Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства (ID:11996)
| Размер: 128 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6
1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6
1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8
1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13
2. Аналіз маркетингової діяльності Національної акумуляторної корпорації "Назва" 22
2.1. Загальні відомості про підприємство 22
2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26
2.3. Прогнозування життєвого циклу товарів НАК «Назва» 29
3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 33
Висновки 40
Література 45-46
Литература1. Амблер Тим. Практический маркетинг / И. Петрова (пер.с англ.), В. Васильева (пер.с англ.). — С.Пб., 1999. — 400с. 2. Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса. — М. : Вершина, 2005. — 300с. 3. Бідняк М.Н., Зімін О.П., Савицький С.М. Дослідження ринку транспортних послуг. Вісник/Зб. наук. пр. НТУ, ТАУ. –К., РВВ НТУ, -2000. Вип. 4 –359 с. 4. Бідняк М.Н., Зімін О.П. Стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах//Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. –К.: НТУ, ТАУ. 2002. –Вип. 14. -138 с. 5. Бідняк М.Н., Зімін О.П. Управління інноваційними процесами на автомобільному транспорті.//Залізн. Транспорт України. –2003. №5. С. 23-24. 6. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: Проблеми становлення та розвитку / Межрегіональна академія управління персоналом. — К. : Політехніка, 2003. — 379с. 7. Бовсуновський В. Акумулятор: критерії вибору Український дiловий тижневик "Контракти" /№ 37 вiд 15-09-2003 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Лібра, 2004. — 712с. 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг ; Графічне моделювання: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К., 1998. — 298с. 10. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах / Київський національний економічний ун- т; Львівська комерційна академія. — К. : КНЕУ, 2002. — 314с. 11. Джей Рос. Малозатратный маркетинг / Т. Манвелова (пер.с англ.). — СПб. : Питер, 2003. — 234с. 12. Зімін О.П. Еволюція маркетингових досліджень. Монографія. Київ-2004р. 13. Зімін О.П. Маркетингове дослідження як інструмент управління. Вісник НТУ. №9. 2004р 14. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / В. Усманов (гл.ред.), М... Бугаев (пер.с англ.). — 2.изд. испр. рус.- 9.изд., междунар. — СПб. : Питер, 1999. — 887с. : 15. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К., 1998. — 151с. 16. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Т.М. Міжнародний маркетинг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 2000. — 306с. 17. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 246с
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства
  Вступ 3 1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6 1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6 1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8 1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13 2. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ "Назва" 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26 3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 30 Висновки 37 Література 42

 2. Маркетингові етапи життєвого циклу товарів
  Вступ 3 1. Підхід до етапів життєвого циклу товару 4 2. Етап створення нового товару та виведення товаруна ринок 5 3. Етап росту 7 4. Етап зрілості 8 5. Етап занепаду 10 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 3. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації
  1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3 2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12 3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19 Література 21

 4. Цінова стратегія підприємства з урахуванням життєвого циклу товару
  1. Сутність та етапи життєвого циклу товару 3 2. Залежність стратегії маркетингу від етапу життєвого циклу товару 9 3. Мета підприємства на ринку і політика ціноутворення 15 Список використаної літератури 21

 5. Вплив життєвого циклу послуг на формування товарної політики підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 5 1.1. Поняття життєвого циклу товару і послуги 5 1.2. Етапи життєвого циклу товару та послуг 7 1.3. Сучасні маркетингові стратегії та інструменти на різних стадіях життєвого циклу послуги 10 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ТОВ "ххх" 22 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ТОВ "ххх" 22 2.2. Планування та організація товарної політики в ТОВ "ххх" 24 2.3. Аналіз життєвого циклу послуг у ТОВ "ххх" та характеристика залежності товарної політики підприємства від стадії життєвого циклу товарів 34 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 48 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 60

 6. Концепція життєвого циклу товару
  Вступ 3 1. Концепція життєвого циклу туристичного продукту 4 2. Аналіз та оцінка життєвого циклу туристичного продукту 15 Висновки 18 Список використаних джерел 19

 7. Концепція життєвого циклу організації
  1. Концепція життєвого циклу організації 3 2. Економічні методи управління, їх характеристика та застосування 5 3. Соціальна відповідальність організації, її види. 11 4. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як виробництво? 15 Література 17

 8. Концепції життєвого циклу товару
  В представленій роботі докладно розглянуто питання концепції життєвого циклу товару. У першій частині викладено теоретичні аспекти даного питання. У другій розглянуто практичний приклад стадій життєвого циклу медичного препарату „Софтовак” конкретної фірми. Зміст. Вступ. 3 1. Концепції життєвого циклу товару. 4 1.1 Життєвий цикл товару. 4 1.2 Види кривих життєвого циклу товару. 6 1.3. Вплив реклами на криву життєвого циклу товару. 10 2. Етапи життєвого циклу товару „Софтовак” фармацевтичної фірми Люпін. 12 2.1 Етап вивчення і розробки.. 12 2.2. Этап выведения продукта на рынок.. 14 2.3. Этап росту. 16 2.4. Етап зрілості. 18 2.5. Етап занепаду. 20 Висновок. 23 Літературні джерела. 24

 9. Концепції життєвого циклу товару фірми
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Концепція життєвого циклу товару 5 1.1. Суть концепції та напрямки її використання 5 1.2. Характеристика етапів життєвого циклу товару 7 Розділ 2. Формування стратегії на різних етапах життєвого циклу товару 14 Висновки 22 Список використаної літератури 25 Метою даної роботи є розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з маркетингу, розкриття сутності маркетингових стратегій на різних етапах життєвого циклу товару. Завданням роботи є аналіз маркетингових стратегій на різних етапах життєвого циклу товару. Об’єктом дослідження є прояви маркетингових стратегій на різних етапах ЖЦТ, приклади з діяльності підприємств. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формами маркетингових стратегій та ефективністю їх застосування на різних етапах життєвого циклу товару. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. 1. Висвітлити теоретичні засади життєвого циклу товару та його етапів. 2. Проаналізувати маркетингові стратегії на різних етапах ЖЦТ. Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Інформаційною основою дослідження є різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання.

 10. Концепція життєвого циклу товару фірми
  ЗМІСТ Вступ 3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 7 Висновки 15 Література 16

 11. Концепція життєвого циклу товару фірми
  ВСТУП 3 1. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ 5 1.1. Концепція життєвого циклу товару 5 1.2. Різновиди кривих життєвого циклу товару 11 1.3. Життєвий цикл стилю, моди й фетишу 12 1.4. Критика концепції життєвого циклу товару 14 2. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 18 2.1. Етап впровадження 18 2.2. Етап зростання 23 2.3. Етап зрілості 25 2.4. Етап спаду 32 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40

 12. Концепція життєвого циклу товару фірми
  1. Поняття життєвого циклу товару 3 2. Практичний приклад по першому питанню (на прикладі підприємства) 8 3. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару 11 Етап впровадження 12 Етап зростання 14 Етап зрілості 15 Етап спаду 17 4. Практичний приклад по другому питанню 21 Список використаної літератури 25

 13. Характеристика моделей життєвого циклу автоматизованої інформаційної системи управлінням підприємством
  1. Характеристика моделей життєвого циклу автоматизованої інформаційної системи управлінням підприємством 3 1.1. Поняття автоматизованої інформаційної системи управління підприємством 3 1.2. Моделі життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем управління підприємством 4 1.3. Основні етапи життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем управління підприємством 7 Задача 12 12 Список використаної літератури: 13

 14. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту
  1. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту 3 2. Практичне завдання 11 Розглядається проект створення невеликого підприємства по виробництву товару Х. Для реалізації проекту треба придбати устаткування на суму 200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін експлуатації обладнання 5 років. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на кінець п’ятого року устаткування можна буде продати за 45 тис. грн. (за його ліквідаційною вартістю). Виробництво продукту Х планується здійснювати у відповідності з графіком нарощування виробничої потужності: у перший рік - 30 тис. од.; у другий рік - 60 тис. од.; з третього по п’ятий роки - по 100 тис. од. щороку. У перший рік проекту планується продавати продукцію по 2,5 грн., а у наступні роки - знизити ціну до 2,3 грн. за одиницю. Данні технічного аналізу дозволяють планувати повну (з амортизацією) собівартість одиниці продукції на рівні 1,7 грн. Для реалізації проекту необхідно інвестувати в оборотний капітал компанії додатково 70 тис. грн. Ставка податку на прибуток дорівнює 25%. Дисконтна ставка 18%. 2.1. Визначте грошові потоки за проектом. Список використаної літератури 14

 15. Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту Сутність концепції життєвого циклу реально існуючих технічних та соціально-економічних систем
  Сутність концепції життєвого циклу реально існуючих технічних та соціально-економічних систем 3 ЛІТЕРАТУРА 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua