Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Історія та сучасний стан розвитку вітчизняної кримінології (ID:12175)
| Размер: 39 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Родоначальники науки кримінології. Внесок мислителів VIII-IX століть в розвиток кримінології 5
2. Розвиток кримінології у ІХ-ХХ столітті : дореволюційний та радянський часи 9
3. Кримінологія в Україні 19
ВИСНОВКИ 25
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Литература1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296с. 2. Алексеев А.И., Аргунова Ю.Н., Ванюшкин С.В., Демидов Ю.Н., Долгова А.И. Криминология: Учебник для юрид. вузов / А.И. Долгова (ред.). — М. : ИНФРА-М-Норма, 1997. — 768с. 3. Баляба А.В., Виленская Э.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. Криминология: приглашение к дискуссии / Луганский ин-т внутренних дел МВД Украины; Институт экономико-правовых исследований НАН Украины. — Луганск : РИО ЛИВД, 2000. — 230с. 4. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причине и противодействие: монография. – Харьков: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. – 368с. 5. Будзинский С.В. Начала уголовного права. - В.: 1870. – 251 с. 6. Валюк Я. Практичні аспекти відновного правосуддя // Бюлетень „Восстановительное правосудие в Украине”. – 2005. – Выпуск 3. – С.113 7. Джужа О.М., Михайленко П.П., Кулик О.Г., Александров Ю.В., Гринчак В.М. Кримінологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія внутрішніх справ України (Київ) / Я.Ю. Кондратьєв (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 430с. 8. Даньшин І.М., Голіна В.В., Кальман О.Г., Лисоєд О.В. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / І.М. Даньшин (ред.). — Х. : Право, 2003. — 568с. 9. Дрьомін В.М., Туляков В.О., Орловська Н.А. Кримінологія: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2003. – 172с. 10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М.Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352с. 11. Криминология / Серия «Учебники, учебные пособия» / Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 702с. 12. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528с. 13. Криминология: Учебник / Агапов А.Ф., Баринова Л.В., Гриб В.Г. и др.; Под ред. В.Д.Малкова; Моск. гос. лингвист. ун-т. — М.: Юстицинформ, 2004. — 524 с. 14. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки. – Ірпінь: 2001. – 116с. 15. Сизый А.Ф., Баранов Ю.В. и др. Криминология (общая часть): Курс лекций. – Чебоксары, 1999. – 213с. 16. Струк В.А. Криминология: Проблемы, поиск, пути решения. – Луганск, Копицентр, 2000. – 224с. 17. Валюк Я. Практичні аспекти відновного правосуддя // Бюлетень „Восстановительное правосудие в Украине”. – 2005. – Выпуск 3. – С.113 18. Джужа О. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. – 2003. - № 2 19. Сущенко В. „В сучасних умовах наука в правоохоронних органах має бути невід’ємною частиною загальної науки...” // Юридичний журнал. – 2003. - № 8
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інформаційно-пошукові системи: історія, сучасний стан та перспективи розвитку
  Зміст Вступ 3 1. Історія розвитку інформаційно-пошукових систем. 4 2. Інформаційно-пошукові системи 5 2.1. Класифікація інформаційно-пошукових систем 5 2.2. Основні способи пошуку інформації в традиційних ІПС і ІПС для Internet 6 2.3. Ефективність інформаційного пошуку 9 2.4. Інформаційно-пошукова мова системи 10 3. Проблеми і перспективи розвитку інформаційно-пошукових систем 14 3.1 Старіння інформаційної технології 14 3.2 Методологія використання інформаційної технології 14 3.3 Небезпека та труднощі використання інформаційно-пошукових систем 16 Висновок 18 Література 19

 2. Історія розвитку та сучасний стан туризму в Об'єднаних Арабських Еміратах
  1. Історія розвитку туризму в ОАЕ 2. Аналіз туристичного ринку ОАЕ

 3. Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан
  Вступ 3 1. Кінофотофонодокументи в контексті документознавства. Історіографія питання. 5 2. Кінофотофонодокументи - складова частина бібліографічного фонду 10 3. Колекції кінофотофонодокументів в фондах бібліотек та філіалів 16 4. Мікрофільмування періодичних видань з метою їх збереження 19 5. Використання нових технологій для збереження інформації на кінофотофонодокументах 24 Заключення 27 Використана література 28

 4. Іудаїзм: історія поширення та сучасний стан
  1. Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму (Тора, Талмуд) 3 2. Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції єврейської общини 6 3. Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм 8 4. Іудаїзм у сучасному світі 11 Список літератури 13

 5. Історія та сучасний стан організації інформаційної діяльності в Україні
  Вступ 3 1. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні. 4 1.1. Класифікація інформаційних технологій і систем. 4 1.2. Взаємозв'язок організацій і інформаційних систем 7 1.3. Види інформаційних систем в організації 10 2. Сучасний стан організації інформаційної діяльності в Україні 13 2.1 Характеристика процесу розвитку інформаційних систем 13 2.2 Характеристика національної системи інформаційних ресурсів 17 3. Державне регулювання інформаційної діяльності в Україні 21 Висновки 29 Список літератури 30

 6. Сучасний стан розвитку круїзного туризму та перспективи його розвитку
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ 5 1.1. Поняття та класифікація (термінологія) круїзного туризму 5 1.2. Етапи становлення та розвитку круїзного туризму 8 1.3. Методологія розробки круїзного туру 11 2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДНИХ КРУЇЗІВ (ПРАКТИКА) 16 2.1. Географія поширення (країни та компанії) 16 2.2. Розробка туру 20 2.2.1. Схема та структура туру 20 2.2.2 Особливості обслуговування під час круїзу (розміщення, харчування) 21 2.2.3. Маркетингові аспекти туру 24 2.2.4. SWOT- аналіз туру 27 3 Проблематика та шляхи удосконалення круїзного туризму 32 3.1. Проблеми та шляхи їх вирішення в круїному туризмі 32 3.2. Узагальнення зарубіжного досвіду 38 3.3. Потенціал України 42 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ 51

 7. Особливості стану розвитку туристичної галузі Мексики: сучасний стан і перспективи розвитку
  1. Основні етапи розвитку мексиканського туризму 1 2. Туристичне районування країни 3 3. Аналіз туристичного ринку, перспективи розвитку Мексики 4 Висновок 10 Список використаних джерел 12 Додатки 13

 8. Сучасний стан розвитку рекреаційного туризму в Україні
  ВСТУП 3 І. Теоретичні засади рекреаційного туризму 5 1.1. Рекреація як предмет дослідження 5 1.2. Зародження та розвиток рекреаційної діяльності 9 1.3. Світовий досвід організації рекреаційного туризму 14 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 19 2.1. Ресурсна база рекреаційного туризму в Україні 19 2.2. Географія рекреаційного туризму в Україні 29 2.3. Особливості організації рекреаційного туру в Україні 35 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 40 3.1. Проблеми рекреаційного туризму в Україні 40 3.2. Перспективи рекреаційного туризму в Україні 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

 9. Сучасний стан розвитку валютного ринку України
  Сучасний стан розвитку валютного ринку України Прогноз розвитку економіки на 2005 рік СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 10. Сучасний стан та перспективи розвитку спелеотуризму в Кримській АР
  Вступ 3 1. Загальна характеристика спелеотуризму 5 1.1. Історичне становлення спелеологічного туризму в Криму. 5 1.2. Теоретичні засади та термінологія спелеотуризму 7 2. Аналіз сучасного стану спелеотуризму в Криму 13 2.1. Природні передумови розвитку спелеотуризму в Криму 13 2.2. Ресурсна база спелеотуризму в Криму 17 2.3. Особливості організації спелеотуризму 22 3. Перспективи розвитку спелеотуризму Криму 26 Висновок 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36-39 Мета даної роботи полягає в дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку спелеотуризму в Кримській АР. В процесі написання роботи автором було опрацьовано та використано ряд наукових праць, видань та інших джерел інформації, загалом було використано 23 джерела.

 11. Сучасний стан та перспективи розвитку альпінізму в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬПІНІЗМУ 6 1.1. Зародження альпінізму в світі та в Україні 6 1.2. Сутність альпінізму 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ АЛЬПІНІЗМУ В УКРАЇНІ 14 2.1. Умови і фактори розвитку альпінізму в Україні 14 2.2. Сучасний стан розвитку альпінізму в Україні 17 2.3. Проблеми розвитку альпінізму в Україні 20 2.4. Перспективи розвитку альпінізму в Україні 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 ДОДАТКИ 38

 12. Ринок праці сучасний стан та преспективи розвитку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи ринку праці 4 1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 4 1.2. Основні функції та види ринку праці 6 1.3. Ринок праці та механізм його функціонування 10 2. Людський капітал і відтворення робочої сили 13 2.1. Попит та пропозиція робочої сили 13 2.2. Державна політика зайнятості і її ефективність 17 2.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 3. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 27 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Додатки 37-43 1. Структура служби зайнятості в Україні 2. Динаміка основних показників ринку праці 3. Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2004–2005рр 4. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років у 2004–2005рр. 5. Попит та пропозиція робочої сили в Україні 6. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2004–2005рр. Предметом курсової роботи є ринок праці як економічна система. Об’єкт курсової роботи – сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці в Україні

 13. Сучасний стан розвитку телеграфного зв’язку в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕГРАФОНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 6 1.1. Теоретико-методологічні передумови дослідження телекомунікаційного ринку України 6 1.2. Сучасний стан розвитку телекомунікаційного ринку України 15 1.3. Історія розвитку телеграфного зв’язку в Україні 22 1.4. Місце та роль телеграфного зв’язку в телекомунікаціях України 35 РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 38 2.1. Надання послуг телеграфії підприємствами УДППЗ "Укрпошта" 38 2.2. Надання послуг телеграфного зв’язку філіями ВАТ "Укртелеком" 46 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 64 3.1. Стратегія розвитку телекомунікаційного ринку України 64 3.2. Телеграфний зв’язок в Україні у найближчому майбутньому 72 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 108

 14. Сучасний стан і перспективи розвитку сучасного машинобудування
  Вступ 3 1. Види спеціалізації в машинобудуванні 4 2. Особливості розвитку та розміщення машинобудування у світі 7 3. Розвиток галузі машинобудування в Україні 14 Висновок 20 Література 22

 15. Сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Болгарії
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ БОЛГАРІЇ 5 1.1. Фізико-географічні передумови гірськолижного туризму 5 1.2. Історичний нарис становлення гірськолижного відпочинку 10 2. СУЧАСНИЙ СТАН ГІРСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ БОЛГАРІЇ 14 2.1. Основні курорти їх характеристика 14 2.2. Матеріально-технічна база 18 2.3. Інфраструктура гірськолижних центрів 22 2.4. Рівень обслуговування 24 2.5. Забезпечення безпеки 26 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ У БОЛГАРІЇ 30 3.1. Проблеми розвитку гірськолижного відпочинку у Болгарії 30 3.2. Подальші перспективи гірськолижного відпочинку у Болгарії 32 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua