Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Етика соціальної роботи з людьми похилого віку (ID:11716)
| Размер: 18 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 4
1. Професійна етика соціального працівника 5
2. Соціологічна робота з людьми похилого віку 9
Висновки 13
Список використаних джерел 15
Литература1. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия, 1988. – 120 с. 2. Євнух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-г. вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. – 242 с. 3. Іщук С.В. Етика соціальної роботи: опорні конспекти: Методичні рекомендації для студентів спеціальностей "Соціальна педагогіка" та "Соціальна робота". - Тернопіль: ТДУ, 2003. - 108 с. 4. Кругляницо Т.Ф. Этика: Экспериментальное учеб. пособ. - М.: Издательский центр АЗ,1997. - 96 с. 5. Медведева Г.П. Этика социальной работы. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 208 с. 6. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника. М.: Союз, 1993. 7. Ярская - Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы: - М.: Ключ - С, 1998. - 96 с. 8. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб./ І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; За заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2003. - 233 с. 9. Этические проблемы в социальных исследованиях. - Энциклопедия социальной работы. Перевод с английского. Том 3. Р-Я. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994, 512 с.. 10. Гундертайло Ю. Д. Психологічні аспекти соціальної роботи з людьми похилого віку // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. — Ужгород, 1999. – С.171–175.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання соціальної роботи з людьми похилого віку
  Вступ 2. 1. Питання соціальної роботи з людьми похилого віку 5. 1.1. Поняття і сутність соціальної геронтології, історичні аспекти її розвитку 8. 1.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку 14. 1.3. Система державних органів управління в сфері соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, їх організаційна форма та повноваження 18. Висновки 36. Список використаної літератури 39. Вступ (актуальність теми, використана література, мета дослідження 41. 2. Організаційно-правові форми соціальної роботи з людьми похилого віку 43. 2.1. Обов'язкове державне пенсійне соціальне страхування 49. 2.2. Соціальні фонди підприємств, творчих об’єднань, благодійних організацій, приватні добровільні внески громадян, їх роль у соціальній роботі з людьми похилого віку 51. 2.3. Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення 53. Висновки 59. Список використаної літератури 62. Додаток №1 64. Додаток №2 97.

 2. Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку
  Вступ 2. Розділ 1.Основні теоретичні і правові засади соціальної політики України стосово людей похилого віку 4. 1.1. Поняття соціальної геронтології, історичні аспекти її розвитку 5. 1.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку 10. Розділ 2. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення в Україні 12. 2.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування 13. 2.2. Обов'язкове державне соціальне страхування 14. 2.3. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з Державного бюджету України 14. 2.4. Забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств, творчих об’єднань, благодійних організацій і приватних добровільних внесків громадян 15. 2. 5. Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення 16. 2.6. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і непрацездатним громадянам за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів 17. 2.7. Недержавне пенсійне забезпечення 18. Розділ 3. Система державних органів управління в сфері соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, їх організаційна форма та повноваження 19. 3.1. Міністерство праці і соціальної політики України 21. 3.2. Пенсійний фонд України 23. 3.3. Державні адміністрації 24. 3.4. Повноваження районних управлінь праці і соціального захисту населення 25. Висновки 28. Список літератури 30.

 3. Страховий захист осіб похилого віку
  1.Основи страхування осіб похилого віку 2 2.Склад системи страхування та сообливості страхування осіб похилого віку 3 Список використаних джерел 7

 4. Контрольна з психологіі роботи з людьми
  Зміст 1.Складіть психологічний портрет одного з ваших співробітників. Визначите його типологічні й характерологические особливості (акцентуализации) характеру. Опишіть професійно важливі якості характеру особистості. 3 2. Доведіть істинність або хибність наведених тверджень. Відповідь обґрунтувати. 4 3.Дайте визначення термінів «спілкування» і «професійна орієнтація». 8 4.Виберіть правильний варіант відповіді. Обґрунтуйте Ваш вибір. 11 Список використовуваної літератури. 12

 5. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми
  1. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка) 2 Література 18

 6. Етика слідчої роботи
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ ВИМОГ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИ В СЛІДЧІЙ РОБОТІ 4 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНИХ ВИМОГ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОСНОВНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 6 2.1. МОРАЛЬНА СТОРОНА ОДЕРЖАННЯ ПОКАЗАНЬ НА ДОПИТІ 6 2.2. ВРАХУВАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОЧНОЇ СТАВКИ, ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ТА ТІЛА ОСОБИ 10 2.3. ЕТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 13 2.4. ДОТРИМАННЯ МОРАЛЬНИХ ВИМОГ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УПІЗНАННЯ 14 ВИСНОВКИ 16 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17

 7. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка)
  Вступ 3 1. Конфліктна ситуація та напрями її подолання 4 2. Особливості роботи з проблемними людьми 8 Висновок 11 Література 12

 8. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка)
  1. Конфліктна ситуація та напрями її подолання 3 2. Особливості роботи з проблемними людьми 8 Література 13

 9. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, середня ланка)
  Вступ 3 Основна частина 4 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 10. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 11. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 12. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю
  Вступ 3 1. Принципи соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 5 2. Основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 6 3. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю 8 Висновки 12 Література 14

 13. Характеристика технологій соціальної роботи з інвалідами
  Вступ 3 1. Технологія соціальної адаптації 6 2. Технологія соціальної реабілітації інвалідів 17 3. Технологія професійного навчання та працевлаштування 40 Висновки 50 Список використаної літератури 51

 14. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 15. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
  Вступ 3 1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4 2. Церковно-монастирські форми опіки 7 3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10 4. Українська соціальна робота в радянській системі 13 5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14 6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16 Висновки 19 Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua