Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Організація доставки хліба та хлібо-булочних виробів у роздрібну торгівельну мережу та шляхи її удосконалення (на прикладі ТОВ "Назва") (ID:11516)
| Размер: 88 кб. | Объем: 53 стр. | Стоимость: 160 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність та основи вимог до товаропостачання на підприємствах роздрібної торгівельної мережі 6
2. Господарчі зв'язки супермаркетів з постачальниками товарів. Порядок оформлення документів при доставці хліба та хлібо-булочних виробів у роздрібну торгівельну мережу 17
3. Аналіз товаропостачання хліба та хлібо-булочних виробів ТОВ "Назва" 23
4. Оцінка ефективності комерційних угод з товаропостачання хліба та хлібобулочних виробів ТОВ "Назва" 30
5. Шляхи підвищення ефективності товаропостачання хліба та хлібо-булочних виробів ТОВ "Назва" 36
Висновки та пропозиції 44
Література 47
Додаток 1. Рейтинги торговельних мереж 50
Додаток2. Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів 52
Литература1. Амблер Т. Практический маркетинг / И. Петрова (пер.с англ.), В. Васильева (пер.с англ.). — С.Пб., 1999. — 400с. 2. Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А., Антонюк Я. М., Балабан П. Ю. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Л. : Видавництво ЛКА, 2001. — 449с 3. Бондаренко В. Сучасне обладнання хлібопекарській галузі: [Технічне оновлення хлібопекарського виробництва] // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 1. - С.26-27. 4. Бондаренко О. Хліб для народу: [Формування і розвиток ринку зерна ] // Київ. вісник. - 2002. - 13 черв. - С.2. 5. Боpошно та хлібобулочні виpоби: Hоpмат. документи: [Законодавство. Стандаpтизація. Класифікація. Сеpтифікація]: Довідник: У 2 т. / [Упоpяд. В. С. Тимошенко; За заг. pед. В. Л. Іванова]. - Львів: Леоноpм, 2000-. - (Hоpмативна база підпpиємства). Т.1. - 2000. - 258 с. 6. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 280с. 7. Владимиров А. Стан ринку хлібної галузі // Деловая столица. - 2005. - 3 окт. (№ 40). - С.11. 8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Пiдручник. - К.: КНЕУ, 1998.- 268 с. 9. Волохова Н. А. Тенденції європейського ринку хлібобулочних виробів // Український держ. ун-т харчових технологій. Наукові праці. -К., 2000. -N8. -С.25–26. 10. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. — К. : Лібра, 2002. — 708с. 11. Гула В. Г. Удосконалення перевезень хлібобулочних виробів // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. -Х., 2004. -Ч.2, т.1. -С. 249–253. 12. Діхтяр В. Дума про хліб: [Український ринок хліба потребує змін] // Агроперспектива. - 2005. - № 9. - С.44-46. 13. Донец Л.И. Маpкетинговая деятельность хлебопекаpных пpедпpиятий /Л. И. Донец, Л. А. Сенишина; Донец. гос. ун-т экономики и тоpговли им. М. Туган-Баpановского. - Донецк, 2004. - 175 с.: ил., табл. 14. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2003. — 345с. 15. Калашніков В. М. Стан, тенденції та проблеми розвитку хлібопекарської галузі в Україні // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. -Х., 2004. -Ч.2, т.1. -С. 337–341. 16. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с.англ.- М:"Ростингэр", 1996.-704 с. 17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / 2.изд. испр. рус.- 9.изд., междунар. — СПб. : Питер, 1999. — 887с. 18. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / КНЕУ — К., 1998. — 151с. 19. Ліпич Л. Г., Кощій О. В. Комерційна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Луцького держ. техн. ун-ту, 2005. — 286с. 20. Коханський І. В. Стан виробництва хлібобулочних виробів в Україні // Перехідні економічні системи. -Львів, 2003. -Вип.6. -С.261–263. 21. Навольська Н. В. Економічні проблеми розвитку хлібопекарської промисловості України // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інноваційного розвитку підприємств України», 17–20 вересня 2003 р. -К., 2003. -Т.1. -С.43–45. 22. Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб: [Розвиток хлібопекарської промисловості в Україні] // Економіка України. - 2005. - № 3. - С.63-66. 23. Оpганизация упpавления хлебопекаpным пpедпpиятием /Лысак Г. И., Иванов И. В., Баpанов В. В., Киpсанов О. В. - М.: Альпина Паблишеp, 2001. - 280 с.: ил., табл. 24. Попова Л. О. Реклама хлібобулочної продукції // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. -Х., 2003. -Ч.2. -С. 570–575. 25. Приймачок О. М. Особливості класифікації виробничих запасів в хлібопекарському виробництві // Зб. наук. пр. -Черкаси, 2004. -Вип.10. -С.172–175. 26. Шестопалов Б. Б. Інвестиційна привабливість хлібного бізнесу // Економіка: проблеми теорії та практики. -Д., 2003. -Вип.171. -С.167–170. 27. Шинкаpенко В.Г. Оценка и анализ конкуpентоспособности хлебобулочных изделий /В. Г. Шинкаpенко, И. А. Безвесильная; Хаpьк. нац. автомоб.-доp. ун-т. - Х., 2003. - 18 с
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Aналіз організації доставки хліба та хлібобулочних виробів у роздрібну торгівельну мережу та шляхи її удосконалення (на прикладі ТОВ "Назва").
  Вступ 2 1. Основні економічні показники діяльності підприємства 5 2. Порядок оформлення документів при доставці хліба та хлібо-булочних виробів у роздрібну торгівельну мережу 23 3. Технологія продажу хліба 26 4. Методика оптимального планування доставки хліба в торговельну мережу 27 5. Пріоритетні напрямки розвитку асортиментної програми хлібопекарської промисловості 36 6. Розвиток інфраструктури галузі й організаційних заходів щодо збільшення обсягів реалізації хліба 38 Висновок 49 Література 51

 2. Тема: Бізнес план магазину хлібо-булочних виробів
  Супровідний лист 2 Візитна картка підприємства 3 Резюме 4 Вступ 5 1. Огляд галузі, конкурентів, продукції, ринку і споживачів 7 1.1. Мета фірми 7 1.2. Опис підприємства і галузі 7 1.3. Вартість товару та ємкість ринку 8 1.4. Якість продукції та її асортимент 9 1.5. Безпека споживання. 15 1.6. Основні споживачі продукту 19 1.7. Конкурентні фірми 19 2. Планування маркетингу і виробництва 20 2.1. Маркетингова стратегія 20 2.2. Цінова політика 21 2.3. Тактика продажів та план обсягів продажів 21 2.4. Виробник устаткування 22 3. Планові підсумки нововведення 23 3.1. Організаційно – правова форма підприємства і його структура 23 3.2. План розвитку 25 3.3. Фінансовий план 26 Висновок 26 Інвестиційна заявка 32

 3. Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення (на прикладі ТОВ "назва")
  Вступ 3 1. Поняття товарного асортименту та його сутність 5 2. Етапи формування товарного асортименту у роздрібному торговому підприємстві 11 3. Аналіз комерційної діяльності ТОВ "ДЦ назва" 14 4. Оцінка товарного асортименту ТОВ "ДЦ назва" 23 5. Шляхи удосконалення формування товарного асортименту на ТОВ "ДЦ назва" 31 Висновки 41 Список використаних джерел 46 Додаток 1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку ТОВ «назва» 49 Додаток 2. Асортимент продукції виробництва A.S. Watson Group (догляд за будинком) 50

 4. Організація товаропостачання малого підприємства та шляхи його удосконалення ТОВ «Назва» (сільський магазин прод та інших побутових товарів)
  ВСТУП 3 1. Аналіз організації товароруху малого підприємства ТОВ «Назва» 6 2. Аналіз ефективності товаропостачання ТОВ «Назва» 13 3. Шляхи удосконалення організації товаропостачання малого підприємства 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ 29

 5. Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення (на прикладі "Назва")
  Вступ 3 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування у магазинах 6 2. Дослідження конкурентного середовища магазину 10 3. Аналіз і оцінка товарного асортименту магазину 16 4. Дослідження стану товаропостачання 23 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 24 Висновки 37 Використана література 40

 6. Організація фінансового менеджменту на підприємстві (на прикладі ТОВ «Назва»)
  Вступ 3 1. Становлення фінансового менеджменту та його розвиток 5 2. Фінансовий менеджмент як система управління фінансовими ресурсами підприємства 10 3. Капітал в системі управління фінансами акціонерного товариства, його структура і принципи формування 14 4. Система показників фінансового стану підприємства та їх взаємозв'язок 21 5. Фактори впливу на фінансовий стан підприємства 31 6. Фінансова стратегія підприємства та механізм її реалізації 36 Висновки 41 Література 43 Додатки 45-50 Звітність

 7. Організація діяльності рекламного відділу підприємства (на прикладі ТОВ «Назва»)
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Сутність та види реклами 6 1.2 Мета та завдання організації рекламно діяльності на підприємстві 15 1.3 Аналіз світового досвіду організації рекламної діяльності 23 1.4 Аналіз вітчизняного досвіду організації рекламної діяльності 26 2 ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 31 2.1 Підходи підприємств до організації реклами 31 2.2 Робота рекламного агентства 38 2.3 Процес розробки рекламної кампанії 39 3 ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ «Назва» 49 3.1 Організація роботи відділу реклами 49 3.2 Формування змісту роботи відділу реклами 53 3.3 Пошук шляхів ефективного розвитку діяльності відділу реклами 58 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 бакалавр

 8. Організація товаропостачання малого підприємства та шляхи його удосконалення ТОВ «ххх» (сільський магазин прод та інших побутових товарів)
  ВСТУП 3 1. Аналіз організації товароруху малого підприємства ТОВ «ххх» 6 2. Аналіз ефективності товаропостачання ТОВ «ххх» 13 3. Шляхи удосконалення організації товаропостачання малого підприємства 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ 29

 9. Формування товарної пропозиції в магазині «Назва» та шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Поняття товарної політики пропозиції та принципи її формування в магазині 5 2. Фактори, що впливають на формування товарної пропозиції 8 3. Показники, що характеризують товарну пропозицію в магазині 10 4. Аналіз товарної пропозиції в магазині «Назва» та практика її формування і удосконалення 12 5. Формування товарної пропозиції у магазині «Назва 20 Висновки 32 Список використаної літератури 35 Додатки 37-51

 10. Система оплати праці торговельного підприємства та шляхи її удосконалення за матеріалами ТОВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1. Сутність, функції та склад заробітної плати 6 1.2. Механізм ринкового регулювання заробітної плати 18 1.3. Форми та системи оплати праці, особливості їх застосування на підприємстві 29 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "***" 39 2.1. Аналіз загального обсягу та структури фонду оплати праці 39 2.2. Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати 47 2.3. Дослідження факторів, що впливають на обсяг оплати праці персоналу підприємства 51 2.4. Оцінка ефективності стимулювання персоналу та фінансових можливостей підприємства з формування фонду оплати праці 55 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "***" 64 3.1. Посилення ролі оплати праці в системі мотивації праці на підприємстві 64 3.2. Вдосконалення системи додаткового стимулювання персоналу 70 3.3. Обґрунтування планової суми коштів на оплату праці та оцінка фінансових можливостей підприємства з її формування 82 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТКИ 99-104 Мета дипломної роботи — удосконалення системи оплати праці персоналу ТОВ «***» на підставі всебічного аналізу стану існуючої системи оплати праці на підприємстві. Об’єктом дослідження обрано торговельне підприємство ТОВ «***» є малим підприємством. Предметом його діяльності є оптово-роздрібна торгівля сантехнікою.

 11. Контрольна робота маркетинг (на прикладі ТОВ "Назва")
  ВСТУП 3 1. Характеристика діяльності фірми 4 2. Ринкова стратегія (фактори макро та мікросередовища, виявити сегменти і цільових споживачів) 5 3. Характеристика маркетингової політики 20 4. Рекомендації щодо покращення маркетингової стратегії 24 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 12. Облік звітності підприємства (на прикладі ТОВ „Назва”)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика 5 1.1. Нормативно-правова база обліку звітності підприємств 5 1.2. Характеристика підприємства 7 Розділ 2. Облік звітності підприємства 12 2.1. Документальне забезпечення обліку звітності 12 2.2. Синтетичний та аналітичний облік звітності підприємства 21 2.3. Складання звітності підприємства 25 Розділ 3. Автоматизація обліку звітності на підприємстві ТОВНазва” 30 3.1. Автоматизація обліку звітності на підприємстві в програмі 1С: Предприятие 7.7 30 3.2. Удосконалення автоматизація обліку звітності на підприємстві 34 Висновки 37 Список використаних джерел 40 Додатки 44-49

 13. Нематеріальні активи підприємства, їх формування та ефективність використання (на прикладі ТОВ «Назва»)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження нематеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність та структура нематеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Класифікація нематеріальних ресурсів підприємства 16 РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності використання нематеріальних ресурсів ТОВ «Назва» 22 2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 22 2.2. Структура нематеріальних ресурсів підприємства й аналіз ефективності їх використання 25 РОЗДІЛ 3. Заходи по підвищенню ефективності нематеріальних ресурсів ТОВ «Назва» 29 3.1. Напрями підвищення ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємства 29 3.2. Зростання ефективності управління використанням нематеріальних ресурсів 32 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40-43

 14. Удосконалення технології управління персоналом туристичного підприємства (на прикладі ТОВ)
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 6 1.1. Управління персоналом як соціальна підсистема в системі менеджменту організації 6 1.2. Принципи та методи управління персоналом на підприємстві 19 1.3. Технологія управління персоналом, її складові 29 Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 40 ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ АП «Назва» 40 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 40 2.2. Аналіз трудових ресурсів ТОВ АП «Назва» 50 2.3. Діагностика технології управління персоналом туристичного підприємства 54 Розділ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ АП «Назва» 62 3.1. Недоліки та проблеми технології управління персоналом на підприємстві 62 3.2. Пропозиції щодо удосконалення технології управління персоналом туристичного підприємства ТОВ АП «Назва» 72 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 103

 15. Релевантні витрати і їх роль у прийнятті управлінських рішень (на прикладі підприємства ТОВ „Назва”)
  Вступ 3 1. Управлінський облік на підприємстві та його значення для прийняття рішень 6 1.1. Роль управлінського обліку в системі управління рішень 6 1.2. Значення інформації для прийняття управлінських рішень 12 2. Витрати підприємства, як один з основних об’єктів управлінського обліку 19 2.1. Загальні положення 19 2.2. Класифікація витрат 23 2.3. Поняття релевантних витрат 25 3. Вплив релевантних витрат на прийняття управлінських рішень на прикладі ТОВНазва” 28 3.1. Характеристика підприємства ТОВНазва” 28 3.2. Розрахунок релевантних витрат підприємства ТОВНазва” 30 3.3. Оцінка результатів розрахунку і прийняття управлінського рішення 35 Висновок 38 Список використаної літератури. 40-43

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua