Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Взаємозв’язок якісного та кількісного аналізу в науковому пізнанні (ID:1181)
| Размер: 12 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 21.07.2004 |
СодержаниеСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Копнин П. Логика научного исследования // Вопросы философии. – 1984. – № 3. – С.4-8.
2. Лазарев Ф.В. Диалектика и формирование интервального стиля мышления // Диалектика и современный стиль мышления. – Севастополь, 1963.
3. Мелюхин С.Т. Методологические проблемы единства научного знания // Философские науки. – 1987. – № 5. – С.65-68.
4. Методологічне пізнання у сучасній науці. – К.: Либідь, 1992.
5. Ракитов А.И. Принципы и методы научного познания. – М.: Политлитература, 1985.
6. Філософія: підручник. – К.: Вища школа, 1999.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Взаємозв’язок між темпераментом і емпатією
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ТИПИ ТЕМПЕРА 4 1.1. Визначення темпераменту 4 1.2. Трансформація уявлень про темперамент 5 1.3. Основні властивості темпераменту 6 1.4. Типологія темпераментів 8 1.5. Екстраверсія та інтроверсія 14 РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ЕМПАТІЇ 18 2.1. Поняття емпатії 18 2.2. Компоненти емпатії 20 2.3. Типи темпераменту і емпатія 24 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 30

 2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОГО І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  ВСТУП………………………………………………………………………….3 1. Фінансове право та його характеристика як галузі українського права…………………………………………………………………………….4 2. Визначення місця адміністративного права як галузі права та його співвідношення із фінансовим правом……………………………………..9 ВИСНОВКИ 13

 3. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади
  Вступ 3 1. Співвідношення політичної та економічної влади 3 2. Проблеми взаємозалежності та розподоулі політичної та економічної влади 9 3. Розподіл політичної та економічної влади в Україні 13 Висновок 19 Література 20

 4. Статус культурології та взаємозв’язок з іншими науками
  Вступ 3 Взаємозвязок культурології з іншими науками 8 Висновки 11 Список використаної літератури 13

 5. Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології
  1. Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. 3 2. Методи публічного адміністрування 7 Використані джерела 13

 6. Системи і види фінансових планів, їхній взаємозв’язок
  ВСТУП 3 1. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 6 2. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 13 3. ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ 16 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВАТ “КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ (ЦУМ)” 23 5. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВАТ “КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ (ЦУМ)” 34 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Додаток 1. 47 Баланс ВАТ “Київський центральний універмаг” на 01.01.06 р., тис.грн. 47 Додаток 2. 50 Звіт про фінансові результати ВАТ “Київський центральний універмаг”, тис.грн. 50 Метою роботи є узагальнення сучасних підходів до фінансового планування діяльності підприємства, аналіз їх ефективності та напрямків вдосконалення на прикладі ВАТ “Київський центральний універмаг”. Об'єктом дослідження є процеси планування фінансів підприємницьких структур в умовах ринку. Предметом дослідження є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання управління фінансами підприємницьких структур

 7. Самосвідомість особистості та взаємозв’язок з міжособистісними стосунками в групі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМОСВІДОМОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ГРУПІ 6 1.1. Погляди психологів щодо сутності та ролі міжособистісних взаємин 6 1.2. Самосвідомість в системі особистості 12 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМОСВІДОМОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ГРУПІ 19 2.1. Підготовка проведення дослідження та опис методик 19 2.2. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 23 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 37

 8. Макроекономіка і макроекономічна політика взаємозв′язок та взаємовплив
  ПЛАН ВСТУП 3 1. ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1. Макроекономічна політика та її цілі 5 1.2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики 8 2. ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 12 2.1. Аналіз макроекономічної політики в Україні 12 2.2. Негативні наслідки макроекономічної політики України на сучасному етапі 17 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 24 3.1. Державна програма економічного та соціального розвитку України 24 3.2. Основні напрями удосконалення програми економічного розвитку України 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Метою курсової роботи є виявлення взаємозв′язку та взаємовпливу макроекономіки та макроекономічної політики. Об’єкт роботи – макроекономічна ситуація та державна макроекономічна політика України. Предмет роботи – наслідки макроекономічної політики для макроекономіки. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань макроекономічної політики. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі

 9. Взаємозв’язок між рівновагою на грошовому ринку і процентом
  Зміст Вступ 3 1. Суть і структура грошового ринку 4 2. Суб'єкти грошового ринку 8 3. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 10 4. Графічний аналіз грошового ринку 12 5. Грошовий ринок та інфляція 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 10. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 2. МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 14

 11. Ринок засобів виробництва: взаємозв’язок попиту та пропозиції
  Вступ 1. Суспільне виробництво як основа соціально-економічних відносин 2. Природа засобів виробництва 2.1. Засоби виробництва в продуктивних силах суспільства 2.2. Засоби виробництва в економічних виробничих відносинах 2.3. Оптимальна величина попиту на працю 3. Характеристика економічних циклів 4. Ринок засобів виробництва як складовий елемент ринку. Висновок Список використаної літератури

 12. Основні макроекономічні показники: їх значення та взаємозв’язок (за матеріалами України)
  Вступ 4 1. Макроекономічні показники реального сектору фінансової та грошової сфери 8 1.1. ВВП та зайнятість як показники грошового сектору 9 1.2. Грошові агрегати як показники грошового сектору 17 1.3. Надходження, видатки та баланс бюджету як показники фінансової сфери 20 2. Взаємозвязок показників реального сектору фінансової та грошової сфери за матеріалами України 28 Індивідуальне завдання 28 Дослідити зв’язок ( побудувати таблиці, графіки та визначити щільність зв’язку за показниками R2) таких змінних за даними України у 1994 - 2006рр... Виконання завдання. 28 Висновок 34 Джерела інформації. 38

 13. Здібності, обдарованість, талант: взаємозв’язок і відмінність у цих явищах
  Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика здібностей 4 1.1. Сутність поняття здібностей 4 1.2. Характеристика здібностей і проблема їх вимірювання 6 1.3. Види і структура здібностей 7 2. Явище обдарованості 10 2.1. Сутність та загальна характеристика поняття обдарованість 10 2.2. Розвиток розумової обдарованості в дитячому віці 14 3. Сутність поняття талант 19 4. Аналіз співвідношення понять задатків, здібностей, обдарованості і таланту 22 Висновок 34 Література 36

 14. Гендерні стереотипи (фемінність і маскулінність) їх розуміння і взаємозв’язок з соціальним інтелектом
  Зміст ВСТУП 3 Розділ 1 Розуміння гендерних стереотипів 5 1.1 Поняття гендер. 5 1.2 Гедерні стереотипи. 8 Розділ 2. Зв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. 13 2.1 Поняття соціального інтелекту 13 2.2 Зв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. 18 Розділ 3. Вплив гендерних стереотипів на масову свідомість. 23 ВИСНОВКИ 27 Список використаної літератури 29 Об'єктом дослідження є вплив гендерних стереотипів на формування психологічних аспектів діяльності суспільства, на взаємини чоловіків і жінок у суспільстві. Предмет дослідження – взаємозв'язок гендерних стереотипів з масовими групами, масовою свідомістю, соціальним інтелектом. Ціль даної роботи полягає в аналізі ролі гендерних стереотипів у суспільних процесах, ефективності життєдіяльності суспільства, а також у визначенні впливу тендерних стереотипів на соціальний інтелект і масову свідомість. Досягнення зазначеної мети потребує рішення наступних конкретних задач: 1. проаналізувати сучасні дослідження гендерних стереотипів; 2. визначити особливості гендерних стереотипів; 3 охарактеризувати гендерні відносини в суспільстві; 4 проаналізувати зв'язок гендерних стереотипів з великими групами і масовою свідомістю; 5 розглянути взаємозв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. Для рішення поставлених задач були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, що розглядає поняття гендерних стереотипів, їхній взаємозв'язок із психологічними і соціальними аспектами суспільства, спостереження, аналіз громадського життя, аналіз життєдіяльності суспільства. Концептуальні основи вивчення гендерних стереотипів (основні дефініції, аналіз змісту стереотипів і механізмів стереотипізації) пропонуються в декількох десятках досліджень. [9, с.57] У вітчизняній науці вивчення гендерних стереотипів почалося порівняно недавно. Незважаючи на чималу кількість досить важливих робіт, де аналізується ця тема, серйозних праць, у яких би розглядалися як універсальні механізми гендерної стереотипізації, так і специфіка функціонування гендерних стереотипів у пострадянському суспільстві, поки не з'явилося. Теоретична значимість дослідження полягає в розширенні та поглибленні знань про психологічні особливості впливу гендерних стереотипів та таких їх основних ознак, як фемінність і маскулінність, на соціально-психологічні аспекти великих груп, масову свідомість, взаємозв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. Практична цінність роботи обумовлена можливістю подальшого наукового пошуку з метою написання дипломної роботи; використання результатів на практичних заняттях та в реальному житті, у спілкуванні. Базові поняття: гендерні стереотипи, фемінність, маскулінність, великі групи, масова свідомість, соціальний інтелект.

 15. Характеристика та взаємозв’язок вартісних показників виробництва: товарної, валової, чистої продукції

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua