Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Джерела муніципального фінансового права (ID:11480)
| Размер: 30 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Особливості повноважень органів місцевого самоврядування в сфері фінансів 4
2. Система джерел муніципального фінансового права 8
3. Характеристика джерел муніципального фінансового права 10
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Литература1. Бех Г. В., Дмитрик О. О. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 319с. 2. Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. / Європейський ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій; Український фінансово- економічний ін-т Державної податкової адміністрації України. - К. : Атіка, 1999. - 119с. 3. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Європейський ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій. - К. : Атіка, 2000. - 304с. 4. Вишновецький В.М. Місцеві податки в Україні // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Випуск 1. – Чернівці: “Рута”, 1996. – С.168-179. 5. Вишновецький В.М. Поняття фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 4-5. Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.255-261. 6. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Міжрегіональна академія управління персоналом. - 4-е вид., доп. - К. : МАУП, 2007. - 568с. 7. Ковальчук А.Г. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 488с. 8. Кравченко В.В. Муніципальне право України: Навч. посіб. / Асоціація міст України; Інститут економіки та права “КРОК”; Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі. - К. : Атіка, 2003. - 671с. 9. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 527с. 10. Погорілко В.Ф. Муніципальне право України: Підручник / Віктор Федорович Погорілко (ред.), Олег Федорович Фрицький (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352с. 11. Понікаров П.Д. Фінансове право: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. - 2.вид., стер. - Х. : ВД “Інжек”, 2006. – 200 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Договори як джерела муніципального права
  Вступ 3 1. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування 4 2. Особливості цивільно-правових договорів за участю органів державної влади і органів місцевого самоврядування 8 3. Методично-правове забезпечення організації договірної роботи органів місцевого самоврядування 11 Висновки 18 Література 20

 2. Джерела фінансового права
  Вступ 3 1. Поняття джерел фінансового права 4 2. Конституція України як головне джерело фінансового права 7 3. Бюджетний кодекс України та інші джерела фінансового права 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18-20

 3. Юридична школа муніципального права
  Вступ 3 1. Поняття муніципального права 4 2. Розвиток юридичної школи муніципального права 7 Висновки 12 Література: 13

 4. Муніципальне право Теорії (доктрини) муніципального права України
  I. Теорії (доктрини) муніципального права України. 3 1. Становлення і розвиток української науки (доктрини) муніципального права, її зв’язки з світовою наукою 3 2. Основні школи науки муніципального права 18 3. Вплив наукових шкіл муніципального права на законодавство і правозастосовну практику 27 Загальні висновки 34 Список літератури 35 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ 37

 5. Висвітлення ролі і значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права
  Вступ 3 1. Ролі та значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права 4 2. Політична філософія XVII-XVIII ст. про громадівський устрій 5 3. Політико-правова думка XIX — поч. XX ст. про місцеве самоврядування 12 4. Конституційна історія становлення громадівського устрою та місцевого самоврядування XVІІI-XX ст. 19 Висновок 25 Список використаної літератури 26

 6. Джерела екологічного права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика джерел екологічного права 4 2. Види джерел екологічного права 8 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 7. Джерела земельного права
  Вступ 3 1. Класифікація джерел земельного права 4 3. Закони як основні джерела земельного права 7 4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права 10 5. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та інші нормативні акти 16 Висновок 17 Література 19

 8. Джерела міжнародного права
  Вступ 3 1.Поняття джерел міжнародного права 4 2. Звичай і договір як джерела міжнародного права 8 3. Інші джерела міжнародного права 18 Висновки 24 Список використаних джерел: 26 Метою роботи є розгляд питання джерел міжнародного права. Об’єктом роботи виступають джерела міжнародного права, а предметом роботи можна назвати дослідження різних джерл міжнародного права та їх характеристика

 9. Джерела (форми) права
  Вступ 3 1. Поняття джерела (форми) права 4 2. Характеристика основних видів джерел (форм) права 9 3. Загальні поняття нормативно-правових актів 14 Висновки 18 Література: 19

 10. Джерела римського права
  1. Поняття та види джерел у римському праві 3 2. Джерела правоутворення в Римі 4 3. Тестові завдання 9 Література: 11

 11. Джерела кримінального права США
  Вступ 3 1. Історія розвитку кримінального права США. Загальне уявлення про систему джерел кримінального права США 3 2. Конституції США та штатів, як джерела кримінального права 6 3. Інші джерела кримінального законодавства 7 Висновки 11 Список використаних джерел 14

 12. Система і джерела бюджетного права
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 5 1.1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави 5 1.2. Поняття та характеристика бюджетного права 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТА ДЖЕРЕЛ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 19 2.1. Система бюджетного права 19 2.2. Джерела бюджетного права 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

 13. Джерела цивільного права та їх характеристика
  План: Вступ 3 1. Загальна характеристика джерел цивільного права 5 1.1. Доктринальне визначення джерел права 5 1.2. Характеристика джерел цивільного права 8 2. Класифікація джерел цивільного права 19 2.1. Закони як джерела цивільного права 19 2.2.Підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного права 24 3. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства 29 Висновки 33 Список використаної літератури: 36 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд поняття та класифікації джерел цивільного права. Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику джерелам цивільного права; - розглянути доктринальне визначення джерел права; - визначити характеристику джерел цивільного права; - проаналізувати класифікацію джерел цивільного права; - розглянути закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного права; - визначити роль в удосконаленні та тлумаченні цивільного законодавства; Об’єктом дослідження є цивільне законодавство України. Предметом дослідження є поняття та класифікація джерел цивільного права. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Конституції України, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень цивільного права; логіко-семантичний – при визначенні та розмежування понять окремих категорій цивільного права. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує поняття та класифікацію джерел цивільного права. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.

 14. Джерела права (поняття, види)
  1. Поняття джерела права 3 2. Види і характеристика джерел права 3 Використана література 9

 15. Джерела галузі конституційного права
  1. Поняття про джерела конституціного права. 3 2. Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України. 7 3. Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 8 4. Інші різновиди джерел конституційного права. 9 Використана література 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua