Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні положення охорони праці на виробництві (ID:123)
| Размер: 17 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 06.08.2004 |
СодержаниеВступ 3
1. Система управління охороною праці на підприємстві 3
2. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві 6
3. Організація управління та навчання охороною праці на виробництві 12
Висновок 17
Список використаної літератури 18

Литератураистаної літератури 1. Закон України "Про підприємництво", 7 лютого 1991 року N 698-ХII 2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", 30 червня 1999 року N 748/14-ВР 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств», від 22,05.1997 року, № 289/97-ВР 4. Багатырь А.E., Марченко М.С. Финансы предприятий. — Х., 1998. — 135 с.: табл. 5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 525, [1] с.: табл., схем. 6. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 296, [1] с.: ил., табл. 7. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. — К.: МП «ИТЕМ лтд»: СП «АДЕФ-Украина», 1996. — 534 с.: ил., табл. 8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. — 527, [1] с.: ил., табл., портр. 9. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.: іл., табл. 10. Ковалев А.П. Диагностика банкротства. — М.: Финстатинформ, 1995. — 90, [2] с.: табл. 11. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 767, [1] с.: ил., табл. 12. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. — Львів: ІНТЕЛЕКТ+; К.: Дакор, 2001. — 258 с.: іл., табл. 13. Ли, Ченг Ф., Финнерти, Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. — М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 2000. — 685 с.: ил., табл 14. Основы предпринимательской деятельности: финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 123, [2] с.: ил., табл. 15. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. — Хмельницький: [Тріада-М], 2000. — 210 с.: іл.: табл. 16. Теория и практика антикризисного управления. — М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1996. — 469 c.: табл. 17. Управление финансовой деятельностью предприятия. — Минск: ООО «Мисанта», 1995. — 281 с.: табл. 18. Финансовый менеджмент. Теория и практика.. — М.: Перспектива, 2000. — 655 с.: ил., табл. 19. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. — Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. — 438, [1] с.: табл.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
  Питання 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 2 Питання 17. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму 3 Питання 32. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини. Нормування випромінювання, захист 6 Питання 47. Вимоги техніки безпеки при експлуатації компресорів, трубопроводів, балонів для скраплених та стиснених газів 9 Задача 1. 16 Для проведення фактичного аналізу травматизму на виробництві виконати розрахунки відповідних коефіцієнтів частоти, тяжкості та втрат внаслідок випадків травмування робітників у кількості шт.. на підприємстві, яке нараховує працівників. Черех травми підприємство зазнало загальних втрат робочих днів протягом місяців Задача 2 17 Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки Середня заробітна плата Зс=1800 грн Скорочення чисельності працівників, зайнятих в шкідливих умовах праці N=10 чоловік Додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах праці Дд=6 днів Тривалість відпустки в умовах праці, приведених до санітарно-гігієничних норм Дс=18 днів Список використаної літератури 18 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

 2. Основні положення праці „Здоровое общество” Е. Фромма
  Зміст 1. Життєвий шлях Е. Фромма 3 2. Основні положення праці „Здоровое общество” Е. Фромма 4 Використана література 7

 3. Основні директиви ЄС з охорони праці
  1. Основні директиви ЄС з охорони праці. 3 2. Охорона праці в закладах громадського харчування: вимоги до розміщення приміщень у закладах громадського харчування. 9 ЛІТЕРАТУРА 16

 4. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12
  1. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12

 5. Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України
  ВСТУП 3 1.Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України 9 4. Які основні принципи охорони промислової власності містяться в документах Паризької конвенції? 19 5. Які основні ознаки нематеріальних активів? 23 6. У чому полягає призначення системи захисту права інтелектуальної власності? 26 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 27 2. Згідно з українським законодавством автор на результати своєї інтелектуальної праці має: 15. Об'єктами авторського права є: 37. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у вирішенні суперечки: ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

 6. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці
  1. Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці? 3 2. Дайте характеристику автоматичних засобів водяного гасіння. 6 3. Який порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладів? 10 Список літератури 17

 7. Основні напрямки перспективного планування робіт з охорони праці на підприємстві або закладі сфери туризму
  ВСТУП 3 1. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці 4 2. Основні напрямки перспективного планування робіт з охорони праці на підприємстві сфери туризму 10 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 8. Теоретичні засади системи охорони праці в закладах охорони здоров’я
  1. Особливості охорони праці в медичних закладах 2 2. Нормативно-правове регулювання техніки безпеки в медичних установах України 12 Список використаної літератури….. 23

 9. Основні приорититні напрямки науково-технічного прогресу у виробництві
  Вступ. 3 1. Поняття науково-технічного прогресу. 4 2. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу. 6 3.Показники ефективності НТП 15 Висновки 17 Cписок використанної літератури. 19

 10. Основні положення психотерапії К. Хорні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Типи та причини внутрішніх конфліктів особистості за теорією К.Хорні 4 2. Характеристика теорії психотерапії Карен Хорні 9 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 11. Основні положення ЗЕД підприємства
  Вступ 3 1. Основні положення закону України “Про Зовнішньоекономічну діяльність”. 4 2. Принципи здійснення ЗЕД в Україні 5 Висновок 6 Список використаної літератури. 7

 12. Основні положення нової школи управління
  Вступ 3 1. Сутність кількісного підходу у менеджменті 4 2. Теорія прийняття управлінських рішень 8 3. Системний підхід: основа управління діяльністю підприємства 12 4. Процесний підхід у менеджменті 18 5. Ситуаційний підхід у менеджменті 22 Висновки 26 Література 28

 13. Основні положення функціональної теорії конфлікту
  Вступ 3 1. Поняття конфлікту 3 2. Функціональна теорія конфлікту 5 Висновок 8 Література 9

 14. Зобов’язальне право. Основні положення
  Вступ 4 Розділ І. Поняття зобов’язання. 6 1.1. Історичний розвиток поняття зобов’язання. 6 1.2. Поняття зобов’язання в сучасній науці. 8 1.3. Система цивільних зобов’язань 12 Розділ ІІ. Підстави виникнення зобов'язань 16 2.1. Загальне уявлення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 16 2.2. Договори та інші правочини як підстави виникнення зобов'язань 20 2.3. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності як підстави виникнення зобов'язань 21 2.4. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі як підстава виникнення зобов'язань 21 2.5. Адміністративні акти як підстави виникнення зобов'язань 24 2.6. Інші юридичні факти як підстави виникнення зобов'язань 25 Розділ ІІІ. Деякі проблеми, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по договору оренди земельної частки (паю) 29 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37

 15. Основні положення антикризового управління підприємством
  1. Основні положення антикризового управління підприємством 3 2. Банкрутство як правовий, механізм регулювання підприємницької діяльності 10 3. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства 17 ЛІТЕРАТУРА 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua