Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ефективності використання власного капіталу (ID:11776)
| Размер: 278 кб. | Объем: 62 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание
Вступ 4
1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 6
1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6
1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 10
2. Аналіз динаміки та структури власного капіталу страхової групи «///» 15
2.1 Загальна характеристика страхової групи «///» 15
2.2 Аналіз структури власного капіталу страхової групи «//» 28
3. Обґрунтування проекту оптимізації власного капіталу страхової групи «///» 33
Висновки 41
Список використаної літератури 44
Додатки 49

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз капіталу підприємства. Показники економічної ефективності використання капіталу
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5 1.1. Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал» 5 1.2. Методологія аналізу капіталу підприємства 8 1.3. Показники економічної ефективності використання власного та залученого капіталу 12 2. Аналіз капіталу підприємства 15 2.1. Аналіз структури і динаміки капіталу 15 2.2. Аналіз ефективності використання капіталу 18 3. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 21 3.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 21 3.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 24 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 30 3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 32 4. Шляхи покращення фінансового стану та ефективності використання капіталу підприємства 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 43

 2. Контроль і ревізія формування і використання власного капіталу
  ВСТУП 3 1. Завдання і джерела ревізії власного капіталу 4 2. Особливості аудиту статутного капіталу підприємства 7 3. Контроль та ревізія пайового капіталу 12 4. Аудит додаткового та резервного капіталу 15 5. Перевірка формування і використання нерозподіленого прибутку, вилученого та неоплаченого капіталу 17 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 3. Облік та аналіз власного капіталу підприємства
  Вступ 3 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 6 1.2 Нормативно-правова база обліку власного капіталу 13 1.3 Система показників ефективності використання власного капіталу підприємства 15 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 23 2.1 Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу на підприємстві 23 2.2 Шляхи вдосконалення організації обліку власного капіталу 35 3 АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 45 3.1 Організаційно-економічна характеристика та організація економічного аналізу на підприємстві 45 3.2 Аналіз формування власного капіталу підприємства 52 3.3 Аналіз ефективності використання власного капіталу 55 3.4 Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 63 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 77

 4. Облік, аналіз і аудит власного капіталу в системе управління фінансами підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТА ПРАВОВА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 7 1.1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємства 7 1.2. Нормативно-правові аспекти формування та структурних змін власного капіталу 21 1.3. Аналіз літературних джерел з обліку, аналізк та аудиту власного капіталу підприємства 32 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ „УКРЕКТРОМАШ” 36 2.1. Документальне оформлення створення підприємства ВАТ „Укректромаш” 36 2.2. Організаційно-економічна характеристика і організація обліку на підприємстві ВАТ „Укректромаш” 39 2.3. Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу на підприємстві 51 2.4. Звіт про влісний капітал 65 2.5. Шляхи вдосконалення організації обліку власного капіталу 69 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 72 3.1. Система показників ефективності використання власного капіталу підприємства 72 3.2. Теоретичні аспекти проведення аналізу на підприємстві 75 3.3. Аналіз формування власного капіталу підприємства 84 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 90 4.1. Аналіз ефективності використання власного капіталу 90 4.2. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 94 4.3. Принципи організації та методика проведення аудиту власного капіталу 96 4.4. Аудит статутного капіталу 104 4.5. Аудит додаткового капіталу, нерозподілених прибутків та резервного капіталу 111 ВИСНОВКИ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119 ДОДАТКИ 125-139 (додатки, первичка) Метою дипломної роботи дослідження організації та методики обліку, аналізу і аудиту складових фонду оплати праці плати на підприємстві. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ВАТ „УкректроМаш”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку, аналізу і аудиту складових фонду оплати праці підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки складових фонду оплати праці підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 5. Аналіз структури власного і позикового капіталу на підприємстві. Розрахунок фінансового важеля
  Вступ 3 1. Сутність, структура капіталу підприємства та джерела його формування 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Власний капітал підприємства та його структура 9 1.3. Особливості формування позикового капіталу підприємства 11 2. Аналіз структури капіталу 15 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз зміни структури капіталу підприємства 22 2.3. Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу підприємства. Ефект фінансового важеля. 28 3. Методи оптимізації структури капіталу підприємства 32 3.1. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. 32 3.2. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. 34 3.3. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. 35 Висновки 38 Література 41 Додатки 44

 6. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 7. Аналіз формування і використання статутного капіталу (на прикладі)
  ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1. Економічна сутність статутного капіталу підприємства та його призначення 7 1.2. Процес формування статутного капіталу на підприємстві 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НВПзОВ «ххх» 20 2.1. Загальна характеристика підприємства 20 2.2. Аналіз формування капіталу на підприємстві 23 2.3. Аналіз використання капіталу на підприємстві 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НВПзОВ «ххх» 31 ВИСНОВОК 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41

 8. Облік власного капіталу
  ВСТУП 3 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 5 1.2 Нормативно-правова база обліку власного капіталу 12 1.3. Методологічні засади обліку власного капіталу на підприємстві 14 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ВАТ “ХІМПРИЛАД” 16 2.1. Облік статутного капіталу 16 2.2. Облік резервного та додаткового капіталу 24 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 Додатки 43

 9. Аналіз ефективності використання основних засобів
  ЗМІСТ 1. Аналіз складу й структури основних засобів 3 2. Аналіз руху основних коштів 4 3. Аналіз технічного стану основних коштів 5 4. Аналіз ефективності використання основних коштів 6 Список використаної літератури 12

 10. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 3 Завдання 1 9 Використовуючи способи абсолютних і відносних різниць визначити вплив факторів на обсяг випущеної продукції. Показник План Факт Чисельність працюючих, осіб 145 150 Кількість відпрацьованих днів 253 255 Тривалість робочого дня, годин 8 7,8 Середньогодинний виробіток, грн.. 90 89 Завдання 2 12 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми різниць і відстані до еталону). Підприємство Показник Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат 1 103 100 101 99 2 100 101 99 102 3 98 98 105 103 4 102 100 104 101 5 101 97 95 94 Література 14

 11. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 7 1.1 Поняття та основні чинники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 7 1.2. Основні методи оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 12 1.3. Система показників, які використовуються для оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 15 2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ « » 29 2.1 Аналіз показників ефективності фінансової діяльності підприємства 29 2.2 Аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства 39 2.3 Аналіз показників ефективності використання ресурсів на підприємстві 54 3. Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ВАТ « » 66 3.1 Основні проблеми та перешкоди ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства 66 3.2 Напрямки підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 71 Висновки 73 Список використаної літератури 77 Д о д а т к и 80

 12. Облік власного капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Методичні основи обліку власного капіталу підприємства 5 1.1. Визначення та класифікація власного капіталу підприємства 5 1.2. Документальне підтвердження обліку власного капіталу підприємства 11 1.3. Порядок проведення інвентаризації власного капіталу підприємства 18 2. Облік власного капіталу підприємства 20 2.1 Характеристика рахунків, призначених для обліку власного капіталу підприємства 20 2.2 Облік власного капіталу підприємства 23 3. Характеристика показників діяльності підприємства ТОВ “Назва” 29 3.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Назва” 29 3.2 Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Назва” 30 Висновки 33 Список використаних джерел 35 Додатки 39

 13. Джерела формування власного капіталу
  Джерела формування власного капіталу 2 Список литератури 8

 14. Аудит власного капіталу банку
  Вступ 3 Аудит власного капіталу банку 4 Формування власного капіталу банку 4 Аудит власного капіталу банку 8 Висновки 14 Література 15

 15. Формування власного капіталу банку
  ВСТУП 3 1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 5 1.1. Сутність фінансових ресурсів комерційних банків 5 1.2. Місце та роль власного капіталу як складової фінансових ресурсів банку 9 1.3. Механізм формування власного капіталу банку 15 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ 20 2.1. Показники діяльності банків України в 2004-2009 роках 20 2.2. Проблема капіталізації банків на шляху інтеграції фінансово-кредитної системи України 25 3. ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ КАПІТАЛІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 29 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 44

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua