Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ (ID:11595)
| Размер: 29 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Система еколого-правових нормативних актів в галузі екологічної безпеки 4
2. Напрями правового регулювання використання та охорони навколишнього природного середовища 10
3. Вдосконалення нормативної бази в галузі екологічної безпеки в Україні 16
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 26
Литература . Закон України “Про основи національної безпеки України” № 964-IV вiд 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України вiд 01.08.2003 - 2003 р., № 29, стор. 38, стаття 1433. . Трегобчук В. Екологія, науково-технічний прогрес // Економіка України. - 1993. - № 2. - С. 15. . Конституция Украины: принята 28.06.1996 // Ведомости ВС Украины.- 1996.-№ 30.-Ст. 141. . Об охране окружающей природной среды: Закон Украины: принят 25.06.1991 // Ведомости ВР Украины.-1991.-№ 41.-Ст. 546. . Постанова Верховної Ради України вiд 05.03.1998 № 188/98-ВР “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” // Відомості Верховної Ради України вiд 13.10.1998 - 1998 р., № 38, стаття 248. . Постанова Верховної Ради України № 565-IV вiд 20.02.2003 “Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні” // Відомості Верховної Ради України вiд 20.06.2003 - 2003 р., № 25, стаття 182; . Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. К.: Знання-Прес, 2002. - С. 30. . Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Разметаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. - X., 2001. . Колбасов О. С. Стандартизация в охране окружающей среды // Окружающая среда под охраной закона.-М.: Наука, 1982.-С. 63. . Закон України “Про охорону атмосферного повітря” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 678. . Водный Кодекс: Закон Украины: принят 06.06.1995 // Ведомости ВС Украины.- 1995.-№24.-Ст. 189. . Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. К.: Знання-Прес, 2002. - С. 12, 22. . Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 234І-Ш // Голос України, 19 червня 2001 року. - № 107; . Узагальнення стану досудового слідства та прокурорського нагляду в кримінальних справах про екологічні злочини за 2004 рік: Лист Генеральної прокуратури України; . Робинсон Н. А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 524 с. . Гузенко И. И., Барбашова Н .В. Правовой механизм экологической политики США // Вопросы государства и права. - Донецк: ДонГУ, 1994 - вып.Ш. - С. 59-77. . Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Эколого-правовые вопросы научно-технического прогресса. - К.: Наук, думка, 1993. - С. 13.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сучасний стан правового регулювання праці молоді в Україні
  Вступ 3 1. Проблеми зайнятості молоді 7 1.1. Ключові проблеми на ринку праці 7 1.2. Сприяння в працевлаштуванні молоді 10 2. Права молоді та неповнолітніх у трудових відносинах 22 2.1. Державні та правові гарантії праці молоді та неповнолітніх 22 2.2. Вік з якого допускаються на роботу 25 2.3. Тривалість робочого дня, норми виробітки 26 2.4. Оплата праці неповнолітніх 32 3. Квотування робочих місць для працевлаштування молоді 34 4. Тимчасова зайнятість молоді 39 5. Цільова контрактна підготовка спеціалістів 47 6. Правове регулювання праці молоді, що суміщають роботу із навчанням 67 7. Деякі питання, що виникають при застосуванні судами законодавства про працю молоді 77 Висновок 81 Література: 83

 2. Правові основи екологічної безпеки продуктів харчування
  Вступ 3 1. Загальна характеристика якості продуктів харчування 4 2. Вимоги до виробництва харчових продуктів 8 3. Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів 13 4. Ветеринарно-санітарний контроль та захист населення 19 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 3. Проблема навколишнього середовища та екологічної безпеки в сучасних міжнародних відносинах
  ВСТУП 3 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 7 РОЗДІЛ 1. Суть екологічних проблем світу 7 РОЗДІЛ 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу 20 РОЗДІЛ 3. Індикативна оцінка стану навколишнього середовища в сучасних міжнародних економічних відносинах 30 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 54 (У даному розділі дипломної роботи буде здіснено аналіз екологічного стану довкілля базового міста) РОЗДІЛ 4. Матеріали та методи досліджень 54 4.1. Матеріали 54 4.2. Умови проведення експерименту 61 РОЗДІЛ 5. Результати та їх обговорення 75 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 108

 4. Основні підходи до правового регулювання
  Зміст ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ 5 1.2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 10 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 25 2.1. МЕТОД ТА СПОСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 25 2.2. ВИДИ ТА ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 27 2.3. ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ, ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ І МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 30 3. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 36 ВИСНОВКИ (42 джерела) 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Об’єктом вивчення є процес формування та функціонування правового регулювання в Україні. Предметом вивчення є правове регулювання як складова правової системи України. Метою курсової роботи є дослідження основних підходів до правового регулювання, зокрема, підходів до визначення поняття правового регулювання, а також предмету, функцій, способів і типів правового регулювання суспільних відносин.

 5. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  1. Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні. Законодавство про зайнятість населення. 2 2. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення. 5 3. Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування. 9 4. Державна служба зайнятості: структура і повноваження. 10 Задача 14 15-річний Сафонов, отримавши згоду батьків влаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Сафонов був направлений для працевлаштування на підприємство за рахунок встановленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Сафонова на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві дорослі робітники зайняті з неповним робочим тижнем, а для неповнолітніх взагалі роботи немає. Чи правомірні дії директора? Чи є направлення центру зайнятості обов'язковим для керівника підприємства? Список використаних джерел 17

 6. Контрольна робота з правового регулювання інвестиційної діяльності
  Зміст 1. Загальна характеристика інвестиційних ризиків та їх аналіз 3 2. Характеристика оптимального інвестиційного портфеля та механізм його комплектації 4 3. Сутність моделі оцінки капіталовкладень при наявності фактора невизначеності 5 4. Оперативне регулювання та реалізація інвестиційного проекту при виникненні ризиків різного походження 5 Задача 7 Фірма вирішує питання про доцільність своєї роботи на певному ринку, використовуючи інформацію: • Ємність ринку 1000000 од. продукції в рік; • На ринку працюють ще три фірми аналогічного профілю, які контро-люють 80% потенційної ємності ринку; • Ціна реалізації одиниці продукції 75 грн.; • Ємність ринку може бути розширена за рахунок зниження ціни реалі-зації продукції на 10%; • Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти +5%. Список літератури 8

 7. Іноземний досвід правового регулювання регіонального розвитку
  Вступ 3 Іноземний досвід правового регулювання регіонального розвитку 4 1. Зарубіжний досвід регіонального розвитку 4 2. Проблеми правового регулювання регіонів в Україні 10 Висновок 15 Література 16

 8. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  1. Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні. Законодавство про зайнятість населення. 3 2. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення. 5 3. Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування. 9 4. Державна служба зайнятості: структура і повноваження 15 5. Задача. 18 15-річний Сазонов, отримавши згоду батьків влаштувався на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією… Список використаних джерел 20

 9. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання
  ВСТУП 3 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ПРЕДМЕТУ 5 1.2. СФЕРА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 10 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ, СПОСОБІВ ТА ТИПІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 16 2.1. МЕТОД ТА СПОСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 16 2.2. ВИДИ ТА ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 18 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 21 ВИСНОВКИ 26 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 28

 10. Предмет метод способи і типи правового регулювання
  Вступ 3 1. Предмет та сфера правового регулювання 5 1.1. Поняття та предмет правового регулювання 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 9 1.3. Функції правового регулювання 14 2. Характеристика методу, способів та типів та видів правового регулювання 22 2.1. Метод та способи правового регулювання 22 2.2. Види та типи правового регулювання 24 3. Механізм правового регулювання 28 3.1. Поняття механізму правового регулювання 28 3.2. Елементи механізму правового регулювання 29 3.3. Стадії механізму правового регулювання 34 3.4. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 36 Висновок 42 Список використаної літератури 46

 11. ПРАВОПОРЯДОК ЯК МЕТА I РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРЯДКУ 5 1.1. Поняття та ознаки правопорядку 5 1.2. Принципи правопорядку 9 1.3. Функції правопорядку 12 Висновок до 1 розділу 13 РОЗДІЛ 2. ПРАВОПОРЯДОК, ЗАКОННІСТЬ, ДЕРЖАВНА ДИСЦИПЛІНА: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ 14 2.1. Законність: поняття, ознаки, принципи 14 2.2. Поняття державної дисципліни та її співвідношення їх взаємодія із правопорядком та законністю 19 2.3. Стан законності та правопорядку в Україні на сучасному етапі 24 Висновок до 2 розділу 29 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

 12. Служба в органах місцевого самоврядування, особливості її правового регулювання
  Вступ 3 1. Загальні засади служби в органах місцевого самоврядування 4 2. Особливості правового регулювання служба в органах місцевого самоврядування 11 Висновки 14 Список джерел 15

 13. Основні способи та методи правового регулювання суспільних відносин і їх види
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, ознаки, предмет, сфера, межі та напрямки правового регулювання суспільних відносин 6 2. Способи правого регулювання суспільних відносин та їх види 15 3. Методи правого регулювання суспільних відносин та їх види 29 Висновки 37 Література 40 Метою роботи є аналіз способів та методів правового регулювання та їх видів. Досягнення поставленої мети пов’язується з вирішенням наступних за-вдань: - розкрити сутність правового регулювання як особливого різновиду соці-ального регулювання; - з’ясувати природу та зміст способів та методів правового регулювання та їх видів; - спираючись на сучасні наукові дослідження, дати визначення способів та методів правового регулювання та їх видів; Об’єктом роботи є теоретичні аспекти способів та методів правового ре-гулювання та їх видів. Предметом дисертаційного дослідження є характеристика способів та методів правового регулювання та їх видів.

 14. Проблеми правового регулювання діяльності міжнародних організацій в сфері космосу
  Вступ 3 1. Поняття міжнародного космічного права 4 2. Правовий режим космічного простору і небесних тіл 7 3. Діяльність міжнародних організацій в сфері космосу 11 Висновок 14 Література: 15

 15. Механізм адмністративно-правового регулювання у сфері охорони і використання навколишнього природного середовища
  Механізм адмністративно-правового регулювання у сфері охорони і використання навколишнього природного середовища Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua