Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Буття та небуття – два важливих принципи (ID:11756)
| Размер: 24 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
1. Поняття „буття”, філософський зміст. Категорії буття. 3
2. Світ як єдність об'єктивної дійсності і дійсності людських сутнісних сил. 8
3. Категорія небуття, антична філософія про небуття (Демокріт, Платон, Арістотель). 12
Висновки 16
Література 17

Литература1. Аристотель. Сочинения. – М., 1984. Т. 4., – 402с. 2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., Либідь, 2001. – 406с. 3. История философии: Энциклопедия /сост. А. Грицанов. – Минск, Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. – 1376 с. 4. Історія філософії: Словник / В.Ярошовець (заг. ред.). – К., Знання України, 2005. – 1199с. 5. Пікашова Т.В. Від витоків до середини ХІХ століття: Короткий довідник з історії філософії. – К., МАУП, 1998. – 150с. 6. Платон. Диалоги: Пер. с древнегреческого. – Харьков, Фолио, 1999. – 383с. 7. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник. – К., ВЦ "Академія", 2001. – 575с. 8. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., Основи, 1995. – 759с. 9. Философский энциклопедический словарь / Е.Ф. Губский (ред.-сост.). – М., ИНФРА-М, 2005. – 576с. 10. Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів вузів/ За ред.І.Ф. Надольного. – К., Вiкар, 1998. – 624 c. 11. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учебник. – М., Высшая школа, 1999. – 703с. 12. Читанка з історії філософії. У 6 кн. Кн.1. Філософія стародавнього світу. – К., Довiра, 1992. – 206 c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття буття. Основні форми буття , їх діалектика
  Вступ 3 1. Поняття буття 3 2. Форми буття та їх специфіка 4 2.1. Буття "навколишнього" світу 4 2.2. Буття людини 6 2.3. Буття духовного 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 2. Дві жінки - два кохання Жульєна Сореля (два лики кохання у романі Червоне та чорне, Кохання в житті Жульєна Сореля)

 3. Сучасні методи оцінки професійно важливих якостей особистості
  Вступ 2 1. Суть і завдання, методи оцінки професійно важливих якостей особистості 3 2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу 11 Висновки 21 Список літератури 23

 4. Специфіка людського буття
  Вступ 3 1. Проблема буття у філософії 4 2. Сфери буття людини 7 3. Життєтворчість людського буття: проблеми свободи та практики 13 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 5. Вчення Гегеля про буття
  Вступ 3 1. Логіка – основна частина філософії Гегеля 4 2. Основні законі та категорії вчення Гегеля про буття 5 3. Значення вчення Гегеля про буття для розвитку філософської думки 11 Висновки 14 Література 15

 6. Простір і час як атрибути буття матерії
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Зміст філософських категорій простору і часу. Просторово-часові властивості світу в науці і історії культури. 5 2. Сучасні природно-научні теорії простору і часу і їх філософське значення 12 3. Єдність матерії, простору і часу 14 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 7. Культурний процес як спосіб людського буття
  Вступ 3 1. Культура як особлива сфера існування людини, універсальна характеристика людського буття 5 2. Проблема вибору і реалізація людиною можливостей свого буття 8 3. Відповідальність 11 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 8. Викриття абсурдності світового буття в новелі Франца Кафки Перевтілення

 9. філософія Гра як феномен людського буття Особистісні риси та естетичні уподобання
  Гра як феномен людського буття Вступ 3 1. Властивості та значення гри 4 2. Гра як феномен людського буття 10 Висновки 13 Список літератури 14 Особистісні риси та естетичні уподобання Вступ 15 1. Вивчення особистості з точки зору теорії особистісних рис 16 2. Формування естетичних уподобань 20 Висновки 25 Список літератури 26

 10. Принципи розробки програм синтаксичні і сематичні помилки. Типи помилок, загальні принципи тестування
  Предмет: основи алгоритмізації та програмування Вступ 3 1. Принципи розробки алгоритмів 4 2. Типи помилок 5 3. Тестування 6 Висновок 11 Використана література 12

 11. Приватний підприємець «З» викупив і переобладнав гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції він уклав контракт на два роки з турагентом щодо постійного
  Завдання 2 Приватний підприємець «З» викупив і переобладнав гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції він уклав контракт на два роки з турагентом щодо постійного використання останнім 17 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 8 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 490 грн. на місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 234 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію .найбільш доцільно обрати приватному підприємцю та якою буде ціна за користування 7 номерами на місяць відповідно обраної стратегії.

 12. Діяльність санаторію «Злагода», що знаходиться в Борисполі, останні два роки була збитковою. Плануючи активізувати комунікаційну діяльність до
  Задача Умови завдання. Діяльність санаторію «Злагода», що знаходиться в Борисполі, останні два роки була збитковою. Плануючи активізувати комунікаційну діяльність до найближчого туристичного сезону, директор санаторію вирішив використати інші засоби розповсюдження рекламної інформації. Обмежені кошти санаторію змушують його звернутись до таких носіїв реклами, як реклама на радіо та рекламні щити. a) Проаналізуйте переваги та недоліки кожного з цих носіїв, виберіть оптимальний варіант. b) Порекомендуйте можливу мотивацію рекламних звернень. c) На який період року доцільніше планувати рекламну кампанію?

 13. Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах
  1. Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах 3 2. Класифікація і облік грошових коштів та їх еквівалентів 7 Завдання 4 14 Умови завдання. Розрахувати експертну і облікову первинну вартість гудвілу методами: загальної оцінки, капіталізації додаткового прибутку і кіль-кості років за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Показники Варіант 2 Ринкова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $: - основних засобів; 1900 - фінансових інвестицій; 400 - запасів; 600 - зобов’язань. 700 Балансова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $: - основних засобів; 1890 - фінансових інвестицій; 410 - запасів; 610 - зобов’язань. 680 Середньорічний прибуток компанії, тис. $: 253 Вартість (ціна) придбання компанії, тис. $: 2350 Середньо галузева норма прибутку, % 8 n – число років 4 Завдання 6 16 Умови завдання. Підприємство придбало за грошові кошти, взяті в кредит, автомобільній парк. Визначити первинну вартість автопарку за IAS за відомих умов у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні дані Показники Варіант 1 Ціна придбання автопарку, тис. $. 185 В т.ч. ПДВ, тис. $. 20 Відсоток знижки, % 1 Витрати на відсотки за кредитом, тис. $. 14 Витрати на доставку, тис. $. 5 Витрати на налагодження, тис. $. 2 Гонорари фахівцям, що мають безпосереднє відно-шення до придбання і налагодження автомобілів, тис. $. 1 Завдання 10 18 Умови завдання. Підприємство 1 січня 2006 року випустило і реалізува-ло 100 облігацій номінальною вартістю $500 за ринковою вартістю. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних, ринкова ставка відсотка визначена за даними ринку цінних паперів. Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ринкових відсотків. Таблиця 3. Вихідні дані Показники Варіант 4 Ринкова вартість реалізації обліга-цій, $ 46300 Ринкова ставка відсотка, % 12 Метод амортизації дисконту (пре-мії) Ринкових відсотків Перелік літератури 20

 14. Товариство «Оксамит» викупило і переобладнало гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на два роки з відповідною вугільною компанією про постійне використання нею 16 номерів.
  Завдання 2. Товариство «Оксамит» викупило і переобладнало гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на два роки з відповідною вугільною компанією про постійне використання нею 16 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуваням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 14 тис.грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у вмпадку їх простою, складають 157 грн. на .місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 260 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати ТОВ «Оксамит» та якою буде ціна за користування 16 номерами на місяць відповідно до обраної стратегії.

 15. Маркетинг завдання Діяльність санаторію «Прозорий», що знаходиться в Миргороді, останні два роки була збитковою. Плануючи активізувати комунікаційну діяльність до найближчого туристичного сезону, директор санаторію вирішив використати інші засоби розповсюдження рекламної інформації
  Завдання Діяльність санаторію «Прозорий», що знаходиться в Миргороді, останні два роки була збитковою. Плануючи активізувати комунікаційну діяльність до найближчого туристичного сезону, директор санаторію вирішив використати інші засоби розповсюдження рекламної інформації. Обмежені кошти санаторію змушують його звернутись до таких носіїв реклами, як реклама на радіо та рекламні щити. a) Проаналізуйте переваги та недоліки кожного з цих носіїв, виберіть оптимальний варіант. b) Порекомендуйте можливу мотивацію рекламних звернень. c) На який період року доцільніше планувати рекламну кампанію?

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua