Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Господарське законодавство України (ID:11951)
| Размер: 33 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 4
2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види 8
3. Система господарського законодавства 10
4. Можливі наслідки скасування Господарського кодексу України 16
Висновок 19
Література 20
Литература1. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 - поточна редакцiя вiд 11.03.2007 на пiдставi 424-16 – ел. доступ - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 2. Господарський процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст.56 - остання редакцiя вiд 15.06.2007 на пiдставi 1012-16 - ел. доступ - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12 3. Булгаков І.В. Господарське право України. - К.: Прецедент, 2006. – 346 с. 4. Вінник О.М. Господарське право. Курс лекцій. - К.: Атіка, 2005. – 624 с. 5. Віхров О.П. Господарське право: спеціальна частина. - К.: Слово, 2006. – 344 с. 6. Голяк Л.В. Господарське право. - К.: МАУП, 2006. – 200 с. 7. Господарське право / За заг.ред. Шелухіна М.Л. - К.: ЦУЛ, 2006. – 616 с. 8. Господарське право [Текст] : навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. - К. : Кондор, 2003. - 400 с. 9. Господарське право України / За ред. Гайворонського В.М., Жушмана В.П. - Х.: Право, 2005. – 384 с. 10. Ландик В. До питання модернізації Господарського кодексу, а не руйнації здобутого досвіду //Голос України- 08.04.08-http://www.golos.com.ua/article/1207573319.html 11. Пилипенко, А. Я. Основи господарського права України [Текст] : навч. посібник / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 1998. - 320 с. 12. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2002. - 137 с. 13. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Господарське законодавство
  1. Які існують організаційно-правові форми підприємств 3 2. В якій формі укладається господарський договір 9 Задача 13 До господарського суду звернувся покупець з позовом про стягнення постачальника - металургійного заводу - неустойку за порушення договірних зобов'язань на поставку металопродукції. Заперечуючи проти позову, постачальник посилався на незабезпечення сировиною. У судовому засіданні доводи відповідача були підтверджені відповідними документами, у зв'язку з чим господарський суд визнав за можливе у порядку винятку знизити розмір неустойки, що підлягає стягненню. Чи звільняє сплата неустойки боржника від його обов'язку виконати зобов'язання в натурі? Чи має право господарський суд: а) зменшити розмір неустойки; б) звільнити повністю боржника-сторону від сплати неустойки? Використана література 17

 2. Господарське законодавство
  1. Поняття, ознаки та види господарських договорів. 3 2. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. 6 3. Характерні ознаки договорів купівлі-продажу, поставки та перевезення вантажів. 8 Задача 15 Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, що був ним зареєстрований три роки тому, аргументуючи це тим, що Цивільний Кодекс України встановлює трирічний строк позовної давності. Чи правомірна така відмова? Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади? Список джерел 16

 3. Господарське законодавство
  1. Форми власності в економіці України. 3 2. Зміст господарського договору 5 3. Правове регулювання банкрутства 11 Список використаної літератури 19

 4. Задача господарське законодавство
  Задача 3 У 1992 р. було створено і зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю. Учасниками виступали 3 особи, які мали однакові частки у сформованому статутному фонді. На день реєстрації товариства кожен з учасників вніс до статутного фонду по 30% своєї частки, що відповідало Закону України «Про господарські товариства». У подальшому учасники решту своїх вкладів не вносили, і статутний фонд товариства не змінювався. Через 5 років 2 учасники вирішили вийти з товариства, написавши відповідні заяви, які були у встановленому порядку нотаріально засвідчені. У заявах зазначаюся, що учасники на майно товариства не претендують, а від своєї частки в статутному фонді відмовляються. Водночас 2 сторонні особи виявили бажання увійти як учасники у товариство. Рішення про вихід зі складу учасників та вступ до нього нових осіб було прийнято на зборах учасників товариства зі складанням відповідного протоколу. На початку 1999 р. учасники, які вийшли з товариства, звернулися до суду із позовом до товариства та його директора (учасника, який залишився) про виділення майна товариства. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що свого часу позивачі від своїх часток в майні та інших майнових претензій до товариства відмовилися, що і було оформлено належним чином. Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді? 2. Складіть договір поставки між Південно - Західною залізницею та ТОВ «назва» 5 Література: 11

 5. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО СТРАХУВАННЯ
  1. Етапи становлення та система Законодавства України про страхування 3 2. Система законодавства України про страхування. 9 3. Правила страхування як локальний нормативний акт страхової компанії 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 6. Законодавство України про дипломатичні зносини
  ВСТУП 3 1.Поняття, система і джерела дипломатичного права 5 2. Органи зовнішніх зносин 5 3. Дипломатична служба 6 3.1. Прийняття на дипломатичну службу 8 4. Міністерство закордонних справ України 9 5. Структура дипломатичної служби України та методи її роботи 11 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

 7. Законодавство України про консульські зносини
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Теоретико методологічні основи організації дипломатичної служби 5 1.1 Коротка характеристика державних органів зовнішніх зносин 5 1.2 Діяльність Міністерства закордонних у справ у зовнішніх зносинах 9 Розділ ІІ. Функції дипломатичних та консульських представництв і засоби їх здійснення 16 2.1 Формування правових та протокольних засад дипломатичної та консульської служби 16 2.2 Функції захисту дипломатичних представництв 19 2.3 Міжнародно –правова база щодо функціонування дипломатичної та консульської служби 22 Розділ ІІІ. Законодавство про дипломатичні зносини 26 Висновки 40 Список використаної літератури 43 Предмет роботи складає система иміжнародно-правових норм, щодо регулювання дипломатичних відносин. Об’єкт роботи становить законодавство про дипломатичні відносини. Мета роботи дослідити становлення та дію законодавства про дипломатичні зносини. Відповідно до мети було поставлено наступні завдання: Вивчити теоретико-методологічні основи діяльності дипломатичної служби Дослідити функції та діяльність дипломатичних представництв Дати оцінку діючому законодавству про дипломатичні зносини. Теоретико-методологічну базу роботи складає нормативно правові документи, щодо дипломатичної служби. Було використано наступні методи наукового дослідження: історичний, порівняльний, конвент аналіз та інші. Струкура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку літератури.

 8. Законодавство України про водний транспорт
  ВСТУП 3 1. Водний транспорт: законодавче регулювання 4 2. Повноваження суб'єктів управління водним транспортом 5 3. Правові основи діяльності водного транспорту 12 4. Договірні відносини у сфері водного транспорту України та їхні особливості 15 ВИСНОВОК 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

 9. Законодавство України про адміністративне право
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика адміністративного права 5 1.1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України 5 1.2. Джерела адміністративного права. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства 8 1.3. Механізм адміністративно-правового регулювання 11 Розділ 2. Реформування адміністративного законодавства 15 2.1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України 15 2.2. Збагачення змісту предмету адміністративного права 21 2.3. Загальні засади адміністративної реформи 24 Висновок 29 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 31

 10. Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика
  Вступ 3 1. Роль Конституції України в регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. 4 2. Міжнародно-правові актив сфері кримінального судочинства: загальна характеристика. 12 3. Кодифікація кримінально-процесуального законодавства в Україні. Порівняння структури і змісту чинного КПК з проектом "нового" КПК. 18 4. Загальна характеристика інших законів України, що містять в собі кримінально-процесуальні норми. 24 Висновок 27 Список використаних джерел 29

 11. Законодавство України про захист підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Національне законодавство. 6 1.1. Конституція України. 6 1.2. Кодифіковані закони України. 8 1.2.1. Господарський кодекс України 8 1.2.2. Господарський процесуальний кодекс України 9 1.2.3. Цивільний кодекс України 10 1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України 12 1.2.5. Кодекс законів України про працю 13 1.2.6. Кодекс України про адміністративні правопорушення 14 1.2.7. Кримінальний кодекс України 16 1.2.8. Кримінально-процесуальний кодекс України 17 1.3. Закони України 19 1.3.1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” 19 1.3.2. Закон України „Про власність” 19 1.3.3. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Закон України „Про банкрутство”). 20 1.3.4. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” 21 1.3.5. Закон України „Про авторське право та суміжні права” 22 1.3.6. Закон України „Про адвокатуру” 23 1.3.7. Закон України „Про міліцію” 24 1.3.8. Закон України „Про прокуратуру” 24 1.3.9. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” 25 1.3.10. Закон України „Про інформацію” 27 1.4. Укази Президента України 29 1.4.1. Указ Президента України „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” 29 2. Міжнародне законодавство. 30 2.1. Угода про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД 30 Висновок 32 Список використаної літератури 34

 12. Законодавство України про захист підприємницької діяльності
  Вступ 2 1. Загальні гарантії прав підприємців та державна підтримка підприємництва 4 2. Антимонопольне законодавство України – як засіб захисту підприємництва 11 3. Законодавство про спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб‘єктів підприємницької діяльності 24 4. Лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб‘єктів підприємства 33 Висновки 39 Джерела 41

 13. Законодавство України про захист підприємницької діяльності
  ВСТУП 3 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЛЕГАЛІЗУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИІМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦІКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 1.3. ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИНАХ З СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ. 11 2.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 11 2.2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 15 3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДНОСИНАХ З ДЕРЖАВОЮ 17 3.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННІ НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 17 3.2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 20 4. СТИМУЛЮВАННЯ З БОКУ ДЕРЖАВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25 СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СУБ‘ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 25 4.2. СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ 28 4.3. СКОРОЧЕННЯ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПАТЕНТУВАННЮ 31 4.4. ЛІМІТУВАННЯ ПЕРЕВІРОК ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ‘ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 35 ВИСНОВОК 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

 14. Законодавство України, що регулює організацію і діяльність господарського суду
  Вступ 3 1. Історія розвитку господарського судочинства 4 2. Законодавство України, що регулює організацію і діяльність господарського суду 6 Висновки 14 Список джерел 15

 15. Законодавство України про охорону праці та здоров’я працівників
  Вступ 3 1. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці в Україні 4 2. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці 7 3. Принципи державної політики в галузі охорони праці 11 4. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua