Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на (ID:12010)
| Размер: 244 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 160 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи управління основними засобами готельного господарства 5
1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 5
1.2. Законодавче регулювання управління основними засобами 10
2. Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів на прикладів готелю ВАТ«Готельний комплекс «» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 15
2.2. Аналіз технічного стану та руху основних засобів 17
2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 19
3. Пропозиції по підвищенню технічного стану та ефективності використання основних засобів 29
Висновки 35
Література 39
Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Готельний комплекс «» 42

ЛитератураЛітература 1. Закон України про туризм: За станом на 20 січня 2003 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2003. — 20с. 2. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг. Затверджено Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифкації від 27 січня 1999 р. N 37 3. Порядок проведення сертифікації готельних послуг за ДСТУ 4268:2003 та ДСТУ 4269:2003. 4. ДСТУ ISO 9004-2-96 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг". 5. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. — К. : Знання України, 2002. — 352с. 6. Бажал І. Туризм у законі. “Дзеркало тижня” № 49 (424) Субота, 21 - 27 Грудня 2002 року. 7.Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие / Донецкий ин-т туристического бизнеса. — Донецк, 2000. — 146с. 8. Ермилова Д. В. Характеристика зарубежных школ индустриального туризма и гостеприимства: Учеб. пособие / Российская международная академия туризма. — М., 2000. — 123с. 9. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов. — 3. изд., испр. — Минск : ООО "Новое знание", 2002. — 409с. 10. Король С.Я. Облік як інформаційна база управління основною діяльністю готелю // Наук. зап.: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Екон. думка, 2001. – с. 131–132. 11. Король С. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку підприємствами готельної індустрії // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 37. – с. 36–48. 12.Король С. Структура витрат основної діяльності готелю (бухгалтерський та податковий підхід) // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 45. – с. 47–50. 13.Король С. Класифікація витрат у системі управління основною діяльністю готелю. // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2002. – № 2. – с. 82–91. 14. Котлер Филип, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студ. вузов / Р.Б. Ноздрева (ред.пер.с англ.). — М. : ЮНИТИ, 1998. — 787с. 15. Новиков В., Михалкув І. Туристичний попит і передмови його розвитку. Економіка України. 2004 № 1 91-92 16. Роглєв Х.Й., Мунін Г.Б. Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Журнал «Туризм: Теорія і практика» 2005 рік №1 17. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. – К., 2004. – 405 с. 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с. 19. Семенов Г.А., Семенов А.Г. Организация и планирование хозяйственной деятельности на предприятии. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 174 с. 20. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Алерта, 2003. — 486с. 21. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2005. — 240с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на підприємстві готельного господарства на прикладі ВАТ «Готельний комплекс
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління основними засобами готельного господарства 5 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 5 1.2. Законодавче регулювання управління основними засобами 10 2. Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів на прикладів готелю ВАТ«Готельний комплекс « » 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 15 2.2. Аналіз технічного стану та руху основних засобів 17 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 19 3. Пропозиції по підвищенню технічного стану та ефективності використання основних засобів 29 Висновки 35 Література 39 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Готельний комплекс « » 42

 2. Аналіз ефективності використання основних засобів
  ЗМІСТ 1. Аналіз складу й структури основних засобів 3 2. Аналіз руху основних коштів 4 3. Аналіз технічного стану основних коштів 5 4. Аналіз ефективності використання основних коштів 6 Список використаної літератури 12

 3. Показники ставок та ефективності використання основних засобів
  Вступ 3 1. Сутність основних засобів 4 2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6 3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11 4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 4. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду
  Задача 1 Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Задача 2 За даними таблиці визначити зміну обсягу товарообороту підприємств ресторанного господарства у II кварталі порівняно з І в цілому та окремо за кожним підприємством. Товарооборот за кварталами,тис. грн. Розмір зниження цін у II кварталі порівняно з І, % Індек цін І II 1 192516,0 189625,0 4,0 0,96 2 240512,0 230626,0 6,0 0,94 3 34915,0 34818,0 3,0 0,97 Список літератури

 5. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу
  Задача Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Список літератури

 6. роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
  Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства Посилання: Показники Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема: - активної частини, тис. грн. Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема: - активної частини, тис. грн.. Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності

 7. Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

 8. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.2 Методика аналізу стану і ефективності використання основних фондів 6 2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ «3-й Київський авторемонтний завод» 13 2.1 Коротка характеристика підприємства 13 2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів 14 2.3 Економічна ефективність роботи підприємства 16 3. Аналіз стану і використання основних фондів ВАТ «///» 18 3.1 Аналіз динаміки і структури основних фондів 18 3.2 Аналіз стану і руху основних фондів 21 3.3 Економічна ефективність використання основних фондів 25 3.4 Резерви поліпшення використання основних фондів 26 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 41

 9. Облік, аналіз і аудит в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично методологічні основи обліку, аналізу і аудиту в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 28 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „АК „Назва” 32 Розділ 2. Методика і організація обліку і аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства ВАТ ”АК „Назва” 38 2.1. Склад і структура необоротних активів ВАТ „АК „Назва” та організація їх обліку 38 2.2. Методика та організація обліку ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 51 2.3. Особливості обліку необоротних активів в умовах використання комп'ютерної техніки 62 Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.1. Методика та організація аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.2. Організація і методика аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів 83 Висновки 105 Список використаних джерел 111 Додатки 117

 10. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 11. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 12. Основні підходи до визначення сутності поняття ефективності управління організацією та виокремлення основних підходів до оцінки ефективності управління
  Основні підходи до визначення сутності поняття ефективності управління організацією та виокремлення основних підходів до оцінки ефективності управління Література

 13. Облік основних засобів
  ВСТУП 2 1. Економічна сутність основних засобів. 4 2. Облік основних засобів 7 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 7 2.2. Облік придбання основних засобів 11 2.3. Облік амортизації основних засобів 13 2.4. Облік вибуття основних засобів 17 3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів. 19 ВИСНОВКИ 21 Список використаної літератури 23 Додатки 24

 14. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів 15 3. Облік руху основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” та їх покращення 26 4. Облік амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” 33 Висновки та пропозиції 41 Список використаної літератури 43 Додатки 45-62

 15. Аудит орендованих основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту орендованих основних засобів 5 1.1. Визначення, оцінка та класифікація основних засобів 5 1.3. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту орендованих основних засобів 7 Розділ 2. Методика аудиту орендованих основних засобів 9 2.1. Мета та завдання аудиту орендованих основних засобів 9 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту орендованих основних засобів 10 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту орендованих основних засобів 12 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 14 2.5. Послідовність проведення аудиту орендованих основних засобів 19 Розділ 3. Організація аудиту орендованих основних засобів ТОВ „Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “Назва” 21 3.2. План та програма аудиту орендованих основних засобів ТОВ „Назва” 24 3.3. Аудит орендованих основних засобів ТОВ „Назва” 25 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 34 Додатки 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua