Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Конституційне право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці (ID:12254)
| Размер: 49 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади конституційного права людини на належні, безпечні та здорові умови праці 5
1.1. Поняття належних та безпечних умов праці 5
1.2.Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці 9
Розділ 2. Нормативне закріплення поняття про належні та безпечні умови праці 12
2.1. Безпечні умови праці в міжнародному законодавстві 12
2.2. Про належні та безпечні умови праці в законодавстві України 14
Розділ 3. 19
3.1. Роль власника в забезпеченні належних умов праці робітників 19
3.2. Роль профспілок в дотриманні конституційних прав працівників 25
Висновок 31
Литература1. Конституція України // ВВР України. –1996. –№ 30. –Ст.141 (зі змінами, внесенимиЗаконом України від 8.12.2004 р. № 2222-IV). 2. Кодекс законів про працю України // ВВР України. –1971. -Додаток до № 50. -Ст.375 (із змінами, внесеними Законом України № 3248-IV від 20.12.2005 р.). 3. Кодекс законів про працю України //ВВР України. –1971. –№ 50. -Ст.375. 4. Закон України “Про охорону праці” //ВВР України. –1992. -№ 49. -Ст.668 (із змінами, внесеними Законом України від17.11.2005 р. № 3108-IV). 5. Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права» від 19.10.1973 р., № 2148-VIII. 6. Загальна декларація прав людини/ООН. -10.12.1948 р. 7. Конвенція МОП “Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище” № 155 (1981 р.) // Конвенции и рекомендации, принятые МКТ: 1957-1990 гг. -Женева, 1991. –Т.1. 8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 року /Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс].–Режим доступу: www.rada.gov.ua. 9. Наказ Держспоживстандарту України “Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском” від 31.12.2003 р., № 279. 10. Наказ Держспоживстандарту України “Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів” від 27.09.2004 р., № 209. 11. Наказ МОЗ України «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 27.12.2001 р., № 528. 12. Постанова МОЗ України «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». ДБН 3.3.6.037-99 /Затв. Від 01.12.1999 р., № 37. 13. Рекомендація МОП “Щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища” № 164 (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. -Київ, 1998. 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про нову Гігієнічну класифікацію праці та показники, за якими надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці» від 26.09.2001 р., № 450. 15. 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: Енцикл. слов. /Редкол.: С.В.Мельник та ін. –Луганськ: Віртуальна реальність, 2005. -220 с. 16. Гандзюк М. П..Основи охорони праці: Підручник для студ. вуз./ Михайло Гандзюк, Євген Желібо, Модест Халімовський,. -К.: Каравела, 2003. -407 с. 17. Дідковська Т.О. Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовамипраці // Форум права. -2007. -№ 1. –С.50-53 [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07dtovup.pdf 18. Дорошенко К. Погляд на систему надання пільг і компенсацій за шкідливі, важкі та небезпечні умови прці: перспективи вдосконалення/ К. Дорошенко // Соціальний захист. -2002. -№ 12. - С. 44-48; Соціальний захист. -2003. -№ 3. - С. 45-48 19. Європейська соціальна хартія (переглянута 3 травня 1996 р.) /Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 20. Жидецький, В. Ц.. Основи охорони праці/ Валерій Жидецький, Віктор Джигирей, Олександр Мельников; МО України; Укр. акад. друкарства; Укр. держ. лісотехн. ун-т. -2-е вид., стер.. -Львів: Афіша, 2000. -347 с 21. Ізуїта П.О. Поняття належних та безпечних умов праці // Форум права. -2007. -№ 2.–С.70-74 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2007-2/07ipobup.pdf 22. На які пільги ви маєте право: Працівники,зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці/ С. Канаєва // Охорона праці. -2002. -№ 7. - С. 41-42 23. Основи охорони праці : Підручник для студ. вуз./ За ред. М.П. Купчика, М.П. Гандзюка; М-во освіти України. Укр. держ. ун-т харчових технологій. -К.: Основа, 2000. -12 с. 24. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебник /Меликьян Г.Г., Колосова Р.П., Костаков В.Г. и др.; Под ред. Г.Г.Меликьяна, Р.П. Колосовой. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. –623 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Конституційне право
  1. Порівняння моделі конституцій США, Німеччини, Франції, України 3 2. Порівняльний аналіз конституційного статуса особи в Україні, Німеччини, Франції, Швейцарії, Італії 9 3. Порівняльний аналіз конституційних моделей законодавчої влади України, Польщі, Німеччини 12 3. Порівняльний аналіз судової влади України, Німеччини, США 19 5. Порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування в Україні, Німеччини, Франції, Англії 24 Список использованных источников 28

 2. Конституційне право
  Сутність і форми представницької демократії в Україні. 3 Задача 14 Позачергові вибори Президента України були призначені на 14 березня. Від партії N був зареєстрований кандидат П. 14 січня на засіданні керівного органу партії розглядається питання про подання до Київської міської ради про внесення до складу Київської міської територіальної виборчої комісії своїх представників. Голоси розподілилися наступним чином: 70% за P., активного члена штабу виборчої кампанії кандидата П., члена близької за ідеологією партії; 50% за С., члена партії N., але як повідомив головуючий, ця кандидатура може бути висунута тільки після узгодження на черговому пленумі ЦК партії, що набудеться не раніше 1 лютого; 30% за Д., безпартійного. За оцінкою юриста щодо правомірності висування цих кандидатів: "Не призведе до порушення закону висування: а) тільки Р; б) тільки С; в) тільки Д; г) Р. і С. разом; Правильна відповідь. д) усіх кандидатів разом. Список джерел 18

 3. Конституційне право
  Вступ 3 1. Світовий досвід прийняття та зміни Конституції 4 2. Внесення змін до Конституції України 6 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 4. Конституційне право України
  1. Місце та роль Конституційного Суду в системі органів державної влади в Україні 3 2. Проблеми становлення та розвитку інституту місцевого самоврядування 8 Список використаної літератури 14

 5. Конституційне право зарубіжних країн
  1. Загальна характеристика Конституції США 3 2. Основні інститути та джерела конституційного права зарубіжних країн 11 Література 29

 6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету: Конституційне право
  1. Назвіть основні політичні права і свободи громадян україни 3 2. Розкрийте право "вето" в українському законодавстві 9 Використана література 13

 7. Державне (конституційне) право зарубіжних країн
  1. Поняття предмету Державного права зарубіжних країн 3 2. Порівняльний аналіз основних положень конституцій країн СНД: України, Росії, Білорусії та Казахстану 6 Список використаної літератури 26

 8. Судова влада (порівняльне конституційне право)
  Вступ 3 1. Правові засади судової влади в Україні 5 1.1. Судова влада та її риси 5 1.2. Функції судової влади 8 1.3. Судова система України 9 1.4. Правовий статус суддів 12 1.5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції 16 2. Конституційний Суд як особливий елемент судової влади України 18 2.1. Загальні засади діяльності Конституційного Суду України 18 2.2. Форми звернення до Конституційного Суду України 22 2.3. Рішення Конституційного Суду України 22 3. Особливості судової влади Сполученіх Штатів Америки 25 3.1. Система федеральних судів 25 3.2. Верховній Суд 26 3.3. Апеляційні суди і федеральні окружні суди 28 3.4. Суди спеціальної юрисдикції 30 Висновок 32 Список використаної літератури 37

 9. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 10. Організація робочих місць. Умови праці
  Вступ 3 1. Сутність організації робочого місця менеджера 4 2. Планування робочого місця менеджера 8 3. Умови праці 13 4. Механізація і автоматизація управлінської праці 16 Висновок 22 Список літератури 23

 11. Психологічні умови підвищення якості праці
  Вступ 3 1. Роль потреб, мотивів і стимулів у підвищенні якості праці 3 2. Покращення працездатності як показник оптимальності організації процесу трудової діяльності 9 3. Соціально-психологічний клімат в колективі 11 Висновок 14 Література 15

 12. Психологічні умови формування дитини дошкільного віку як субєкта праці
  Вступ 3 1. Розвиток теорії трудового виховання 3 2. Завдання формування дитини дошкільного віку як суб’єкта праці 6 3. Особливості трудової діяльності дошкільників 9 Висновок 13 Список використаної літератури 15

 13. Санітарно-гігієнічні умови праці та їх вплив на організм і працездатність працівників
  Вступ 3 1.Принципи взаємодії організму людини з навколишнім середовищем 5 2. Виробниче середовище та його складові елементи 7 3. Вплив санітарно-гігієнічних умов праці на функціонування фізіологічних систем і здоров'я людини 9 4. На прикладі підприємства, цеху, дільниці провести аналіз фактичних параметрів виробничого середовища (мікроклімату, шуму, вібрації, забруднення повітря, освітлення тощо) порівняно з санітарними нормами і дати загальну оцінку умов праці за чотирибальною системою (оптимальні, допустимі, несприятливі, шкідливі) 11 5. План заходів по покращенню умов і безпеки праці 16 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. Конституційне становлення Європейського союзу
  ВСТУП 3 1. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК УНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 7 1.1. Європейська ідея: концептуальні засади європейської інтеграції 7 1.2. Правова система ЄС 19 1.3. Інституції Європейського Союзу 30 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ПОТРЕБА СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ПРАВА ЄС 37 2.1. Європейська Конституція та її роль в євро інтеграційних процесах 37 2.2. Основні положення Конституції ЄС 41 2.3. Проблеми прийняття і ратифікації Конституції ЄС 52 3. ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ЕТАП КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЄС 58 3.1. Причини та історія підписання Лісабонської угоди 58 3.2. Інституційний розвиток ЄС згідно Лісабонського договору 66 3.3. Вплив Лісабонського договору на розвиток політики Європейського Союзу 72 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

 15. Право працівника на оплату праці та його захист
  Вступ 3 1. Право працівника на оплату праці: загальні положення 4 2. Механізми захисту та гарантування права працівника на оплату праці 7 Висновки 13 Бібліографія 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua