Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Основні напрями підвищення прибутку й доходу трудового колективу (ID:11522)
| Размер: 102 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Методи планування прибутку й доходу трудового колективу 5
1.1. Поняття прибутку і доходу підприємства 5
1.2. Роль доходу підприємства у формуванні його прибутку 7
1.3. Напрями збільшення прибутковості підприємства 9
2. Аналіз створення і використання прибутку й доходу трудового колективу у ВАТ «Луцький автомобільний завод» 15
2.1. Загальні відомості про підприємство 15
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 17
2.3. Роль нерозподіленого прибутку у розвитку підприємства 25
3. Напрями вдосконалення прибутковості підприємства 28
3.1. Фінансування інвестиційної програми підприємства 28
Висновки 35
Література 39
Литература 1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 2. Василик С.К., Шишмарьова Л.О. Оцінка ринкової вартості підприємства // Вісник ХДЕУ. – 1999. – №1(9). – С.74–77. 3. Ільченко Л.Б. Організаційно-технологічні особливості виробництва і облік витрат на підприємствах харчової промисловості України. //„Економіка і управління”. – 2003.- №4 (22) – С.38-44. 4. Комирной В.А., Вилкул А.Ю., Козаченко С.В. Нусинова Е.В. и др. Экономика и менеджмент промышленных предприятий, функционирующих в условиях кризиса. – Дніпропетровськ. Наука і освіта, 2001 – 332с. 5. Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т. : Економічна думка, 2007. — 295с. 6. Нусінова О.В. Особливості оцінки економічної ефективності діяльності підприємств з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України, 2000, №4. – с.164-171. 7. Нусінова О.В Оцінка альтернативних варіантів техніки і технології. // Економіка: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 138. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002 - с. 137-151. 8. Нусінова О.В. Теоретичні основи економічної оцінки діяльності підприємства. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 151. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002 – с. 166-191. 9. Олейникова Л.Г. Взаимосвязь “затраты – объем – прибыль” // Бизнес-информ. – 2004. – №7-8 (301-302). – С. 70-72. 10. Олейнікова Л.Г. Максимізація прибутку – основна мета діяльності підприємства // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2004. – №3. – С. 142-144. 11. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.Ф., Ганін В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К.Д. Гурова (ред.). — Х. : АТЗТ "Самміт-Харків", 2001. — 302с. 12. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України. – 2001, – №1, с. 118-123. 13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с. 14. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 174 с. 15. Семенов А.Г. Тенденции развития украинского рынка легковых и грузовых автомобилей // Экономика промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2000. – С. 212-223. 16. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Алерта, 2003. — 486с. 17. Чимирис О. В. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.-Вип. 12, т.3. - С.272-276. 18. Чимирис О.В.Товарний асортимент та якість прибутку: взаємозв'язок та взаємозалежність // Торгівля та ринок України: Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.- Вип.13, т.2 - С.473-478. 19. Чимирис О.В. Теоретичні аспекти функціонування якості прибутку як самостійної економічної категорії // Торгівля та ринок України: Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – Вип.14, т.2. - С.306-309. 20. Чимирис О.В.Управління якістю прибутку підприємства в контексті міжнародних стандартів // Торгівля та ринок України Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – Вип.15, т.1. - С.310-319.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Наведіть механізм розподілу прибутку (доходу на туристичному підприємстві). Яких пропорцій необхідно дотримуватись при розподілі чистого (доходу) підприємства?
  Наведіть механізм розподілу прибутку (доходу на туристичному підприємстві). Яких пропорцій необхідно дотримуватись при розподілі чистого (доходу) підприємства?

 2. Основні напрями підвищення рентабельності
  Вступ 3 1. Рентабельність як критерій інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1. Поняття рентабельності підприємства 5 1.2. Роль доходу підприємства у формуванні його рентабельності 7 1.3. Напрями збільшення рентабельності підприємства 13 2. Аналіз рентабельності ВАТ «УСК «назва» 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 23 2.3. Рентабельність як засіб фінансової надійності страховика 30 3. Напрями вдосконалення рентабельності підприємства 33 3.1. Оптимізація страхового портфеля 33 3.2. Зростання ефективності інвестиційної діяльності 38 Висновки 42 Література 44

 3. Менеджер - керівник трудового колективу
  Вступ 3 1. Сутність та види колективів, їх структура 5 1.1 Визначення трудового колективу 5 1.2. Принципи і методи побудови стабільного трудового колективу 9 1.3 Психологічні аспекти керування трудовим колективом. Психологічні типи керівників 10 1.4 Авторитет керівника і лідерство в трудовому колективі 12 1.5. Вплив керівника на психологічний клімат колективу 15 2. Стисла характеристика ВАТ “Одеський торговий дім” 18 2.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 18 2.2 Особлива характеристика підприємства 20 3.Характеристика методів управління трудовим колективом ВАТ “Одеський торговий дім” 23 3.1 Вплив стратегічних цілей підприємства на мотивацію персоналу щодо їх досягнення 23 3.2 Система індикаторів в управлінні персоналом підприємства 24 3.3 Критерії оцінки персоналу підприємства 26 4. Вдосконалення керівництва колективом ВАТ “Одеський торговий дім” 28 4.1. Аналіз досягнутих результатів 28 4.2 Пропозиції, щодо вдосконалення керівництва трудовим колективом 29 4.3 Пропозиції, щодо вдосконалення роботи менеджерів - керівників колективу 30 Висновки та пропозиції 33 Література 36 Додаток 1. Принципи побудови системи керування персоналом в організації 39-43

 4. Роль сім’ї та трудового колективу у виховному процесі
  ЗМІСТ 1. Формування гуманних відносин педагогів, членів родини та учнів 3 2. Єдність традиційних та новаторських методик 5 3. Методи формування свідомості особистості 7 Список використаної літератури 10

 5. Підготувати тези інформації з питання "Повноваження трудового колективу"
  1. Повноваження трудових колективів. 3 2. Регулювання повноважень різних видів колективів 4 3. Регулювання прав трудового колективу 7 Завдання 13 Розробити структурно-логічну схему «Система заробітної плати та її види». 14 Список джерел 21

 6. Напрями використання прибутку готелю
  Вступ 2 Напрями використання прибутку готелю 4 Висновки 17 Список літератури 19

 7. Напрями підвищення конкурентоспроможності банківської установи
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 5 1.1. Показники діяльності банків України в 2004-2008 роках 5 1.2. Рейтинг найбільших українських банків в І півріччі 2009 року 15 РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ КБ «Назва» НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 24 2.1. Загальна характеристика банківської установи 24 2.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності банку 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КБ «Назва» 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40

 8. Напрями підвищення фінансової надійності страхової компанії
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи фінансової надійності страхової компанії 7 1.1. Поняття фінансової надійності 7 1.2. Джерела забезпечення фінансової надійності страхової компанії 11 1.3. Методи оцінки фінансової надійності страхових компаній 26 РОЗДІЛ 2. Фінансовий аналіз страхової компанії 33 2.1. Історія розвитку ВАТ «УСК «...» 33 2.2. Характеристика діяльності страхової компанії 37 2.3. Аналіз фінансово-економічного стану 38 РОЗДІЛ 3. Оцінка фінансової надійності страхової компанії 46 3.1. Аналіз ресурсів страхової компанії та їх впливу на фінансову надійність 46 3.2. Аналіз страхового портфелю компанії та оцінка його збалансованості 51 3.3. Інвестиційна політика страховика та її значення для фінансової надійності страхової компанії 65 3.4. Оцінка платоспроможності страхової компанії 69 РОЗДІЛ 4. Шляхи підвищення фінансової надійності страхової компанії 74 4.1. Основні напрямки забезпечення фінансової надійності страхової компанії 74 4.2. Диверсифікація страхового портфеля 82 4.3. Вкладання тимчасово вільних коштів страхових резервів 93 Висновки 108 Література 112 Додаток 1. Баланс станом на 01.01.07 р. 116 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2006 р. 118 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2006 р. 120 Додаток 4. Баланс станом на 01.01.06 122 Додаток 5. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 126 Додаток 6. Звіт про рух грошових коштів за 2005 р. 128

 9. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  Вступ 3 1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 4 2. Ефективність використання 6 3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів 10 Висновок 14 Задача 1 15 Визначити необхідний обсяг залучення кредитних ресурсів для фінансування проекту у плановому році та визначити коефіцієнт його самофінансування, виходячи з таких даних (тис. грн.): 1. Обсяг фінансування проекту у плановому році – 500; 2. Середня вартість основних засобів за рік – 1450; 3. Середня норма амортизації – 11% ; 4. Обов'язкова частина відрахувань на капітальний ремонт 55% у складі амортизаційних відрахувань; 5. Балансовий прибуток – 600; 6. Податок на прибуток – 210; 7. Фінансування виробничих витрат – 25; 8. Спрямування прибутку на сплату дивідендів – 100; 9. На заохочення персоналу – 35. Задача 2 17 Здійснити розрахунок суми акцизного збору та вартості підакцизного товару разом з ним, використовуючи наступну інформацію (тис. грн.): 1. Митна вартість товару по декларації в доларах США 200 тис. 2. Курс НБУ – 5,33 грн.; 3. Митні та комісійні збори – 15 тис. грн.; 4. Ставка ввізного мита – 20%; 5. Ставка акцизного збору – 25%. Список використаної літератури 18

 10. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
  1.Сутність оборотних коштів і їх класифікація 4 2. Класифікація оборотних коштів їх склад 5 3. Інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів 7 4. Показники ефективності використання оборотних коштів 11 Список використаної літератури 14

 11. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  Вступ 2 Розділ 1. Економіко-правові основи здійснення операцій банків з платіжними картками 4 1.1. Загальні основи організації банківських операцій з платіжними картками 4 1.2. Види операцій з платіжними картками та їх характеристика 19 Розділ 2. Аналіз операцій АКБ «Назва» з платіжними картками 31 2.1. Аналіз операцій АКБ «Назва» з платіжними картками 31 2.2. Банкоматна та еквайрингова мережа АКБ «Назва» 36 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності операцій банків з платіжними картками 42 3.1. Проблеми, пов’язані з обігом платіжних карток та шляхи їх вирішення 42 3.2. Перспективи карткового бізнесу в банках України 46 Висновки 52 Список використаної літератури 55 Додатки 57

 12. Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства
  Вступ 2 1. Зміст, сутність та значення прибутку підприємства 4 1.1 Інформаційна база дослідження питання управління прибутком підприємства 4 1.2. Сутність прибутку підприємства 10 1.3. Фінансові звіти та управлінський облік 15 1.4. Формування валового прибутку підприємства 17 2. Методи управління прибутком підприємства 22 2.1. Методика розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 22 2.2. Управління затратами підприємства. 27 2.3. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів 35 2.4. Стратегії і моделі управління прибутком підприємства 45 2.5. Сутність і методи обчислення показників прибутковості підприємства 50 3. Управління прибутком підприємства на прикладі ТОВ «__» 56 3.1. Характеристика підприємства ТОВ «__» 56 3.2. Аналіз прибутковості діяльності ТОВ «__» 59 3.4 Розрахунок показників рентабельності 76 4. Резерви підвищення рівня прибутковості фірми 79 Висновок 92 Список використаних джерел 97

 13. Управління формуванням прибутку , шляхи підвищення прибутковості підприємства
  Вступ 3 1. Огляд нормативно-правових актів. 4 1.1. Критичний аналіз публікацій. 4 1.2. Вивчення й аналіз нормативних документів, що регулюють відповідний напрямок фінансової діяльності. 7 2. Збирання необхідної статистичної інформації про об'єкт дослідження. 7 3. Обробка статистичних даних, виконання необхідних розрахунків, складання аналітичних таблиць, схем, графіків тощо. Застосування комп'ютерних технологій при обробці інформації. 10 4. Обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження. 25 Укладення картотеки та оформлення бібліографії. 28 Звіт до диплому 10992

 14. Оцінка та засоби підвищення ефективності формування й використання трудового потенціалу
  Дипломна робота містить 15 таблиць, 4 рисунки, список літератури з 42 найменувань, роздаточний матеріал 5 сторінок, реферат, доклад 6 сторінок Зміст: ВСТУП 4 1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 6 1.1. Трудовий потенціал на сучасному ринку 6 1.2. Методологія управління трудовим потенціалом на підприємстві 14 1.3.Напрямки підвищення ефективності формування і використання трудового потенціалу. 23 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 36 2.1. Характеристика підприємства і його виробничо-господарської діяльності 36 2.2. Склад і використання трудового потенціалу підприємства 43 3. ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 57 3.1. Оцінка трудового потенціалу і напрямки підвищення його ефективності. 57 3.2. Підвищення кваліфікації – важливий напрямок покращання використання трудового потенціалу 61 3.3. Підвищення ефективності мотивації та стимулювання персоналу підприємства. 66 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

 15. Основні напрями іноземного інвестування
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 4 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 9 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ, НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 17 ВИСНОВКИ 24 ЛІТЕРАТУРА 26 Метою роботи є визначення тенденцій залучення іноземних інвестицій в розвиток експортоорієнтованих виробництв в Україні, проблем мотивації ПІІ.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua