Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економ аналіз діяльності туристичного підприємства (ID:11539)
| Размер: 38 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеЗміст

1. Аналіз витрат на оплату праці 2
2. Методика підрахунку резервів зростання суми прибутку та рентабельності 4
3. Задача. 8
На основі даних таблиці розрахувати середній тарифний розряд робітників виробництва. Проаналізувати виконання плану з загальної чисельності робітників та їх складу. В аналізі відбити вплив відхилення чисельності робітників та середнього тарифного розряду на виконання плану товарообороту та якість продукції.
Література. 10

Литература1. Анализ хоз. деятел. в промышленности: Учебник / Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И Стражева. – 2-е. изд., стереотип – Мн. Виш. шк., 1996. – С. 151-171. 2. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжецкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Долчков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1985 - С. 59-90. 3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под редакцией В.И. Рыбина, - 3-е. изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1989– С. 33-181. 4. Анализ финансово – хозяйственной деятельности пред. (объединений): Учебник /Под редакцией В.А. Раевская. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1988 г. – С. 60-99. 5. Деркач Д.И. Анализ производственно–хозяйственной деятельности промышленных предприятий: Учебное пособие для подготовки и повышения квалификации ст. бух. пром. Предприятий: издательство 2-е, дополненное и переработанное М.: Статистика, 1975 – С. 33-80. 6. Економічний аналіз, за ред. М.Г. Чумаченка , К:КНЕУ, 2001 7. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господ. діяльності підприємств: Навч. посібник: Пер. з рос. – Вища школа, 1992 – С. 28-77. 8. Петров В.И. Анализ хоз. деятельности машиностроительного предприятия: Учебник для техникумов. – М.: Машиностроение, 1988 – С. 40-64.Пономаренко Є.Д. Фінансовий аналіз, К: Либідь, 2003 9. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с. 10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Минск: Новое знание, 2001
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економ аналіз діяльності підприємств
  1. Класифікація видів економічного аналізу. 3 2. Аналіз структури продукції харчового підприємства. 9 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за даними таблиці 15 1 Добова потужність підприємства, т 2,00 50,00 52,00 2 Коефіцієнт використання потужності 0,10 0,90 0,80 3 Число днів роботи за рік, діб 5,00 256,00 251,00 4 Об'єм продукції за рік, т 1078,40 11520,00 10441,60 Список літератури. 18 Додатки 19-33

 2. Економ аналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз виконання договірних зобов'язань 3 2. Аналіз фінансової стійкості туристичного підприємства. 9 Література. 22 Додатки 23-27 Робота з прикладами і розрахунками

 3. Економ аналіз діяльності тур підприємств
  1. Аналіз стану та руху основних фондів 2 2 Аналіз дебіторської заборгованості туристичного підприємства 8 Література 14

 4. Економ аналіз, фінанси підприємства
  "Економаналіз діяльності туристичних підприємств" Варіант № 8 3 1. Організація, зміст та методика перспективного аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 3 2. Значення, задачі та джерела аналізу фінансового стану туристичного підприємства. 10 3. Задача. 16 Економаналіз діяльності туристичних підприємств. Провести аналіз обіговості засобів туристичного підприємства. Зробити висновки, (у ході аналізу використати дані підприємства на якому працює студент). Фінанси підприємства 17 Задача 2. 19 Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденд 5 грн. на одну акцію, 30.06. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 195 грн.; а 2.07. - 190грн. Література. 21 Додатки 22-26

 5. Економічний аналіз діяльності туристичного підприємства «__»
  1. Аналіз витрат за елементами та статтями витрат туристичного підприємства 3 2. Загальний та факторний аналіз собівартості окремих видів продукції туристичного підприємства 7 3. Перелік літератури

 6. Економічний аналіз діяльності туристичного підприємства
  1. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції (послуг). 3 2. Аналіз взаємозв’язку активу та пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості туристичного підприємства. 5 Задача 28. 14 1. Встановити ступінь зміни рівня витрат в поточному році в порівнянні з планом та звітними даними минулого року; визначити темп зміни рівня витрат. 2. Розрахувати фактичну економію (перевитрату) витрат з урахуванням зміни структури товарообороту. В розрахунках використати дані таблиці. В процесі аналізу дати оцінку отриманим результатам. Таблиця. Аналіз рівня витрат підприємства Показники Мину-лий рік Поточний рік Факт у % до мину-лого року План Факт % вико-нання Товарооборот – усього, тис. грн. 269,0 261,0 247,0 94,64 91,82 Питома вага продукції власного виробництва 60,0 62,0 63,7 102,74 106,17 Сума витрат, тис. грн. 20,1 22,3 20,7 92,83 102,99 Рівень витрат, % 100 110,95 102,99 Список використаної літератури 16

 7. Економічний аналіз діяльності туристичного підприємства «Назва»
  1. Система показників, що характеризує господарську діяльність туристичного підприємства, їх класифікація в економічному аналізі 3 2. Аналіз формування прибутку туристичного підприємства 14 3. Практичне завдання. Висновки 17 Проаналізуємо склад та структуру кредиторської заборгованості «Назва» за допомогою таблиці 3.1. Таблиця 3.1. Види кредиторської заборгованості Абсолютні величини Зміни Структура б загальному обсязі на початок звітного періоду на кінець звітного періоду в абсолютних величинах (3 - 2) у % на початок періоду (4:2)*100 на початок звітного періоду на кінець звітного періоду ... 4. Перелік використаної літератури 19

 8. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства
  Завдання 1. 3 1. Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці 6 3. Роль та значення матеріальних ресурсів у підприємствах туристичної індустрії 10 Завдання 2. 19 Готельний комплекс "Дніпро" надає високоякісні послуги за вільними цінами , які користуються попитом у споживачів. З метою збільшення обсягів реалізації туристичного продукту (послуг) комплексу необхідно здійснити програму заходів щодо виявлення тенденції зміни структури матеріальних активів за останні п'ять років. Завдання до ситуації: 1. Зробити висновок щодо тенденції зміни структури матеріальних активів готельного комплексу " Дніпро". Інформаційне забезпечення задачі. (роки, млн.грн.) Елементи матеріальних активів 2005 2006 2007 2008 2009 Виробничі фонди Основні 16850 17100 17800 18900 19800 Оборотні 4550 4700 4950 5800 6700 Майно соціального призначення 4300 4250 4050 3900 3200 Разом матеріальних Активів 25700 26050 26800 28600 29700 Література 21

 9. Фінансові результати діяльності туристичного туристичного підприємства та оцінка ефективності їх використання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність економічного аналізу 6 1.2. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності туристичного підприємства 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 18 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика туристичного підприємства 18 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників ТОВ „ Назва ” 24 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності туристичного підприємства 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВ „ Назва ” 36 3.1. Напрямки підвищення фінансово-економічних показників ТОВ „ Назва” 36 3.2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів…………………….. 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 68

 10. Фінансові результати діяльності туристичного туристичного підприємства та оцінка ефективності їх використання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність економічного аналізу 6 1.2. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності туристичного підприємства 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 18 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика туристичного підприємства 18 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників ТОВ „ Назва” 24 2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності туристичного підприємства 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВ „ Назва” 36 3.1. Напрямки підвищення фінансово-економічних показників ТОВ „ Назва ” 36 3.2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів…………………….. 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 68

 11. Економ аналіз турпідприємств
  1. АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 3 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 10 ЛІТЕРАТУРА 18 Задача 20. Використовуючи дані таблиці, розрахувати обертання оборотних коштів, суму оборотних коштів, що вивільнилася з обороту у результаті прискорення їх обертання, та коефіцієнт використання оборотних коштів. За результатами аналізу дати оцінку отриманим показникам. Назвіть шляхи прискорення обертання оборотних коштів. Таблиця. Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Показники Минулий рік Поточний рік План Одноденний оборот з реалізації, грн. 870,0 900,0 Середній запас оборотних коштів, тис. грн. 18,2 18,8 Одноденний оборот з реалізації, грн. 890,0 930,0 Фактично Середній запас оборотних коштів, тис. грн. 19,7 19,2 Обертанні оборотних коштів, днів 22 21 Прискорення обертання оборотних коштів, днів (+,-) -1 Сума оборотних коштів, що вивільнилася з обороту в результаті прискорення їх обертання (+,-) Коефіцієнт використання оборотних коштів Примітка. Розраховуючи коефіцієнт використання оборотних коштів треба виходити з того, що рік має 360 днів.

 12. Задачі економ аналіз
  Завдання 1 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції змін чисельності промислово-виробничого персоналу та їх продуктивності праці робітників. № Перелік показників Позначення План Факт 1. Обсяг виробленої продукції тис. грн. х 2 400 2 835 2. Чисельність ПВП, чол. а 800 810 3. Доля робітників в загальній чисельності, % в 80 85 Завдання 2 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції та продуктивності праці працюючих промислово-виробничого персоналу (ПВП), змін продуктивності праці робітників та структури робочої сили. № з/п Показники Позначення ПЛАН ФАКТ 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. х 3000 3200 2. Загальна чисельність робітників, чол. а 800 810 3. Доля робітників в загальній чисельності працюючих ПВП, % в 80 84 Завдання 3 Розрахувати вплив на зміну виробленої продукції факторів: чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів та обсягу виробітку на одного працюючого. № з/п Показники Позначення ПЛАН ФАКТ 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. Х 2. Середньоспискова чисельність а 600 590 3. Кількість відпрацьованих днів в 304 308 4. Обсяг виробітку на 1 працюючого в день, грн. с 300 320 Завдання 4 Визначити вплив на обсяг реалізованої продукції вартості оборотних коштів (ОК) та їх обіговості. № з/п Показники План (тис. грн.) Факт (тис. грн.) 1. Обсяг реалізації продукції 7200 7920 2. Середньорічна вартість ОК 1700 1780 Завдання 5 Визначити ступінь впливу елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів балансовим методом за наведеними даними. № з/п Показники План (тис. грн.) Факт (тис. грн.) 1. Запаси товарів на початок періоду 3500 4500 2. Надходження товарів 20000 20300 3. Вибуття 5 8 4. Запаси товарів на кінець періоду 300 480 Завдання 6 Проаналізувати ефективність використання основних засобів підприємства, зробити висновки. № з/п Показники Базовий період (тис. грн.) Звітний період (тис. грн.) 1. Обсяг виробленої продукція 26015 37000 2. Прибуток від звичайної діяльності 1050 1520 3. Середньорічна вартість основних засобів 4700 5500 Завдання 7 Проаналізувати показники стану основних засобів (03) підприємства по наведеним даним( у тис.грн.) № з/п Показники Базовий період Звітний період 1. Початкова вартість ОЗ на кінець року. 1046,6 1077,2 2. Сума зносу ОЗ на кінець року 502,8 606,9 3. Введено ОЗ за рік 202,7 103,5 4. Вибуло ОЗ за рік 82,1 52,9 5. Середньорічна вартість ОЗ 945 1109,6 6. Середньооблікова чисельність працюючих промислово-виробничого персоналу, чол. 110 104 7. - в. т. робітників 80 83 Завдання 8 Розрахувати обсяг виробленої продукції, проаналізувати виконання плану виробленої продукції, визначити вплив на її обсяг змін середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості робочих днів, відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника, виходячи з наведених даних: № з/п Показники План Факт 1. Середньоспискова чисельність робітників, чол. 520 510 2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів 270 241 3. Середня кількість годин, відпрацьованих одним працівником за день, год. 8,7 7,6 4. Середньогодинний виробіток одного робітника грн./чол. год. 7,5 6,4 Завдання 9 Проаналізувати динаміку обіговості обігових засобів в цілому та по їх видам і зробити відповідні висновки, виходячи зі наступних даних (тис. грн.): № з/п Показники Базовий період Звітний період 1. Обсяг виробленої продукції 12 530 12 910 2. Середньорічні залишки оборотних коштів, всього: в т.ч.: товари грошові кошти, розрахунки та інші активи, з них: дебіторська заборгованість 7 610 3 210 4 181 248 7 424 3 158 4 146 234 3. Кількість днів у періоді 360 360 Завдання 10 Проаналізувати динаміку виробленої продукції підприємства і визначити вплив на її обсяг змін середньооблікової чисельності (Чс.сп.) працівників і продуктивності праці, виходячи з наведених даних: № з/п Показники Позначення Базовий період Звітний період 1. Середньооблікова чисельність працівників, чол. Чс.сп. 65 55 2. Продуктивність праці одного працівника, грн. ПТ 875 1215 Завдання 11 На основі вихідних даних виробничого підприємства проаналізувати обсяг виробленої продукції і зробити висновок, від чого залежить зміна результативного показника, які фактори і в якій мірі впливають на його приріст. До яких наслідків може привести збільшення обсягу виготовленої продукції. Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг виготовленої продукції (тис. грн.) X Відпрацьовано працівниками чол.-днів A 1000 1050 Обсяг виробітки на 1 середньоспискового працівника в день, (тис. грн.) B 1,2 1,3 Завдання 12 Використовуючи вихідні дані, визначити обсяг реалізації товарів та провести аналіз результативного показника. Зробити висновок, які елементи товарного балансу і в якій мірі впливають на його приріст, а також з’ясувати від чого залежить зміни обсягу реалізації товарів за період, що аналізуємо. Розрахувати, методом різниць або ланцюгових підстановок, вплив елементів товарного балансу на зміни обсягу реалізації. Вихідні дані, тис. грн. Показники Позначення За планом Фактично Запаси товарів на початок періоду АН 45 72 Надходження товарів за період П 870 550 Реалізація товарів за період Р Вибуття товарів за період В 115 120 Запаси товарів на кінець періоду З 157 138 Завдання 13 Використовуючи вихідні дані визначити обсяг реалізації продукції за період та провести аналіз результативного показника. Зробити висновок які елементи товарного балансу і в якій мірі впливають на його приріст, а також з’ясувати від чого залежать зміни виручки від реалізації продукції за період, що аналізуємо. Вихідні дані Показники Умовне позначення План Факт Залишок продукції на початок періоду АН 130 139 Надходження продукції за період П 1900 1340 Реалізація продукції за період Р Вибуття продукції за період В 20 30 Залишок продукції на кінець періоду З 154 120 Завдання 14 У зв’язку із зниженням ефективності діяльності підприємства відділу маркетингу необхідно провести аналіз обсягу роздрібного товарообігу і з’ясувати від чого залежить зміна даного показника, які фактори та в якій мірі впливають на його зміну. На основі отриманих результатів необхідно надати рекомендації для розробки заходів щодо збільшення прибутків. Використовуючи спосіб коригуючого коефіцієнта розрахувати вплив факторів, наведених у таблиці, на зміни обсягу роздрібного товарообігу. Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг товарообігу (тис. грн.) Х Чисельність робітників, чол. А 535 510 Кількість робочих змін В 1,62 1,57 Кількість робочих днів С 310 312 Обсяг виробітку, у розрахунку на 1 робоче місце, (тис. грн.) D 1,2 0,95 Завдання 15 Менеджеру виробничого підприємства доручено знайти резерви росту обсягу виробленої, продукції та визначити які фактори і в якій мірі впливають на його приріст. Які рекомендації можливо надати менеджеру щодо розробки заходів з метою використання резерву росту об’єму виробленої продукції? Враховуючи вихідні дані, зробіть висновок про те, від чого залежить зміна об’єму виробленої продукції, які фактори та в якій мірі вплинули на його приріст? Чи є резерви зростання виробленої продукції? Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг виробленої продукції (тис. грн.) Х 2900 2835 Чисельність працівників, чол. А 800 785 Частка робітників у загальній чисельності ПВП, % С 80 85 Завдання 16 Перед менеджером роздрібного торгового підприємства поставлено завдання: визначити можливість збільшення обсягу товарообігу, а також з'ясувати, від яких факторів і в якій мірі залежить результативний показник. Чи є резерви росту товарообігу та які заходи можливо розробити для використання цих резервів? Розрахувати вплив на зміну обсягу роздрібного товарообігу наступних факторів: чисельності працівників, кількості відпрацьованих ними днів та обсягу виробітку, що приходиться на одного продавця. Вихідні дані: Показники Умовне позначення Плановий період Звітний період Обсяг роздрібного товарообігу торг. підприємства, тис. грн. Х Середньооблікова чисельність продавців, чол. а 600 590 Кількість відпрацьованих днів. b 304 308 Обсяг виробітку у розрахунку на одного продавця в день, грн. c 300 280 Завдання 17 Розрахувати вплив елементів товарного балансу на зміни обсягу реалізації, тис. грн. № Елементи товарного балансу позначення план фактично 1. Запаси продукції на початок періоду ЗП 130 139 2. Поставки за період П 1 900 1 340 3. Реалізація продукції за період Р ? ? 4. Вибуття В 20 30 5. Запаси продукції на кінець періоду Зк 154 120 Завдання 18 Розрахувати вплив змін структури товарообігу на середню ціну реалізованих товарів трьох видів. Виріб (види) Ціна за 1кг, грн. (Ро) кількість, тис. т. план (q0) факт (q1) А 1,0 47 49 Б 0,8 39 47 В 0,5 25 15 Завдання 19 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції зміни чисельності робітників та продуктивності праці одного працюючого методом ланцюгових підстановок. № Показники Позначення План Фактично 1. обсяг виробленої продукції, тис. грн. Х 2. відпрацьовано робітниками, людино-годин. а 1 000 1 050 3. виробіток одного робітника в день, грн. в 1,2 1,38 Завдання 20 Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і проаналізувати динаміку, зробити висновки, (тис.грн.) № з/п Показники На початок року На кінець року 1. Необоротні активи 15 300 16 000 2. Запаси і витрати 12 450 11 500 3. Грошові кошти та інші активи 7 700 7 500 4. Розрахунки та інші пасиви 7 900 7 100 Завдання 22 За наведеними даними проаналізувати прибуток підприємства і вказати фактори, які впливають на його зміну. № з/п Показники За планом Факт Відхилення 1. Реалізація продукції: -у вартісному виразі, тис. грн. -в тонах 820 1500 550 1100 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 410 3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн. 65,0 55 Завдання 24 Проаналізувати ефективність використання сировини. Визначити вплив на приріст виробленої продукції змін кількості переробленої сировини за вказаний період, виходу готової продукції з 1 т. переробленої сировини та прибутку на 1 т. переробленої сировини. № Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення +,- Динаміка % 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. 20 000 21 200 1 200 6 2. Перероблено сировини, т 16 220 17 320 1 100 6,8 3. Прибуток, тис. грн. 2 000 2 100 100 5 4. Прибуток з 1т переробленої сировини, грн. 123,30 121,25 -2 -1,7 5. Вихід готової продукції з 1т переробленої сировини 1,23 1,22 0 -0,7 Завдання 25 Скласти баланс підприємства на 31.12.20ХХ р. та проаналізувати його фінансову стійкість (у тис. грн.) Статутний фонд - 95000 Основні засоби, в т.ч. Залишкова вартість - 80000 Знос - 22000 Первісна вартість - 102000 Виробничі запаси - 38500 Забезпечення майбутніх витрат і платежів - 20000 Нерозподілений прибуток -? Грошові кошти - 75000 Розрахунки по векселях виданих - 25000 Розрахунки з кредиторами - 61500 Розрахунки по векселям одержаним - 7000 Короткострокові фінансові вкладення - 20000 Складемо баланс станом на 31.12.2009 року (тис. грн). Завдання 26 Проаналізувати фінансову стабільність підприємства за наведеними даними, зробити висновки. тис. грн. Активи На початок року На кінець року Пасиви На початок року На кінець року Необоротні активи 130221 135921 Власний капітал 126923 124631 Запаси і витрати 16766 24422 Цільове фінансування 335 1522 Дебіторська заборгованість за товари, роботи 677 1383 Довгострокові зобов’язання - 5765 Дебіторська заборгованість за розрахунками 8188 5487 Короткострокові зобов’язання 3000 1800 Грошові кошти та їх еквіваленти 124 527 Кредиторська заборгованість за товари, роботи 2000 7248 Інші оборотні активи 2514 - Поточні зобов’язання за розрахунками 25227 20681 Інші поточні зобов’язання 1005 6123 Доходи майбутніх періодів - - Баланс 158490 167770 Баланс 158490 167770 Завдання 27 Наведені дані по підприємству: № з/п Показники План Факт 1. Середньорічна чисельність працівників ПВП, чол. 320 295 2. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн. 2800 2950 Визначити: - Фонд зарплати працюючих промислово-виробничого персоналу (ПВП). - Методом ланцюгових підстановок, способом різниць вплив на зміну фактичного розміру фонду заробітної плати ПВП порівняно з планом та минулим роком зміни середньоспискової чисельності ПВП та середньорічної заробітної плати одного працюючого. Завдання 28 Наведені дані, які характеризують розмір заробітної плати та середньорічну чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) підприємства. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Фонд заробітної плати, тис. грн. 440 460 480 2. Середньорічна чисельність промислово-виробничого (ПВП)персоналу, чол. 152 155 150 Визначити: середню заробітну плату одного працюючого ПВП, грн. методом ланцюгових підстановок, вплив на зміну середньої заробітної плати у звітному періоді проти плану та минулого року: а) середньорічної чисельності працюючих ПВП; б) фонду заробітної плати. Завдання 29 Наведені дані характеризують розмір виручки від реалізації продукції підприємства за рік, а також середніх залишків обігових коштів. тис. грн. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Виручка від реалізації продукції 22600 22870 23110 2. Середні залишки обігових коштів 6600 6640 6700 Визначити: -Коефіцієнт обіговості обігових коштів в оборотах. - Обіговість обігових коштів у днях (тривалість одного обороту). - Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на зміну обіговості обігових коштів у звітному періоді порівняно з планом та минулим періодом факторів: а) виручки від реалізації продукції; б) середніх залишків обігових засобів. Завдання 30 Проаналізувати вплив на обсяг готової продукції змін середньої вартості основних засобів (03) та ефективності їх, використання за наведеними даними. тис. грн. № з/п Показники Період Базовий звітний на початок року на кінець року на початок року на кінець року 1. Готова продукція - 7028 - 7122 2. Вартість основних засобів в т.ч. Будівлі і споруди, Обладнання, Інші види основних засобів 46 9 0,6 48 10 0,4 48 10 0,4 49 12 0,6 Проаналізуємо вплив на обсяг готової продукції змін середньої вартості основних засобів (03) та ефективності їх, використання за наведеними даними. Завдання 33 Наведені дані, які характеризують розмір заробітної плати та середньорічну чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) підприємства. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Фонд заробітної плати, тис. грн. 440 460 480 2. Середньорічна чисельність промислово-виробничого (ПВП)персоналу, чол. 152 155 150 Визначити: середню заробітну плату одного працюючого ПВП, грн. методом ланцюгових підстановок, вплив на зміну середньої заробітної плати у звітному періоді проти плану та минулого року: а) середньорічної чисельності працюючих ПВП; б) фонду заробітної плати. Розрахувати вплив факторів на прибуток від реалізації за наведеними даними. Які резерви зростання прибутку? № з/п Показники За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції, т. 10000 8000 2. Собівартість реалізованої 1т продукції, грн. 650 615 3. Ціна за 1т продукції, грн. 800 850 4. Загальний прибуток від реалізації продукції, тис. грн. Розрахуємо вплив факторів за наведеними даними: Завдання 39 За наведеними даними проаналізувати прибуток підприємства і вказати фактори, які впливають на його зміну. № з/п Показники За планом Факт Відхилення 1. Реалізація продукції: -у вартісному виразі, тис. грн. -в тонах 820 1500 550 1100 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 410 3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн. 65,0 55 За наведеними даними проаналізуємо прибуток підприємства і вкажемо фактори, які впливають на його зміну.

 13. Задача економ аналіз
  За даними бухгалтерського балансу (Таблиця 1 )дати попередню оцінку фінансового стану підприємства на початок та кінець звітного року. Таблиця 1 Актив На почато к року На кінець року Пасив На початок року На кінець року І. Необоротні активи. І. Власний капітал. Залишкова вартість основних засобів 5463 6003 Статутний капітал 7859 7859 Довгострокові фінансові інвестиції 1800 1800 Додатковий капітал 698 936 Резервний капітал 86 808 Всього по розділу 7263 7803 Всього по розділу 8643 9603 11. Оборотні активи. II . Забезпечення наступних витрат та платежів Виробничі запаси 3560 2904 Цільове фінансування - - Незавершене виробництво 1269 1418 III. Довгострокові зобов'язання. Готова продукція 1220 1026 Довгострокові кредити банків 1350 1440 Векселі одержані - 338 Всього по розділу 1350 1440 Дебіторська заборгованість: IV. Поточні зобов'язання за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; 1089 1427 Короткострокові кредити банків 3825 3992 - первісна вартість; 1200 1600 Векселі видані - 840 - резерв сумнівних боргів; 111 173 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 743 546 - короткотермінові фінансові вкладення; 675 Поточні зобов'язання з розрахунками: - з іншими дебіторами. 756 981 - з бюджетом; 194 220 Грошові кошти: - зі страхування; 396 406 - в національній валюті 1047 1937 - по оплаті праці; 927 1314 Всього по розділу: 8941 10706 Інші поточні зобов'язання 126 148 Всього по розділу: 6211 7466 V. Доходи майбутніх періодів - - Баланс 16204 18509 Баланс 16204 18509

 14. Аудит, економ аналіз
  Зміст 2 1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку 3 2. Методи аналізу господарської діяльності, його характерні риси 9 Література 17

 15. Контрольна робота економ аналіз
  1. Історія розвитку економічного аналізу. 3 2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції. 6 Задача 10 Проаналізуйте виконання плану з виробництва продукції за звітний період. Зробіть висновки. Показники Обсяги виробництва продукції, тис. грн. Минулий період Звітний період план факт Цех № 1 435 465 468 Цех № 2 180 180 186 Цех № з 105 115 116 Список літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua