Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Діагностика інтелектуальних здібностей, тести Векслера, матриці Равена (ID:11411)
| Размер: 57 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
Тести Векслера 4 – 9
Матриці Равена 10 – 13
Висновок 14
Література 15
Литература1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., Здоровье, 1980. – 165с. 2. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике. – Спб.: Питер, 2000. – 589с. 3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400с. 4. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. – М.: Академия, 2000. – 232с. 5. Марилов В.В. Общая психопатология: Учеб. пособие. – М.: “Академия”, 2002. – 224с. 6. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібн.. – К.: Перун, 1996. – 464с. 7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М.: МЕДпресс, 2001. – 592с. 8. Психологические тести /Под.ред. А.А.Карелина: В 2т. – М.: ВЛАДОС, 2003 9. Розумові здібності дитини // Психологічний інструментарій. – К.: 2004 10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опит применения их в клинике. – М.: Апрель-Пресс, изд-во Института психотерапии, 2004. – 224с. 11. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. – К.: УМКВО: КГУ. – 1990. – 73с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Діагностика здібностей
  План ВСТУП 3 ДІАГНОСТУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 4 МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ 7 1. Методика «Які предмети заховані в малюнках?» Оцінка результатів Висновки про рівень розвитку 2. Методика «Чим залатати коврик?» Оцінка результатів Висновки про рівень розвитку Методика «Запам'ятай і розстав крапки» Оцінка результатів Інтерпретація результатів Висновки дослідження ВИСНОВОК 15 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17

 2. Особливості психологічного розвитку дитини раннього віку. Діагностика розвитку пізнавальних процесів. Тест Векслера.
  Вступ 2 1. Особливості психологічного розвитку дитини раннього віку 3 2. Діагностика розвитку пізнавальних процесів. Тест Векслера 14 Висновки 24 Список використаної літератури 24

 3. Психофізіологічна характеристика здібностей
  Вступ 3 1. Сутність поняття здібностей 4 2. Структура та різновиди здібностей 7 3. Психофізіологічне оцінювання здібностей 11 Висновки 15 Список літератури 16

 4. Розвиток творчих здібностей обдарованих підлітків
  Вступ 3 1. Стимулювання творчої активності підлітків в школі 4 2. Формування творчих здібностей підлітків в системі позашкільної освіти 6 3. Самостійна робота учнів 9 Висновок 12 Література 14

 5. Розвиток діяльності, здібностей, особистості, мислення
  ВСТУП 3 1. Розвиток діяльності 4 2. Розвиток здібностей 6 3. Розвиток особистості працівника 9 4. Розвиток мислення персоналу 10 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 6. Психологічне дослідження загального рівня здібностей студентів
  ВСТУП 4 1. ЗДІБНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТ 6 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ АЙЗЕНКА 10 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18 ДОДАТКИ 20 Визначення загальних здібностей студентів: 23 с., 3 табл., 2 рис., 2 додатки, 19 літературних джерел. Об’єкт дослідження – студенти НАУ. Предмет дослідження – загальні здібності студентів. Мета роботи – встановлення рівня загальних здібностей студента НАУ. Метод дослідження – експериментальне дослідження рівня загальних здібностей студентів НАУ. Встановлено, що середній рівень загальних здібностей студентів НАУ може бути оцінений значеням коефіцієнта інтелектуальності згідно методики Айзенка 109,17. Результати курсової роботи рекомендується використовувати при організації профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, при проведенні навчальної і виховної роботи зі студентами НАУ.

 7. проблема розвитку пізнавальних здібностей молоді в умовах навчально-виховного процесу
  Вступ 3 1. Особливості пізнавальних здібностей молоді 5 2. Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальних здібностей молоді 7 3. Прийоми, способи і засоби активізації пізнавальної діяльності на учбових заняттях 10 Висновки 14 Література 16

 8. Тести з психології
  Тести по психології Досліджувана: жінка Особовий Опитувальник Бехтерівського інституту (ЛОБІ) Самопочуття. Активність. Настрій (САН) Тест Амтхауера Тест Равена Клінічний опитувальник для виявлення і оцінки невротичних станів (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) Шкала депресії (адаптація Т.І.Балашової)

 9. Мікроекономіка Тести 18
  Варіант 1 3 Попит, пропозиція та еластичність 3 1. Пряму залежність між ціною товару та величиною його пропозиції (за інших рівних умов) виражає: 3 2. Зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі та яка пов'язана з дією нецінового фактора, це: 3 3. За даними таблиці зобразити криву попиту та пропозиції. Якщо ринкова ціна на 1 кг апельсин дорівнює 2 грн, що є характерним для цього ринку — надлишки чи дефіцит? 3 4. На поведінку покупців найбільш суттєво впливають наступні фактори: 4 5. Унаслідок збільшення ціни на виробничі ресурси крива пропозиції Y змістилася: 5 6. Попит уважається еластичним, коли: 5 7.Якщо ціна товару виросла з 1,5 дол. до 2 дол., а обсяг попиту скоротився з 1000 одиниць до 900, то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює: 5 8. У таблиці представлені дані про структуру витрат родини за два роки. Ціни на товар уважаються постійними. Заповніть таблицю: 6 9. Шкала попиту та пропозиції для прасок має вигляд: 7 10. Криві D і D' відображають такі ситуації: 8 Варіант 2 9 Теорія поведінки споживача 9 1. Гранична корисність — це приріст загальної корисності товару: 9 2. Знайдіть хибне твердження: 9 3. Сукупна корисність: 9 4. Споживач має доход у 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., а ціна товару В — 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій знаходиться на бюджетній лінії? 10 5. Ціна товару X складає 40 грн, а ціна товару У— 20 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 15 ютил (од. корисності) і бажає максимізувати задоволення від покупки товарів X і Y, він повинен прийняти граничну корисність товару Х за: 10 6. Функція попиту на телевізори має вигляд PD = 10000 - 2Q, ринкова ціна Р - 2000 грн. 10 7. Для даних функцій корисності U(X1,X2) підрахувати граничні корисності MU1(X1,X2) і MU2(X1,X2) та граничну норму заміщення MRS(X1,X2) 11 8. Ваші щотижневі кишенькові витрати складають 50 грн, і Ви можете витратити гроші або на морозиво (X), або на розваги (У). Ціна однієї порції морозива — 1 грн, ціна однієї розваги — 2 грн. 12 9. Виберіть слушні твердження: 13 10. Функція корисності має вигляд U(X,Y) = (X+2)(Y+l), де X — споживання товару X та Y — споживання товару Y. Запишіть рівняння кривої байдужості, яка проходить через точку (X, Y) = (2, 8). 14 Список використаних джерел 15

 10. Тести з психокорекції
  1. Серед принципів складання психокорекційних програм виділяють в тому числі такий: 2. За ступенем довільності розроблення психологом психокорекційні програми можуть бути: 3. Оцінка ефективності психокорекції змінюється залежно від її суб’єкта, яким може бути: 1. При індивідуальній психокорекції клієнти можуть хотіти: 2. Основні стадії індивідуальної психологічної корекції: 3. Необхідними умовами індивідуальної психокорекції є такі: 1. При груповій психокорекції склад групи визначається: 2. Задачі групової психокорекції фокусуються на трьох складових самосвідомості: 1. Отримання індивідуалізованої психологічної інформації для організації корекційної роботи йде в двох напрямках: 2. До методів поведінкової корекції належать: 3. За особливостями використовуваних завдань розрізняють тести таких видів: 4. За предметом тестування розрізняють такі психологічні тести: 1. Критеріями того, чи знаходиться відхилення у розвитку в межах норми, а чи є воно патологічним, вважають: 2. Виділяють три групи порушень в розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку: 3. До основних видів порушень поведінки у дошкільнят можна віднести: 4. Причини порушень емоційного розвитку в дошкільному віці: 5. Конституціональними причинами порушень емоційного розвитку є: 6. Типи батьківського ставлення, які є негативними для емоційного розвитку дошкільнят: 7. Серед емоційних рис, які розвиваються під впливом негативного батьківського ставлення, є: 8. Провідним методом корекції емоційних порушень у дошкільнят є: 9. В якості основних типів регулювання емоційного розвитку у дітей на корекційних заняттях виділяють: 10. Спрямовуючо-коригувальний тип регулювання емоційного розвитку у дошкільнят має такі риси: 1. Механізм агресивності людини знаходиться в специфічно людських умовах існування згідно з: 2. Для досягнення мети занять з подолання агресії у дитини психолог має найголовніше: 1. Байдуже ставлення до всього, що відбувається, у поєднанні з різким падінням ініціативи називається: 2. Гіперактивність належить до порушень: 1. Основні симптоми кризи 6-ти – 7-ми років: 2. Під поняттям «шкільна зрілість» розуміють рівень загального психологічного розвитку дитини, який найчастіше складають такі показники: 1. Типологія дітей з труднощами в навчанні: 2. Корекція невстигання у навчанні полягає у: 1. Система вчинків чи окремі вчинки, що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам, має назву: 2. Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії: 3. Порівняно незначні вчинки за девіантної поведінки свідчать про: 4. Серйозні правопорушення за девіантної поведінки (злочини) є проявами: 5. Існує три групи факторів, які можуть спричинити виникнення девіантної поведінки: 6. Ретардація – це: 7. До психологічних факторів девіантної поведінки належать: 8. Психолого-педагогічна корекція гіпертимного типу акцентуації підлітка передбачає: 9. Психолого-педагогічна корекція епілептоїдного типу акцентуації підлітка передбачає: 10. Психолого-педагогічна корекція нестійкого типу акцентуації підлітка передбачає:

 11. Тести з страхування
  1. Поняття „страховий захист” включає: 2. Сукупний фонд страхового захисту складається з: 3. Перші страховики виникли у таких формах: 4. Страхування виконує такі функції: 5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування. 6. Існують такі галузі страхування: 7. Класифікація страхування з метою ліцензування страхової діяльності передбачає такі види: 8. Обов’язковими з наведених нижче видів страхування є: 9. Не належать до майнового страхування з наведених нижче видів страхування такі: 10. Розмір страхових тарифів з добровільних видів страхування визначає: 11. Класифікація страхування за економічними ознаками – це класифікація за: 12. Страхова премія – це: 13. Спекулятивний ризик: 14. Специфічний ризик – це: 15. Страховик може застрахувати ризик: 16. Управління ризиком передбачає: 17. Договір страхування вважається недійсним: 18. Страховими агентами можуть бути: 19. Існує різниця між такими документами, як „страховий договір”, „страховий поліс”, „страхове свідоцтво”: 20. Існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором: 21. Які з наведених нижче функцій виконує Ліга страхових організацій України: 22. Кількість учасників (засновників) страховика згідно з вимогами Закону України „Про страхування” має бути: 23. Частка іноземних учасників у статутному фонді страхової компанії може бути: 24. Органом державної виконавчої влади, який здійснює контроль за страховою діяльністю є: 25. Особисте страхування включає: 26. Страхувальниками за договорами страхування життя можуть бути: 27. При проведенні страхування життя має значення: 28. Страхування від нещасних випадків може бути: 29. Страхувальниками при обов’язковому медичному страхуванні є: 30. Особливістю майнового страхування є: 31. Договір страхування тварин може укладатися: 32. Із зазначеного нижче майна підприємства не приймається на страхування: 33. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається: 34. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування називається: 35. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості: 36. Міжнародна система „Зелена картка” діє: 37. На розмір тарифних ставок за договором страхування професійної відповідальності впливають: 38. Переваги факультативного методу перестрахування: 39. Найвищу комісію з перестрахування цедент одержує: 40. При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує: 41. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того ж об’єкта виплата відшкодування в повному обсязі: 42. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок: 43. Нормативи витрат на ведення справи в обов’язкових видах страхування встановлюється: 44. До власних коштів страховика належать: 45. Страховий тариф розраховується на підставі: 46. Страхові резерви включають: 47. Страхові резерви розміщуються з огляду на принципи: 48. Фактичний запас платоспроможності розраховується на підставі: 49. На стратегію інвестиційної політики страховика впливають: 50. Фінансова надійність страховика забезпечується:

 12. ВАРІАНТ 24 тести
  1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії? 2. Основні критерії оцінки інвестиційних проектів у системі контролінгу – це: 3 Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію? 4. У системі контролінгу найважливіше значення має інформація: 5. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії? 6. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року це: 7. Коли стан економіки відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, зростання сукупного попиту призведе: 8. Загальна грошова маса збільшується кожен раз, коли комерційні банки: 9. Аванс покупця продавцю є різновидом: 10. З чим пов’язана висока частка малого і середнього бізнесу на світовому ринку консалтингових послуг: 11. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар: 12. Суть розподільчої функції фінансів полягає в: 13. Залежно від розподілу доходів між ланками бюджетної системи, доходи, які віднесені до бюджетів певного рівня на невизначений строк до заздалегідь установлених, незмінних нормативів є: 14. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру? 15. Які країни входять до складу НАФТА: 16. До якої групи показників належать показник маневреності власного капіталу? 17. Оборотність грошових коштів туристичного підприємства визначається за формулою: 18. Звітом про фінансові результати діяльності туристичного підприємства є: 19. Які Ви знаєте варіанти структуризації логістичних систем: 20. Джерелом формування резервного капіталу є: 21. До основних елементів комплексу маркетингу належать: 22. Різновиди фіксованих бюджетів: 23. Основний метод забезпечення якості продукції в Україні на сучасному етапі: 24. Канал збуту - це: 25. Купуючи туристичну подорож споживач отримує незабутні враження. Який рівень сприйняття товару споживачем стає очевидним у цьому твердженні? 26. Способи створення звітів бази даних: 27. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати: 28. Аргументи на користь соціальної відповідальності організації перед суспільством: 29. Визначте послідовність і складіть схему процесу стратегічного планування: 1 – вибір стратегії. 2 – управлінське обстеження сильних і слабких сторін. 3 – оцінка стратегії. 4 – цілі організації. 5 – місія організації. 6 – реалізація стратегії. 7 – оцінка і аналіз зовнішнього середовища. 8 – аналіз стратегічних альтернатив: 30. Форми участі персоналу організації в розгляді, обговорюванні та рішенні яких-небудь проблем: 31. Визначте послідовність етапів планування кар'єри працівника: 1 - атестація, 2 - робота на посаді, 3 - орієнтація та адаптація нового працівника в організації, 4 - вакансія, 5 - навчання плануванню кар'єри, 6 - нова посада, 7 - підготовка плану розвитку кар'єри. 32. Про який вид адаптації йде мова: "Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки та взаємовідносин в новому колективі"? 33. В одному із районів м. Києва відкривається підприємство-представник єгипетського туроператора. Для інформування юридичних осіб про цю подію маркетологам підприємства краще всього застосовувати: 34. Виберіть з вищенаведеного переліку змістовні теорії мотивування: 1-теорія А.Маслоу; 2- теорія Врума; 3-теорія Мак -Клелланда; 4-теорія двох факторів Герцберга; 5-теорія очікувань; 6-теорія справедливості: 35. Комплекс заходів, що направлені на забезпечення умов для найбільш ефективної реалізації творчого та фізичного трудового потенціалу працівників - це: 36. Основна мета використання економічних методів управління полягає у: 37. Під плануванням діяльності підприємства розуміють: 38. Основними перевагами планування в умовах ринку в порівнянні з директивним плануванням є: 39. Суть поставок точно в строк полягає: 40. Основною концепцією поставок точно в строк в області вибору постачальників є: 41. Де в Україні зустрічалися під час ІІ Світової війни Ф. Рузвельт, Й. Сталін, У. Черчілль? 42. Де під час ІІ Світової війни зустрічалися в Україні А. Гітлер та Б. Муссоліні? 43. Виділити острівний бальнеокурорт: 44. Визначити рекреаційний простір: 45.Круїзна анімація не передбачає: 46. Попередниками кабаре були: 47.Які установи, згідно з Законом України "Про туризм", є органами державної виконавчої влади в галузі туризму? 48. Назвіть цифру іноземних туристів, які прибули в Україну в 2005 році: 49. За метою подорожі визначають такі види віз як: 50. В Україні обов’язковою є сертифікація: 51. Екологічна функція туризму полягає в тому, що він: 52. До внутрішніх природно-географічних факторів розвитку туризму належить: 53. Які санітарні прибори в номерах при проведенні прибирання після виїзду повинні бути забезпечені бірками за написом «Продезінфіковано»: 54. Назвіть послідовність проведення різних видів прибирання номерів протягом дня: 55. Для підготовки та проведення змагань зі спортивного орієнтування найкраще скористатися картою, масштаб якої: 56. Керівником ступеневого маршруту дитячої туристської групи може бути особа, яка має: 57. Чи вірним є твердження «На ринку морських круїзів існують чотири категорії круїзних компаній: стандартні (три зірки), перша (чотири зірки), престижна (п’ять зірок), супер-люкс (шість зірок): 58. Борт тарілки при сервіровці повинен знаходитись від краю столу на відстані: 59. Лікувальний туризм є спеціалізацією такої країни Близького Сходу: 60. Яка функція екскурсії є первісною ?

 13. ВАРІАНТ 19 тести
  1. Служба контролінгу аналізує види звітності: 2. Конвертованістю валюти є: 3. Яке визначення характеризує природу акціонерного капіталу? 4. Об’єктами контролінгу є: 5. Яке з соціально-економічних явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил? 6. Яка тенденція характерна для всіх світових товарних ринків: 7. Яка міжнародна організація визначає рівень продовольчої безпеки: 8. Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: 9. Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу: 10. Основними джерелами фінансування Пенсійного фонду України є: 11. Фінансові активи, що є у розпорядженні громадян і використовуються з метою забезпечення їх діяльності називаються: 12. Оборотність оборотних коштів у днях на туристичному підприємстві розраховується за формулою: 13. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість величини попиту до зміни: 14. У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою: 15. Ануїтет пренумерандо – це: 16. До якої групи активів відноситься вартість персонального компьютера, купленого підприємством для подальшого продажу? 17. Що з наведеного не входить до складу оборотних активів підприємства? 18. Головною задачею логістики є: 19. Сортування даних буває: 20. Кредитор - це: 21. До основних факторів маркетингового макросередовища фірми непрямого впливу не відноситься: 22. Маркетингову стратегію потрібно змінювати: 23. Відомий модельєр встановлює високі ціни на ексклюзивні моделі одягу. Товари мають високу якість, пропонується невелика партія товару. Це встановлення: 24. Для того, щоб охарактеризувати звернення як рекламне, треба впевнитись що: 25. На ринку турів до Кіпру останнім часом спостерігається сильне скорочення попиту. Підприємство-туроператор, що спеціалізується на організації турів до Кіпру висунуло завдання: пожвавити попит. У зв’язку з цим підприємство повинне застосувати: 26. Д.Ейзенхауер розподіляв завдання за наступними критеріями: 27. В чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменту ? 28. Які методи прогнозування базуються на припущенні про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій розвитку? 29. На що переважно спрямовані функції менеджменту? 30. Визначте послідовність і складіть схему процесу мотивування діяльності людей: 1 - усунення потреб; 2 - визначення напрямку дій; 3 - виникнення потреб; 4 - здійснення дій; 5 - одержання винагороди за здійснення дій; 6 - пошук шляхів усунення потреб: 31. Визначте тип кар'єри людини по її поведінці: «людина переміщується з одного рівня на інший в межах однієї організації без зміни професії»: 32. Визначте, що таке об'єкт управління. 33. Якщо нова туристична фірма при виході на ринок встановлює дуже низькі ціни на свої тури, вона використовує стратегію: 34. Які типи спільної діяльності людей визначаються типом технології, що використовується на підприємстві? 35. Підприємство, що займається зовнішньою торгівлею, вирішило відкрити туристичний відділ. Це є проявом: 36. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства ? 37. Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує: 38. Виробнича програма підприємства визначає : 39. Обмежене завантаження робочих центрів — це: 40. У результаті прямого планування можна одержати: 41. Де зросли Б. Антоненко-Давидович, І. Багряний, О. Вишня? 42. Найбільший кліматичний курорт України – це: 43. Найбільший в Україні кінофестиваль: 44. Найвідоміша в світі українська співачка: 45. В якому процесі, що відбувся в Українському туризмі в 90-х роках, знаходить відображення державне регулювання туризму? 46. Лист-підтвердження обслуговування належить до виду документів: 47. До країн пасивного туризму (з – сальдо) належить: 48. За принципом характеру діяльності фірми поділяють на: 49. Що є основним документом для надання гостю місця в готелях України? 50. Що складає зміст правила Єдиної розрахункової години в готелі? 51. Коли туризм було введено до Єдиної спортивної класифікації: 52. Найдовша печера України в гіпсах знаходиться на території: 53. Переоформлення проїзних документів для груп туристів на регулярних залізничних лініях: 54. Основними документами, що регламентують авіаперевезення є: 55. При сервіровці ніж для масла кладуть на: 56. Марміт - це обладнання, що використовують для: 57. Найвідомішими територіями Європи для відпочинку на озерах є: 58. До провідних центрів пізнавального туризму регіону Америка відносять: 59. Що є важливою складовою методичної роботи ? 60. Що визначає нормативна методологія ?

 14. Тести з екології
  В тестах розкривається поняття. 1. Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву: 2. В екосистему повинні входити 3. Визначить сполучення основних умов фотосинтезу: 4. Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун: 5. Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є: Література:

 15. Англійська (ТЕСТИ )
  D. Образуйте отрицательную, вопросительную и вопросительно-отрицательную форму следующих предложений: That’s good. That isn’t good. Is that good? Isn’t that good? 1. That’s a good idea. 2. He could decide what to do. 3. It’s difficult to make a decision. 4. He was planning to go with her. 5. She’d like to go with you. 6. They were making an attempt to plan their future. 7. She would consider going back east. 8. There’s a chance he’ll go. 9. He spent a few days in the mountains. 10. It’s easy to make a decision. 11. That’s a practical idea. 12. They should try to plan for the future. B. Преобразуйте предложения, поставив выделенные существительные и местоимения во множественное число. There is a letter on the table. There are some letters on the table. He is a manager. They are managers. C. Вместо оборотов с предлогом of образуйте обороты с существительными в притяжательном падеже: The car of the Commercial Director Commercial Director’s car D. Вставьте там, где это необходимо, определенный либо неопределенный артикль. 1. One of ... most exciting new developments in ... modems is ... ability of ... modem to transmit ... voice down ... telephone line at ... same time as it is sending A. Найдите во втором столбце слова с противоположным значением (антонимы). 1. incorrect a. dull ... B. Поставьте прилагательные в скобках в правильную форму. 1. Mr Brown is (tall) than Mr Smith. ... C. Замените прилагательные в предложениях их антонимами в столбце. 1. Bill is very tall. wide ... D. Поставьте прилагательные или наречия в правильную форму, дополнив их суффиксами или префиксами. Mike is very hardworking. (very) ...

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua