Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з демографії (ID:11371)
| Размер: 32 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеРозділ 1. Ситуаційна вправа. Розв’яжіть ситуацію №44. 3
Як, на вашу думку, в Україні у малому підприємництві вигідно створювати робочі місця: ті, що належать до сфери матеріального виробництва, або ті, що належать до сфери обслуговування?
Розділ 2. Аналітична вправа. Проаналізуйте ситуацію з ціною робочої сили в областях України за 2003 та 2005 р.р. Зробіть висновок. 5
Розділ 3. Критичний огляд літератури. Прелічте статті в журналі «Україна: аспекти праці» за 2006 р., які стосуються зайнятості робочої сили. Дайте критичний огляд однієї з них. 6
Розділ 4. Розв’язання ситуацій правового характеру. Ситуації 10, 37, 46 і 107. 9
Розділ 5. Задачі № 20, 27 варіант 2. 10
Список використаної літератури 14

Литература1. Бандур С.І., Заяць Т.А., Маршавін Ю.М., Могільний О. М., Лук'яненко В.Г. Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи / Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. — К., 1999. — 268с. 2. Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. Державне регулювання зайнятості: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2006. — 210с. 3. Бодюк А.В., Касьяненко М.М., Мірко Н.В., Старостенко Г.Г. Інвестиції та ринок праці / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України / П.В. Мельник (заг.ред.). — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 144с. 4. Брич В. Я., Шевченко І. Б. Регіональний ринок праці. — Т. : Підручники і посібники, 2003. — 204с. 5. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 252с. 6. Гриньова В.М., Самойленко В.В. Ринок праці: теоретико-методологичні засади та напрямки розвитку / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 168c. 7. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 223с. 8. Могильний О.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — 490с.. 9. Онікієнко В. В., Ткаченко Л. Г. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України; Український ін-т соціальних досліджень. — К., 2003. — 160с. 10. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К., 1999. — 287с. 11. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки / НАН України; Інститут соціології. — К., 2004. — 274с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна з демографії
  Розділ 1. Ситуаційна вправа. Розв’яжіть ситуацію №65. 3 Як, на вашу думку, чи підходить Україні ліберальна модель ринку праці? Розділ 2. Аналітична вправа. Проаналізуйте ситуацію з ціною робочої сили в областях України за 2003 та 2005 р.р. Зробіть висновок. 5 Розділ 3. Критичний огляд літератури. Дайте критичний огляд однієї з статей в журналі «Україна: аспекти праці» за 2005 р., які стосуються зайнятості населення 6 Розділ 4. Розв’язання ситуацій правового характеру. Ситуації 4, 22, 36 і 105. 8 Розділ 5. Задачі № 5 варіант 1, № 9 та №14 варіант 1. 11 4. Науково-дослідна установа має затвердити штатний розклад у кількості 75 працівників… Список використаної літератури 14

 2. Контрольна з демографії
  Розділ 1. Ситуаційна вправа. Розв’яжіть ситуацію №11. 3 Через рік прогнозують початок фази падіння економічного циклу. Які заходи ви як директор державного центру зайнятості запропонували б з метою запобігання масовому безробіттю? Розділ 2. Аналітична вправа. Проаналізуйте ситуацію з ціною робочої сили в областях України за 2003 та 2005 р.р. Зробіть висновок. 6 Розділ 3. Критичний огляд літератури. Прелічте статті в журналі «Україна: аспекти праці» за 2007 р., які стосуються безробіття. Дайте критичний огляд однієї з них 6 Розділ 4. Розв’язання ситуацій правового характеру. Ситуації 2, 3, 85 і 103. 8 Розділ 5. Задачі № 11, 49, 6 варіант 1. 10 Список використаної літератури 13

 3. Контрольна
  Теоретичне питання 2 Міжнародний поділ праці і виробництва експортних ресурсів 2 Практичне завдання 6 1. Характеристика товару, властивості товару (пиво) 6 2. Характеристика світового ринку пива 12 3. Дослідження діяльності вітчизняних виробників пива 17 4. Особливості формування ціни на товар 21 5. Тенденції розвитку ринку пива 27 Література 30

 4. ЗЕД контрольна
  1. Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Оподаткування здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6 3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва 9 4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної міжнародної економіки 12 5. Види зовнішньоторговельних операцій за напрямом здійснення, за ступенем готовності товару. 14 6. Управління іноземною інвестиційною діяльністю 18 7. Методи ціноутворення у міжнародній торгівлі 21 Перелік використаної літератури 24

 5. Контрольна з бухобліку
  1. Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями 3 2. Склад витрат виробництва 10 Література 14

 6. Контрольна з інформатики
  1. Windows Commander. Маніпуляції з файлами та папками 2 2. Windows. Стандартні додатки. Характеристика та основні можливості 5 Література 8

 7. Контрольна з менеджменту
  1. Досвід європейських країн у розвитку страхової медицини 3 2. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики 10 Список використаної літератури 18

 8. Контрольна з ЗЕД
  1. Запаси зовнішньо-економічної діяльності 3 2. Регулювання торгівельної діяльності 4 3. Іноземне інвестування 5 4. Роль держави в залученні іноземних кредитів 6 Список використаної літератури 8

 9. Контрольна з інформатики
  1 Форми подання чисел. Приведіть приклади 2 2. Створення таблиці бази данних за допомогою майстра у середовищі СУБД Microsoft Access. 4 3 Поняття мережевого протоколу 6 4 Історія створення мережі Internet 8 Задача 10 В СУБД Microsoft Access створити базу даних «Житло». Таблиця повинна мати наступні поля – Район – текстове поле; – Кімната – Числове; – Поверх – Числове – Вартість – грошове; – Площа – Числове. Заповнити таблицю не менш ніж 5 записів.Додати поле «Власник» перед полем «кімнати» та ввести прізвища. Відсортувати за цим полем у зростаючому порядку. Описати технологію. Література 12

 10. Контрольна з політології
  1. Розвиток національної ідеї в козацько-гетьманську добу 3 2. Політичні ідеї та ідеали 5 3. Основні моделі виборчих систем 9 Список використаних джерел 14

 11. Контрольна з макроекономіки
  1. Взаємозв’язок доходів споживання і заощадження 1 2. Задача Платіжний баланс країни має наступні дані (млн.грн.) 1 Товарний експорт + З0 2 Товарний імпорт 35 3 Експорт послуг + 5 4 Імпорт послуг 10 5 Чисті доходи від інвестицій 5 6 Чисті грошові перекази + 10 7 Чистий приплив капіталу 20 8 Надання кредитів 5 9 Отримання кредитів + 20 10 Офіційні резерви +10 Розрахувати: а) сальдо торговельного балансу б) сальдо балансу товарів та послуг в) сальдо балансу поточних операцій, г) сальдо балансу руху капіталів. Література 9

 12. Контрольна з менеджменту
  Вступ 3 1. Суть менеджменту та умови його здійснення 4 2. Функція менеджменту “планування”. Методи планування 8 3. Основні типи формальних організацій 11 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 13. Контрольна з політології
  1. Розвиток світової політичної думки в кінці XIX на початку XX сторіччя 3 2. Політичний режим в Україні на сучасному етапі 5 3. Конфліктологічний підхід до сучасної політичної ситуації в Україні 9 Використана література 14

 14. Контрольна з соціології
  1. Економічні соціальні інститути (скласти логічну послідовність структурних компонентів сфери економіки) 3 2. Традиційний метод аналізу документів, його характеристика 10 3. Мотиви підприємницької діяльності 14 Література 21

 15. Контрольна з мікроекономіка
  ЗМІСТ 1. Максимізація прибутку на досконало конкурентному ринку 3 2. Взаємодоповнюваність і заміщення факторів виробництва: поняття, розрахунок норми заміщення, межі заміщення 8 Список літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua