Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Особливості фінансово-правових норм та правовідносин (ID:11870)
| Размер: 18 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття фінансово-правових норм 4
2. Структура та види фінансово-правових норм 5
3. Зміст і особливості фінансових правовідносин 8
Висновок 13
Список використаної літератури 14
Литература1. Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С. Т., Кравченко В. І. Фінансове право: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. / Л.К. Воронова (ред.). — 2 вид., випр. та допов. — Х. : Консум, 1999. — 495с. 2. Антошкіна В.К., Сирота А.І. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 367с. 3. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П., Лукашев О. А. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 319с. 4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 5. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 527с. 6. Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Назаренко В.В. Фінансове право: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 200с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття, ознаки і особливості правових норм
  Вступ 3 1. Поняття правової норми та її ознаки 4 2. Структура норм права 8 2.1. Структура норми права і норми-розпорядження 8 2.2. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом 11 3. Види норм права 15 Висновок 19 Література 21

 2. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Суб`єкти фінансового права і фінансових правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття та зміст фінансово-правових відносин 4 2. Особливості фінансово-правових відносин 7 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 3. Тлумачення правових норм
  Вступ. 3 1. Поняття тлумачення правових норм. 4 2. Способи тоумачення правових норм. 9 3. Види тлумачення правових норм. 17 Висновки. 25 Використана література 26

 4. Класифікація бюджетно-правових норм
  Вступ 3 Поняття державного бюджету України та бюджетної системи 3 Поняття бюджетного права 7 Поняття бюджетно-правових норм 9 Класифікація бюджетно-правових норм 10 Висновки 12 Література: 13

 5. Порівняльна характеристика колізійних та матеріально-правових норм
  Вступ 4 1. Загальна характеристика колізійних норм 5 2. Загальна характеристика матеріально-правових норм, їх відмінності від колізійних 11 Висновки 14 Перелік використаних джерел 15

 6. Поняття, предмет і місце правових норм, що регулюють відносини неспроможності
  1. Поняття, предмет і місце правових норм, що регулюють відносини неспроможності 3 2. Утворення комітету кредиторів 8 3. Поняття ліквідаційної комісії 11 Література 13

 7. Правовий статус банків як учасників податких правових правовідносин
  Вступ 3 1. Загальна характеристика статусу банків як суб’єктів податкових правовідносин 6 1.1. Поняття податкової правосуб’єктності банків 6 1.2. Роль податкового законодавства в регулюванні діяльності банків 10 1.3. Значення банків у функціонуванні податкової системи 15 2. Аналіз практичної діяльності банків у сфері оподаткування 19 2.1. Банківський нагляд: теорія та практика 19 2.2. Вплив оподаткування на розвиток банківської системи 22 2.3. Робота Асоціації українських банків по вдосконаленню діючого податкового законодавства 27 Висновки 36 Література 39

 8. Суб’єкти фінансово-правових відносин: поняття та загальна характеристика
  Вступ 3 1. Фінансово-правові відносини: поняття та загальна характеристика змісту 5 2. Поняття суб'єктів фінансово-правових відносин 13 3. Класифікація суб'єктів фінансово-правових відносин 19 3. 1. Адміністративне територіальні утворення 19 3. 2. Колективні суб'єкти 23 3. 3. Індивідуальні суб'єкти 37 Висновки 39 Література 43

 9. Поняття, особливості та види цивільних правовідносин
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 4 1.1.ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 4 2.2. ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 7 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 12 2.1. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 12 2.2. ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 13 3. ВИДИ ТА СТАДІЇ ІСНУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 24 3.1. ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 24 3.2. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЙ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 29 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 39-40 Метою роботи є всебічне дослідження цивільних правовідносин, з’ясування поняття та їх особливостей, виокремлення видів та розгляд питань пов’язаних з їх виникненням, припиненням та трансформаціями. Об’єктом роботи є цивільні праовідносини вцілому. Предметом можна назвати дослідження поняття, особливостей, видів та процесу існування цивільних правовідносин. Дана робота розглядає питання цивільних правовідносин, які існують в сучасній державі, тобто говорячи про питання хронології варто відмітити, що ми розглядаємо правовідносини в сучасних умовах. Для досягнення мети роботи буде використана значна літературна база це зокрема праці вітчизняних вчених Харитонова О.Є, Саніахметової Н.О.,Шевченко Я.М., Дзери О.В., та зарубіжних Іоффе О.С., Халфіної Р.О., Ісакова В.Б.

 10. Поняття імперативних норм та особливості їх творення в міжнародному праві
  Вступ 3 1. Поняття імперативних норм та їх місце серед норм міжнародного права 4 2. Виникнення, творення та становлення інституту імперативних норм міжнародного права 13 3. Імперативні норми, що мають особливе значення 24 Висновки 36 Перелік використаних джерел 38

 11. Особливості використання норм та нормативів в сучасному виробництві. (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТЬ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Сутність організації та нормування праці на виробництві 5 1.2. Система норм та нормативів та комплексне обгрунтування нормування праці на виробництві 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ „Назва” 15 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності компанії „Назва” 15 2.2. Аналіз підходів до організації та нормування праці на підприємстві 23 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-47 Звітність

 12. Цивільне право: Поняття та особливості цивільно-правових відносин. Повна цивільна дієздатність
  1. Поняття та особливості цивільно-правових відносин 3 2. Повна цивільна дієздатність 9 Список використаної літератури 13

 13. Особливості фінансово-політичної системи Франції в період до Першої світової війни.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 2. – 1988, Т. 3. – 1989. 2. История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Юнити, 2001. – 727 с. 3. История экономических учений / Под ред. В. Автономова. – М.: Инфра-М., 2001. – 784 с. 4. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. М.Н. Чепурина. – М.: Юстицинформ, 2001. – 496 с. 5. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В.И. Голубовича. – Минск: Экоперспектива, 1998. – 462 с. 6. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. – К.: Изд-во Киевского университета, 1961. – Ч. II. – 386 с.

 14. Поняття, ознаки і види норм права. Структура норм права
  Вступ 3 1. Норма права як категорія теорії держави і права 5 1.1. Норма права: поняття та ознаки 5 1.2. Загальна характеристика видів норм права 9 2. Аналіз структури норми права 17 2.1. Поняття структури та елементів норми права 17 2.2. Класифікація структурних елементів норми права 23 Висновки 27 Використана література 29

 15. Непрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання (на прикладі ХАРЧОВОГО підприємства)
  Вступ 4 1. Сутність непрямих податків та теоретичне дослідження їх впливу на діяльність підприємства 6 1.1 Сутність непрямих податків та їх вплив на діяльність підприємства 6 1.2 Аналіз податкового навантаження в економіці України та країнах з розвинутою ринковою економікою 13 2. Характеристика непрямих податків сплачуваних ВАТ «Назва» 20 2.1 Економічна характеристика підприємства 20 2.2 Фінансовий стан підприємства 20 2.3 Процедура нарахування та сплати непрямих податків на ВАТ «Назва» 29 3. Оцінка факторів впливу на обсяги надходжень податкових платежів до бюджетів усіх рівнів 40 Висновки 52 Література 55 Додатки 60

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua