Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна інноваційна діяльність (ID:12468)
| Размер: 198 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Сутність інноваційного процесу. Цикли інноваційного процесу 2

2. Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації 9

3. Проаналізуйте на прикладі Вашої організації фактори, що сприяють чи гальмують впровадження новітніх технологій у виробництво. Розробіть пропозиції щодо подолання негативних чинників 13

Список літератури 30

ЛитератураСписок літератури 1. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16.01.2003. 2. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991. 3. Власова А., Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч.пос. – К., 2002. – 589 с. 4. Губський Б.В. Інноваційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 2002. - 390 с. 5. Денисенко М.П. Основи інноваційної діяльності: Підручник для студентів ВУЗІВ. - К.: Алерта, 2003. - 338 с. 6. Косенко С. Патентна інформація // Юридичний журнал. – 2006. - №8. – с.22. 7. Лисенко Т.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. - Л.: Просвіта, 2005. – 489 с. 8. Лук’яненко Д., Гунський Б., Мозковий О. Міжнародна інноваційна діяльність: підручник; За ред. Д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка.- К.: КНЕУ, 2003. - 387с. 9. Майорова Т.В. Інноваційна діяльність. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376с. 10. Андрощук Г. Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности // Бизнес-информ. – 2006. – №1. – с.19. 11. Лаперчук П. Підтримка інноваційної діяльності. Досвід економічно розвинутих держав та України // Юридичний журнал. – 2005. - №3. – с.18. 12. Тарелин А. Розвиток бізнес-інкубаторів й інноваційних центрів в Україні // Львівський вісник. – 2003. - №5. – с.106. 13. Тимонін О.М. Стимулювання інноваційного процесу на підприємствах // Фінанси України. - 2004. - №2. - с.53. 14. Чумаченко Г. Актуальні питання міжнародного економічного співробітництва України в науково-технічній сфері // http://justinian.com.ua/ 15. http://www.tp.paton.kiev.ua // веб-сайт Технопарку „ІЕЗ ім. Є.О.Патона”
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інноваційна діяльність
  1.Інфраструктура підприємства: виробнича, соціальна, капітальне будівництво; загальна характеристика та призначення 3 2. Інноваційна діяльність підприємства та інноваційна політика держави 8 3. Роль і значущість нематеріальних ресурсів і активів на підприємстві. Методи оцінки та відтворення нематеріальних активів 12 Задача 1 19 Обчислити місячну заробітну плату робітника 4-го розряду при погодинно-преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований ним фонд часу — 23 зміни, тривалість зміни — 8 год. Денна норма виробітку - 860 виробів. За місяць робітник виготовляє 24000 виробів. Погодинна тарифна ставка робітника 4-го розряду — 1,6 грн. При високій якості роботи і виконанні місячної норми виробітку виплачується премія в розмірі 20% тарифного заробітку і за кожний відсоток перевиконання норми — додатково 0,4% тарифного заробітку. 19 Задача 2 22 Фірма у розрахунковому році реалізувала 50 тис. одиниць продукції за ціною 20 грн. за кожну. Змінні витрати на продукцію — 300 тис. грн., постійні — 500 тис. грн. На кінець розрахункового року фірма мала такі показники діяльності: вартість основних виробничих фондів — 1000 тис. грн., виробничі запаси — 400 тис. грн., грошові кошти та інші активи — 100 тис. грн. Розрахувати обсяг продукції, який забезпечить фірмі прибуток на 10% більший, ніж у розрахунковому році, і рентабельність капіталу фірми. 22 Список використаної літератури 23

 2. Інноваційна діяльність підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Економічна сутність інноваційної діяльності 6 1.2. Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства 15 1.3. Інноваційний менеджмент як засіб управління інноваційною діяльністю 22 Висновки до розділу І. 32 РОЗДІЛ 2 34 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ххх" 34 2.1. Методика оцінки діяльності підприємства ТОВ "ххх" 34 2.2. Аналіз інноваційної діяльності підприємства 46 2.3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства 60 Висновки до розділу ІІ 66 РОЗДІЛ 3 67 ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ххх" 67 3.1. Напрями активізації інноваційної діяльності ТОВ "ххх" 67 3.2. Оцінка ефективності інноваційного проекту 77 Висновки до розділу ІІІ 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 103

 3. Економічна і організаційна інноваційна діяльність підприємств
  1 Ключові аспекти оперативного менеджменту 3 2 Лізингове фінансування. Його суть і вплив на інноваційну діяльність підприємства 10 3 Тест 18 3.1 Адміністративно відособлена частина підприємства, у якій виконується визначний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації, називається : 3.2 Позичкові джерела формування інвестиційних ресурсів – це : 4 Задача 19 Проект має потребу в кредиті 100000 $ на один рік . Очікуються разові грошові надходження наприкінці року в розмірі 120000 $. Визначити внутрішню норму прибутку. Список літератури 20

 4. Інноваційна стратегія підприємства
  Вступ 3 1. Методи обгрунтування інноваційної стратегії 4 2. Сутність стратегічного управління інноваціями 8 Висновки 13 Список використаних джерел 14

 5. Товарно-інноваційна політика на підприємстві
  Зміст Вступ 3 1. Принципи товарно-інноваційної політики в процесі управління проектами 4 2. Інноваційні проекти компанії «Формоза» 7 Висновок 13 Список літератури 14

 6. Державна інноваційна політика Словенії
  ВСТУП 3 1.Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 9 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 7. Державна інноваційна політика Австрії
  1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 4 3. Система державного управління розвитком інновацій 5 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 10 Список літератури 14

 8. Державна інноваційна політика Австрії
  1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 4 3. Система державного управління розвитком інновацій 5 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 10 Список літератури 14

 9. Державна інноваційна політика Узбекистану
  ВСТУП 3 1. Інноваційний потенціал Узбекистану 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 7 3. Система державного управління розвитком інновацій 9 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 20

 10. Державна інноваційна політика Словенії
  ВСТУП 3 1.Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 9 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 11. Державна інноваційна політика Іспанії
  ВСТУП 3 1. Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 6 3. Система державного управління розвитком інновацій 8 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 12. Державна інноваційна політика Румунії
  Вступ 3 1. Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 10 3.Система державного управління розвитку інновацій 12 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 Висновок 16 Література 18

 13. Державна інноваційна політика ОАЕ
  Тема: Державна інноваційна політика ОАЕ 1 1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 5 3. Система державного управління розвитком інновацій 6 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 8 Список використаної літератури 10

 14. Державна інноваційна політика Данії
  1. Інноваційний потенціал Данії 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику Данії 7 3. Система державного управління розвитком інновацій Данії 9 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій Данії 14 Література 16

 15. Державна інноваційна політика Аргентини
  1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 8 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 12 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua