Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Інвестиційний менеджмент (ID:12091)
| Размер: 16 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3
2. Характеристика стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності в туризмі 6
Задача 2 11
Адміністрація готелю розглядає прийнятність проекту реальних інвестицій, які дадуть протягом трьох років такі чисті грошові потоки: 100, 400, 500 тис грн. Початкові інвестиції у проект - 765 тис. грн. Чи можна затвердити інвестиційний проект, якщо гранична ставка (ГС) складає 11%.
Список використаної літератури: 12

Литература1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Наука-Центр, 2001. – 448 с. 2. Хобта В.М. Управление инвестициями: механизм, принципы, методы.-Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 219 с. 3. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посібник.-2-ге вид., доп.-К: МАУП, 2001. - 280с; 4. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність. – К.: МАУП, 1998. – 217 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 2. Інвестиційний менеджмент
  1. Методика оцінка та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 3 2. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи 11 Література 15

 3. Інвестиційний менеджмент
  1. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки 3 2. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства 8 Задача 13 Визначити реальну вартість вкладеного 3 місяці тому під 15% річних капіталу, якщо відомо, що за вказаний період щомісячна інфляція мала рівень відповідно 5,5%, 4,5% та 6%. Розрахунки здійснити за схемами простого і складного процента. Сума інвестованого капіталу - 1000 тис. грн. Який розмір процентної ставки на рік при використанні схеми простого відсотка може повністю компенсувати вплив інфляції, а також забезпечити реальну дохідність за брутто-ставкою 20% річних. Зробити відповідні висновки. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

 4. Інвестиційний менеджмент
  1. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками 3 2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 8 Задача 11 15 Отримана туристичним підприємством позика для здійснення інвестицій у розмірі 300 тис. грн. має бути повернута банку за схемою складного процента через 24 місяця, виходячи із 20% річних при щоквартальному нарахуванні процентів. Визначити майбутню вартість позики, використовуючи загальний та змішаний методи розрахунку. Скласти пояснювальну аналітичну записку. Література 18

 5. Інвестиційний менеджмент
  1. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 2 Задача 13 Визначити поточну вартість облігації, яка протягом трьох років приносить щорічні відсотки в сумі 133 грн. і має бути погашена наприкінці третього року. Номінальна ставка дисконтування - 3.3%, реальна ставка дисконтування - 3%, темп інфляції на рік -10%. Література 16

 6. Інвестиційний менеджмент
  1. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів їх оцінки 3 2 Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства 7 3. Задача 11 Інвесторові запропоновано два варіанти вкладення грошей: розміщення всієї суми капіталу на депозитний рахунок на 4 роки під 14,5% річних за схемою складного процента; Розміщення всієї суми капіталу (за схемою складного процента) на депозитному рахунку на три роки під 14% річних з додатковим продовженням інвестиції на 1 рік за іншою ставкою; Визначити, при якому значенні депозитної ставки, що пропонується на 4-й рік, інвестор може зробити обґрунтований вибір даного варіанта вкладання коштів Література 13

 7. Інвестиційний менеджмент
  1 Поняття інвестиційної діяльності підприємства, характеристика її особливостей 3 2 Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки 10 3 Задача 15 Обрати найбільш ефективний варіант вкладання коштів капіталу готельного комплексу в розмірі 500 тис. грн..: у банк під 17% річних на 6 років, або у створення венчурного підприємства за умов, що за аналогічний період вкладений капітал подвоїться. Яка пропозиція є більш привабливою, зважаючи на те, що: інвестиція у венчурне підприємство здійснюється в мовах повної визначеності; участь у венчурному підприємстві пов’язані з певним ризиком, за який інвестор отримає премію на рівні 5%. Зробити відповідні пояснення та висновки до розрахунків. Використана література 16

 8. Інвестиційний менеджмент
  1. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 3 2. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 13 Задача 23 22 Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов’язаний з урахуванням ризику, а також розмір їх номінальної дохідності, якщо відомо, що реальна процентна ставка на фінансовому ринку становить 3%, а інформація про очікувану інфляцію та розміри премій за ризик представлена у таблиці: Фінансовий інструмент Очікуваний рівень інфляції, % Розмір премії за ризик для кредитора, % А 6 3 Б 8 2 В 11 1 Пояснити отримані результати розрахунків. Література. 24

 9. Інвестиційний менеджмент
  1 Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів 3 2 Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках 6 3 Задача 13 Інвесторові запропоновано два варіанти вкладення грошей: розміщення всієї суми капіталу на депозитний рахунок на 4 роки під 14,5% річних за схемою складного процента; розміщення всієї суми капіталу (за схемою складного процента) на депозитному рахунку на 3 роки під 14% річних з додатковим продовженням інвестиції на 1 рік за іншою ставкою. Визначити, при якому значенні депозитної ставки, що додатково пропонується на 4-й рік, інвестор може зробити обґрунтований вибір другого варіанта вкладання коштів. Використана література 14

 10. Інвестиційний менеджмент
  1. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 3 2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 8 Задача 15 Визначити поточну вартість всієї суми рентних платежів при розмірі щомісячного платежу в 1000 грн. (ставка на місяць і/m=10%) якщо платіж виплачується: - наприкінці кожного місяця; - на початку кожного місяця. Рентні платежі здійснюються на протязі 12 місяців. Література 17

 11. Інвестиційний менеджмент
  1.Класифікація інвесторів 3 2. Інвестиційний бізнес-план і його функції 8 3.Задача 20 Проектом передбачено капітальні вкладення в сумі 500 тис.грн.Очікується річний прибуток 120 тис.грн упродовж 6 років.Вартість капіталу -15%.Чи доцільно вкладати кошти в цей проект? Список використаної літератури 21

 12. Інвестиційний менеджмент
  1. Методика оцінка та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 3 2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 11 2.1. Оцінка ефективності інвестування в акції 11 2.2. Оцінка ефективності інвестування в облігацій 13 2.3. Оцінка ефективності інвестування у векселя 14 Задача 17 Середньокватрадичне відхилення розраховується за формулою: де D – дисперсія суммарного доходу, яка для залежних у статистичному змісті показників доходу окремих паперів розраховується за формулою: ... Література 18 Додатки 19-25

 13. Інвестиційний менеджмент
  1. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 3 2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 13 3. Задача 20 21 Визначити поточну вартість облігації, яка протягом трьох років приносить щорічні відсотки в сумі 133 грн. і має бути погашена наприкінці третього року. Номінальна ставка дисконтування - 3.3%, реальна ставка дисконтування - 3%, темп інфляції на рік -10%. Література 23

 14. Інвестиційний менеджмент
  1. Інвестиційна привабливість підприємства. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників. 2 2. Напрямки ефективного інвестування в економіку України 9 3. Практичне завдання №1. 16 На підприємстві з метою виробництва принципово нової продукції передбачається впровадження інвестиційного проекту. Для його розгляду та первісної оцінки було скликано нараду, на яку були запрошені різні спеціалісти, що надали відповідну інформацію: - розробники проекту - зміст проекту, його основні характеристики. Особливості впровадження та очікувані результати; - інвестиційні менеджери - економічні показники проекту, очікувану ефективність, терміни руху грошових потоків; - фінансисти - наявність коштів для реалізації проекту, їх джерела, умови та терміни надходження. Керівник підприємства підбив підсумки наради, наголосив на значенні проекту для майбутнього розвитку підприємства, узагальнив виступи спеціалістів, запропонував схвалити проект та прийняти позитивне інвестиційне рішення. Його пропозиції присутні на нараді підтримали. Таким чином, щодо інвестиційного проекту з випуску на підприємстві принципово нової продукції було прийнято інвестиційне рішення: A) чи всі спеціалісти, думка яких є важливою щодо випуску на підприємстві принципово нової продукції взяли участь у нараді ? Якщо ні, то думку яких спеціалістів було упущено? Б) чи вся можлива інформація пролунала на нараді? Якщо ні, то яку інформацію не було враховано при прийнятті інвестиційного рішення щодо проекту, який розглядався? B) Чи можна вважати прийняте інвестиційне рішення всебічно обґрунтованим? 4. Практичне завдання № 2. 18 Поясніть, чим може відрізнятися процес на великому та малому підприємствах. Як на таких підприємствах здійснюється управління інвестиційним процесом, зокрема, формуються інвестиційна стратегія та інвестиційний портфель? СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 15. Інвестиційний менеджмент
  1. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції 3 2. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 10 3. Задача 14 На основі наведеного розподілу ймовірностей дохідності акцій А, Б, В та Г, які входять до портфелю фінансових інвестицій підприємства готельного господарства, розрахувати коваріацію та коефіцієнт кореляції кожної пари акцій і дати характеристику взаємозв'язку змін доходності цих активів. Ймовірність результату Дохідність по акціях портфелю, % А Б В Г 0,1 10 6 14 2 0,2 10 8 12 6 0,4 10 10 10 9 0,2 10 12 8 15 0,1 10 14 6 20 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua