній А.Г., Павлишевський І.В. Бізнес-план. Львів. 1993. 2. А.А. Сергеев. Исходные этапы разработки бизнес-плана”// Журнал “Деловая информация”. - №5 2001.

 9. БІЗНЕС – ПЛАН ПАБУ «ПИВНУШКА»
  РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………..3 1. Опис підприємства і його товарів 1.1. Короткий опис підприємства…………………………………………………..3 1.2. Опис товарів підприємства…………………………………………………….4 2. Інвестиційний задум……………………………………………………………...5 3. Аналіз ринку 3.1. Загальна характеристика ресторанного ринку України……………………...7 3.2. Аналіз конкурентів……………………………………………………………..8 3.3. Сегментація ринку……………………………………………………………...8 4. План маркетингу 4.1. Пропозиції по просуванню магазину і стимулювання збуту……………….8 4.2.Цінова політика фірми………………………………………………………….9 5. Менеджмент (організаційний план)……………………………………………10 6. Фінансовий план………………………………………………………………...11 7. Аналіз можливих ризиків та їх страхування…………………………………..12 Список використаної літератури …………………………………………………14

 10. Бізнес – план туристичного підприємства
  Вступ 3 1. Характеристика підприємства 5 2. Політика підприємства 6 3. Цінове поле. 7 4. Організаційна структура 7 5. Потенційний ризик і проблеми 8 6. Фінансовий план. 9 Література. 11

 11. Бізнес план міні готелю
  1. Резюме 3 2. Галузь, фірма та її продукція (послуги) 4 3. Дослідження ринку 5 4. Маркетинг-план 17 5. Виробничий план 28 6. Організаційний план 30 7. Фінансовий план 36 8. Оцінка ризиків 43 Література 45 Додатки 47

 12. Бізнес–план туристичного підприємства
  1. Теоретичний огляд проблеми. 3 2. Приклад бізнес – плану (практика). 8 2.1. Анотація 8 2.2. Опис підприємства 9 2.3. Цінове поле. 10 2.4. Організаційна структура 10 2.5. Потенційний ризик і проблеми 12 2.6. Фінансовий план. 13 Висновок. 14 Література. 16

 13. Бізнес-план поліграфічного підприємства
  Резюме 3 1.1. ВИБІР ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ 4 1.2. ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЗАГАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 9 1.4. ВИБІР СТРАТЕГИ ОРГАНІЗАЦІЇ 10 1.5. ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 12 1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 14 1.7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 15 Висновок 19 Література 20 Додаток 1. 23

 14. Бізнес-план рекордингового проекту
  Вступ. 3 1. Мета і структура бізнес-плану рекордингового проекту. 5 1.1 Основні етапи розробки бізнес-плану рекордингового проекту. 5 1.2 Маркетинговий підхід до розробки бізнес-плану рекордингового проекту. 6 1.3 Виробнича і фінансова частина бізнес плану та можливі ризики рекордингового проекту. 12 2. Приклад розробки бізнес-плану рекордингового проекту. 16 2.1 Маркетингові дослідження. 16 2.2 Кошторис рекордингового проекту. 18 3. Вдосконалення системи рекордингової індустрії. 20 Висновок. 22 Список використаних лігатурних джерел. 24

 15. Бізнес-план стоматологічної клініки
  Резюме 4 Аналіз стану галузі 5 Суть проекту 10 Виробничий план 11 План маркетингу 13 Організаційний план 16 Юридичний план 20 Оцінка ризику та страхування 22 Фінансовий план 23 Стратегія фінансування 24 Література 26 Додаток 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua