Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Державні цінні папери, їх емісія, розміщення та обслуговування (ID:11384)
| Размер: 87 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 140 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи розміщення та обслуговування державних цінних паперів 6
1.1. Сутність державних цінних паперів та їх класифікація 6
1.2. Основні параметри емісії та розміщення державних цінних паперів 13
1.3. Регулювання ринку державних цінних паперів в Україні 16
2. Оцінка процесу розміщення та обслуговування державних цінних паперів в Україні 22
2.1. Особливості механізму емісії державних цінних паперів в Україні 22
2.2. Вплив ринку державних цінних паперів України на функціонування фінансового ринку 31
2.3. Проблеми ринку державних цінних паперів 37
3. Перспективи розвитку ринку державних цінних паперів в Україні 40
3.1. Розширення ринку державних цінних паперів 40
3.2. Вдосконалення процесу розміщення державних цінних паперів в Україні 43
Висновки 49
Література 54-57
Литература1. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 р. № 1201-XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38. 2.Закон України "Про державний борг України" 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. 4. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” від 19.02.1994 р. №55/94. 5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р. 6. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України» від 26.03.01 р. 7. Закон України “Про інститути спільного інвестування” від 15.03.01 р. №2299-ІІІ. 8. Бондарук Т.Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування // Фінанси України. – 1999. - №5. – С.94-102. 9. Бондарук Т.Г. Внутрішній борг України та проблеми його регулювання // Наукові праці НДФІ. - 1998. – Вип.6. - С.40 – 45. 10. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Изд.-рек. Агентство «Текст», 1992. 11. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 60-61. 12. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні // Фінанси України. 2000. № 1. С. 23-24. 13. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. - К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. 14. Мертенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. 15. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: Феникс, 1997. 16. Мозговой О.Н. Зарубежный фондовый рынок. – К.: Феникс, 1998. 17. Мозговой О.Н. Стоимость ценных бумаг. – К.: Феникс, 1997. 18. Мозговий О.М. Проблеми зростання українського фондового ринку. “Голос України” від 03.08.2000 р. 19. Найденов В. С., Сменковский А. Ю. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики. К.: ОАО БЦКФ, 2003. С. 12-13. 20. Онищук Я.В. Кредитування України іноземними інституціями в 2000 році // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер: Ек-ка.-2001.-Вип №47.- С.22-26. 21. Онищук Я.В. Оптимізаційна модель боргової політики в умовах ринкової економіки // Фінанси України.- 2000.- №11.- С.122-125. 22. Онищук Я.В. Вплив боргової та фіскальної політики на соціально-економічний розвиток / Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22 грудня 2001 року).- Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.- С.548-549. 23. Побединська В. О. Державний борг і шляхи його оптимізації // Фінанси України. 1999. № 7. С. 108-110. 24. Рак Р.В. Вплив державних запозичень на фінансову систему країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія. Економіка. – 2004. – № 70. – С. 37-39. 25. Рак Р.В. Теоретичні засади і можливості використання боргової стратегії // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 76-83. 26. Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів у країнах з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія. Економіка. – 2004. – № 71. – С. 21-23. 27. Рак Р.В. Оцінка України на міжнародному ринку капіталів // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 152-156. 28. Рак Р.В. Історичний розвиток державних цінних паперів як джерела забезпечення державних потреб // Економіка і Управління – 2005. – № 3. С. 101-107
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Похідні цінні папери папери в Україні та зарубежем. Їх сутність, особливості обігу і види.
  1. Похідні цінні папери папери в Україні та зарубежем. Їх сутність, особливості обігу і види Задачі

 2. Цінні папери
  1. Доходність цінних паперів 3 2. Система показників, які визначають імовірну прибутковість окремих видів цінних паперів 6 3. Оцінка емітента 10 Література 12

 3. Кр цінні папери
  1. Цінні папери як реквізит фондового ринку 3 2. Казначейські зобов’язання 5 3. Ризик і прибутковість інвестиційного портфелю 9 Література 13

 4. Цінні папери
  ЗАДАЧА Визначити сукупну дохідність акцій, якщо відомо, що акції придбано за номінальною вартістю 100 грошових одиниць, ставці дивіденду 60% річних. Ринкова вартість акції через рік після випуску склала 180 грошових одиниць

 5. Біржова діяльність та цінні папери 2
  Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1800000 Згідно із рішенням зборів акціонерів: - на розвиток господарської діяльності (грн..) 8000 - на соціальний розвиток (грн..) 3000 - на поповнення резервного фонду (грн..) 1000 Загальна кількість акцій, що перебували в обігу: - на початку року становила (шт..) 16300 - напри кінець року (шт..) 4520 Задача 2 Визначити капіталізовану вартість акцій, коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу по чистому доходу та дивідендну віддачу. Показники Значення Компанія випустила в обіг (тис. шт..) 200 Ринкова ціна 1 акції (грн.) 18 Чистий дохід компанії за рік (млн. грн.) 11 Емітент виплачує на кожну акцію у вигляді дивідендів (грн.) 5,6 Задача 3 Розрахувати вартість капіталу від облігації за наступними показниками: Показники Значення Номінальна вартість облігації (грн.) 180 Річний купон (грн.) 9 Витрати на випуск та розміщення облігації (%) 3 Податкова ставка (%) 25 Задача 4 Розрахувати номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства за таких даних: Показники Значення Статутний фонд (грн.) 5611000 Середня кількість акцій (шт.) 300000 Активи емітента на поточний момент (грн.) 4553000 Сума заборгованості кредиторам (грн.) 2451000

 6. Біржова діяльність та цінні папери 5
  Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1750100 Згідно із рішенням зборів акціонерів: - на розвиток господарської діяльності (грн..) 7000 - на соціальний розвиток (грн..) 5000 - на поповнення резервного фонду (грн..) 0 Загальна кількість акцій, що перебували в обігу: - на початку року становила (шт..) 11110 - напри кінець року (шт..) 2333 Задача 2 Визначити капіталізовану вартість акцій, коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу по чистому доходу та дивідендну віддачу. Показники Значення Компанія випустила в обіг (тис. шт..) 211 Ринкова ціна 1 акції (грн.) 16 Чистий дохід компанії за рік (млн. грн.) 14 Емітент виплачує на кожну акцію у вигляді дивідендів (грн.) 4,7 Задача 3 Розрахувати вартість капіталу від облігації за наступними показниками: Показники Значення Номінальна вартість облігації (грн.) 169 Річний купон (грн.) 11 Витрати на випуск та розміщення облігації (%) 3 Податкова ставка (%) 25 Задача 4 Розрахувати номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства за таких даних: Показники Значення Статутний фонд (грн.) 3221000 Середня кількість акцій (шт.) 510000 Активи емітента на поточний момент (грн.) 6212000 Сума заборгованості кредиторам (грн.) 3210000

 7. Цінні папери як об’єкти цивільних прав
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та класифікація об’єктів 7 1.1. Поняття та види об’єктів цивільних прав 7 1.2. Правове регулювання цінних паперів, як об’єктів цивільних прав 12 Розділ 2. Види та групи цінних паперів їх реквізити та обіг в цивільному обороті України 15 2.1. Поняття групи та види цінних паперів 15 2.2. Обов’язкові реквізити цінних паперів та порядок їх обігу в цивільному обороті 20 Висновки 24 Список джерел 27

 8. Ризики інвестування в цінні папери та їх вимірювання
  Вступ 2 1. Управління ризиком. Види зниження ризику інвестора 3 2. Механізм формування портфеля цінних паперів 6 Висновок 13 Література 14

 9. Боргові цінні папери та операції з ними
  Вступ. 3 1. Види та функції цінних паперів. 4 2. Види боргових цінних паперів. 6 3. Операції з борговими цінними паперами. 10 Список використаної літератури. 16

 10. Розрахунки виплати доходів на цінні папери
  1. Показник капіталізованої вартості акцій 3 2. Прибуток на одну акцію 4 3. Коефіцієнт ціна-прибуток 5 4. Дивідендна віддача акцій 6 5. Коефіцієнт виплати або покриття дивіденду 6 6. Показник Тобіна і співвідношення доход- ціна 7 Список використаної літератури 9

 11. Цінні папери як об’єкти цивільного права України
  Вступ 3 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав 5 2. Поняття та правова природа цінних паперів 12 3. Види цінних паперів за законодавством України 15 4. Передача прав на цінні папери 25 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Метою роботи є визначення цінних паперів в якості об’єктів Цивільного права України та невід’ємної частини інституту “ринку цінних паперів”. Предметом дослідження є проблеми висвітлення питання цінних паперів в чинному законодавстві Україні. Об'єктом дослідження є цінні папери та фондовий ринок України.

 12. Цінні папери як ефективний капітал сфери обігу
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 1.1. Класифікація цінних паперів 6 1.2. Учасники ринку цінних паперів 14 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 18 2.1. Становлення ринку цінних паперів України. Державне регулювання ринку цінних паперів 18 2.2. Аналіз ринку цінних паперів 28 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН У СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК 35 3.1. Особливості формування світового фондового ринку 35 3.2. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 40 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49

 13. Цінні папери як предмет регулювання господарських правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття ти види ринку цінних паперів 6 2. Поняття цінних паперів 9 3. Види цінних паперів 11 Висновки 27 Література: 29

 14. Облік вкладень в банку в акції та інші цінні папери з фіксованим прибутком з метою продажу
  Вступ 2 Облік вкладень банку 3 Облік цінних паперів, емітованих банком 16 Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 15. Цінні папери як фіктивний капітал у сфері обігу. Фондові біржі: середній стан та перспективи розвитку їх в Україні
  Цінні папери як фіктивний капітал у сфері обігу Фондові біржі: середній стан та перспективи розвитку їх в Україні Список використаної літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua