Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Еволюція створень світових організацій збереження миру на планеті в історичному контексті (ID:1171)
| Размер: 12 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 21.07.2004 |
СодержаниеЛітература:
1. Всесвітня історія. Підручник. У 3-х т. М., 2000 р.
2. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Видавництво «Юридическая литература», М., 1995.
3. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. ООН: организация, цели, практика. Москва, вид. Международные отношения, 1971 г.
4. Крылов С.Б. ООН. Москва, Госюриздат, 1958 г.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Традиції культивування культури миру: толерантності, демократії в західних суспільствах та формування культури миру
  Вступ 3 1. Цілі культури світу і її формування 3 2. Традиції культивування толерантності, демократії в західних суспільствах 5 Висновки 6 Список літератури 7

 2. Операційний менеджмент в історичному розвитку

 3. Ознаки, принципи, зв’язок права з державою, їх розвиток у історичному ракурсі
  Вступ 2 1.Поняття та основні ознаки права 4 1.1. Поняття права 4 1.2. Ознаки права 6 1.3. Загальновизнана класифікація принципів права 8 2. Поняття держави 12 2.1. Функції держави 15 3. Історичний розвиток протягом існування людства 23 Висновки 28 Список використаних джерел 31

 4. Погляди Б. Спінози на проблеми війни та миру
  1. Сутність та природа міжнародних відносин у поглядах мислителя Б. Спіноза 3 2. Відображення проблеми війни в його поглядах 4 3. Відображення проблеми миру 10 Література 12

 5. Питання війни і миру в романі “Гаргантюа і Пантагрюель” Франсуа Рабле
  План ВСТУП 3 1. ЯК СТВОРЮВАВСЯ "ГАРГАНТЮА І ПАНТАГРЮЭЛЬ"ФРАНСУА РАБЛЕ. 5 1.1. Передумови написання твору та джерело надхнення 5 1.2. Періодика та умови створення твору 6 2. ПИТАННЯ ВІЙНИ І МИРУ В “ГАРГАНТЮА І ПАНТАГРЮЕЛЬ” 10 2.1. Книга перша та друга 10 2.2. Третя і четверта книги 24 ВИСНОВОК 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 34 Ціль роботи - позначивши не випадковість теми війни та миру у творі Рабле, простежити вплив цієї теми на протязі всього роману. Досягнення поставленої мети припускає постановку і рішення автором роботи наступних завдань: - розглянути основні етапи і джерела написання роману “Гаргантюа і Пантагрюель”; - надати короткий опис біографії Франсуа Рабле; - на основі тексту виділити моменти, які торкаються війни і миру в романі та надити їм характеристику. Джерела і література. Проблематика роботи визначила коло потрібних джерел. У центрі уваги текст М.М. Бахтіна "Творчість Франсуа Рабле і народна культура середньовіччя і Ренесансу", а також статті різних років, у яких творчості Франсуа Рабле та його роману приділяється значне місце. Велику цінність представляють ряд біографічних документів: Пуришев Б.И. Література епохи Відродження. Курс лекцій. – М.: «Вища школа», 1996., Пинський Л.Е. Реалізм епохи Відродження. - М., 1961., Фрейденберг О. «Поетика сюжету и жанру» . – М., 1936., Фохт Ю. Рабле, його життя і творчість. – М., 1914. та інші. А також дві роботи іноземних письменників в перекладі деяких місць: Boulanger Jacques, Rabelais a travers les ages. - Paris, le Divan, 1923., Sainean Lazar, L'influence et la reputation de Rabelais (Interpretes, lecteurs et imitateurs). - Paris, J.Gamber, 1930. Мета і завдання роботи зумовили таку структуру: Структурно робота поділяється на вступ; перший розділ, у якому подається біографія Франсуа Рабле та етапи написання ним роману; другий розділ, в якому детально надається характеристика питанням війни та миру в романі, посилаючись на зміст твору; висновків, в яких підводяться підсумки і формулюються основні висновки дослідження; використаних джерел. Методологія дослідження. В основу дослідження покладений принцип історизму, - підхід, що припускає вивчення всякого історичного явища в розвитку, конкретно - історичній обумовленості й індивідуальності, У роботі також використовувалися історико - типологічний і порівняльно - історичний методи дослідження. Новизна і практична значимість дослідження. У курсовій роботі представлений вперше невеликий але конкретний і детальний розгляд теми війни і миру в романі “Гаргантюа і Пантагрюель”.

 6. Збереження традицій іммігрантів на території України
  Вступ 3 1. Правові засади захисту прав національних меншин в Україні і світі 6 1.1. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин 6 1.2. Нормативно-правове регулювання прав національних меншин в Україні 15 1.3. Етнополітичний розвиток України 18 2. Проблеми реалізації етнополітичного розвитку України 27 2.1. Культура національних меншин як важлива складова української культури 27 2.2. Імміграція в Україну 32 2.3. Захист культурних прав національних меншин 36 3. Напрями вдосконалення етнополітичного розвитку України 50 3.1. Вирішення проблем збереження історичної та культурної спадщини національних меншин 50 3.2. Шляхи вдосконалення етноконфесійних відносин 54 3.3. Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства 63 4. Розвиток етнотуризму в Україні: проблеми та перспективи 71 4.1. Сентиментальний туризм як перспекивний напрям розвитку взаємин з діаспорою 71 4.2. Від етнотуризму – до економічного розвитку регіону 82 Висновки 87 Список використаних джерел 93

 7. Збереження традицій іммігрантів на території України
  Вступ 3 1. Особливості етнонаціональних відносин в сучасній Україні 5 1.1. Етнополітичний розвиток України 5 1.2. Культура національних меншин як важлива складова української культури 12 1.3. Імміграція в Україну 18 2. Аналіз сучасного стану збереження традицій іммігрантів на території України 22 2.1. Захист культурних прав національних меншин 22 2.2. Освіта мовою національних меншин 25 2.3. Проблеми збереження історичної та культурної спадщини національних меншин 31 Висновки 37 Список використаних джерел 41

 8. Технології збереження психічного здоров’я дітей дошкільного віку
  Вступ…………………………………………………………………………………3 1. Арт-терапiя як технологія збереження психічного здоров'я…………….……5 2. Основні види арт-терапiі їхнє застосування в дитячій практиці……………..8 2.1. Музико терапія………………………………………………………...8 2.2. Танцювальна терапія………………………………………...……….10 2.3. Психогімнастика……………………………………………………...11 2.4. Імаготерапія…………………………………….….……………….....11 2.5. Iзотерапія……………………………………………………………..14 Висновки……………………………………………………………………………16 Список використаних джерел……………………………………………………..17

 9. Україна в світових міграційних процесах
  Вступ 3 1. Сутність міжнародної міграції 3 2. Розширення ЄЕС і його вплив на міграційну сферу вУкраїні 7 3. Особливості української трудової міграції 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18 Додаток 1 20

 10. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми розвитку євразійського ринку 3 2. Кон’юнктура світового ринку зброї. Можливості та перспективи України 10 Література 28

 11. Кон’юнктура світових ринків
  1. Проблеми регулювання світового ринку міжнародною організацією ГАТТ/СОТ 3 2. Кон’юнктура світового ринку маркетингових послуг і послуг менеджменту 11 Література 35

 12. Основні способи збереження та передачі інформації в сучасному автоматизованому суспільстві
  Вступ 3 1. Склад та зміст інформаційної сфери. 3 2. Інформація – поняття та визначення. 7 3. Інформаційні ресурси. 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 13. Значення оздоровчих продуктів для збереження генофонду української нації
  Зміст 2 1. Основні відомості про вплив на людину сучасних продуктів харчування 3 2. Вплив радіаційного забруднення на людину 7 3. Вживання біологічно активних добавок, та інших оздоровчих продуктів та їхній вплив на організм людини. 9 Висновок 11

 14. Кон’юнктура світових товарних ринків
  1. Особливості дослідження кон’юктури окремих видів ринків. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юктури 3 2. Місце України на світовому ринку товарів 8 Література 14

 15. Тенденції розвитку світових фінансових ринків
  ЗМІСТ (випускна курсова) ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 6 1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 13 1.3. ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 21 2.1. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 21 2.2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 26 2.3. ЕМІСІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 30 2.4. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 33 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 36 3.1. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ІНСТРУМЕНТИ, УЧАСНИКИ, СПЕЦИФІКА 36 3.2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 40 3.3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 45 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ. Схеми 58-64 Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку та діяльності комерційних банків на ньому зробили сучасні західні економісти Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, П. Роуз, Ф. Фабоцци, Ю. Фома, І. Фішер, У. Шарп. Дослідженню теорії та практики організації фінансового ринку України, функціонуванню комерційних банків у його межах в умовах наближення до міжнародних стандартів, сприяють праці вітчизняних вчених-економістів А.С. Гальчинського, В.П. Гетьмана, О.В. Дзюблюка, Д.Г. Лук'яненка, Ю.М. Лисенкова, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, В.В. Оскольського, А.А. Пересади, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука, В.М. Суторміної, В.А. Ющенка та інших. Серед російських вчених слід виділити роботи А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова, Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та інших. Численні дослідження стану і розвитку фінансового ринку України, ролі комерційних банків у організації та функціонуванні вказаного ринку є недостатньо комплексними. Тому об'єктивно виникла необхідність у подальшому розвитку світового фінансового ринку на основі розробки засад функціонування комерційних банків у ролі головних інституційних учасників вказаного ринку. Викладене вище зумовило вибір теми роботи та свідчить про її актуальність. Мета і задачі дослідження. Метою роботи аналіз процесу організації і функціонуванні світового фінансового ринку. Досягнення поставленої мети передбачало постановку, формування та розв'язання наступних наукових та практичних завдань: - вивчити поняття “фінансовий ринок” та уточнити його складові, місце і значення у ринковій системі господарювання; - дослідити суть та економічну природу інструментів фінансового ринку, дати оцінку та уточнити їх існуючу класифікацію; - розробити рекомендації стосовно можливості використання правового регулювання банківської діяльності для вдосконалення законодавчого забезпечення інших інституційних учасників ринку цінних паперів України; - розробити практичні рекомендації з розвитку фінансового ринку України. Об'єктом дослідження є функціонування світового фінансового ринку. Предметом дослідження є система взаємозв’язків, що виникають в діяльності на світовому фінансовому ринку. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались аналітично-графічна формалізація, порівняльний аналіз динаміки показників. Інформаційною базою роботи є законодавчі і нормативні акти, періодичні і монографічні видання – українські і зарубіжні, а також статистичні дані Національного банку України та комерційних банків. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, 7 додатків

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua