Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз фінансової звітності ВАТ "Назва" (ID:11858)
| Размер: 98 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 01.04.2008 |
Содержание12 таблиць, аналіз, висновки
Практична робота
Звітність у додатку
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Розробка фінансової звітності ТОВ “Назва”
  Вступ 3 1.Коротка характеристика підприємства ТОВ “Назва” 4 2. Аналітично – розрахункова частина 6 2.1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб 6 2.2. Облік використання виробничих запасів 7 2.3. Облік виплати заробітної плати 8 2.4. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та нарахувань на заробітну плату 8 2.5. Облік амортизації основних засобів 13 2.6. Облік готової та реалізованої продукції 14 2.7. Облік собівартості готової і реалізованої продукції, робіт, послуг 15 2.8. Виявлення фінансового результату діяльності підприємства ТОВ “Назва” 16 2.9. Облік використання чистого прибутку 17 3. Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки 18 4. Складання звітності 47 Висновки і пропозиції. 52 Список використаної джерел. 53-55

 2. Аналіз фінансової звітності
  Вступ 3 1.1. Фінансова звітність підприємства: поняття, форми, порядок складання 4 1.2. Інформація, яку отримує користувач, читаючи баланс підприємства та його аналіз 6 1.3. Зміст і аналіз звіту про фінансові результати 12 Висновки 14 Задача 1 15 Задача 2 16

 3. Аналіз фінансового стану ВАТ "Готель “Назва»
  Аналіз фінансового стану ВАТ "Готель “Назва» Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 4. Аналіз фінансового стану ВАТ "Пансіонат “Назва»
  Аналіз фінансового стану ВАТ "Пансіонат “Назва» Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 5. Аналіз фінансового стану ВАТ «Готельний комплекс "Назва"
  Аналіз фінансового стану ВАТ «Готельний комплекс "Назва" Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 6. Аналіз фінансового стану ВАТ "Готельний комплекс “Назва»
  Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 7. Аналіз фінансового стану ВАТ "Туристична фiрма "Назва"
  Аналіз фінансового стану ВАТ "Туристична фiрма "Назва" Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 8. Аналіз фінансово - господарської діяльності ВАТ "Назва" (торгівельне під-во)
  Динаміка фінансово–економічних показників 3 роки Аналіз ліквідності балансу 3 роки Аналіз платоспроможності Коефіцієнт покриття Коефіцієнт абсолютної ліквідності Проміжний коефіцієнт ліквідності Показники платоспроможності Оцінка фінансову стійкість, прибутковість та ділову активність підприємства Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів ВОК Коефіцієнт маневреності власних коштів Коефіцієнт автономії Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Коефіцієнт забезпечення власними коштами Коефіцієнт накопичення зносу Економічне обґрунтування, висновок

 9. Аналіз та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
  ВСТУП 3 1. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ 5 1.1. Форма фінансових звітів 5 1.2. Методи і технологія проведення фінансового аналізу звітів 7 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 2.1. Аналіз показників бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Галнафтогас» 11 2.2. Аналіз бухгалтерської звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів 19 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 3.1. Складання прогнозних фінансових звітів 30 3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42-45 Метою роботи є виявлення методів аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є діяльність, фінансова звітність підприємства, показники його фінансової діяльності та методи і технологія проведення аналізу фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового менеджменту.

 10. Методика складання фінансової звітності її аналіз та аудит (практична частина диплому)
  Зміст Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності 3 3.1. Теоретичні основи та завдання аудиту фінансової звітності 3 3.2.Результати внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємства ЗАТ ВТФ „Дана” 15 3.3. Документальне оформлення аудиту. Висновки та пропозиції 22 3.4. Аудит фінансової звітності в умовах АРМ 32 Список використаної літератури 37 Додатки 39 1. Звіт про структуру внутрішнього контролю 2. Аудиторський висновок

 11. Облікове забезпечення складання форм консолідованої фінансової звітності, аналіз та розробка програм аудиту
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи складання форм консолідованої фінансової звітності 7 1.1. Сутність, значення та класифікація бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 7 1.2. Місце та роль консолідованої фінансової звітності підприємства 24 1.4. Організаційні та технологічні особливості підприємства "Броварський районний підрозділ "АЕС " та їх вплив на організацію і методологію обліку складання форм консолідованої фінансової звітності 46 Розділ 2. Методика і організація складання консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 57 2.1. Організація, складання та надання консолідованої фінансової звітності 57 2.2. Порядок формування показників консолідованої звітності за формою №1 „Баланс” та №2 „Звіт про фінансові результати” 64 2.3. Консолідація показників форм фінансової звітності №3 „Звіт про рух грошових коштів, №4 „Звіт про власний капітал” та №5 „Примітки до річної фінансової звітності 78 2.4. Гармонізація складання консолідованої фінансової звітності до потреб нового податкового законодавства 87 Розділ 3. Аналіз консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 92 3.1. Система методів та показників аналізу консолідованої фінансової звітності 92 3.2. Загальний аналіз показників консолідованої фінансової звітності 101 3.3. Методика і порядок оцінки показників консолідованої фінансової звітності 104 Розділ 4. Методологія та організація аудиту консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 134 4.1. Методи та процедури аудиту консолідованої фінансової звітності 134 4.2. Організація аудиту консолідованої фінансової звітності 140 4.3. Розробка програми аудиту консолідованої фінансової звітності 152 Висновки і пропозиції 158 Список використаних джерел 163 Додатки 174

 12. Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки
  Показники фінансової звітності Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансових результатів діяльності Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності і платоспроможності Показник фінансового стану Фінансова звітність

 13. Міжнародний маркетинг на прикладі ВАТ «Назва»
  РОЗДІЛ 1. Характеристика зовнішнього ринку, на якому працює дане підприємство 3 1.1. Загальна характеристика зовнішнього ринку (місткість, частка та насиченість даного ринку) 3 1.2. Фактори макросередовища, які впливають на діяльність вашого підприємства (економічні, політико-правові, соціально-демографічні, технологічні, природно-географічні) 3 1.3. Порівняльні характеристики національних культур 6 1.4. Філософія ведення бізнесу в даній країні та релігія 6 1.5. Основні споживачі продукції даної галузі 7 1.6. Особливості конкуренції на зовнішньому ринку 9 РОЗДІЛ 2. Характеристика підприємства 13 2.1. Загальні відомості про компанію (статутний капітал, фінансове становище, організаційна структура, інвестиційне становище, основні показники фінансових результатів діяльності підприємства, партнерські угоди) 13 2.2. Цілі виходу на міжнародний ринок (на п'ять років) 16 2.3. Стратегія та форми виходу компанії на міжнародний ринок (експорт, ліцензування, патентування, спільне підприємство тощо) 16 2.4. Товарна політика, особливості її пристосування до вимог зовнішнього ринку 17 2.5. Адаптація цінової, збутової та комунікаційної політики до міжнародного ринку 18 2.6. Міжнародне стратегічне планування (міжнародні маркетингові стратегії на зовнішніх ринках, міжнародні стратегії зростання) 19 РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо покращення діяльності підприємства на міжнародному ринку 23 Література 26

 14. Фінансове прогнозування на підприємстві (ВАТ „Назва”)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1.Загальні принципи фінансового прогнозування 6 1.2. Етапи складання бюджету підприємства 12 1.3. Планування управління коштами підприємства 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "ЛАСТІВКА" 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 28 2.3. Оцінка фінансового прогнозування на підприємстві 34 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 40 3.1. Розробка фінансової стратегії підприємства 40 3.2. Складання прогнозного бюджету підприємства 45 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 Додатки 64-76

 15. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47 Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю Вид діяльності - проведення загально будівельних, ремонтних і спеціальних робіт на об’єктах житлового й соціального призначення

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua