Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: БЖД (ID:11262)
| Размер: 20 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Основні принципи забезпечення життєдіяльності. 3
2. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища. 7
3. Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини. 12
Перелік використаної літератури 16
Литература1. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – 412 с. 2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – 368 с. 3. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Дашков и К, 2001 г.- 680 с. 4. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдія-льності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с. 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с. 6. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія – Львів: Видавнича фір-ма “Афіша”, 1998. 7. Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. Безпека життєдіяль-ності: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 356 с. 8. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К., 1999. 9. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдія-льності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуа-ціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 с. 10. Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Під-ручник у 2-ох ч. Ч.1: Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 244 с. 11. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге ви-дання – Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186 с. 12. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / За ред. В.С. Джигирея. – Львів, 1999. – 238 с. 13. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здо-ров’я, 1995. – 232 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. К/р по БЖД
  1. Якості людини 3 2. Біологічна дія іонізуючих випромінювань 5 3. Біологічні фактори небезпеки 6 4. Атмосферні стихійні лиха 9 5. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення 10 6. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій 12 Список використаної літератури 15

 2. БЖД
  1. Про затвердження організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнагляду Охорони праці. Наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31.05.95 № 82 3 2. Вогнестійкість будівельних конструкцій й класифікація зон і приміщень на пожежно- і вибухонебезпечність 5 3. Допомога при відмороженнях 9 Література 12

 3. БЖД
  1. Форми та методи морально-психологічної підготовки особового складу формувань Цивільної оборони та населення 3 2. Оцінка біологічного зараження при розповсюдженні небезпечних мікроорганізмів та бактерій 8 Список використаної літератури 13

 4. БЖД
  1. Що таке природні ресурси? Вчення В.І. Вернадського по біогеохімічні цикли 3 2. Що таке енергетичне забруднення та його наслідки для функціонування біосфери? 5 3. Які існують основні засоби запобігання негативним наслідкам стихійних явищ? 11 Список використаних літературних джерел 18

 5. БЖД
  1. Моральний фактор та його значення в екстремальних ситуаціях 3 2. Організація проведення профілактичних заходів під час радіоактивного знезараження територій, будівель, техніки 4 Список використаної літератури 9

 6. Контрольна БЖД
  1. Державна і галузева звітність підприємств і установ за станом умов праці і станом безпеки на підприємствах. 2. Основні параметри, що характеризують вибухонебезпечність середовища на підприємствах даної галузі. 3. Задача 4. Визначити кратність повітрообміну загальнообмінної вентиляції в приміщенні розміром А-В-Н, в якому виділяється діоксид вуглецю з інтенсивністю М кг/год. Його вміст в атмосферному повітрі дорівнює X % за об'ємом. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху k. Вихідні дані: Номер варіанта задачі 4.1 AxBxH, м 46х10х8 М, кг/год 1,4 Х, % 0,07 K 0,9 15. У виробничому приміщені завдовжки А і завширшки В з нормальним середовищем за запиленістю виконуються роботи, що потребують розрізнення предметів розміром 0,8...1,0 мм на світлому фоні. Контраст об'єкта розрізнення з фоном малий. Приміщення освітлюється п світильниками розсіюваного світла з лампами розжарювання потужністю Р. Висота підвісу світильників над рівнем підлоги приміщення h. Висота робочої поверхні hn. Коефіцієнти відбиття: стелі 50%, стін 30% і робочої поверхні 10%. Визначте за методом питомої потужності, чи забезпечена нормована освітленість на робочих місцях за загального освітлення приміщення. Вихідні дані: Номер варіанта задачі 15.4 АхВ, м 36х9 P, Вт 140 N 30 hc, м 3,2 ρс, % 50 ρст, % 30 ρм, % 10 Використана література

 7. основи бжд
  Вступ 3 1. Основні шляхи забезпечення життєдіяльності в побутовому середовищі 4 2. Радіаційний і хімічний захист населення при загрозі чи виникнення надзвичайних ситуацій 7 Висновки 17 Список літератури 18

 8. БЖД Варіант № 2
  1. Джерела небезпеки та їх класифікація 2 2. Система заходів попередження виникнення надзвичайних ситуацій в побутовому середовищі 5 3. Органи управління ЄДС з НС України всіх рівнів, їх повноваження 7 Список використаної літератури 12

 9. Контрольна БЖД
  1. Основні умови та проблеми безпеки життєдіяльності людини 3 2. Небезпечні фактори побутового середовища та вплив їх на людину 6 3. Організація захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації 11 Список використаної літератури 15

 10. Конспект по БЖД
  1. Наукові засади безпеки життєдіяльності 3 2. Класифікація джерел небезпеки 4 3. Діяльність людини 5 4. Середовище життєдіяльності 6 5. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті 6 5.1. Дія шуму і вібрації на організм людини 6 5.2. Іонізуючі випромінювання 8 5.3. Електромагнітні поля і випромінювання 10 5.4. Небезпека електричного струму 11 5.5. Хімічні і біологічні фактори небезпеки 12 5.6. Психофізіологічні небезпеки 15 6. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 17 6.1. Природні небезпеки 17 6.2. Небезпеки техногенного характеру 20 6.3. Соціально-політичні небезпеки 21 7. Комбіновані небезпеки 22 8. Надзвичайні ситуації 23 9. Перша долі карська допомога 25 Література 27

 11. Контрольна з БЖД
  1. Глобальні екологічні проблеми 3 2. Виживання людини в екстремальних умовах 9 3. Класифікація та причини виникнення аварійних ситуацій на судні 13 Список використаної літератури 15

 12. Контрольна БЖД
  1. Слуховий аналізатор людини 3 2. Від чого залежить працездатність людини ? 6 Список використаної літератури 9

 13. Контрольна з БЖД
  1. Аналізатори, їх загальна схема будови та характеристика відділів. Роль зовнішніх та внутрішніх аналізаторів в утворенні захисно – пристосувальних реакцій людини 2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності

 14. Контрольна з БЖД
  1. Протипилова тканинна маска 2. Респіратори 3. Фільтрувальний протигаз 4. Як правильно визначити розмір протигаза чи респіратора Література

 15. Контрольна з БЖД
  1. Природно – соціальні небезпеки 2. Вірусні інфекції 2.1. Грип 2.2 Хвороба Боткіна або вірусний гепатит 2.3. Туберкульоз 3. Харчові захворювання 4. Захворювання, які передаються статевим шляхом 5. Онкологічні захворювання 6. СНІД — синдром набутого імунодефіциту Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua