Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір (ID:11881)
| Размер: 93 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 160 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5
1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємств 5
1.2. Методика аналізу дебіторської заборгованості 8
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 14
2.1. Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 14
2.2. Структура дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 18
2.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 19
2.4. Аналіз доцільності відволікання коштів в дебіторську заборгованість ТОВ «Назва» 23
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 25
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 38-40
Литература1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237//Бухгалтерія. - 2001.-№ 52/2(467). - С. 55-56. 2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємств Підручник. — К.: Либідь. — 1998. — С. 308. 3. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с. 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента Т.1. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 592 с. 5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами - К.: МП «ИТЕМлтд», СП «АДЕФ-Украина». — 1996.— С. 465. 6. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. І-ІV рівнів акредитації. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К.: Каравела, 2001. — 298 с. 7. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило С. А., Івахненко В.М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). - 2.вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. — 555с. 8. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткачук Є.І. Статистика підприємництва: Підручник. — К.: Слобожанщина, 1999. — 599 с. 9. Вешунова А.Ф. Бухгалтерский учет на предприятиях разных форм собственности.— СПб: Издательский торговый дом «Герда». — 2000. — С. 90; 10. Витвицький Я.С. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвітніх закладів. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с. 11. Каньоса М.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для спец. вищ. закладів. – Кам’янець–Подільський: Абетка, 2002. – 185 с. 12. Класифікація факторів, що впливають на загальний рівень дебіторської заборгованості підприємства [Електронний ресурс] / Є.О. Іванов // Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 35-38. 13. Коломієць В., Бородай Г. Нехай за борги голова болить у тих, хто їх робить //Галицькі контракти, 2000, №43. - С. 23. 14. Колпакова Г. М. Управление дебиторской задолженностью предприятия - М.: МИЗТ, 2000. — 72с. 15. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством. - К.: КДТЕУ, 2001. — 580с. 16. Мазаракі А.А. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 2002. – 323 с. 17. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с. 18. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – Х.: АТЗТ “Самміт-Харків”, 2001. – 302 с. 19. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с. 20. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 526 с. 21. Руснак П.П. Економіка підприємства. – Біла Церква: Білоцерківський державний аграрний університет, 2003. – 256 с. 22. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика. — 2000.- С. 10. 23. Степаненко С.В. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвітніх закладів. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с. 24. Шегда А.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Знання–Прес, 2003. – 336 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємств 5 1.2. Зовнішні фактори, що впливають на формування та розмір дебіторської заборгованості 8 1.3. Внутрішні фактори, що впливають на формування та розмір дебіторської заборгованості 10 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 13 2.1. Динаміка дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 13 2.2. Структура дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 17 2.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Назва» 18 2.4. Аналіз доцільності відволікання коштів в дебіторську заборгованість ТОВ «Назва» 22 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 24 3.1. Вдосконалення методів розрахунків з покупцями на підприємстві ТОВ «Назва» 24 3.2. Оптимізація обсягів дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Назва» 31 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 45-47

 2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ РОЗМІР
  ВСТУП 3 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Природа і причини виникнення дебіторської заборгованості 5 1.2. Класифікація дебіторської заборгованості 9 1.3. Дебіторська заборгованість в економіці України 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 15 2.1. Визначення факторів, що впливають на розмір дебіторської заборгованості 15 2.2. Оптимізація дебіторської заборгованості 18 2.3. Показники, що визначають ефективність управління дебіторською заборгованістю 21 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ. 25 3.1. Вдосконалення методів розрахунків з покупцями 25 3.2 Використання факторингу 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 Додатки 37

 3. Дебіторська заборгованість як фактор стабілізації фінансового стану підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 6 2. Аналіз дебіторської заборгованості ДП "Він з-д "Кристал" та її впливу на показники фінансового стану підприємства 10 3. Обгрунтування кредитної політики ДП "Він з-д "Кристал" 22 4. Організація системи моніторингу за формуванням та погашенням дебіторської заборгованості 28 5. Розробка пропозицій щодо захисту дебіторської заборгованості від інфляційного знецінення 37 Висновки 42 Список використаних джерел 46 Додаток 48 Метою даної роботи є дослідження сутності дебіторської заборгованості та її впливу на фінансовий стан підприємства, а також заходів, що дозволяють зробити більш ефективним управління нею. Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:  дослідити сутність дебіторської заборгованості;  визначити можливі підходи до аналізу та провести аналіз впливу дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства;  намітити основні заходи по оптимізації управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Об’єктом роботи являється фінансово-економічна діяльність підприємств. Предметом роботи виступає аналіз та вдосконалення фінансово-економічних зв’язків та відносин між підприємством та постачальниками. Хронологічні рамки роботи обмежено в частині аналізу дебіторської заборгованості 2002-2004 роком (для визначення середньої дебіторської заборгованості за 2002 рік використовувалися дані 2001 року), а в плані дослідження підходів фахівців до сутності та проблеми управління дебіторською заборгованістю в основному 1998-2004 роками. Зокрема основні питання аналізу дебіторської заборгованості висвітлені в книзі Бланка І.А. „Управление активами”. Вищезгаданий автор розглядає дебіторську заборгованість з точки зору того, що вона є складовою оборотних активів підприємства. В даній книзі розглянуто також основні етапи розробки кредитної політики підприємства. Всебічне дослідження сутності та класифікації дебіторської заборгованості зроблено в роботі Білик Д.М. „Управління дебіторською заборгованістю підприємств” . Значну увагу в даній праці приділено також управлінню дебіторською заборгованістю. Окремі питання методики проведення аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві висвітлено в роботі Савицької Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия” . Поведінку підприємства щодо дебіторів висвітлено в роботі Кулішова В. В. Економіка підприємства: теорія і практика . Ці та інші роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців послужили методологічною та теоретичною базою дослідження. В якості інформаційної бази використано фінансову звітність ДП „Вінницький завод „Кристал”, фактологічний матеріал, наведений в роботах вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики аналізу та управління дебіторською заборгованістю підприємства.

 4. Дебіторська заборгованість як фактор стабілізації фінансового стану підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади аналізу дебіторської заборгованості. 6 1.1. Сутність, види та характеристика дебіторської заборгованості. 6 1.2. Цілі, послідовність та система показників аналізу дебіторської заборгованості. 16 1.3. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 26 1.4. Організація системи моніторингу за формуванням та погашенням дебіторської заборгованості 31 2. Дослідження стану дебіторської заборгованості на ДП “Вінницький завод “Кристал” 38 2. 1.Аналіз дебіторської заборгованості ДП "Він з-д "Кристал" та її впливу на показники фінансового стану підприємства 38 2.2Аналіз обсягу та складу дебіторської заборгованості 50 2.3. Оцінка оборотності дебіторської заборгованості. 57 3.Пропозиції щодо стабілізації фінансового стану Вінницького заводу „Кристал” через поліпшення стану дебіторської заборгованості. 63 3.1. Обгрунтування кредитної політики ДП "Він з-д "Кристал" 63 3.2. Розробка пропозицій щодо захисту дебіторської заборгованості від інфляційного знецінення 74 3.3. Автоматизація задач планово-кризових розрахунків 84 Висновки 94 Список використаних джерел 100 Додатки 104- 108 Метою даної роботи є дослідження сутності дебіторської заборгованості та її впливу на фінансовий стан підприємства, а також заходів, що дозволяють зробити більш ефективним управління нею. Об’єктом роботи являється фінансово-економічна діяльність підприємств. Предметом роботи виступає аналіз та вдосконалення фінансово-економічних зв’язків та відносин між підприємством та постачальниками. Методологічною базою виступають праці фахівців, з проблем управління дебіторською заборгованістю. До роботи додається рецензія. Робота насичена графічним матеріалом, аналізом, тощо.

 5. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги і її облік Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
  І. Теоретична частина 3 1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги і її облік 3 2. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 11 ІІ. Практична частина 14 Здійснити необхідні бухгалтерські записи по підприємству А. Підприємство А здійснило обмін запасами матеріалів на суму 18000 грн. (у тому числі ПДВ). Вовняну тканину обміняно на цемент. Балансова вартість вовняної тканини підприємства А – 14600 грн. (без ПДВ). Балансова вартість цементу підприємства Б – 14700 грн. (без ПДВ). Витрати підприємства А, пов’язані зі збутом, становили 120 грн. (у тому числі ПДВ) за послуги з реалізації іншими суб’єктами. Витрати підприємства Б становили 30 грн. (у тому числі ПДВ). Список використаної літератури 16

 6. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Фактори, що визначають напрямок стратегії інвестиційної діяльності
  Завдання 1 3 1 .Фактори, що визначають напрямок стратегії інвестиційної діяльності 3 2. Модифікація цін 9 3. Стратегія організаційних змін 10 Завдання 2 15 Авіакомпанія «Я» планує відкрити новий маршрут до Японії. Вона не впевнена у тривалому (більше, ніж на один рік) попиті. Капіталовкладення у відкриття маршруту складають 140 тис. дол.США. Собівартість авіаперельоту з урахуванням зборів у аеропортах складає 245 дол.США. Визначте, яку цінову стратегію обрати авіакомпанії і якою буде ціна авіаквитка у роздріб при місткості літака 100 посадочних місць, і плановій завантаженості 80%. Відповідь обгрунтуйте. Література 16

 7. Фактори що визначають формування рекреаційних потреб соціальних верств населення
  Вступ 3 Фактори що визначають формування рекреаційних потреб соціальних верств населеня 4 Висновки 16 Література 17

 8. Стратегічний менеджмент Фактори, що визначають напрямок стратегії інвестиційної діяльності
  1. Фактори, що визначають напрямок стратегії інвестиційної діяльності 3 2. Модифікації цін 8 3. Стратегія організаційних змін 11 4. Завдання 16 Авіакомпанія «Я» планує відкрити новий маршрут до Японії. Вона не впевнена у тривалому (більше, ніж на один рік) попиті. Капіталовкладення у відкриття маршруту складають 140 тис. дол. США. Собівартість авіаперельоту з урахуванням зборів у аеропортах складає 245 дол. США. Визначте, яку цінову стратегію обрати авіакомпанії і якою буде ціна авіаквитка у роздріб при місткості літака 100 посадочних місць, і плановій завантаженості 80%. Відповідь обгрунтуйте. Список використаної літератури 17

 9. Економічні закони, їх пізнання та використання. 3 2. Заробітна плата та фактори що її визначають. 10
  1. Економічні закони, їх пізнання та використання. 3 2. Заробітна плата та фактори що її визначають. 10 3. Мультиплікативний вплив інвестиційної політики держави на рівноважний обсяг виробництва. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

 10. Склад та ранжування чинників, що визначають облікову політику підприємства
  ВСТУП 3 1. Загальні положення про облікову політику 4 2. Фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства. 5 ВИСНОВКИ 9 Список використаної літератури: 10

 11. Склад та ранжування чинників, що визначають облікову політику підприємства
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 4 2. ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ОБЛІКОВИХ МЕТОДИК ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ 7 ВИСНОВКИ 11 ЛІТЕРАТУРА 12

 12. Визначте розмір зміни рівня витрат на оплату праці туристичного підприємства в звітному періоді у порівнянні з минулим роком на основі даних
  Завдання до ситуації: Визначте розмір зміни рівня витрат на оплату праці туристичного підприємства в звітному періоді у порівнянні з минулим роком на основі даних: - рівень витрат на оплату праці в минулому році -13,4%; - темпи приросту у звітному періоді: - продуктивність праці -9,6 %; - середньої заробітної плати -8,2 %.

 13. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства
  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА 11 3. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 16 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 14. Основні фактори передумови формування та розвитку потенціалу підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та структура потенціалу підприємства 4 2. Фактори, що визначають формування та розвиток потенціалу підприємства 9 Висновок 15 Література 16 Додатки. Система ринкового потенціалу підприємства 17

 15. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства (вступ до фаху)
  Вступ 3 1. Аналіз зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства 4 1.1 Загальне середовище 4 1.2 Аналіз конкурентного середовища 8 2. Взаємовідношення між загальним і конкурентним середовищем 13 3. Внутрішнє середовище фармацевтичного підприємства 15 Висновок 18 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua