Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на підприємстві готельного господарства на прикладі ВАТ «Готельний комплекс (ID:12009)
| Размер: 223 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 140 грн. | Добавлена: 02.04.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи управління основними засобами готельного господарства 5
1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 5
1.2. Законодавче регулювання управління основними засобами 10
2. Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів на прикладів готелю ВАТ«Готельний комплекс « » 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 15
2.2. Аналіз технічного стану та руху основних засобів 17
2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 19
3. Пропозиції по підвищенню технічного стану та ефективності використання основних засобів 29
Висновки 35
Література 39
Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Готельний комплекс « » 42

ЛитератураЛітература 1. Закон України про туризм: За станом на 20 січня 2003 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2003. — 20с. 2. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг. Затверджено Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифкації від 27 січня 1999 р. N 37 3. Порядок проведення сертифікації готельних послуг за ДСТУ 4268:2003 та ДСТУ 4269:2003. 4. ДСТУ ISO 9004-2-96 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг". 5. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. — К. : Знання України, 2002. — 352с. 6. Бажал І. Туризм у законі. “Дзеркало тижня” № 49 (424) Субота, 21 - 27 Грудня 2002 року. 7.Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие / Донецкий ин-т туристического бизнеса. — Донецк, 2000. — 146с. 8. Ермилова Д. В. Характеристика зарубежных школ индустриального туризма и гостеприимства: Учеб. пособие / Российская международная академия туризма. — М., 2000. — 123с. 9. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов. — 3. изд., испр. — Минск : ООО "Новое знание", 2002. — 409с. 10. Король С.Я. Облік як інформаційна база управління основною діяльністю готелю // Наук. зап.: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Екон. думка, 2001. – с. 131–132. 11. Король С. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку підприємствами готельної індустрії // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 37. – с. 36–48. 12.Король С. Структура витрат основної діяльності готелю (бухгалтерський та податковий підхід) // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 45. – с. 47–50. 13.Король С. Класифікація витрат у системі управління основною діяльністю готелю. // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2002. – № 2. – с. 82–91. 14. Котлер Филип, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студ. вузов / Р.Б. Ноздрева (ред.пер.с англ.). — М. : ЮНИТИ, 1998. — 787с. 15. Новиков В., Михалкув І. Туристичний попит і передмови його розвитку. Економіка України. 2004 № 1 91-92 16. Роглєв Х.Й., Мунін Г.Б. Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Журнал «Туризм: Теорія і практика» 2005 рік №1 17. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. – К., 2004. – 405 с. 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с. 19. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 174 с. 20. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Алерта, 2003. — 486с. 21. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2005. — 240с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління основними засобами готельного господарства 5 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 5 1.2. Законодавче регулювання управління основними засобами 10 2. Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів на прикладів готелю ВАТ«Готельний комплекс «» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 15 2.2. Аналіз технічного стану та руху основних засобів 17 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 19 3. Пропозиції по підвищенню технічного стану та ефективності використання основних засобів 29 Висновки 35 Література 39 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Готельний комплекс «» 42

 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Готельний комплекс "Назва"
  Аналіз фінансового стану ВАТ «Готельний комплекс "Назва" Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 3. Аналіз фінансового стану ВАТ "Готельний комплекс “Назва»
  Динаміка активів Структура активів Динаміка пасивів Структура пасивів Аналіз активу балансу Аналіз пасиву балансу Оцінка ліквідності підприємства. Оцінка довгострокової платоспроможності Оцінка рентабельності Висновок

 4. Організація харчування туристів в готельному комплексі на прикладі ВАТ “Готельний комплекс “Русь”
  Вступ 3 1. Характеристика закладів ресторанного господарства ВАТГотельний комплекс “Русь” 7 1.1. Місце закладів ресторанного господарства та характеристика контингенту туристів готельного комплексу “Русь” 7 1.2. Характеристика торгових приміщень (обладнання, столова, білизна столовий посуд та прибори) 13 1.3 Методи і види обслуговування та умови харчування туристів 15 2. Характеристика форм обслуговування туристів 20 2.1 Організація обслуговування в номерах 20 2.2 Організація обслуговування туристів індивідуально та в групах 20 2.3 Організація обслуговування ділових туристів 21 2.4 Обслуговування VIP туристів 26 3. Спеціальні форми обслуговування туристів в ресторанному комплексі. 28 3.1 Організація дегустацій 28 3.2 Організація обслуговування тематичних свят (свадьба, дні народження, ювілеї) 29 Висновки і пропозиції 31 Список використаної літератури 34 Додаток 36-39

 5. Організація харчування туристів в готельному комплексі на прикладі ВАТ “Готельний комплекс “Русь”
  Вступ 3 1. Роль організації харчування в обслуговуванні туристів готельними комплексами 5 1.1 Напрямки зростання ефективності функціонування підприємств харчування на ринку туристичних послуг 5 1.2 Організація обслуговування споживачів підприємствами громадського харчування готельного комплекса 10 2. Аналіз організації харчування туристів у готелі “Русь” 15 2.1. Інфраструктура готеля “Русь” та її ефективність 15 2.2 Розробка рекомендації, щодо вдосконалення обслуговування туристів що проживають у готелі “Русь” 22 Висновки і пропозиції 30 Список використаної літератури 33

 6. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу
  Задача Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Список літератури

 7. Резерви підвищення ефективності роботи з персоналом на підприємстві готельного господарства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 5 1.1. Сутність управління персоналом 5 1.2. Принципи побудови системи управління персоналом готельного підприємства 7 1.3. Закордонний досвід управління персоналом у сфері готельного бізнесу 13 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛІ „Назва” 20 2.1. Характеристика персоналу готелю 20 2.2. Робота персоналу готелю „Назва” 25 2.3. Аналіз кілько-якісного складу персоналу готелю 31 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВДОСКОНАЛЮВАННЮ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЮ ТА ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ 37 3.1. Напрямки покращення мотивації персоналу готелю 37 3.2.Оптимізація управління персоналом готелю „Назва” 41 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 49 Схеми

 8. Аналіз ефективності використання основних засобів
  ЗМІСТ 1. Аналіз складу й структури основних засобів 3 2. Аналіз руху основних коштів 4 3. Аналіз технічного стану основних коштів 5 4. Аналіз ефективності використання основних коштів 6 Список використаної літератури 12

 9. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Вступ 2 1.Сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельного бізнесу. 6 2. Планування собівартості основних послуг готельного господарства 12 3. Аналіз собівартості основних послуг готельного господарства. 30 Висновок 36 ЛІТЕРАТУРА 39

 10. Провести структурний аналіз основних показників готельного господарства
  ВСТУП 3 1. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 5 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕКТОРАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ «ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС» 11 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 11. Організація роботи служби обслуговування в підприємстві готельного господарства (на прикладі)
  Вступ 3 1. Організація виробництва послуг проживання в готелі 5 2. Загальна характеристика досліджуваного готелю „...” 16 3. Процес обслуговування гостей у готелі „...” 16 4. Функції та обов‘язки службовців служби обслуговування в готелі „...” 18 5. Організація діяльності служб обслуговування номерного фонду в готелі „...” 23 6. Організація прибиральних робіт 29 Висновок 35 Література 37

 12. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ)
  Вступ 3 1. Ідентифікація обраної корпорації як транснаціональної 4 2. Огляд масштабів і напрямів діяльності обраної ТНК на світових ринках 7 3. Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК 9 4. Організаційна структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 13 5. Причини виходу даної ТНК на український ринок 18 6. Місце даної ТНК у структурі українського ринку та її роль у розвитку вітчизняної соціальної та економічної сфери 20 7. Проблеми взаємин даної ТНК із урядовими структурами України 22 8. Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК-Україна 26 Висновки 30 Література 32

 13. роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
  Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства Посилання: Показники Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема: - активної частини, тис. грн. Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема: - активної частини, тис. грн.. Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності

 14. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 15. Показники ставок та ефективності використання основних засобів
  Вступ 3 1. Сутність основних засобів 4 2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6 3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11 4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua