Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ситуація та її роль в механізмі конкретного злочину (ID:12532)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Причини і умови окремого злочину 4
2. Обставини формування особи 7
3. Зовнішні обставини вчинення злочину (ситуація) 11
4. Мотивація злочину 14
ВИСНОВКИ 18
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
Литература1. Кримінологія. Особлива частина. Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / За редакцією І.М. Даньшина. —Харків, 1999. -202 с. 2. Семаков Г. С. Криминология: Курс лекций. — К.: МАУП, 1999. — 99 с. 3. Криминология: приглашение к дискуссии: Монография /Авт. кол: А.В. Баляба, Э.В. Виленская, Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИОЛИВД, 2000.- 308 с. 4. Шоткинов, С.А. Криминология.- Иркутск, 2003.- 288 c. 5. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 kh. / К93 M. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. M. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - K.: Юрінком Інтер, 2001. - 468 с. 6. Криминология. Учебное пособие для вузов / Под редакцией доктора юридических наук, профессора Я.Ф. Кузнецовой и кандидата юридических наук Ю.Я. Аргуновой. -М.: "Зерцало-М", 2001. — 200 с. 7. Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. "Щит-М", 1999. — 323 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Причини та умови конкретного злочину
  1. Поняття причин та умов конкретного злочину, їх класифікація 3 2. Десоціалізація та її роль в детермінації індивідуальної злочинної поведінки 8 3. Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення 12 4. Віктимологічні умови злочину 15 Використана література 19

 2. Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання
  Вступ 3 1. Неокейнсіанська теорія циклу 3 1.1. Зв'язок неокейнсіанства з кейнсіанством 3 1.2. Моделі економічного зростання Харрода-Домара 7 1.3. Теорія Е. Хансена 12 2. Фактори інвестицій 13 3. Взаємодія акселератора із мультиплікатором 15 4. Теорія циклів Дж. Хікса 17 Висновки 21 Література 23

 3. Правоохоронна система в Україні та її місце в механізмі держави
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 4 2. СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРАВООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 6 3. МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ 21 ВИСНОВКИ 23 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 24

 4. ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
  Вступ 3 Розділ І. Сучасна політична ситуація в Україні: стан і розвиток 4 1.1. Політичне життя людини як суб’єкта суспільства 4 1.2. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні 5 1.3. Сутність проблеми та її актуальність 8 Розділ ІІ. Програма соціологічного дослідження з проблеми політичної ситуації в Україні 11 2.1. Проблемна ситуація та проблема 11 2.2. Об’єкт та предмет дослідження 12 2.3. Мета та завдання дослідження 12 2.4. Формулювання гіпотези 13 2.5. Розробка стратегічного та робочого планів дослідження 13 2.6. Методи досліджень, збору, аналізу даних 14 Розділ ІІІ. Аналіз результатів досліджень 16 Висновки та пропозиції 19 Список використаної літератури 21 Додаток 1. 22 Додаток 2. 24

 5. Екологічна ситуація та економічна політика
  В С Т У П 3 1. Екологічна ситуація в Україні 4 2. Цілі та принципи екологічної політики в Україні 7 3. Екологічне законодавство України як основний інструмент екологічної політики 10 4. Оцінка механізмів забезпечення реалізації екологічної політики 12 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

 6. Карл Ясперс (Духовна ситуація часу)
  Вступ 4 1. Загалні відомості про філософські погляди Ясперса 5 2. Значення комунікації в житті людини та соціуму 9 3. Види комунікацій 11 Висновки 14 Перелік використаної літератури: 15

 7. Сучасна політико-економічна ситуація в Узбекистані
  План: 1. Загальний огляд проблеми 3 2. Історичний аналіз проблеми 9 3. Поточна ситуація. Позиції сторін 12 4. Позитивні фактори для розвитку подій 15 5. Негативні фактори для розвитку подій 18 6. Аналогічні ситуації у світі (порівняльний аналіз) 20 7. Ключові фактори, які визначають розвиток подій на перспективу 22 8. Прогнози на перспективу 23 Література 23

 8. Релігійна ситуація в сучасній Україні, соціологічний аналіз
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 6 1.1. Релігія в духовному житті українського народу 6 1.2. Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні 9 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 12 2.1. Проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні 12 2.2. Сучасний стан релігійних відносин в Україні 15 2.3. Релігійна ситуація в Україні та міжцерковні конфлікти 20 2.4. Соціологічний аналіз релігійної ситуації в Україні 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 9. Демографічна ситуація в регіонах світу і її вплив на безпеку життєдіяльності
  Список використаної літератури 1.Безпека життєдіяльності людини. – К., КОО, 1999. 2.Дерій С.І. Екологія. – К., 1998. 3.Джигерей В. Безпека життєдіяльності. – К., 2000. 4.Желібо Є.П, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К., 2002. 5.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Суми, 2000.

 10. Програма та методика конкретного соціологічного дослідження
  Вступ 3 1. Методологія конкретного соціологічного дослідження 4 2. Соціологічне дослідження на тему “Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві” 9 2.1. Актуальність теми. 9 2.2. Мета і завдання дослідження. 12 3. Програма дослідження 13 3.1. Гендерна нерівність у сучасному суспільстві: теоретичні засади аналізу 13 3.2. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному суспільстві: методологія соціологічного аналізу 15 3.3. Соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві 18 Висновки 23 Література 27

 11. Відтворення основних фондів (на прикладі конкретного підприємства)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління відтворенням основних Фондів 5 1.1 Сутність основних фондів 5 1.2 Процес правління відтворенням основних фондів 8 2. Аналіз процесу відтворення виробничих фондів підприємства 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 13 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ДП «Назва» 16 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів ДП «Назва» 23 3. Підвищення ефективності процесу управління відтворенням виробничих фондів ДП “Назва” 27 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 39-63

 12. Податок на додану вартість на прикладі конкретного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та значення податку на додану вартість у фінансово-господарській діяльності підприємства 6 1.2. Порядок сплати ПДВ підприємством 11 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПДВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА "Назва" 18 2.1. Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності 18 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз організації сплати ПДВ на підприємстві та її впливу на фінансово-господарську діяльність 29 РОЗДІЛ III НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 32 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Назва» станом на 31.12.2007 р. 39 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2007 рік 42 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік 44

 13. Пропозиція конкретного товару. Аналіз еластичності пропозиції
  1. Пропозиція конкретного товару. Аналіз еластичності пропозиції. 3 Список використаної літератури 7

 14. Маркетингова цінова політика на прикладі конкретного підприємства (практична)
  1. Характеристика підприємства 3 2. Характеристика товару підприємства 6 2.1. Основний товар, який випускає підприємство 6 2.2. Визначення конкурентоспроможності товару 11 2.3. Визначення ринків та сегментів, на які потрібно ввести новий товар 13 2.4. Фактори, які визначають купівлю товару та заходи, які застосовує підприємство для впізнання товару серед інших аналогічних 15 2.5. Потенційні можливості для притаманності товару високих споживацьких якостей в порівнянні з товарами конкурентів 16 2.6. Вплив сезонних факторів на товар 17 2.7. Емоції, які викликає товар у споживачів 17 3. Характеристика покупців 18 3.1. Індивідуальні споживачі та підприємства, які придбавають товар 18 3.2. Основні фактори, які впливають на рішення про купівлю товару 19 3.3. Потреби клієнта, які спонукають придбавати товар 21 4. Методи ціноутворення 22 4.1 Визначення причинних факторів важливості ціни для споживачів, що дозволяє здійснити варіацію цін 22 Список використаної літератури 29

 15. Прямі та непрямі податки на підприємстві (на прикладі конкретного підприємства)
  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1.Структура податків підприємства 5 1.2. Непрямі податки в Україні 18 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 25 2.1. Динаміка оподаткування підприємств олійно-жирової галузі 25 2.2. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 30 2.3. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 31 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 35 3.1. Управлінські рішення 35 3.2. Оптимізація оподаткування 38 3.3. Державницький підхід 40 Висновки 44 Література 48 Додаток 1. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 50 Додаток 2. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 54-57

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua