Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Відповідальність учасників господарських відносин (ID:11954)
| Размер: 32 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Поняття та принципи господарської відповідальності 4
2. Підстави господарсько-правової відповідальності 7
3. Засоби господарсько-правової відповідальності 12
ПРИКЛАД 14
Претензія про сплату неустойки 14
ВИСНОВОК 15
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

Литература1. Мандриковський, М. М. Господарське право : термiнологiчний словник / М. М. Мандриковський. - К. : Професiонал, 2007. - 245 с. 2. Крупка, Юрiй Миколайович. Господарське право України : навч. посiб. для дистанц. навчання / Ю. М. Крупка. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 341 с. 3. Булгакова, Iрина Валерiївна. Господарське право України : навч. посiб. / I. В. Булгакова. - К. : Прецедент, 2006. - 346 с. 4. Господарське право : навч. посiбник у схемах i таблицях / за заг. ред. М.Л. Шелухiна. - К. : Центр навч. лi-ри, 2006. - 611 с. 5. Господарське право України : Пiдручник для юрид. спецiальностей вузiв / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Є. М. Бiлоусов та iн. - Х. : Право, 2005. - 384 с. 6. Господарське право України : Навч. посiбник / [Н. О. Санiахметова, О. К. Вишняков, С. В. Мельник [та iн.]. - Х. : Одiссей, 2005. - 607 с. 7. Вiнник, Оксана Мар'янiвна. Господарське право : Курс лекцiй / О. М. Вiнник. - К. : Атiка, 2005. - 623 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Загальна характеристика суб’єктів господарських відносин
  Вступ 3 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин 4 2. Особливості правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень 8 3. Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин 11 Висновки 14 Список використаної літератури 16

 2. Порівняти правове становище учасників АТ і учасників ТОВ
  Вступ 3 1. Порівняти правове становище учасників АТ і учасників ТОВ 4 2. Розкрити поняття та характерні ознаки акціонерного товариства 8 Висновок 13 Література: 14

 3. Складання господарсько-процесуально документації при здійсненні позовної роботи. Види спорів за участю суб’єктів господарських відносин
  Вступ 3 1. Складання господарсько-процесуально документації при здійсненні позовної роботи 4 2. Види спорів за участю суб’єктів господарських відносин 10 Висновки 18 Список джерел 19 Додатки 20

 4. Проаналізуйте співвідношення понять "корпоративне право" "підприємницька діяльність" вкажіть на випадки, коли володіння корпоративним правом вважається сферою організаційно-господарських відносин
  1. Понять "корпоративне право" і "підприємницька діяльність" їх співвідношення 3 2. Випадки, коли володіння корпоративним правом вважається сферою організаційно-господарських відносин 8 Список джерел 12

 5. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Вступ 3 1. Обвинувачений та підозрюваний 5 2. Захисник у кримінальному процесі 6 4. Потерпілий 10 5. Цивільний позивач та цивільний відповідач 11 Висновок 13 Використана література: 14

 6. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу
  Вступ 4 1. Загальна характеристика учасників кримінального процесу 5 2. Класифікація учасників та суб’єктів кримінального процесу за повноваженнями 7 Висновки 20 Список використаної літератури: 21

 7. Класифікація суб’єктів і учасників кримінального процесу
  Вступ 3 1. Загальна характеристика суб'єктів і учасників кримінального процесу 5 1.1. Розмежування понять суб’єкта і учасника кримінального процесу 5 1.2. Підходи до класифікації суб’єктів та учасників кримінального процесу 6 2. Класифікація учасників та суб’єктів кримінального процесу за повноваженнями 13 2.1. Посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження 13 2.2. Особи, які обстоюють свої інтереси у кримінальному процесі 24 2.3. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб 31 2.4. Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя 40 Висновок 63 Список використаної літератури 67

 8. Міжнародно-правовий статус учасників збройних конфліктів
  Вступ 2 1. Правове становище учасників збройних конфліктів 4 2. Права та обов’язки комбатантів 14 3. Права та обов’язки некомбатантів 20 Висновки 22 Перелік використаних джерел 24

 9. Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів
  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33

 10. Склад, права та обов'язки учасників судового процесу
  Завдання l. Склад, права та обов'язки учасників судового процесу 3 Завдання 2. Знайдіть правильні відповіді: 10 1. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за: 2. Претензія розглядається протягом: 3. Претензії, що випливають з договору перевезення вантажу, можуть пред'являтися протягом: Завдання 3 11 Суддя Іванов прийняв позовну заяву від Приватного підприємства «Пробое» до TOB «Плай» про стягнення 50 000 грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 січня 2008 р. До призначення суддею господарського суду Іванов працював юрисконсультом TOB «Плай». Представнику позивача став відомий цей факт і до початку вирішення спору він сказав судді Іванову, що не довіряє йому. Чи підлягає суддя у даному разі відводу (самовідводу)? Складіть заяву про відвід судді Іванова Література: 14

 11. Правовий статус банків як учасників податких правових правовідносин
  Вступ 3 1. Загальна характеристика статусу банків як суб’єктів податкових правовідносин 6 1.1. Поняття податкової правосуб’єктності банків 6 1.2. Роль податкового законодавства в регулюванні діяльності банків 10 1.3. Значення банків у функціонуванні податкової системи 15 2. Аналіз практичної діяльності банків у сфері оподаткування 19 2.1. Банківський нагляд: теорія та практика 19 2.2. Вплив оподаткування на розвиток банківської системи 22 2.3. Робота Асоціації українських банків по вдосконаленню діючого податкового законодавства 27 Висновки 36 Література 39

 12. Загальносистемні економічні та соціальні інтереси учасників логістичної системи
  Вступ 3 1. Необхідність врахування економічних та соціальних інтересів учасників логістичної системи 5 2. Форми та види взаємодії учасників логістичного ланцюжку з логістичним центром 8 Висновки 13 Література 14

 13. Особливості банкрутства страховиків та професійних учасників ринку цінних паперів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Особливості банкрутств 5 1.1 Особливості банкрутства державних підприємств 5 1.2 Особливості банкрутства інших підприємств 8 1.3 Особливості банкрутства в Російській Федерації 16 2. Правові учасникі та страховики як суб’єкти процесуального банкрутства 25 2.1. Повноваження Державного органа у справах нагляду за страховою діяльністю 25 2.2. Особливості банкрутства страховиків 27 3. Правові учасникі та професійні учасники ринку цінних паперів як суб’єкти процесуального банкрутства 29 3.1. Повноваження державного органу з питань регулювання ринку цінних паперів 29 3.2. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 30 Висновок 32 Список використаної літератури 33

 14. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг
  Вступ 3 1. Загальні положення про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг 4 2. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг 10 3. Міжнародні договори з захисту торговельних марок 20 Висновок 24 Література 26

 15. Власність господарських товариств
  Вступ 3 Розділ І. Поняття власності на сучасному етапі. 6 1.1. Власність як економічна категорія. 6 1.2. Юридичне поняття власності. 9 1.2.1. Право власності в об’єктивному значенні. 10 1.2.2. Право власності у суб’єктивному розумінні 11 Розділ ІІ. Право власності юридичних осіб 15 2.1. Форми власності. Загальні положення власності юридичних осіб. 15 2.2. Право власності господарських товариств 17 2.2.1. Власність акціонерних товариств 20 2.2.2. Власність товариств з обмеженою відповідальністю та порядок управління нею 26 2.2.3. Майно товариства з додатковою відповідальністю 32 2.2.4. Власність командитного товариства та управління нею 33 Висновки 47 Література: 49

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua