Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Німецька мова (ID:12554)
| Размер: 12 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци).
2. Складіть запитання за допомогою таких слів:
3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів:
4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті.
5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі).
6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються.
7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі.
8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення.
9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою.
10. До підкреслених слів поставте запитання.
11. Wofür brauchen die Patienten das Medikament?
12. Was schmeckt der Kuh?
13. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів.
14. Ich will jetzt zur Post gehen und ein Telegramm aufgeben.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Німецька класична філософія
  1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії. 3 2. Кант як засновник німецької класичної філософії. Теорія пізнання та етика І. Канта. 5 Список використаної літератури 13

 2. Німецька класична філософія
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Кантівське вчення про трансцендентальне 4 2. Філософія Йоганна Фіхте 9 3. Вчення Шеллінга 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 3. Німецька соціальна ринкова економіка
  1. Цінності. 1 2. Політичні установи. 3 3. Еколого-економічні системи. 5 Література

 4. Німецька класична філософія Пізнання та практика
  Частина І. Історія філософії. 3 Тема: Німецька класична філософія 3 Вступ 3 1.1. Особливості та здобутки Німецької класичної філософії 3 1.2. Кант як засновник Німецької класичної філософії. Теорія пізнання та етика І.Канта. 6 Висновок 17 Список використаної літератури 18 Частина ІІ. Основні проблеми філософії. 19 Тема: Пізнання та практика 19 Вступ 19 2.1. Проблеми істини у науковому пізнанні. Істинність, правдивість та правильність знання. 19 2.2. Істина та омана. Практика як критерій істини. 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 5. Загальна характеристика філософії Платона. Класична німецька філософія: основні ідеї та персоналії
  1. Загальна характеристика філософії Платона 3 2. Класична німецька філософія: основні ідеї та персоналії 10 Список використаних джерел 18

 6. Мова тварин та мова людей
  Вступ 3 1. Мова тварин як засіб спілкування між собою та людьми 4 2. Мова у житті людей 12 Висновки 19 Література 20

 7. Особливості зарубіжних систем менеджменту (американська, японська, німецька) та можливості застосування на українських підприємствах
  Вступ 3 1. Сутність і основні риси американської системи менеджменту 5 1.1. Історія формування та особливості американської школи менеджменту 5 1.2. Основні риси американського стилю управління 9 2. Японська модель управління 13 2.1. Філософія та принципи японського менеджменту 13 2.2. Характерні особливості японської моделі менеджменту 17 3. Особливості німецької системи менеджменту 21 3.1. Мета та завдання німецької моделі менеджменту 21 3.2. Планування як функція менеджменту в Німеччині 23 3.3. Німецький досвід роботи з кадрами 24 3.4. Особливості вирішення соціальних питань та мотивації праці в німецькій моделі менеджменту………………………………………………………25 4. Формування українського менеджменту з урахуванням зарубіжних шкіл менеджменту 27 Висновки 32 Література 34

 8. Англійська мова
  Variant III I Paraphrase the following using the Objective Participle Complex. 1. We watched them as they were playing hockey... II Find the mistakes in the sentences and correct them. 1. If I am a student, I would study all the subjects day and night. ... III Transform the following complex sentences into simple ones using the Absolute Participle Complex. 1. As his mother teaches English, he knows the language very well. ... IV Fill in the proper form of modal verbs. 1. Our students can read and speak English. V Translate into English. 1. Я не можу знайти свій записник. Ти, можливо залишив його біля телефону. ..

 9. Англійська мова
  ВАРІАНТ 4 1. Прочитайте і письмово перекладіть текст. AMMONIA 1. Ammonia is very important industrial raw material; its primary value is in the fixation of atmospheric nitrogen, from which all industrial nitrogen-containing II. У наступних реченнях визначить видо-часову форму і стан дієслова-присудка, дайте його початкову форму. Особливу увагу зверніть на конструкції з пасивним станом (див. зразок виконання № І). 1. The Periodic Law was discovered by Russian scientist D. Mendeleyev. (Past Simple, passive voice, початкова форма: discover) III. Встановіть функції Participle І в Participle П у кожному реченні, тобто укажіть, чи с дієприкметник означенням, обставиною або частиною дієслова-присудка. Напишіть початкову форму дієслів, від яких утворені дієприкметники І і II. (див. зразок виконання № П). 1. Paper filters are employed in all the operations requiring filtration. (employed – Participle II, частина дієслова-присудка, початкова форма: employ); (requiring – Participle І, означення, початкова форма: require) IV. Підкресліть у наступних реченнях модальне дієслово або його еквівалент; враховуючи особливості модальних дієслів, правильно перекладіть речення. 1. They must observe the conversion of one substance into another. – Вони повинні спостерігати за перетворенням однієї речовини в іншу. V. З двох простих речень складіть одне складнопідрядне, де можливо безсполучникове (див. зразок виконання № III). 1. I shall work at the problem. I shall be through with my work. – I shall work at the problem to be through with my work. VI. Дайте відповіді на запитання до тексту. 1. Where is the term "ammonia" applied? – The term "ammonia" is applied only to the pure gas, or to the compressed or cooled liquid of the composition NH3. I. Прочитайте, перекладіть українською мовою цей текст, 2, 3, 5 абзаци перекладіть письмово. LP. Pavlov 1. Ivan Petrovich Pavlov was born on September 14,1849 in Ryazan. When he was still a very little boy he helped his father on his farm. His father taught him to read books. II. Визначіть за граматичними ознаками, якою частиною мови с слово з закінченням -s, і яку функцію виконує це закінчення, тобто чи служить воно 1) показником 3 особи однини дієслова, 2) ознакою множини іменника, 3) показником присвійного відмінку іменника (див. зразок виконання № І). III. Напишіть множину наступних іменників та перекладіть їх: Branch – branches – гілка; basis – bases – основа; nucleus – nuclei – ядро; leaf – leaves – лист; woman – women – жінка. IV. Перекладіть українською мовою такі групи слів, звертаючи увагу на іменник у функції означення: V. Визначіть у наступних реченнях стан і видо-часові форми дієслова (див. зразок виконання № 2). 1. Every day she attends lectures on chemistry. (Present Simple, active VI. Перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на зворот there + be: 1. There are some acids necessary for your experiment. – Для вашого експерименту необхідні деякі кислоти. VII. При перекладі наступних речень зверніть увагу на ступені порівняння прикметників і слова - замісники. 1. This method is simpler than that one. – Цей метод більш простий, ніж той. VIII. Випишіть з тексту у два стовпчики 4 іменника та 4 прикметника з суфіксами. Суфікси підкресліть, слова перекладіть. physiologist – фізіолог; ...

 10. Англійська мова
  Варіант 3 1. Перепишіть наступні речення, підкресліть у кожному з них діслово-присудок та визначте його видо-часову форму і стан. Перекладіть речення на українську мову. 1. Parents are obligated by law to support and protect their children.- Present Simple Passive Voice. Варіант 3 1. Перепишіть наступні речення, підкресліть у кожному з них діслово-присудок та визначте його видо-часову форму і стан. Перекладіть речення на українську мову. 1. Parents are obligated by law to support and protect their children.- Present Simple Passive Voice. 2. The United Kingdom judiciary is entirely independent of the Government.- Present Simple Active Voice. 3. The criminal was given a suspended sentence. – Past Simple Passive Voice. 4. This will be an example of a civil case rather than a criminal case. – Future Simple active Voice. ІІ. Перепишіть речення; підкресліть Participle I і Participle II та визначте функції кожного з них, тобто зазначте, чи є воно означенням, обставиною, або частиною дієслова-присудка. Перекладіть речення на українську мову. 1. His written test is far from good. – Означення. 2. attorney’s office. – Обставина. The poor girl, standing at the policeman’s elbow, asked him the way to the 3. Arthur has been offered a job with the Court of Appeal. – Частина дієслова-присудка. 4. While running, the policeman tried to breathe regularly. – Обставина. III. Перепишіть наступні речення, підкресліть в них модальне слово або його еквівалент. Переведіть речення на українську мову. 1. An individual attorney will be able to inform him of the legal requirements of this state. 2. But this information cannot be given in court until after jury have brought in their verdict. 3. A verdict has to be unanimous. 4. You ought to see a prison doctor. IV. Прочитайте й усно перекладіть текст. Перепишіть і письмово 2-й та 3-й абаци тексту. CRIMINAL JUSTICE (Rene Dupont is a young French law student who during a visit to London, stayed with an English family. His host, Mr. Churchman, is now writing to tell Rene something about criminal law in England). V. Складіть письмово до всього тексту 5-6 питань різного типу.

 11. Англійська мова
  Виконати індивідуальну роботу- в ній надати: 1. Резюме, 2. діловий лист, 3. договір, 4. візітну картку і все це дублювати перекладом !!!! 5. Додаткове завдання: III Оригінальний текст технічний або економічний(включаючититул джерела: автор, назва, місце видання, рік) не менше 4,5-5 сторінок А4 ІV Переклад тексту V Анотація тексту українською мовою (див. зразок оформлення анотації) VI 10 запитань до тексту VII Термінологічний словник (100 термінів-слів і термінологічних словосполучень) VIII Анотація статті за фахом укр. мовою (№2) Анотація статті за фахом укр. мовою (№3) (копія титулу обох джерел додається) 1. Резюме 3 2. Діловий лист, 5 3. Договір 7 4. Візітна картка 9 5. Додаткове завдання 10 6. Переклад тексту 14 7. Анотація тексту українською мовою (див. зразок оформлення анотації) 18 8. 10 запитань до тексту 19 10. Анотація статті за фахом укр. мовою 23

 12. Ділова мова
  ВАРІАНТ VTI Перекладіть текст українською мовою за посібником "Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі" Світличноі Є. І., Берестової АЛ. та ін. (текст Л6 48 "Кишечно-растворимьіе покритая"). Виконайте при текстові завдання Мв 1, 2. 2. Відредагуйте словосполучення та запишіть правильні варіанти. На основі документа на протязі року ... 3. Які є особливості використання дієслів, займенників, прийменників у науковому та офіційно-діловому стилях? 4. Перекладіть українською мовою типові мовні звороти. По истечении срока Благодаря тому, что ... 5. Складіть розписку та автобіографію. Напишіть визначення і реквізити зазначених документів. Визначте, які це документи за походженням, призначенням, формою і стадіями створення, ступенем гласності. а) РОЗПИСКА б) Автобіографія 6. Прочитайте і відредагуйте документ. Запишіть відредагований лист. Визначте, який це документ за формою, призначенням, складністю, місцем виникненням, походженням. 7. Запишіть складні слова, знявши риску, згрупуйте їх за особливостями правопису. 8. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини, попередньо згрупувавши їх за лексичним значенням (за необхідності звертайтеся до тлумачного словника). речовини: 9. У поданих словосполученнях запишіть числа й числові скорочення словами. 10. З'ясуйте відмінність у значеннях поданих нижче слів. Привабливий (симпатичний) — принадливий (спокусливий); ... 11. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. З'ясуйте відповідність дієприкметникових суфіксів у російській та українській мовах. Углеродосодержащее соединение вуглецевомістка сполука ... 13. Утворіть кличну форму поданих словосполучень та слів. Пан ректор – пане ректоре! ... 14. Тести. 1. Позначте неправильний варіант переносу: 2. Позначте слова, в яких на місці пропуску пишеться буква и: 3. Позначте слова, в яких при перекладі російське „и" українською мовою буде передаватися як „і": 4. Позначте ряд, в якому зазначені іменники, від яких можна утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий): 7. Установіть відповідність між словами та формами ступенів порівняння, які вони виражають (один ряд зайвий): 8. Позначте речення, в якому правильно узгоджено числівник з іменником: 9. Позначте прислівники, у кінці яких пишеться и: 10. Чи буває слово принаймні вставним: 11. Позначте ряди, в яких позначено речення з прямим порядком слів: 17. Доручення не має юридичної сили, якщо не вказано (дві правильні відповіді): 18. Позначте документ, який є письмовим підтвердженням виконаної дії • передачі й отримання документів, товарів, грошей: 19. Позначте зайвий реквізит протоколу зборів: 20. Укажіть пропущене слово. 22. Позначте ряд, в якому усі іменники, вживані у професійному мовленні, вказані у правильній числовій формі: 23. Позначте ряд, в якому всі слова можуть мати два паралельні наголоси: 24. Позначте ряди, в яких наведено пароніми: 25. Позначте ряди, в яких наведено синонімічні пари: А Седативний — заспокійливий; 26. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями і стилями Мовлення, в яких вони вживаються (один ряд зайвий): А Художній;4 Пекти раків 27. Установіть відповідність між поняттями і графічними скороченнями (один ряд зайвий): 28. Позначте ряд, в якому подано правильний варіант перекладу назв органів рослин: 29. Позначте правильний відповідник сполучника „в качестве ":

 13. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 14. Українська мова
  1. Ознаками культури мовлення є: 2. Правильно вжито прийменники у - в у словосполученні: 3. Літеру ґ слід писати в усіх словах рядка: 4. Усі власні назви треба брати в лапки у рядку 5. Прикметники із суфіксом -зьк- утворюються від іменників: 6. Відредагуйте словосполучення. 7. Поясніть значення фразеологізмів. ІІІ рівень ( кожна правильна відповідь -1 б.) Б.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. д), 9. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. 10. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. IV рівень ( кожна правильна відповідь 11. Запишіть правильно слова, знявши скісну риску. 12. Складіть текст про літературну норму з п'яти рядків за схемою:

 15. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua