Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державне казначейство України, та його контрольні функції (ID:11869)
| Размер: 22 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Етапи розвитку Державного Казначейства України 4
2. Функції, структура та повноваження Державного казначейства 7
3. Організація фінансового контролю у системі казначейства 11
Висновок 16
Список використаної літератури 17
Литература1. Указ Президента України “Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 року № 335/95 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Державне казначейство України" від 31 липня 1995 року № 590 3. Антошкіна В.К., Сирота А.І. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 367с. 4. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П., Лукашев О. А. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 319с. 5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 6. Галушка Є. О., Хижняк Й. С Казначейська справа: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький фінансово-юридичний ін-т. — Чернівці : Рута, 2005. — 144с. 7. Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Назаренко В.В. Фінансове право: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 200с. 8. Юрій Сергій Ілліч, Стоян Віра Іванівна, Даневич Олександр Степанович. Казначейська система: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Т. : Карт-бланш, 2006. — 818с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Національний банк України та його функції
  Вступ 3 1. Статус Національного банку України 4 2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 6 3. Завдання Національного банку України 9 4. Основні функції НБУ як центрального банку країни 11 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 2. Національний банк України, його функції та завдання
  Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 2. Завдання Національного банку України 8 3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 3. Національний банк України, його функції та завдання
  Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 2. Завдання Національного банку України 8 3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 4. Голова аудиторської палати України, його функції та повноваження
  Вступ 3 1. Організація і управління аудиторської діяльності в Україні 5 2. Функції та повноваження голови аудиторської палати України згідно статуту 15 3 Порядок обрання та звільнення (відкликання) Голови АПУ та його заступників 20 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 5. Антимонопольний комітет України його структура, функції і повноваження
  Вступ 3 1. Антимонопольний комітет України, його структура 5 2. Функції Антимонопольного комітету України 8 3. Повноваження Антимонопольного комітету України 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 6. Національний банк України, його функції та грошово-кредитна політика
  Вступ 3 1. Структура, функції та операції Національного банку України 4 2. Роль Національного банку України у грошово-кредитній політиці України 7 3. Банківське регулювання і банківський нагляд Національного банку України 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 7. Історія України контрольні питання
  1. Україна у першій Світовій Війні 3 2. Директорія УНР 6 3. Голодомор 1932-1933 р.р. і політика репресій в 1930-х роках в Радянській Україні 11 4. Західно-Українські землі в 1920-1939-х роках 14 Список використаної літератури 17

 8. Економічне зростання та його державне регулювання
  Економічне зростання та його державне регулювання Література

 9. Рівень занятості населенні та його державне регулювання
  ПЛАН ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження зайнятості населення 6 1.1. Зайнятість населення та методи його дослідження 6 1.2. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 20 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 39 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 39 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 58 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 67 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 67 3.2. Удосконалення принципових положень законодавства з питань зайнятості 84 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 108 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Для досягнення мети підлягають вирішенню наступні завдання:  аналіз різних підходів до визначення поняття „зайнятість”, та виявлення існуючих методів його дослідження;  аналіз різних підходів у визначення сутності та методів державного регулювання зайнятості населення.;  аналіз стану та рівня зайнятості та безробіття населення в Україні, та дослідження основних проблем їх державного регулювання;  виявлення основних шляхів вдосконалення державної політики у сфері зайнятості. Об’єкт дослідження – рівень зайнятості населення та його державне регулювання. Предмет дослідження – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою дипломного дослідження стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і додатків

 10. Фонд оплати праці, його склад. Державне регулювання заробітної плати
  Вступ 3 1. Фонд оплати праці та його склад 4 2. Державне регулювання заробітної плати 13 3. Задачі до теми 22 Задача № 1 На підставі наведених у таблиці даних розрахувати місячний Фонд оплати праці підприємства ВАТ «Бурчик» (таблиця 3). Таблиця 3 Вихідні дані Працівники Ставка, грн. Директор 1800 Головний бухгалтер 1700 Секретар 1000 Юрист 1500 Робітники ( 5 осіб) 1000 Розмір премії - 20%. Інші заохочувальні виплати дорівнюють 2000 грн. щомісяця Задача № 2 На підставі наведених даних у задачі один розрахувати структуру фонду оплати праці. Висновки 24 Список використаної літератури 26

 11. Право, його функції (значення)
  Вступ 3 1. Загальна характеристика права 5 1.1. Поняття права 5 1.2. Сутність права 8 2. Ознаки та функції права: особливості т значення 16 2.1. Характеристика ознак права 16 2.2. Класифікація функцій права 19 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 12. Сучасний ринок, його суть та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні і методичні основи дослідження ринку 5 1.1. Види ринків та їх структура 5 1.2. Функції ринку 8 2. Конкуренція, економічна невизначеність та недосконалості ринку 12 2.1. Сутність ринкової конкуренції та захист конкурентного середовища 12 2.2. Економічна невизначеність та ризики 15 2.3. Недосконалості ринку 17 3. Особливості функціонування внутрішнього ринку України 21 Висновок 25 Список літератури 27

 13. Закон вартості його сутність та функції
  Вступ 3 1. Економічний зміст вартості 5 1.1. Еволюція теорії вартості 5 1.2. Теорія вартості: попит або пропозиція. 13 2. Закон вартості. 24 2.1. Механізм дії закону вартості 24 2.2. Закон вартості: суть, функції і обмеженість. 27 3. Використання закону вартості в умовах формування ринкових відносин в Україні 33 3.1. Умови впливу закону вартості на розвиток платоспроможності, попиту і пропозиції 33 3.2. Тенденції та закономірності використання закону вартості для трансформації економіки України 39 Висновки 46 Література 48

 14. Фінансовий ринок, його будова та функції в економіці
  Вступ 3 1. Сутність і значення фінансового ринку 4 2. Будова фінансового ринку 6 3. Функції фінансових ринків 12 Висновок 14 Література 15

 15. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції та призначення
  ВСТУП 4 1. БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНА І ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ 5 2. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 9 3. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua